Chiêm tinh học nội môn -9- Hồ Sơ Nội Môn của Ted Kennedy

Trước khi tiếp tục phần viết về Chiêm tinh học Nội môn, chúng tôi xin trích dịch bài viết của Leoni Hodgson, Giảng Viên của Trường Morya Federation, về lá số chiêm tinh của Thượng Nghĩ Sĩ Ted Kennedy theo quan điểm nội môn . Đây là một bài viết hấp dẫn, khảo sát lá số Chiêm tinh để nhìn

Chiêm tinh học nội môn -8-

Chiêm tinh học nội môn không nghiên cứu lập và giải đoán lá số của linh hồn, mà là chiêm tinh học giải đoán lá số chiêm tinh của một người trong kiếp sống hiện tại, trên quan điểm mục tiêu của linh hồn trong kiếp sống.

Chiêm tinh học nội môn -7-

Bắt đầu từ bài thứ bảy này chúng ta sẽ đi vào chiêm tinh học nội môn. Trước tiên chúng tôi xin trích dịch chương Astrology and Energies trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là chương mở đầu để dẫn nhập vào quyển sách Esoteric Astrology đồ sộ của đức DK. Là chương giới thiệu, nó tóm lược những điểm chính của chiêm tinh học nội môn, nhưng không vì thế mà dễ hiểu.

Chiêm tinh học nội môn -6-

Trong bài trước chúng ta đã biết hai cách xem vận hạn một người theo hai phương pháp là lá số hành tinh quá cảnh và lá số tiến trình. Trong bài này, chúng tôi xin nhắc lại những điểm chính của hai phương pháp trên, sau đó nêu lên một số kỹ thuật mới.

Chiêm tinh học nội môn -5-

Bài thứ 5 trình bày các phương pháp giải đoán vận hạn của chiêm tinh học, bao gồm hai phương pháp chính: hành tinh quá cảnh (transiting planets) và lá số tiến trình thứ cấp. Nhật Cung Tiến trình (Solar Arc Directed Chart) là một trường hợp đặc biệt của lá số tiến trình. Bài được biên dịch theo tài liệu của Trường Avalon School.

Chiêm tinh học nội môn -4-

Tiếp tục các khái niệm của chiêm tinh học ngoại môn, bao gồm ý nghĩa của các hành tinh, cung hoàng đạo, sự cân bằng của các yếu tố trong lá số. Phần này được biên dịch từ tài liệu của Avalon School, trừ các đoạn màu nâu là của người viết. 

Chiêm tinh học nội môn -3-

Bài thứ ba này tiếp tục trình bày các khái niệm của chiêm tinh học ngoại môn, bao gồm khía cạnh (aspects) hay góc hợp giữa các hành tinh, ý nghĩa các góc hợp, từ khoá của các yếu tố chiêm tinh. Bài cũng sẽ nói về chủ tinh (ruler) của các cung, các tính chất Vượng, Tướng, Tù, Tử của hành tinh trong các cung.

Chiêm tinh học Nội Môn – 1 –

Đây là bài viết về các khái niệm chiêm tinh học nội môn để giải thích phần luận giải các Huấn Thị Cá Nhân của FCD. Lúc đầu, chúng tôi định gói gọn trong một bài viết giải thích các thuật ngữ chiêm tinh học mà GS Michael D. Robbins dùng, nhưng sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy cần viết thành một loạt bài về chiêm tinh học nội môn. Cũng xin nói trước, chúng tôi không phải là những nhà nghiên cứu chiêm tinh chuyên nghiệp hoặc thành thạo chiêm tinh, và chúng tôi chỉ trong quá trình tìm hiểu học hỏi môn học còn mới lạ.