About Us

Chào mừng bạn đến với website Minh Triết Thiêng Liêng!

Website do một số Học Viên của Trường Morya Federation xây dựng và điều hành, tập hợp các bài viết và tài liệu về Minh Triết Ngàn Đời (Ageless Wisdom) được truyền giảng qua 24 quyển sách của bà A.A. Bailey. Ngoài ra website còn bao gồm một số sách tham khảo chọn lọc của các tác giả khác trên thế giới.

 
Đức DK (The Tibetan) Bà Alice A. Bailey

 

8169 — Tổng số lần đọc 6 — Hôm nay

  3 comments for “About Us

 1. Manh Kieu Xuan
  July 1, 2014 at 4:31 pm

  Thank you so much 🙂

 2. Jupiter Nguyen
  October 4, 2014 at 10:12 am

  Thank you. I love wisdom

 3. jones
  July 30, 2016 at 9:47 pm

  thank you so so much , best wishes to everyone

Leave a Reply