Luân xa và Các Trường Năng Lượng của Con người -4-

Bài này bao gồm các chương VI và VII của quyển Luân xa và các Trường Năng lượng của Con Người, nói về trường năng lượng cảm dục (còn gọi là cõi trung giới) và trường trí tuệ (cõi trí), các luân xa trong các trường năng lượng này. Các quan sát của bà Dora Van Gelder Kunz đi rất sát với những gì mà đức DK dạy, và theo chúng tôi, đây là một trong những quyển sách có giá trị thực tiển để tìm hiểu về luân xa sau quyển The Chakras của ông C.W. Leadbeater.

Luân xa và Các Trường Năng Lượng của Con người -3-

Bài này bao gồm các chương III, IV, và V của quyển Luân xa và các Trường Năng lượng của Con người, do Mai Oanh dịch. Ba chương trong phần này mô tả hình dạng và các đặc điểm của các Luân xa theo nhãn thông của bà Dora Van Gelder Kunz. Các bạn đọc và sẽ thấy những mô tả của bà Dora Kunz rất sát với giáo lý của đức DK,

Luân xa và Các Trường Năng Lượng của Con người -2-

I. Bình Minh của Một Tâm thức mới

Ngày nay, những luồng gió mới đổi thay đang lướt qua thế giới của chúng ta, thổi bay đi những định kiến cũ, gây ra những xáo trộn cho sự ổn định của các định chế và sự bền bỉ của những “chân lý” lâu nay vẫn được coi là điều hiển nhiên. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta đang trải qua một thời kỳ với những khám phá và thành tựu mới của loài người.

Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần III

Thời kỳ khó khăn và cô đơn của em đã không giảm đi, và em đã gặp khó khăn để đấu tranh với nó. Tôi không có gì nhiều để nói với em vào lúc này; em đang tiến gần đến Chân Sư của em hơn, và trong những trường hợp như thế đồng môn không nên can thiệp vào. Sự trợ giúp lớn nhất mà tôi có thể cung cấp cho em tại thời điểm này là nói cho em biết điều đó và điều này tôi đã làm.

Các Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần II

Bức thư đầu tiên tháng giêng năm 1933 của FCD.
Tôi muốn nói với em rằng, làm việc trong sự cô đơn là một việc khó khăn đối với một đệ tử cung 2 như em. Vấn đề của em gồm hai phần, và khi nó được giải quyết thì môi trường phụng sự của em vốn đã lớn sẽ mở rộng hơn. Em có vấn đề về thể dĩ thái thiếu sinh lực, và vấn đề của tâm gắn liền với quá nhiều người, và do đó bị căng thẳng và áp lực quá mức bởi những người khác. Có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi sự cảm thông của em.

Các Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần I

FCD là “pháp danh” hay “công thức phát triển” (Development Formula) của một đệ tử lớn của Chân sư DK. Ông chính là Tiến sĩ Roberto Assagioli, một nhà tâm lý học quan trọng người Ý đã thành lập Psychosynthesis—Trường Phái Tâm Lý Tổng Hợp—một hệ thống phân tích, tổng hợp và điều trị tâm lý, được biết đến nhiều nhất như là Tâm lý học siêu việt (transpersonal Psychology), là lực lượng thứ tư trong khoa học tâm lý hiện đại. Ông cũng là người tiên phong trong việc phổ biến Phân tâm học của Freud.