Ảo cảm — P4 (Maya 3, Thầy MDR bình giảng về Ảo lực – 1)

Thầy Hiệu trưởng Trường Nội Môn Morya Federation, Michael D. Robbins (MDR), đã thực hiện một loạt các webinar bình giảng quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới theo hình thức trực tuyến, đó là những tư liệu học tập vô giá đối với học viên của Trường.

Tiếp theo 2 bài về Ảo lực (Maya), chúng tôi dịch 2 webinar số 105 và 106 bình giảng các trang sách 84-86 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới.

Ảo cảm — P3 (Maya 2- Kỹ Thuật Điềm Nhiên)

1.− Một cảm thức sơ khai về ảo lực phát sinh vào thời Lemuria, nhưng không có ảo cảm và ảo tưởng thực sự.
2.− Ảo cảm phát sinh vào đầu thời Atlantis.
3.− Ảo tưởng phát sinh trong số những người tiến hóa vào cuối thời Atlantis và sẽ là một nhân tố kiểm soát trong giống dân Arya của chúng ta.
4.− Kẻ Chận Ngõ đạt đến uy lực đầy đủ vào cuối giống dân Arya này, và trong các kiếp sống của mọi điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo lần thứ ba.

Ảo cảm – P2 – Maya (Ảo lực 1)

Qua bài đầu tiên, có lẽ chúng ta chưa thể hình dung thế nào là một ảo cảm, một ảo tưởng, một maya hay ảo lực. Tất cả đều là ba khía cạnh của sự nhận thức lệch lạc thực tại, không thấy sự vật “đúng như nó là”, tuy nhiên đối với hạ trí, cái trí “phân biện”, thích “chẻ sợi tóc làm ba”, Ngài phân biệt ba dạng khác nhau của sự “Biến dạng” trong sự nhận thức thực tại, tương ứng với ba cõi giới của phàm ngã—cõi trần (dĩ thái-vật lý), cõi cảm dục, cõi hạ trí.

Loạt bài về Ảo cảm (Glamour) – Phần 1 – Tổng quan

Ảo cảm (Glamour) là môn học được giảng dạy trong chương trình cao cấp Quest Universal của Trường Morya Federation, được giảng dạy lần lượt trong ba năm I, II, III của trường, đi kèm đó là chương trình tham thiền Technique of the Light (Kỹ Thuật Ánh sáng) để xua tan ảo cảm trong đời sống cá nhân và trong đời sống nhân loại. 

Các Đấng Tham Dự Bí Nhiệm (Chương 11 DDTNLVTDH)

Bình Giảng Chương 11 Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ
CÁC ĐẤNG THAM DỰ VÀO CÁC BÍ NHIỆM
Thường thì mọi người đều biết được các Đấng tham dự vào các bí nhiệm và không cần giữ bí mật về nhân sự và phương pháp chung.

1. Đây là trường hợp chỉ từ khi có những tiết lộ tuyệt vời do HPB – Helena Petrovna Blavatsky cung cấp. Trước công trình của bà vào cuối thế kỷ 19, toàn bộ quá trình điểm đạo bị bao phủ bởi biểu tượng. Hội Tam Điểm đã bảo toàn các bí mật, tên của những người tham gia vào quá trình này không được bàn luận.

CHẨN ĐOÁN BỆNH TẬT BẰNG THÔNG NHÃN

Geoffrey Hodson là một trong những nhà thông nhãn nổi tiếng của giới Thông Thiên Học, và một số tác phẩm của ông được biết đến rất nhiều, như quyển The Kingdom of the Gods mô tả Thế Giới Thiên thần với các hình màu minh hoạ. Thầy Hiệu trưởng MDR cũng đánh giá rất cao ông Geoffrey Hodson, Riêng cô Leoni Hodgson có thời gian theo học Raja Yoga với ông Hodson. Trong các vị lãnh đạo Thông Thiên Học ban đầu, có vẻ ông Geoffrey Hodson ít có thành kiến với bà Alice Bailey hơn các vị khác, bằng chứng là ông có bài Review quyển Từ Trí Tuệ đến Trực Giác của bà Bailey và khen ngợi bà rất nhiều.

Thuật Trắc tâm—Psychometry

Giới Thiệu: Trong bài này, Geoffrey Hodson viết về khả năng Psychometry, được dịch là thuật trắc tâm, và có nhiều chi tiết thú vị để chúng ta suy nghĩ. 

Đây là phần “thay đổi không khí” trong việc học tập giáo lý của Chân sư DK 😊. Bài viết trích từ The Science of Seership

Tâm thức Chân ngã—Egoic Consciousness

Từ “Chân ngã” thường được áp dụng cho tinh thần của con người khoác lên mình một thể gọi là thể Nguyên nhân, và được cấu tạo bằng vật chất của cõi thượng trí. Phần cấu tạo này của con người được người Hy Lạp gọi là “Augoeides chói sáng”.
Tất cả những năng lực được hoạch đắc trong ¬những kiếp luân hồi liên tiếp trong cõi trí, cõi cảm dục và cõi trần được lưu trữ trong thể Nguyên nhân. Đây là “kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát” mà Đức Christ đã nói đến.