Cấu tạo Con người – Phần 10 – Quá trình Kiến tạo Hoa sen Chân ngã

Trong các bài trước chúng ta đã học qua cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã. Trong bài này, chúng ta sẽ học tiếp việc kiến tạo hay quá trình tạo ra Hoa Sen Chân Ngã. Đương nhiên, để có thể mô tả được quá trình thành lập thể nguyên nhân của một con người đòi hỏi một trình độ

Cấu tạo Con người – Phần 9 – Cấu Tạo của Hoa sen Chân ngã (2)

Trích đoạn sau đây từ A Treatise on Cosmic Fire mô tả việc khai mở các cánh hoa của Hoa Sen Chân Ngã:

Chúng ta hãy hình dung Hoa Sen Chân Ngã có 9 cánh, là Trung tâm lực tim ở trong tâm thức của Chân Thần, khai mở mỗi một trong số các cánh hoa của nó trong các nhóm ba cánh hoa trên ba cõi phụ của cõi thượng trí.

Cấu tạo Con người – Phần 7 – Các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã

Trong phần 7 này chúng ta sẽ học qua các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã, trích từ quyển Thư về Tham thiền Huyền môn. Đức DK mô tả các giai đoạn và các đặc điểm dưới nhãn quang của một Chân sư. Sau phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cấu tạo của Hoa sen chân Ngã

Cấu tạo Con người – Phần 4 – Thể Nguyên Nhân theo Thông Thiên Học

Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến các khái niệm quan trọng trong Huyền Linh Học là Linh hồn, Thể Nguyên Nhân (hay Nhân Thể) và Hoa Sen Chân Ngã. 1. Cấu tạo con người  – Thể nguyên nhân theo Thông Thiên Học Trong giáo lý về Cấu tạo của Con người, Thông Thiên

Cấu tạo Con người – 1 – Tổng Quan

Loạt bài “Cấu Tạo Của Con Người” sẽ trình bày chi tiết cấu tạo của con người, theo các tác giả Thông Thiên Học như C.W. Leadbeater, Annie Besant, và theo giáo lý của đức DK. Học hỏi, tìm hiểu về bản thân chúng ta là điều cần thiết, vì như câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa nói: “Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế”.