VÀI CHIA SẺ VỀ DẤU HIỆU HỔ CÁP

Các bạn Học viên MFVN khá ngạc nhiên khi có rất nhiều người có dấu hiệu Hổ Cáp nổi bật trong lá số của mình, nghĩa là các bạn có dấu hiệu mặt trời, cung mọc, hoặc dấu hiệu Mặt trăng là Hổ Cáp, và các bạn đã tổng kết lại có 12 bạn tất cả (chưa kể những người có dấu hiệu Hổ Cáp nổi trội, nghĩa là có từ 3 hành tinh trở lên nằm trong dấu hiệu Hổ Cáp).

Chiêm tinh học nội môn -17 – Ôn lại về Các Hành và các Thập Giá

Trong bài này, chúng tôi ôn lại các kiến thức về các yếu tố (element) hay hành, và các Thập Giá hay Modes, Qualities của chiêm tinh học. Trong các bài giảng luận vừa qua về các dấu hiệu hoàng đạo, các tác giả vận dụng tính chất hành và thể thức (modes) hay Thập Giá mà một dấu hiệu hoàng đạo nằm trên đó. Các yếu tố này rất quan trọng để hiểu các tính chất của dấu hiệu hoàng đạo.

Chiêm tinh học nội môn -9- Hồ Sơ Nội Môn của Ted Kennedy

Trước khi tiếp tục phần viết về Chiêm tinh học Nội môn, chúng tôi xin trích dịch bài viết của Leoni Hodgson, Giảng Viên của Trường Morya Federation, về lá số chiêm tinh của Thượng Nghĩ Sĩ Ted Kennedy theo quan điểm nội môn . Đây là một bài viết hấp dẫn, khảo sát lá số Chiêm tinh để nhìn

Chiêm tinh học nội môn -8-

Chiêm tinh học nội môn không nghiên cứu lập và giải đoán lá số của linh hồn, mà là chiêm tinh học giải đoán lá số chiêm tinh của một người trong kiếp sống hiện tại, trên quan điểm mục tiêu của linh hồn trong kiếp sống.

Chiêm tinh học nội môn -7-

Bắt đầu từ bài thứ bảy này chúng ta sẽ đi vào chiêm tinh học nội môn. Trước tiên chúng tôi xin trích dịch chương Astrology and Energies trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là chương mở đầu để dẫn nhập vào quyển sách Esoteric Astrology đồ sộ của đức DK. Là chương giới thiệu, nó tóm lược những điểm chính của chiêm tinh học nội môn, nhưng không vì thế mà dễ hiểu.

Chiêm tinh học nội môn -6-

Trong bài trước chúng ta đã biết hai cách xem vận hạn một người theo hai phương pháp là lá số hành tinh quá cảnh và lá số tiến trình. Trong bài này, chúng tôi xin nhắc lại những điểm chính của hai phương pháp trên, sau đó nêu lên một số kỹ thuật mới.