Lỗi Kỹ Thuật nên các comment không hiện ra trên trang Web

Vừa qua, khi WordPress tự động nâng cấp lên phiện bản mới (5.5x), do một lỗi kỹ thuật của Theme nên các comment không xuất hiện trên các trang web, dù rằng bạn thấy ghi số comment dưới mỗi bài viết.

Chúng tôi đang khắc phục lỗi này. Mong các bạn thông cảm.

27 — Tổng số lần đọc 2 — Hôm nay

Leave Comment