Huấn thị cá nhân cho I.B.S (Phần 4)

Đây là bài dịch cuối cùng các huấn thị của đức DK cho IBS, từ năm 1940 đến năm 1946. Như đã nói trước đây, IBS là pháp danh của Anne Dixon, một giảng viên thanh nhạc. Cấu trúc cung của Bà là 1 6 463, linh hồn cung 1, phàm ngã cung 6, thể trí cung 4, cảm xúc cung 6, thể xác cung 3. Bà thuộc nhóm 9 người (Group of Nine) làm việc với Ảo Cảm với thế gian, giúp vào việc phá tan ảo cảm đó. Bản thân những đệ tử trong nhóm Trained Observers là những người từng bị ảo cảm, đã chiến thắng ảo cảm, nhờ thế mới có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực đó.

Xin khép lại

Trong hai bài viết vừa qua đã dẫn đến khá nhiều tranh luận giữa chúng tôi và bạn Lan về nhiều nhiều vấn đề khác nhau, có lẽ đã làm mất thời giờ của nhiều bạn vào trang web này…

Câu chuyện bạn đọc

Cách đây khá lâu, có một bạn đọc tên Lan nào đó (chắc không phải bạn Lân đang comment rất nhiều trên website chúng tôi các ngày gần đây, vì bạn đã nói thế, và bạn cũng hài hước hơn,…

Chiêm tinh học nội môn -24 – Dấu hiệu Thiên Bình

Thiên Bình là dấu hiệu của sự cân bằng, vẻ đẹp và mối quan hệ. Nguyên lý bẩm sinh tìm kiến biểu hiện là mối quan hệ đúng đắn giữa con người. Điều này thể hiện qua mối quan hệ mà Người Thiên Bình tìm kiếm với người khác. Cách hoạt động của người Thiên Bình là duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ của họ với người khác.