Chân sư tìm kiếm đệ tử như thế nào?

Quyển A Treatise on White Magic là một quyển sách cực kỳ đặc sắc và có tính thực tiển của đức DK. Tại trường Arcane từ thời bà A.A. Bailey, dường như quyển A Treatise on White Magic được học sau quyển The Light of the Soul. Tại trường Morya Federation, quyển A Treatise on White Magic được học trong ba năm cuối (3,4,5) của chương trình học Quest Universal.

Lịch sử bí truyền của người Do Thái -2

Hãy nhớ rằng đó là một sự kiện đáng chú ý khi người Do Thái có mặt ở mọi vùng đất không trừ nơi nào cả, rằng ảnh hưởng của họ rất mạnh và lan rộng (nhiều hơn là chính họ sẵn sàng công nhận), và rằng họ nắm giữ tiềm năng phong phú về năng lượng được cụ thể hoá một cách đặc biệt mà chúng ta gọi là tiền bạc.

Lịch sử bí truyền của người Do Thái -1

Trong thư của đức DK gởi cho FCD có nhắc đến sứ mệnh của FCD trong kiếp hiện tại và kiếp kế tiếp là giúp giải quyết vấn đề Do Thái. Trong huấn thị của Ngài có nhắc đến lịch sử bí truyền của người Do Thái, số phận đặc biêt của họ, tầm quan trọng của vấn đề Do Thái.

“Người Thông Thiên Học”

Chúng tôi vừa nhận được bản scan của các bài báo mà Lutyens trích dẫn trong sách của bà (nói về lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai của Krishnamurti), do cô Jennifer thủ thư của thư viện The Campbell Theosophical Research Library thuộc Hội Thông Thiên Học Úc gởi đến.

Kế hoạch sắp tới (2018)

Trong thời gian qua, các bài viết trên website nặng về học thuật, lý thuyết khá trừu tượng như chiêm tinh học nội môn, bảy cung, do đó các bạn mới làm quen với giáo lý của đức DK sẽ khá bở ngỡ. Các bài đó chủ yếu phục vụ cho các học viên khóa Great Quest 1 tham khảo. Trong kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ đưa thêm các bài viết gần gũi hơn với người chí nguyện, như các tác phẩm của Douglas M. Baker.