1 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  Trang 17 có câu :

  ” Chính do sự yêu mến cảm giác đã khiến nhân loại thỏa mãn sự khao khát trong thế giới kinh tế , hoặc thỏa mãn ham muốn hạnh phúc trong thế giới của niềm vui sướng. ”

  . Tiền bạc là phương tiện để người ta tìm cách thỏa mãn những ham muốn của họ nhưng tôi nghĩ rằng thật sự không có sự thỏa mãn nào cả vì ta không thể làm cho nó ( cảm giác ) dừng lại được.

  . Tôi cũng nghĩ rằng thế giới của niềm vui sướng là một thế giới luôn luôn thuộc về quá khứ và do đó là một thế giới thuộc về ảo tưởng.

  . Tôi nhớ trong những lời chỉ dạy của Krishnamurti thì Krishnamurti đã nhiều lần khẳng định rằng khoái lạc hay niềm vui sướng thì luôn luôn là quá khứ và Krishnamurti giải thích rằng bởi vì ngay khi bạn nhận ra được cơn khoái cảm hay niềm vui sướng đó thì nó đã trôi qua và đã trở thành quá khứ rồi.

  . Tóm lại tôi hiểu rằng mọi khoái lạc hay niềm vui sướng thì luôn luôn là quá khứ ( ví dụ khoái lạc về tình dục thì luôn luôn là quá khứ vì bạn không bao giờ nắm bắt được nó hay làm cho nó dừng lại được mà nó luôn trôi qua và luôn thuộc về quá khứ ) . Trong khi những phiền não và đau khổ của việc đeo đuổi nó ( khoái lạc hay niềm vui sướng ) thì thật đáng sợ và ta sẽ không tránh khỏi trở thành một con người tàn nhẫn.

  . Khi suy gẫm về vấn đề cảm giác và niềm vui sướng thì tôi nhớ có ai đó đã nói một câu rất hay và rất chính xác rằng :

  ” Chúng ta không bao giờ có thể tắm được 2 lần trên cùng một dòng sông ” ( vì nước trong dòng sông đó cứ trôi đi mãi mãi ) và tôi cảm thấy rằng cảm giác, lạc thú hay niềm vui sướng ở trên thế gian này thì cũng luôn trôi qua mau như nước trong dòng sông vậy.

Leave Comment