Hào quang con người – 12

Chương cuối của quyển The Human Aura, nói về ích lợi của tham thiền, kỹ thuật tham thiền trong việc phát triển trực giác. Tác giả là một nhà Thông Thiên Học nhưng những thuật ngữ bà dùng hoàn toàn hiện đại, khác hẳn truyền thống. Chương cuối cùng đúc kết những thực hành thực tiến để con người khắc phúc những yếu kém nội tâm.

Hào Quang Con Người – 11

Chương 9 của quyển The Human Aura do Mai Oanh dịch. Chương nói về các “hình thái” hay mô hình cảm xúc của con người, cách phá hủy nó. Thể Cảm xúc là thể quan trọng, gần như 80 phần trăm bệnh tuật hiện nay xuất phát từ thể cảm xúc. Do đó, thanh luyện cảm xúc là bước đầu tiên để có một thân thể khỏe mạnh.

Hào Quang Con Người – 5

Phần tiếp theo của chương 5, nói về hào quang của những thanh thiếu niên.
Trong hào quang của cậu bé bảy tuổi này, tâm trí bắt đầu phát triển tích cực, cùng với các năng lực đang mở rộng khác của nó. Cậu rất tò mò về mọi thứ và hỏi những câu hỏi vô tận, nhưng đến nay, cậu ít quan tâm đến việc áp dụng ý tưởng vào bất kỳ việc sử dụng thực tế nào.

Hào Quang Con Người – 4

Hào quang là một biểu hiện của tính chất bẩm sinh của chúng ta, một chỉ dẫn về các tiềm năng của chúng ta, và một hồ sơ của những kinh nghiệm của chúng ta. Trong trường hợp của một đứa trẻ, hai tính chất đầu tiên có mặt, nhưng tất cả kinh nghiệm đều nằm trong tương lai, và do đó có sự khác biệt lớn giữa hào quang của một người lớn và đứa trẻ nhỏ. T