Chiêm tinh học Nội môn -11 – Cung Hổ Cáp

Giới Thiệu

Đây là bài viết về cung Hổ Cáp, tóm lược và biên tập từ webinar Chiêm tinh học Nội môn của Eva Smith, giảng viên của Trường Morya Federation, và từ các quyển Esoteric Astrology của Douglas Baker, Astrology Illumined của Donna Mitchelle Moniak. Đặc biệt, phần trình bày của bà Eva Smith rất hay, cô đọng các nét chính của mỗi cung, ý nghĩa các ký hiệu (glyph) của mỗi dấu hiệu Hoàng đạo, liên hệ của mỗi dấu hiệu với 7 cung, với các hành tinh cai quản (ngoại môn, nội môn, và Huyền giai). Sở dĩ chúng tôi trình bày bài viết về Cung Hổ Cáp đầu tiên là để phù hợp với thời gian hiện tại (Mặt trời ở cung Hổ Cáp từ 24/10 đến 22/11). Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày các dấu hiệu của 12 cung Hoàng đạo trong các bài tiếp theo.

Khi một người chịu ảnh hưởng của Hổ Cáp, không nhất thiết người đó có mặt trời ở Hổ Cáp, mà có thể là Cung Mọc ở Hổ Cáp, hoặc nhiều hành tinh hội tụ ở cung Hổ Cáp. Do đó ít nhiều chúng ta đều chịu ảnh hưởng của Hổ Cáp.

Một điểm quan trọng cần lưu ý trước khi đi vào bài biết là, trên quan điểm bí truyền, không có cung tốt hay xấu, hành tinh tốt hay xấu, mà mỗi cung hoàng đạo và mỗi thiên thể thể hiện một loại năng lượng nào đó, và tùy theo đối tượng tiếp nhận ở cấp độ nào mà năng lượng đó sẽ thể hiện ra theo những cách thức khác nhau. Do vậy, khi luận giải lá số chiêm tinh của một con người cụ thể, nhà chiêm tinh phải phán đoán người đó ở cấp độ nào: người bình thường, người chí nguyện, đệ tử, hay điểm đạo đồ, và áp dụng luận giải của mình theo đó. Ngoài ra các Cung trong cấu trúc cung của người đó cũng sẽ là yếu tố quyết định cách vận hành của lá số: một linh hồn cung 2 sẽ có cách diễn giải lá số khác với một linh hồn cung 1 hay cung 3. Điều này trái với suy nghĩ của nhiều người rằng lá số chiêm tinh sẽ quyết định các Cung trong cấu trúc cung của một người. Sau đây là các trích dẫn từ sách của đức DK về các quan điểm trên:

… các năng lượng của vòng hoàng đạo, của thái dương hệ và của hành tinh, tác động dưới hình thức lực kích thích hay cản trở tùy theo loại dẫn thể hay khí thể mà chúng tác động vào; bản chất của các dẫn thể (vehicles) này và năng lực của chúng để thu hút, đáp ứng, loại bỏ, tiếp nhận và chuyển hóa đều hoàn toàn tùy thuộc vào mức tiến hóa đã đạt được và cũng tùy thuộc vào tình hình chung của hành tinh và tâm lý đang có trong gia đình nhân loại ở bất cứ thời kỳ đã chọn nào. [EA trang 19]

Do đó, tùy theo mức tiến hóa của một cá nhân trên Thánh Đạo hay, nói cách khác, tuỳ vị trí của cá nhân trên bánh xe sự sống, chiêm tinh gia thực tiễn sẽ sắp đặt cách lý giải lá số. Điều đó sẽ cần đến lao động và suy nghĩ của chiêm tinh gia có trực giác, tùy thuộc vào sự tiếp xúc của linh hồn và quá trình tham thiền thâm sâu để xác định được tiến trình lý giải chiêm tinh cho những người vốn là các linh hồn tích cực và linh hoạt ở giai đoạn này hay giai đoạn khác trong các giai đoạn cuối trên Thánh Đạo. Việc lập lá số của người trung bình hoặc người kém phát triển không gây ra khó khăn nào như thế cả. [EA trang 21]

Trong quyển Esoteric Astrology, đức DK đưa ra bảng chủ tinh của các dấu hiệu Hoàng đạo, bao gồm chủ tinh theo truyền thống (chủ tinh ngoại môn), chủ tinh nội môn (esoteric Ruler) và chủ tinh Huyền Giai. Như vậy, ta có thể chia trình độ tiến hóa của con người thành ba cấp bậc chính: người bình thường, người chí nguyện và đệ tử, các điểm đạo đồ, và tương ứng áp dụng các loại chủ tinh khác nhau. Chủ tinh ngoại môn áp dụng cho người bình thường, chủ tinh nội môn áp dụng cho người tiến hóa (người chí nguyện và đệ tử), chủ tinh huyền giai áp dụng cho các điểm đạo đồ từ bậc 3 trở lên. Tuy nhiên, chủ tinh huyền giai liên quan đến các điểm đạo đồ bậc cao nên xem như vượt ngoài tầm của chúng ta nên thường các tác giả tập trung vào chủ tinh ngoại môn và chủ tinh nội môn là hai yếu tố gần gũi nhất với những người học đạo chúng ta.

Bảng 6 – Chủ tinh của các dấu hiệu (cung) hoàng đạo theo đức DK

TABULATION VI. PLANETARY RULERS IN 3 TABULATIONS

Chòm sao Chính thống Đệ tử Huyền Giai
1. Bạch Dương Mars Mercury Uranus.
2. Kim Ngưu Venus Vulcan Vulcan.
3. Song Tử Mercury Venus The Earth.
4. Cự Giải The Moon Neptune Neptune.
5. Sư Tử The Sun The Sun The Sun.
6. Xử Nữ Mercury The Moon Jupiter.
7. Thiên Bình Venus Uranus Saturn.
8. Hổ Cáp Mars Mars Mercury.
9. Nhân Mã Jupiter The Earth Mars.
10. Ma Kết Saturn Saturn Venus.
11. Bảo Bình Uranus Jupiter The Moon.
12. Song Ngư Jupiter Pluto Pluto.

1. Webinar của Eva Smith—Các đặc tính của dấu hiệu Hổ Cáp:

Hổ Cáp là dấu hiệu thứ 8 của vòng hoàng đạo nếu ta đi theo chiều Bạch Dương, Kim Ngưu … đến Song Ngư. Nó là một dấu hiệu cố định (fixed), hành thủy (cùng với hai dấu hiệu hành thủy khác là Song Ngư và Cự Giải. Là dấu hiệu thứ 8, nó là cung cai quản tự nhiên của nhà thứ 8, và có tính chất cộng hưởng với tính chất nhà thứ 8. Chủ tinh của nó cũng là chủ tinh cai quản tự nhiên của nhà thứ 8.

Là dấu hiệu hành thủy, nó liên quan đến có chiều sâu (của các dòng nước), đến xúc cảm. Nếu bạn nhìn ra hồ nước hoặc các dòng nước ở đại dương, chúng rất sâu, và thường chúng ta không biết những gì đang ẩn dấu dưới đáy. Tất cả những gì bạn thấy là bóng tối—bạn không biết những gì nằm dưới bề sâu đó. Vì vậy, đặc tính của Hổ Cáp là nhìn thấy những gì nằm ẩn dấu sâu dưới bề mặt và cố gắng mang chúng lên, vào ánh sáng của ban ngày—ánh sáng của linh hồn—và sau đó cố gắng thấy những gì cần phải được giải quyết, và trong khi làm việc đó, nó thậm chí có thể mang lại cái chết cho những gì đã hư cũ, không còn hoạt động nữa, cho dù đó là một khuôn mẫu, một cách thức hành xử, một đặc tính mà bạn không cần nữa. Tóm lại, nó khám phá những gì lạc hậu, không còn phù hợp, bị che dấu và mang cái chết cho chúng. Hổ Cáp có thể làm những việc này thông qua các chủ tinh của nó, và chúng ta sẽ thấy làm thế nào các chủ tinh có thể làm tất cả những điều này. Nếu tôi [Eva Smith] phải cung cấp cho bạn mục đích của Hổ Cáp thì đó là việc nó sẽ có thể nhìn sâu vào cái gì đang ẩn nấp bên dưới, hoặc sâu trong các dòng nước, cố gắng đưa chúng lên bề mặt và sau đó làm việc với chúng trong ánh sáng ban ngày, ứng phó với chúng thông qua năng lượng của linh hồn, và đó là lý do tại sao Hổ Cáp được gọi là chiến binh, bởi vì để làm điều đó nó cần sức mạnh, nó cần sự can đảm. Vâng, bạn không bao giờ biết những gì đang ẩn dấu ở đó và điều gì sẽ xảy ra. Những gì ẩn nấp trong tiềm thức là những điều chúng ta không muốn đối phó. Đó là những gì mà bạn không có ý thức, các kiểu mẫu hành vi hoặc sự kiện đã xảy ra mà chúng ta không muốn đối phó. Vì vậy, chúng ta chôn chúng vào tiềm thức, chúng ta nhẹ nhàng lấp chúng dưới tấm thảm và như thế chúng ta không phải đối phó với chúng. Nhưng Hổ Cáp mời bạn nhìn vào những mô thức này, nhìn vào các hành vi đó và đối phó với chúng, và đó là lý do tại sao rất nhiều người với ảnh hưởng Hổ Cáp mạnh mẽ có thể là nhà trị liệu tốt nhất, bởi vì họ có thể nắm giữ bàn tay của bạn và có thể đi vào chiều sâu thẳm của bạn, biết rõ bạn, và giúp bạn mang những điều đó lên bề mặt để bạn có thể đối phó với chúng.

Hổ Cáp có hai hành tinh cai quản nó về mặt ngoại môn: sao Hỏa và sao Diêm Vương. Sao Hỏa là chủ tinh truyền thống, nhưng khi người ta khám phá ra sao Diêm Vương thì các nhà chiêm tinh học thấy rằng sao Diêm Vương cũng cai quản Hổ Cáp.

Sao Hỏa chủ năng lượng, sức mạnh, động lực và Mars là thần của chiến tranh. Khi bạn chiến đấu với những tiêu cực ẩn dấu sâu thẳm trong tiềm thức, bạn cần sức mạnh và năng lượng để làm điều đó, bạn cần sức mạnh của Mars. Sao Diêm Vương là hành tinh truyền dẫn năng lượng cung 1, cung của Ý Chí – Quyền Lực. Sao Diêm Vương là Vua hay vị Thần của thế giới ngầm, thế giới dưới lòng đất. Sao Diêm Vương liên quan đến cái chết, nó mang lại cái chết cho bất cứ điều gì. Vì vậy, nó chủ về kiểm soát, ý chí, cái chết, và như thế những đặc điểm của Pluto giúp chúng ta làm công việc chủ yếu của Hổ Cáp: mang những gì che dấu lên bề mặt và ban cho chúng cái chết. Như thế, sao Hỏa và sao Diêm Vương đều cần thiết để Hổ Cáp làm công việc của mình.

Về các từ khóa của Hổ Cáp, trên slide bạn thấy các đặc điểm sau:

Thâm nhập – Tìm kiếm – Sức mạnh Chuyển Hóa (Transformative Power):

A close up of a bird Description generated with very high confidenceĐây là ba đặc điểm chủ yếu của Hổ Cáp. Hổ Cáp có khả năng thâm nhập vào chiều sâu, với đôi mắt dò xét để thấy rõ bất cứ điều gì cần được xem xét. Do vậy, các bạn thấy hình Sherlock Holmes, thám tử nổi tiếng. Bạn cũng thấy biểu tượng chim đại bàng. Như bạn biết, mỗi dấu hiệu hoàng đạo có thể thể hiện trên nhiều cấp độ tâm thức khác nhau. Ở cấp độ thấp nhất của người chưa tiến hóa, Hổ Cáp được tượng trưng bằng con bọ cạp. Bọ cạp có nọc độc ở đuôi, có thể gây đau đớn và làm chết người. Bọ cạp hay lẫn trốn dưới lòng đất hay chỗ kín đáo. Do đó, Hổ Cáp ở cấp độ thấp nhất đặc trưng bởi tính chất tàn phá, báo thù, ganh tị, mưu mô, thất thường, bí mật, hống hách, bạo lực, châm chọc, nghi ngờ, không khoan dung. Ở cấp độ thứ hai, cao hơn, Hổ Cáp được biểu tượng bằng chim đại bàng. Tại sao là chim đại bàng? Chim đại bàng có đôi mắt cực tinh tế, nó có khả năng bay rất cao và đôi mắt tinh tường của nó có thể nhìn thấy con mồi xa phía dưới, và ngay lập tức nó có thể chụp bắt con mồi. Do đó, đôi mắt chim đại bàng là biểu tượng thích hợp nhất cho Hổ Cáp trong sự tìm thấy những gì được che khuất sâu trong lòng đại dương.

Người Hổ Cáp có cái nhìn thật thu hút và đôi mắt Hổ Cáp rất mạnh mẽ và quyến rũ. Họ rất thâm nhập, và họ có thể nhìn vào trái tim của bạn, biết những gì bạn đang suy nghĩ, những gì bạn cảm nhận, và do đó có thể sử dụng các điều đó cho các mục đích riêng của họ như Charles Manson đã làm. Charles Manson được biết đến như một người có thể thao túng và sử dụng những người theo ông vì mục đích ích kỷ của mình. Hoặc bạn có thể là một nhà trị liệu và sử dụng khả năng của đôi mắt đại bàng để đi sâu vào người khác và giúp họ vượt qua và chiến thắng. Năng lực đặc biệt của Hổ Cáp luôn phụ thuộc vào trình độ tiến hóa và việc sử dụng chúng cho mục đích tốt lành hay ích kỷ.

Người Hổ Cáp cũng có thể rất đam mê. Đam mê là đặc tính được thúc đẩy bởi sao Hỏa. Và một đặc điểm khác nổi bật của Hổ Cáp là xu hướng riêng tư, bí mật. Thật khó để biết được gì đang ẩn náu trong tâm trí hay đằng sau cái nhìn của người Hổ Cáp. Vì vậy, những người Hổ Cáp có khuynh hướng bí mật. Họ có xu hướng giữ mọi thứ cho mình. Họ không tự do chia sẻ cảm xúc của họ và nhiều người Hổ Cáp thậm chí không biết họ cảm nhận như thế nào, bởi vì sau rốt những cảm xúc chạy sâu trong dòng nước và không ai biết những gì ở độ sâu đó. Bản thân họ cũng không biết. Do đó, đây là thử thách của những người Hổ Cáp để cố gắng tìm ra và nhận thức được những cảm xúc của họ, và họ cần phải giải quyết chúng.

Trên vòng xoắn ốc cao hơn, biểu tượng của Hổ Cáp là chim phượng hoàng (phoenix), và phượng hoàng có ý nghĩa gì? Trong thần thoại Tây phương, phượng hoàng được biết gắn liền với sự tái sinh, nó có thể thoát sinh ra từ đống tro tàn và tái sinh lần nữa. Và đó là những gì mà Hổ Cáp và sức mạnh biến đổi của nó làm—có thể đi qua, biến đổi (chuyển hóa), và mang cái chết đến những gì không hoạt động. Một nhà trị liệu sẽ chuyển hóa một người khác khi người đó có thể nhận ra và thấy những vấn đề khác nhau mà anh hoặc cô ta cần giải quyết.

Đôi điều về Pluto hay sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương là hành tinh xa nhất tính từ ​​Mặt trời. Quỹ đạo của nó là quỹ đạo lớn nhất. Nói cách khác, cần phải mất một thời gian dài nhất để quay quanh Mặt Trời, do đó nó không có nhiều ánh sáng. Chúng ta gọi nó là Vua của thế giới ngầm hay của bóng tối. Nó liên quan đến sự chết, điều bí mật. Đó là những gì không được chấp nhận hay biết đến, giống như trong Hổ Cáp, những gì không mong muốn ẩn nấp trong vùng sâu. Sao Diêm Vương là người được khai quật, đào sâu và mang lên những gì nằm ẩn. Pluto mang lại quá trình phục sinh, nâng những gì chết trong chúng vào cuộc sống, giống như Chim Phượng Hoàng.

Một đặc điểm khác của Hổ Cáp là sao Hỏa vừa là Chủ tinh ngoại môn vừa là chủ tinh nội môn của nó. Về phương diện nội môn, sao Hỏa cung cấp sự can đảm mà người Hổ Cáp cần để đối phó với những tính chất ẩn dấu. Nó mang lại niềm tin, sự thẳng thắn và lòng vô úy, không sợ hãi, để có thể đào sâu vào những chiều sâu tâm thức, cùng sức mạnh cần thiết để có thể đứng lên vì những người khác ngay cả khi gặp nguy hại cho chính bản thân mình. Điều đó cần rất nhiều sức mạnh và lòng can đảm mà sao Hỏa có thể cung cấp. Sao Hỏa cần phải được nhìn từ cả hai phương diện nội môn và ngoại môn của Hổ Cáp, và một lần nữa, nó luôn phụ thuộc vào vị tri của con người trên nấc thang tiến hóa.

Trên slide minh họa, bạn thấy một bức tranh mờ ảo. Đúng vậy, vì Hổ Cáp là dấu hiệu hành thủy, nó có thể gây ra ảo ảnh, sự lừa dối và thiếu rõ ràng, bởi vì mọi thứ được nhìn xuyên qua làn nước cảm xúc của một người. Vì vậy, không có sự rõ ràng cần thiết.

Hổ Cáp cũng đòi hỏi rất nhiều thử thách và trắc nghiệm. Các thử thách được thực hiện trong Hổ Cáp và Kỳ Công mà Hercules thực hiện trong Hổ Cáp là một trong những kỳ công ghê rợn và khó khăn nhất—giết con thủy quái 9 đầu. Chín thử thách đó liên quan đến ba cõi của phàm ngã:

  • Trên cõi trần: tình dục (sex), sự thoải mái, tiền bạc.
  • Trên cõi cảm xúc: sự sợ hãi, thù hận, tham vọng.
  • Trên cõi trí: kiêu căng, chia rẻ, độc ác.

Đây là những biểu tượng của con thủy quái chín đầu mà Hercules đối mặt, và chàng đã vượt qua được bằng cách quì xuống, và từ vị trí khiêm tốn đó đó nâng con thủy quái lên trên không trung.

Về lâu dài, người ta có thể chiến thắng từ Scorpio: “Tôi là chiến binh tôi, và từ chiến trường, tôi xuất hiện trong chiến thắng.”

Hổ Cáp truyền dẫn cung 4, cung Hòa Hợp Thông Qua Xung Đột. Cung 4 có 2 phương diện: mỹ lệ và chiến tranh, nhưng ở Hổ Cáp cung 4 chủ xung đột và chiến tranh. Đó không bao giờ là một vị trí dễ dàng vì nó tìm kiếm sự hài hòa thông qua xung đột. Con số 4 là con số liên hệ chặt chẽ với nhân loại chúng ta. Nhân loại được điều khiển bởi cung 4, sống trên bầu thứ tư của dãy hành tinh thứ tư, trong hệ hành tinh thứ tư… Vì vậy, bốn nhân bốn và số 4 được lặp đi lặp lại, và như thế nhân loại chúng ta học hỏi thông qua các các cuộc khủng hoảng.

Ngoài cung 4 các cung khác cũng có hiệu ứng lên Hổ Cáp thông qua các chủ tinh của nó. Vì vậy, bạn có sao Hỏa thuộc cung sáu. Bạn cũng có Pluto cung 1. Như vậy ba cung tác động qua Hổ Cáp là cung 1, cung 4, và cung 6. Cung 1 và cung 6 không thực sự mềm mại và nhẹ nhàng. Không cung nào thiên về vẻ đẹp và mỹ lệ. Tất cả thuộc về năng lượng, tính năng động, quyền lực, và sức mạnh đi qua đó. Điều này là cần thiết vì Hổ Cáp phải đối phó với tất cả những khủng hoảng, các thử thách của nó. Nó cần phải có nhưng năng lượng đó, những sức mạnh đó.

2. Bài viết của Douglas M. Baker

Ý nghĩa chủ yếu và Phẩm tính của Hổ Cáp

Trắc nghiệm và thử thách; chiến thắng; mang ra bề mặt; ra khỏi bóng tối; kẻ chận ngõ; chiến đấu với ảo giác (của các giác quan) và ham muốn; đối mặt với các yếu tố tiềm thức; loại bỏ; chết chóc và tái sanh; sự tái tạo; phục sinh; khả năng phục hồi; trở lại; sức mạnh; thâm nhập; thăm dò; nhận thức trực quan; các giác quan; cảm xúc mãnh liệt; sự phẫn nộ; bất chợt; chuyển hóa ham muốn thành khát vọng; tình dục và sự thăng hoa của nó

Các đặc tính Tiêu cực của Hổ Cáp

Ghen tuông; trả thù; tự hủy hoại; tự tử; hung bạo; xung đột của các lực lượng sáng tạo và phá hoại; khủng hoảng.

Scorpio thường được gọi là dấu hiệu của con đường đệ tử và các thử thách của Hercules là điển hình cho những cuộc đấu tranh liên quan đến con người đã chọn con đường ngắn nhưng khó nhọc hơn đi lên sườn núi. Y nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống là một cuộc chiến đấu liên tục, đầy căng thẳng. Khi bạn đi theo con đường khai mở tinh thần này, các cuộc xung đột này càng trầm trọng hơn. Bà Blavatsky đã từng viết rằng tất cả những gì tốt đẹp lẫn xấu xa bên trong bạn đều bị ném ra bề mặt. Những vấn đề này bạn phải tự giải quyết lấy một mình. Tự chủ là một điều kiện tiên quyết quan trọng cho phàm ngã Hổ Cáp— bản chất dục vọng phải được làm chủ trong mọi hình thức của nó, dù đó ham muốn thống trị, sở hữu hoặc tham vọng hay tình dục. Trong khi những ham muốn mạnh mẽ đó nổi lên, người Hổ Cáp không cần phải tự hỏi mình phải làm chủ điều gì— ở mỗi khúc quanh trong mối quan hệ của y với đời sống, cường độ cảm xúc và phản ứng của y là dấu hiệu cho thấy y phải kiểm soát những gì.

Hổ Cáp đặc biệt nhạy cảm. Trong những người ít phát triển hơn, nó thể hiện ra như hành vi xảo quyệt và ma mãnh, trong khi ở người tiến hoá nó xuất hiện như một sức mạnh trực giác tinh tế có khả năng nhìn vào cốt lõi của bất kỳ tình huống nào— kiểu nhận thức được sử dụng một cách hiệu quả bởi một người môi giới chứng khoán trong giao dịch với số tiền của khách hàng, bởi một luật sư giải quyết những rắc rối của một trường hợp giết người phức tạp, hoặc bởi một bác sĩ phẫu thuật phấn đấu để cứu bệnh nhân của mình khỏi thần chết— bạn sẽ thấy Hổ Cáp xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực này.

Sự hiểu biết sâu xa lạ thường này và khả năng nhìn xa hơn những người mà y làm việc với mang lại cảm giác sức mạnh và sự quyết tâm mà các đồng nghiệp của y sẽ sớm nhận ra. Cách thức kiên cường của y và đánh giá tức thời và sự làm chủ tình huống khiến y trở thành một nhà lãnh đạo tự nhiên; thực sự, y tìm kiếm vị trí này mà không có bất kỳ sự ái ngại nào về việc không xứng đáng. Đối với y, chỉ đơn giản là y biết và nhìn sâu hơn vào sự việc hơn những người còn lại và có thể sớm, với trí tuệ và miệng lưỡi linh hoạt của mình, vượt xa bất kỳ ai bất đồng chính kiến​​. Cuộc tranh luận mang lại cảm giác hào hứng cho y, và sự tranh luận thành thạo của anh dễ dàng dẹp bỏ những trở ngại đe dọa y tiến đến mục tiêu của mình. Y cần phải suy ngẫm về câu nói của bà Blavatsky “Hãy diệt lòng tham vọng nhưng hãy sống như những kẻ đầy tham vọng”. Người Hổ Cáp tiến hóa cao có tham vọng vượt trội mọi người không phải vì hư danh hay vì ảo cảm của sự thành công, mà vì sự thỏa mãn sâu sắc mà sự chiến thắng nghịch cảnh mang lại.

Bằng cường độ mạnh mẽ của giọng nói và chiều sâu của sự hiểu biết, y có thể gởi một sức mạnh và mục đích cao độ chảy từ hào quang của mình đến những người đang run rẩy trước khó khăn. Y thích kích khởi lòng dũng cảm ở những người sợ hãi và sức mạnh cho những người yếu đuối, nhưng lại ít nhượng bộ tình cảm. Khi Hổ Cáp được thể hiện mạnh mẽ, các lập luận là không thỏa hiệp và tuyệt đối không có tình cảm. Cách tiếp cận thực tế và thâm nhập này có thể gây sốc cho tư duy chính thống ngày nay. Điều không may là miệng lưỡi dữ dội có thể khiến y có nhiều kẻ thù, thường nhiều đến mức làm y ngạc nhiên, vì y cảm thấy y chỉ đơn thuần thể hiện sự thật không được tô màu của bất kỳ tình huống. Y phải cẩn thận rằng sự mạnh mẽ của y không làm tăng thêm sự căm ghét cho những lời nhận xét mạnh mẽ của y và ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn của y không gây ra tổn thương không thể sửa chữa được. Sự quyến rũ và trí tuệ không thiếu trong âm nhạc của Hổ Cáp, và người phát triển sẽ thích chiến đấu với cây bút hơn là với thanh kiếm.

Thường bị buộc tội là khắc khổ hoặc thậm chí là một kẻ khổ hạnh, y thích chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Khuyến khích sự tự do cảm xúc, y sẽ thực hiện quyền hạn tâm trí của mình đến giới hạn của chúng và mở rộng ranh giới của chúng càng xa càng tốt. Y nhấn mạnh đến sự tự tin và khuyến khích nó trong tất cả những người xung quanh. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lãnh đạo, y có khuynh hướng chỉ đạo thay vì thả lỏng tự do, và y nên cẩn thận rằng y không đòi hỏi lời của y là luật pháp và tất cả mọi người phải nghĩ giống như y. Trong gia đình và đời sống xã hội, có sự trao đổi tình cảm rất phong phú, mặc dù hầu như không nói ra. Đối với những cảm giác của Hổ Cáp, chúng ta phải nhớ rằng chúng chân thật và nằm sâu, và thật quan tâm đến hạnh phúc của con cái và bạn bè của mình, mặc dù y thích nó là phúc lợi do sắp đặt của mình chứ không của ai khác.

Sự rộng lượng của y không dành riêng cho những nguyên nhân mà y cảm thấy thực sự xứng đáng và đang chiến đấu để tồn tại. Trong những khoảnh khắc vui vẻ, tâm trí nhạy bén của y có thể gây bất ngờ cho người khác bằng sự hài hước sâu sắc (mặc dù nó có thể được thể hiện với giọng mỉa mai châm chọc), thường biến kẻ thù cũ thành bạn bè.

Mỗi bộ ba dấu hiệu hoàng đạo có một dấu hiệu tập trung tập trung làm tăng cường mãnh lực của nó. Hổ Cáp là dấu hiệu trung tâm hoặc cố định cho bộ ba dấu hiệu hành thủy, bao gồm Cự Giải và Song Ngư. Kết quả là cảm xúc và cảm giác được tăng cường trong dấu hiệu này đến mức sâu nhất, trở thành dục vọng có thể tạo ra thiên đường hoặc địa ngục. Con thủy quái khổng lồ 9 đầu, tượng trưng cho một người đầy dục vọng, chưa tái tạo, là một biểu tượng hữu ích để người Hổ Cáp chiêm ngưỡng. Không thể chặt đầu của nó, vì nếu điều này được thực hiện, hai đầu mới sẽ thay thế mỗi đầu bị mất, trừ khi nó bị đốt. Điều này có nghĩa là cảm xúc và ham muốn không thể bị đàn áp một cách an toàn; chúng phải được chuyển hóa, tái tạo con người và tạo ra sự tự chủ.

Bạn không thể bước đi trên bất kỳ con đường trở về với Thượng đế cho đến khi cuộc chiến đấu đã được khởi xướng, và chiến thắng trong cuộc đối đầu với ảo tưởng vĩ đại— ảo tưởng của các giác quan và những ham muốn không lay động mà lực lượng của chúng được giấu kín trong dấu hiệu huyền bí này, nơi tiềm ẩn rất nhiều. Các tầng sâu ẩn của cuộc sống là lãnh vực của sự tự tri và khám phá của Hổ Cáp. Từ các thử nghiệm và thử thách và sự chiến thắng được chúng, người Hổ Cáp có được sự hiểu biết sâu sắc về toàn bộ vòng tròn của sự sống và cái chết, điều đó tạo ra sự bảo đảm và sức mạnh cho những anh em yếu đuối của mình. “Từ bóng tối vào ánh sáng” thích hợp diễn tả câu chuyện cuộc đời của y.

Các Thiên Tài cung Hổ Cáp

Tính cách phức tạp của Hổ Cáp xuất phát từ sự cùng tồn tại của cả bản năng mạnh mẽ sáng tạo và phá hoại. Tính biện chứng của hai cực tạo ra xung đột lớn, nhưng cũng là một năng lượng đặc biệt cho cuộc sống. Nhiều người nổi tiếng đã bị ảnh hưởng bởi dấu hiệu này, ghi dấu ấn của họ trên thế giới thông qua nhiều ngành nghề khác nhau.

Dostoyevsky

Văn hào Nga Dostoyevsky, sinh ở cung Hổ Cáp, đứng ở đỉnh cao của văn học Nga và được nhiều người cho là đã đưa tiểu thuyết phương Tây đến đỉnh cao khả năng của nó. Dostoyevsky là con trai của một bác sĩ quân đội Moscow bị một tên sát nhân giết chết, Dostoyevsky lớn lên trong hoàn cảnh vật chất thoải mái nhưng có hại về mặt tâm lý. Ông có một thái độ nghiêm túc, điên cuồng và không thể chấp nhận, điển hình của Hổ Cáp, và các chủ đề Hổ Cáp về sự hủy diệt và tái sinh là điều rất rõ nét trong cuộc đời của ông. Sau thành công vang dội với cuốn sách đầu tiên của mình, ông bị cầm tù và lên án treo cổ, nhưng trước khi hành quyết ông ta đã được ân xá và bị lưu đày trong bốn năm.

Dostoyevsky là một người cờ bạc, nợ nần rất nhiều, ông đã viết The Gambler (Kẻ đánh bạc) trong hai mươi chín ngày. Mặc dù bị bệnh động kinh, ông luôn lấy lại sức mạnh. Như ông tự nhận xét, ông đã có “năng lượng của một con mèo”. Hổ Cáp thậm chí xuất hiện trong các tác phẩm của ông— trong The Idiot (Thằng khờ), kẻ ám ảnh những giấc mơ của Hippolyte . . .

Những cuốn sách khác của ông phản ánh khía cạnh xấu của cung mặt trời của ông: Những hồi tưởng về Ngôi nhà của Người chết, Hầm ngầm, Thư từ dưới mặt đất, Ác quỷ, và Tội Ác và Hình phạt. Cuốn cuối cùng là một cuốn tiểu thuyết của sự cứu chuộc qua đau khổ đại diện cho một sự thử thách những giới hạn của tự do cá nhân và cũng là một câu chuyện trinh thám siêu hình.

Tiểu thuyết Anh Em Nhà Karamazov (The Brothers Karamazov) là một trong những thành tựu của văn học thế giới và phát triển các chủ đề lớn nhất của ông; chủ nghĩa duy lý so với chủ nghĩa phi lý; cuộc đấu tranh giữa tình yêu và hận thù, đức tin và phi giáo; những nguy hiểm được đại diện bởi chủ nghĩa xã hội và nỗ lực để tạo ra hạnh phúc cho con người; sức mạnh của sự gợi dục; thực tại và không thực của Thiên Chúa; và xung đột giữa các thế hệ. Cuốn tiểu thuyết dường như bao gồm chiều rộng của điều kiện con người và khả năng của nó; ở đây, nghệ thuật và tầm nhìn của Dostoyevsky đã đạt đến đỉnh cao. Có thể nói rằng không một nhà văn nào ở thế kỷ 19 có cái nhìn sâu sắc hơn về mặt tâm lý hoặc chiều sâu triết học, hoặc đã thăm dò những bí ẩn của linh hồn con người một cách có hệ thống như ông.

Pablo Picasso

Trong thế giới nghệ thuật, chúng ta tìm thấy thiên tài nổi tiếng Pablo Picasso, cũng sinh ra dưới cung Hổ Cáp. Ông là nghệ sĩ có ảnh hưởng và thành công nhất của thế kỷ 20. Tranh, điêu khắc, đồ hoạ và gốm sứ đều bị ảnh hưởng sâu sắc và không thể chối cãi bởi thiên tài của ông. Appardoire viết về ông: “Picasso là một trong những người mà Michelangelo nói, nên được gọi là đại bàng bởi vì họ vượt trội hơn mọi người khác.”

Picasso thách thức tất cả các kỹ thuật vẽ chân dung truyền thống, đối mặt với những tác phẩm nổi tiếng nhất mà ông biến thành sáng tạo của chính mình, từ chối tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực đã xác định trước. Ông đã xây dựng nền móng của tranh vẽ hiện đại, tạo ra “nỗ lực đầy tham vọng nhất của thời đại chúng ta để phá hủy và tạo ra các hình thức” (A. Malraux). Ông đã không ngừng thay đổi các kỹ thuật và tự đổi mới từ giai đoạn này sang giai đoạn khác: “Ông là một con chim phượng, người thường xuyên lao vào lửa vì niềm vui vô tận phát sinh từ tro tàn của mình” (R. Huyghe). Nguồn sáng tạo của ông là sức mạnh tình dục ban phát đời sống, và một tính khiêu dâm sáng tạo vĩnh cửu đã tạo ra một số tác phẩm quan trọng nhất trong lịch sử tranh vẽ. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa nghệ thuật và tính khiêu dâm, ông trả lời: “Nhưng không có gì khác biệt.” Ông đã có một cuộc sống tình dục tích cực và lâu dài với một số phụ nữ, từ Fernande Olivier (trong độ tuổi hai mươi của ông) đến Jacqueline Rocque (ở những năm tám mươi của ông).

Sir Richard Burton

Sức mạnh sáng tạo của tình dục cũng có đặc điểm nổi bật trong cuộc đời của Sir Richard Burton, người lính, nhà văn và nhà thám hiểm gan dạ, sinh ra với Cung Mọc Hổ Cáp. Vào giữa thế kỷ 19, ông đã thực hiện một số chuyến thâm nhập dũng cảm vào châu Phi và tỏ ra táo bạo khi ông ngụy trang thăm các thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina, và tiến hành cuộc thâm nhập chớp nhoáng tới thành phố bị cấm Harar ở miền đông Ethiopia. Ngoài những chuyến du lịch của mình, trong 21 cuốn sách, Burton đã viết các tác phẩm về kiếm thuật và săn bắn chim ưng, và được nhớ đến rộng rãi nhờ bản dịch của ông về truyện kể Một ngàn lẻ một đêm Ả Rập. Là một nhà ngôn ngữ thông minh, ông cũng bí mật dịch một số cẩm nang tình dục Phương Đông. Sự thẳng thắn của Burton về tình dục trong những tác phẩm được phổ biến công khai của ông đã làm nhiều người Victoria bị xúc phạm, và sau khi ông qua đời, vợ góa của ông đã tiêu hủy các giấy tờ của ông để tránh bị tai tiếng.

Niccolo Paganini

Trong thế giới âm nhạc, chúng ta tìm thấy Scorpio Niccolo Paganini, nghệ sĩ violon vĩ đại và nhạc sĩ sáng tác, được nhiều người coi là nghệ sĩ violin vĩ đại nhất mọi thời đại. Những kỳ công về âm nhạc của ông là huyền thoại. Ông đã viết rất nhiều nhạc cho phần biểu diễn của riêng mình, âm nhạc thật khó khăn đến nỗi người ta thường nghĩ rằng ông đã ký một hợp đồng với ma quỷ— ông được cho là đã từng nói rằng: “Quả thật là ma quỷ hướng dẫn tay tôi.” Không một nhạc sĩ khác nào có thể quyến rũ khán giả của mình đến mức độ như vậy. Ông thích khoác vẻ bí ẩn, và áp phích của các buổi hòa nhạc của ông đã miêu tả ông như một nhà giả kim thuật hay là một bóng ma. Ông cũng là một người cờ bạc khét tiếng, có một lần ông bị buộc phải cầm đàn để trả nợ.

Goethe

Goethe là một trong những nhà văn và nhà tư tưởng vĩ đại nhất của châu Âu thời hiện đại, được sinh ra với Cung Mọc Hổ Cáp. Nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà triết học tự nhiên và là nhân vật vĩ đại nhất của thời kỳ Lãng mạn Đức, ông là một người đàn ông đáng kinh ngạc. Mặc dù ông cũng là một nhà khoa học nổi tiếng, chính thành tựu văn học của ông khiến ông được nhớ đến tận bây giờ. Ông nổi tiếng nhất với vở kịch thơ Faust, nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà văn khác sau ông. Trong tác phẩm này, đúng với bản chất anh hùng của Cung Mọc Hổ Cáp và cung mặt trời Xử Nữ, ông vật lộn với cuộc xung đột giữa thiện và ác: “. . . Than ôi! Hai cá thể sống trong tôi “. Có thể nói rằng đóng góp lớn lao của ông đối với thế giới là một cá nhân cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương, người phải vật lộn qua nhiều cuộc khủng hoảng con người và để lại một thành tích quan trọng về kinh nghiệm này.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner cũng có Cung Mọc Hổ Cáp. Ông là nhà huyền bí học, nhà nhãn thông, nghệ sĩ, triết gia, nhà khoa học và biên tập. Ông được biết đến như là người sáng lập học thuyết Anthroposophy. Triết lý này giải thích thực tế của một thế giới tâm linh, nhấn mạnh rằng điều này chỉ thực sự có thể tiếp cận được với những người phân cực về tinh thần và đã phá vỡ những chấp trước vật chất của họ. Phạm vi nghiên cứu của ông trong các lĩnh vực siêu vi và mô tả về vũ trụ của ông, cùng với ứng dụng thực tế của khoa học tâm linh trong tất cả các bộ phận của cuộc sống là cực kỳ sâu rộng, từ nông nghiệp đến huyền nhiệm Chúa Kitô.

Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, lãnh đạo phong trào dân tộc Ấn Độ và được biết đến trong cuộc đời sau này của ông như là Mahatma (‘linh hồn vĩ đại’), được sinh ra với Cung Mọc Hổ Cáp. Một trong những nhà lãnh đạo quốc gia vĩ đại nhất của thế kỷ 20, các phương pháp và triết lý đối đầu không bạo lực của ông, hoặc bất tuân dân sự, không chỉ dẫn dắt đất nước ông độc lập mà còn ảnh hưởng đến các nhà hoạt động chính trị có nhiều ảnh hưởng trên khắp thế giới. Ông lãnh đạo nhiều chiến dịch phản kháng và dần dần phát triển các kỹ thuật và nguyên lý của ông về kháng cự không bạo lực gọi là satyagraha (nghĩa đen là ‘sự kiên định trong chân lý’). Ông bị ám sát một cách đột ngột và bạo lực bởi một người Hindu cuồng tín.

Margaret Thatcher

Margaret Thatcher, sinh ra với Cung Mọc Hổ Cáp, là Thủ tướng đầu tiên của Anh và là thủ tướng lâu nhất của Anh trong thế kỷ 20. Bà cũng là thủ tướng Anh đầu tiên thắng được ba cuộc bầu cử liên tiếp trong hơn 150 năm, và bà đã thay đổi hình ảnh Đảng Bảo thủ của đất nước bà. Đủ phù hợp cho Cung Mọc của Bà, bà nhanh chóng được mệnh danh là “bà đầm thép” vì bà từ chối đi chệch mục tiêu hoặc chấp nhận thất bại.

Charles De Gaulle

Charles De Gaulle, với cung mặt trời Hổ Cáp, nổi tiếng thế giới như biểu tượng của cuộc kháng chiến của Pháp trong Thế chiến II. Từ chối đầu hàng, ông đã từ bỏ hiệp ước đình chiến với Đức và thiết lập cuộc kháng chiến, dẫn dắt nó trong một cuộc đấu tranh ngầm can đảm và nguy hiểm. Sau đó Ông đã chứng minh được phẩm chất cố định của dấu hiệu sinh của ông khi ông liên tục cản trở việc Anh gia nhập Liên minh châu Âu vào thời đó, với một từ “Không!” không lay chuyển.

Field Marshall Lord Montgomery

Field Marshall Lord Montgomery là một quân nhân vĩ đại khác sinh ở cung Hổ Cáp. Ông được miêu tả là người chỉ huy tốt nhất của Anh kể từ Công tước xứ Wellington. Sớm nổi tiếng trong sự nghiệp quân sự của mình, chiến thắng quyết định của ông với Afrika Korps tại El Alamein năm 1942 và việc theo đuổi người Đức trên khắp Libya và Tunisia đã chiếm được trí tưởng tượng của công chúng Anh, và ông trở thành một anh hùng dân tộc, thường được gọi là ‘Monty ‘. Các cuộc chiến sau đó của Montgomery năm 1943 và 1944 đã gây tranh cãi. Chiến lược của ông gây tranh chấp với Tư lệnh Tối cao Liên quân Dwight D. Eisenhower được phổ biến công khai trong các tờ báo thời chiến tranh và trong hồi ký của họ sau đó. Sau khi nghỉ hưu khỏi quân đội, ông là phát ngôn viên của Viện Quí Tộc và viết cho báo chí.

Marie Curie

Trong thế giới khoa học, chúng ta tìm thấy nhà khoa học nổi tiếng, Marie Curie, người có sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ và Mặt Trời trong Hổ Cáp. Bà được nhớ đến nhiều nhất, cùng với chồng Pierre, vì công việc tiên phong của bà trong nghiên cứu phóng xạ, dẫn đến khám phá vào năm 1898 của các nguyên tố radium và polonium, sau khi kiên trì chống lại những khó khăn đã đánh bại hầu hết những người khác. Bà đã bị ảnh hưởng sâu sắc khi Pierre qua đời sau khi bị một chiếc xe tải trên một con đường Paris cán phải, và Bà vượt qua cơn khủng hoảng này chỉ bằng cách tập trung tất cả năng lượng vào công việc khoa học mà họ đã bắt đầu cùng nhau. Cái chết sớm của bà vì bệnh ung thư bạch cầu chắc chắn là do tiếp xúc lâu dài với chất phóng xạ.

George Eliot

Các phẩm chất của Hổ Cáp về sự quyết tâm và sự tự giác sáng suốt được nêu bật bởi nhà văn Victoria George Eliot, bút hiệu của Mary Anne Evans, sinh ra trong cung Hổ Cáp và là một trong những nhà thực tế vĩ đại của tiểu thuyết Victoria và là tác giả của cuốn tiểu thuyết ấn tượng nhất , Middlemarch. Một phụ nữ có trí tuệ vượt trội và táo bạo, việc bà bác bỏ Kitô giáo truyền thống để theo chủ nghĩa nhân đạo duy vật và triết học, cùng với quyết định sống chung với George Hughes, một người chưa lập giai đình, không hạnh phúc, đã cô lập bà khỏi xã hội thông thường hơn. Tuy nhiên, bà sống để thấy mình được tôn sùng như một hiền triết. Di sản vĩ đại nhất của bà là hiểu biết tâm lý sâu sắc về sức mạnh của dục vọng lên ý định có ý thức mà bà đã mang vào tiểu thuyết, một hình thức mà bà có ảnh hưởng mạnh mẽ.

Martin Luther

Những người Hổ Cáp có thể rất cá nhân một cách đặc biệt và tính hung hăng của họ thường tạo ra xung đột với môi trường. Martin Luther, nhà thần học Đức và một nhà lãnh đạo chính của cuộc cải cách Tin lành được sinh ra dưới dấu hiệu Hổ Cáp. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1505, ông đã thoát chết gang tấc trong một cơn giông bão, một kinh nghiệm đã dẫn đến lời thề của ông là sẽ trở thành một tu sĩ. Luther viếng thăm Rôma vào năm 1510 để kinh doanh và đã bị sốc khi nhìn thấy tham nhũng ở những tầng lớp giáo sĩ cao cấp. Cách tiếp cận của ông về thần học sớm dẫn đến một cuộc đụng độ giữa Luther và các quan chức nhà thờ, dẫn đến những sự kiện kịch tính của cuộc Cải Cách. Ông bắt đầu cải cách bằng cách thành lập Giáo Hội Tin Lành, và như vậy, đã thay đổi toàn bộ quá trình lịch sử của nhà thờ. Ông đã gây ra một cơn bão gây tranh cãi với những cuộc tấn công đối đầu của ông về những ‘những đặc ân’ được bán bởi nhà thờ đã thành lập, người đã buộc tội ông ta là dị giáo. Sau đó, ông đã bị Đức Giáo Hoàng rút phép thông công. Vào thời điểm ông qua đời, một phần lớn miền bắc châu Âu đã rời nhà thờ Công giáo La-mã để tham gia cộng đồng Tin Lành mới. Luther đã để lại một phong trào lan nhanh khắp thế giới phương Tây. Là người sáng lập Phong trào Cải cách thế kỷ 16, ông là một trong những nhân vật chính của Kitô giáo và nền văn minh phương Tây.

Paracelsus

Một người Hổ Cáp khác đã thách thức các định chế của thời đại của mình và không nhượng bộ các qui ước của nó là Paracelsus, bác sĩ, nhà giả kim thuật, nhà chiêm tinh học và người đàn ông với nhiều tài năng phi thường. Hay tranh cãi và châm chọc, trong suốt sự nghiệp bão tố của mình, Paracelsus đã thách thức giáo lý y khoa của thời đại ông. Ông đã không ngần ngại đối đầu với những ý tưởng bất thường khi ông gặp chúng và ông đã tạo ra một cơn bão tranh cãi vì ông lên án mạnh mẽ khoa học và y học cổ truyền. Không uốn éo lời nói của mình, ông nóng tính và thẳng tính. Ông đã phá vỡ truyền thống nổi tiếng bằng cách đốt các luận văn cổ điển về y học, và bằng cách giảng dạy bằng tiếng Đức thay vì tiếng Latinh, một cái gì đó không thể tưởng tượng được vào lúc đó. Ông đã chỉ trích gay gắt niềm tin của các học giả, xuất phát từ các bài viết của bác sĩ người Hy Lạp Galen, rằng bệnh tật là do sự mất cân bằng của tính khí hoặc chất lỏng của cơ thể, và họ sẽ được chữa khỏi bằng cách trích máu và thanh tẩy. Thay vì tin rằng các cuộc tấn công bệnh tật từ bên ngoài, Paracelsus đã đưa ra các biện pháp điều trị khoáng chất mà ông nghĩ cơ thể có thể tự bảo vệ mình. Ông đã xác định được đặc điểm của rất nhiều bệnh như bướu cổ và giang mai, và sử dụng các thành phần như lưu huỳnh và hợp chất thủy ngân để chống lại chúng. Cuộc nổi dậy của ông chống lại các giới luật y học cổ đã giải phóng tư duy y học, cho phép nó có tính khoa học hơn.

Leave Comment