Các Kỳ Công của Hercules (Từ Bạch Dương đến Song Ngư)

Đây là tài liệu dùng trong khoá học Great Quest (Tâm Lý Học Nội môn) của Trường Morya Federation. Tài liệu do bà BL Allison, giảng viên Trường Morya Federation biên soạn, diễn giải 12 kỳ công của Hercules theo quan điểm nội môn (“bí truyền”), mô tả sự tiến hoá tâm thức của người đệ tử qua các dấu hiệu hoàng đạo. Cùng với các bài tham thiền của khoá học Meditation Quest và Great Quest, tài liệu này được trường Morya Federation phổ biến, qua đó các bạn có thể hình dung chương trình học tập của sinh viên ở trường.

Trước đây, chúng tôi đã phổ biến Webinar Kỳ Công số 12, các kỳ công được trình bày theo “hành” (yếu tố) của các dấu hiệu hoàng đạo, do đó các kỳ công sẽ không theo thứ tự của vòng hoàng đạo, khiến việc theo dõi liên tục sự tiến hoá tâm thức của người đệ tử sẽ không thuận lợi. Ngoài ra, việc trình bày dạng web sẽ tốn rất nhiều dung lượng đĩa. Do đó, hôm nay chúng tôi phổ biến toàn bộ 12 kỳ công trong một file pdf, đầu file sẽ có link dẫn đến từng kỳ công một, các bạn sẽ thuận tiện theo dõi hơn.

Hi vọng các bạn nghiên cứu giáo lý nội môn sẽ tìm thấy những kiến thức hữu ích cho mình trên đường tu tập. 

Link tải và xem Các Kỳ Công của Hercules (Toàn bộ)

Tập hợp các bài vở về Minh Triết Thiêng Liêng và giáo trình học của học viên các bạn có thể xem trên trang bài viết ở đây.

1 Comments

Leave Comment