Trang web Tiếng Việt

http://phungsutheosophia.org/

Website truyền bá Minh triết thiêng liêng do một số hội viên hội Hội Thông Thiên Học Việt Nam tại Mỹ thành lập. Website là nguồn tài liệu dồi dào và phong phú về Theosophia, Minh triết thiêng liêng… Website minhtrietmoi.org có chuyển thể một số tác phẩm của phungsutheosophia.org sang ebook

https://www.facebook.com/groups/219385604908317/

Trang Facebook sách vở Thông Thiên Học. Nhiều sách của Chân sư DK và Thông Thiên Học dịch ra tiếng Việt.

http://thongthienhoc.com/

Website tiếng Việt về Theosophia. Rất nhiều tài liệu về Thông Thiên Học, đặc biệt các sách cũ trước 1975.

http://thongthienhocvn.theosophical.org/

Website của Chi bộ Phụng Sự Chân lý tại Mỹ. Website có nhiều tài liệu về Thông Thiên Học được dịch mới hoặc hiệu đính các tác phẩm cũ,

https://www.rongmotamhon.net/danh-muc_author_doc-sach_Nguy%E1%BB%85n-H%E1%BB%AFu-Ki%E1%BB%87t.html

Sách do Nguyễn Hữu Kiệt dịch.

 

Trang web Tiếng Anh

Lucis Trust 

Lucis Trust nguyên thủy do Ông Bà Foster Bailey và A.A. Bailey thành lập tại New York năm 1922, chuyên xuất bản các tác phẩm của Đức D.K.  Nó là một tổ chức phi lợi nhuận. Các cơ sở phụ thuộc gồm có trường Arcane, nhà xuất bản Lucis Publishing, tổ chức Thiện Chí World GoodWill. Tại website bạn có thể đọc trực tuyến các tác phẩm của đức D.K .

http://www.moryafederation.com/

Một trong những trường Nội môn dạy về Tham thiền như được nêu ra trong sách Letters on Occult Meditation của đức D.K. Chương trình học tại trường được chia ra làm ba ngành:

Meditation Quest: thời gian học hết chương trình là 1 năm. Chuyên học về Tham thiền căn bản. Đây là bước chuẩn bị để học các khóa cao hơn.

Great Quest: thời gian học hết chương trình tối thiểu là 2 năm. Chuyên học về Esoteric Psychology, Seven Rays.

Quest Universal: thời gian học hết chương trình tối thiểu là 5 năm, đòi hỏi học viên đã có kiến thức sâu về huyền linh học. Giáo trình của chương trình này bám sát chương trình mà đức DK đề ra cho Advanced School

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, hoàn toàn miễn phí. Học viên có thể đóng góp cho trường tùy theo khả năng.

School for Esoteric Studies

Trường School for Esoteric Studies được thành lập tại New York năm 1956. Sau khi A.A. Bailey mất, một số đệ tử (Frank Hilton, Regina Keller, Florence Garrigue, Helen Hillebrecht, và Margaret Schaeferwas)  tách ra khỏi trường Arcane thành lập nên trường nầy.

MAKARA – Collected works of Michael Robbins & archive of ageless wisdom resource

Bao gồm các tác phẩm của Michael D. Robbins. Nguồn tài liệu cực kỳ quí giá về giáo lý của đức D.K, bao gồm các commentaries cho các quyển sách Cosmic Fire, Initiations: Human and Solar, Discipleship in the New Age I&II

Seven Ray Institute & University of the Seven Rays
New Zealand Residential School
Light Weaver
Brisbane Goodwill
Emergent Light
Spiritual Life TV Channel
Esoteric Astrologer
Soul Bridging

2 Comments

  1. jupiter nguyen

    Thật tuyệt vời , hoàn toàn là những Website chân chính dành cho những người tầm đạo chân chính ( với cảm nghĩ của tôi ). Thời đại ngày nay đã khác xưa , do đó tôi cho rằng một Website học Đạo chân chính có giá trị và ý nghĩa như là một Tu Viện ( hay Đạo Viện ) . Những gì mà ta học hỏi được trên các Website chân chính như thế này thì cũng thực tế và hữu ích như một tu viện hay đạo viện ở ngoài đời. Trong ý nghĩa đó thì tôi cảm thấy rằng bạn Webmaster chính là tu viện trưởng của website http://www.minhtrietmoi.org này. Cám ơn Webmaster.

Leave Comment