About Us

Chào mừng bạn đến với website Minh Triết Thiêng Liêng!

Website tập hợp các bài viết và tài liệu về Minh Triết Thiêng Liêng được truyền giảng qua 24 quyển sách của bà A.A. Bailey. Ngoài ra website còn bao gồm một vài sách tham khảo chọn lọc của các tác giả khác trên thế giới.

 
Đức DK (The Tibetan) Bà Alice A. Bailey

 

6716 — Tổng số lần đọc 11 — Hôm nay

  3 comments for “About Us

 1. Manh Kieu Xuan
  July 1, 2014 at 4:31 pm

  Thank you so much 🙂

 2. Jupiter Nguyen
  October 4, 2014 at 10:12 am

  Thank you. I love wisdom

 3. jones
  July 30, 2016 at 9:47 pm

  thank you so so much , best wishes to everyone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *