Category: Đời sống

“Người Thông Thiên Học”

Chúng tôi vừa nhận được bản scan của các bài báo mà Lutyens trích dẫn trong sách của bà (nói về lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai của Krishnamurti), do cô Jennifer thủ thư của thư viện The Campbell Theosophical Research Library thuộc Hội Thông Thiên Học Úc gởi đến.

Xin khép lại

Trong hai bài viết vừa qua đã dẫn đến khá nhiều tranh luận giữa chúng tôi và bạn Lan về nhiều nhiều vấn đề khác nhau, có lẽ đã làm mất thời giờ của nhiều bạn vào trang web này…

Câu chuyện bạn đọc

Cách đây khá lâu, có một bạn đọc tên Lan nào đó (chắc không phải bạn Lân đang comment rất nhiều trên website chúng tôi các ngày gần đây, vì bạn đã nói thế, và bạn cũng hài hước hơn,…

Kế hoạch sắp tới

Trong kế hoạch viết bài phổ biến Minh Triết Thiêng Liêng trên website www.minhtrietmoi.org, chúng tôi tập trung giới thiệu giáo lý của đức DK. Do giáo lý của Ngài khá khó (“cao siêu”), nên những người mới học đạo đọc thẳng sách của Ngài ít khi hiểu được.

Family là gì?

Người Mỹ đã dùng danh từ FAMILY trong khi người Việt chúng ta gọi là GIA ĐÌNH. Mời bạn đọc một mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của Family như thế nào nhé. FAMILY là gì?