Trong trang này, chúng tôi sẽ lần lượt phổ biến tất cả các bài tham thiền của hai Khoá học “Thiền Cơ Bản” (Meditation Quest) và Khoá “Great Quest” của Trường Morya Federation. Khoá Thiền Cơ Bản có 18 bài thiền tất cả, trải dài qua 18 tháng. Nếu là sinh viên chính thức của Trường, các bạn được cung cấp các tài liệu nghiên cứu đi kèm với với mỗi bài Thiền. Tuy nhiên, Trường Morya Federation chỉ phổ biến bước đầu các bài thiền, do đó, chúng tôi (trang web) sẽ bổ sung các tài liệu cần thiết để thực hành các bài thiền đó. Xin lưu ý, đây là phương pháp tham thiền huyền môn, phương pháp thiền của Raja Yoga, sẽ khác hẳn với nhiều phương pháp khác, do đó, cần có sự thận trọng nhất định. Trong Trường, mỗi học viên có một cố vấn theo dõi và giúp đỡ khi có vấn đề gì. Những lưu ý cần quan tâm trước khi thực hành tham thiền được chúng tôi cung cấo trong các tài liệu liệt kê, như Các  Nguy hiểm cần tránh khi tham thiền, các hiểu biết về cấu tạo con người, Kỹ thuật hình dung. Thêm một lời khuyên, các bạn không nên tự mình thực hành các bài tập thở, các phương pháp mở luân xa, vì đó là đùa với lửa.

Các sách căn bản để học về Tham thiền huyền môn:

  1. Từ Trí tuệ tới Trực giác của Alice A. Bailey. Link download.
  2. Thư Về Tham thiền Huyền môn, Alice A. Bailey, chuyên sâu về Tham thiền Huyền môn. Download.
  3. Ánh Sáng Của Linh Hồn, Alice Bailey. Dịch và giảng giải về Yoga Sutra của Patanjali. Phần dịch các câu kinh từ tiếng Phạn là của Chân sư DK, phần bình giảng của Alice A. Bailey với sự giúp đỡ của Chân sư DK. Tài liệu học tham thiền của Khoá Great Quest và Quest Universal. Download ở đây
  4. Super-Consciousness Through Meditation, Douglas Baker. Sách tham khảo. Xem ở đây.

Các bài viết tham khảo dùng cho Tham thiền Huyền môn:

Bài 1: Tổng Quan về Tham thiền theo Raja Yoga. Xem ở đây.

Bài 2: Tám chi của Raja Yoga. Xem ở đây.

Bài 3: Chân Nhân.

Bài 4: Các bước sơ khởi chuẩn bị cho Tham thiền. Xem ở đây.

Loạt bài viết về Cầu tạo Con người  (Rất quan trọng)

Các bài thiền của Khoá Thiền Cơ Bản:

Bài 1: Tôi là Chân Ngã Thiêng Liêng

Hướng dẫn bài thiền số 1

Video bài tham thiền số 1

Bài thiền số 2: Lời cầu nguyện của Thánh Francis thành Assisi

Video bài thiền số 2

File Pdf của bài Thiền số 2

Bài Tham thiền số 3: Mantram Gayatri

Video vài thiền số 3

File pdf bài Thiền số 3: https://www.minhtrietmoi.org/WPress/wp-content/uploads/2021/09/BAI-THAM-THIEN-SO-3-Mantram-Gayatri.pdf

Bài Tham thiền số 4

Video bài thiền số 4

File pdf bài thiền số 4

Bài Tham thiền số 5

Video bài thiền số 5

File pdf bài thiền số 5

Bài tham thiền số 6

FILE VIDEO DẪN THIỀN số 6

FILE PDF BÀI THIỀN số 6