header image
Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

Chào mừng bạn đến với website Minh Triết Thiêng Liêng!

 

Website do một số Học Viên của Trường Morya Federation xây dựng và điều hành, tập hợp các bài viết và tài liệu về Minh Triết Ngàn Đời (Ageless Wisdom) được truyền giảng qua 24 quyển sách của bà A.A. Bailey. Ngoài ra website còn bao gồm một vài sách tham khảo chọn lọc của các tác giả khác trên thế giới.

 

Alice A. Bailey
Master DK
Alice A. Bailey
Đức D.K