Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới Tập II

Bản dịch quyển Discipleship in The New Age, Volume II, tập hợp các giảng dạy của Chân sư DK cho nhóm đệ tử của Ngài về điểm đạo, về Tham thiền, cùng các huấn thị cá nhân. Tài liệu học tập vô giá của các sinh viên Minh Triết Ngàn Đời. Bản dịch do một số học viên Trường Morys Federation dịch, trình bày song ngữ.

Huấn thị cá nhân cho I.B.S (Phần 4)

Đây là bài dịch cuối cùng các huấn thị của đức DK cho IBS, từ năm 1940 đến năm 1946. Như đã nói trước đây, IBS là pháp danh của Anne Dixon, một giảng viên thanh nhạc. Cấu trúc cung của Bà là 1 6 463, linh hồn cung 1, phàm ngã cung 6, thể trí cung 4, cảm xúc cung 6, thể xác cung 3. Bà thuộc nhóm 9 người (Group of Nine) làm việc với Ảo Cảm với thế gian, giúp vào việc phá tan ảo cảm đó. Bản thân những đệ tử trong nhóm Trained Observers là những người từng bị ảo cảm, đã chiến thắng ảo cảm, nhờ thế mới có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực đó.

Huấn Thị Cá Nhân cho IBS -1

  Huấn thị cá nhân cho IBS – Phần 1 Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về các huấn thị cá nhân cho IBS. IBS là công thức phát triển của Anne Dixon, một giảng viên thanh nhạc, sinh ngày 1/6/1881 tại Hoa Kỳ. IBS là các kí tự đầu của công thức Impersonality, Being, Synthesis—Vô Ngã, Thực Tại,