Cập nhật tác phẩm của Geoffrey Hodson

Một số tác phẩm quan trọng của Geoffrey Hodson đã được upload lên website như:

Sharing the Light Vol I (1/2015) và II: Tác phẩm bao gồm toàn bộ các bài báo, bài viết trong suốt cuộc đời của Ông, do vợ Ông là bà Sandra tập hợp lại xuất bản thành hai quyển sau khi Ông mất.

Light of the Sanctuary: Đây là Nhật ký đời sống tâm linh của Ông, được xuất bản sau khi Ông mất. Các đệ tử huyền môn đều có Nhật ký Tâm linh (Spiritual Diary) của mình.

The Hidden Wisdom of the Holy Bible, ba quyển I, II, III. Các bạn nào thích nghiên cứu Thiên Chúa Giáo dưới cách giải thích biểu tượng của Minh Triết Thiêng Liêng sẽ cảm thấy hứng thú với tác phẩm nầy. Theo Hodson, đây là tác phẩm của Chân sư của Ông (Đức Polidorus Isurenus) đọc cho Ông viết.

– ILLUMINATIONS of the Mystery Traditions (1/2015): viết về Huyền linh học Ai Cập.

Chúng tôi upload các tác phẩm trên chỉ nhằm cung cấp cho các bạn những tác phẩm huyền linh quan trọng, khó tìm hiện nay. Đây là các tác phầm có bản quyền. Mong các bạn chia sẻ trên tinh thần vô vị lợi.

Ngoài ra còn cập nhật quyển The Thought Forms của C.W. Leadbeater và Annie Besant.

 

Leave Comment