Giao diện mới

Bắt đầu từ 25-6-2014 website www.minhtrietmoi.org chuyển sang giao diện mới dạng blog (dùng wordpress). Bạn đọc có thể truy cập từ website cũ www.minhtrietmoi.org hoặc dùng link www.minhtrietmoi.org/Wordpress hay blog.minhtrietmoi.org. Nhân dịp chuyển sang giao diện mới website cũng rà soát sửa một số lỗi về link, bổ sung các file html còn thiếu trong phần tài liệu về Theosophy.

Trong thời gian tới, website sẽ cập nhật các tác phẩm quan trọng củe Geoffrey Hodson, Jinaradasa …

Cũng mong bạn đọc thông cảm việc cung cấp các tác phẩm A.A. Bailey và Theosphy hoàn toàn vô vụ lợi, vì chúng tôi hiểu rằng có nhiều bạn đọc ở Việt Nam và thế giới không có điều kiện tiếp xúc hoặc mua các tác phẩm trên. Tuy nhiên, nếu có điều kiện chúng ta cũng nên mua hoặc làm donation để ủng hộ các tổ chức tinh thần trên. Chân sư D.K có nói rằng tiền bạc chính là năng lựợng Prana kết tinh lại, do đó nó phải được phân phối cho toàn thể nhân loại và nhằm phụng sự Thiên Cơ, không phục vụ cho mục đích ích kỷ cá nhân. Các đệ tử của Ngài đều được yêu cầu tham thiền vào thứ Năm mỗi tuần một lần bài tham thiền về tiền bạc (meditation on money) như một hình thức phụng sự, nhằm góp phần hướng tiền bạc đúng mục đích thiêng liêng của nó…

Leave Comment