Category: Cấu tạo con người

Cấu tạo Con người – Phần 9 – Cấu Tạo của Hoa sen Chân ngã (2)

Trích đoạn sau đây từ A Treatise on Cosmic Fire mô tả việc khai mở các cánh hoa của Hoa Sen Chân Ngã:

Chúng ta hãy hình dung Hoa Sen Chân Ngã có 9 cánh, là Trung tâm lực tim ở trong tâm thức của Chân Thần, khai mở mỗi một trong số các cánh hoa của nó trong các nhóm ba cánh hoa trên ba cõi phụ của cõi thượng trí.

Cấu tạo Con người – 1 – Tổng Quan

Loạt bài “Cấu Tạo Của Con Người” sẽ trình bày chi tiết cấu tạo của con người, theo các tác giả Thông Thiên Học như C.W. Leadbeater, Annie Besant, và theo giáo lý của đức DK. Học hỏi, tìm hiểu về bản thân chúng ta là điều cần thiết, vì như câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa nói: “Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế”.

Chơn ngã và phàm ngã (Ego and Personality)

Con Người xuất phát (emanation from the Logos) từ Đức Thượng Đế. Con Người là một Điểm Linh-Quang của Ðức Thượng-Ðế (a spark of the Divine Fire). Cái Tinh thần (Spirit) bên trong Con Người đồng bản thể với Thượng-Ðế. Và Tinh thần nầy khoác lên mình nó một linh hồn (Soul) cũng như người ta mặc một cái áo vậy. Cái Linh Hồn giống như cái áo bao phủ Tinh thần, nó cho Tinh thần có cá tính. Ðối với sự hiểu biết thấp thỏi của chúng ta, tấm áo nầy hình như ngăn cách Tinh thần trong một thời gian làm cho nó phải rời xa Thượng-Ðế. Câu chuyện về sự cấu-tạo nguyên thuỷ của Linh-Hồn con người, về sự khai mở Tinh thần được bao bọc trong đó, là một câu chuyện rất tuyệt-diệu và lý-thú, …