Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 6 –

Chúng tôi tạm ngưng phần khảo sát chiêm tinh lá số của I.B.S để dịch tiếp các Huấn Thị của Chân sư DK cho FCD. Các huấn thị này năm trong quyển II của Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, trải dài từ năm 1940 đến 1948, chứa rất nhiều thông tin quan trọng trong cuộc đời của FCD.

FCD là người Do Thái, và trong thời gian của cuộc chiến tranh thế giới lần II, người Do Thái bị Đức Quốc Xã tàn sát khắp thế giới. Trong thời gian cực kỳ khó khăn này, FCD đã phải lẫn trốn sự bắt bớ của Đức Quốc Xã, và có thông tin cho rằng Ông đã phải ẩn trốn trong một hang động. Trong thời gian lẫn trốn, thư của đức DK viết cho Ông không đến với Ông được, và sau chiến tranh Ông mới nhận hàng loạt. Cũng do yếu tố Ông là người Do Thái, Ông có một sứ mệnh đặc biệt trong kiếp sống hiện tại mà Linh hồn đã quyết định cho Ông. Trong quyển sách được phổ biến ra công chúng, những đoạn văn liên quan đến điều này bị cắt bỏ và thay bằng những dấu […]. GS Michael D. Robbins đã thêm vào những chỗ còn thiếu để chúng ta có thể hiểu được về các huấn thị của đức DK rõ hơn. Những đoạn như thế chúng tôi tô màu tím như thế này.

Trong bài, có những đoạn văn cho thấy Ông đã hoặc đang được chuẩn bị cho cuộc điểm đạo lần 3 hay 4. Ông và A.A. Bailey là các đệ tử cao cấp của Chân sư KH, và theo GS Michael nhận định, cả hai đều ít nhất đã vượt qua quả vị điểm đạo lần 3. Thí dụ các câu sau đây:

 • Trước khi em có thể tiếp nhận cuộc điểm đạo  mà em đang chuẩn bị, em phải thay đổi sự tập trung của đời sống và chuyển năng lượng từ thể cảm xúc sang thể trí, và do đó từ luân xa tùng thái dương đến trái tim.
 • Chân sư của em, đức K.H., lúc đó đã hỏi em liệu em đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ xác định trên Con Đường của Đấng Cứu Thế trên thế giới.

Những người bước vào Con Đường của Đấng Cứu Thế (The Way of World Savour) tức là Con Đường mà đức Christ đi, phải là điểm đạo đồ thực thụ. Những điểm đạo đồ Cung 2 thường bước theo Con đường của Người Phụng sự Thế gian và Con Đường của Đấng Cứu Thế, nhưng Con đường của Đấng Cứu Thế khó khăn và gian nan hơn nhiều so với Con đường Người Phụng sự Thế gian

 • Trong lần liên lạc cuối cùng với em tôi đã nói rằng “tình thương là chủ âm của em và sự minh triết là hướng dẫn của em. Em không cần gì khác ngoài lửa”. “Ngọn lửa đó, huynh đệ của tôi, là tàn dư của ngọn lửa tinh khiết còn sót lại khi em đã đi lên và vượt qua vùng đất đang cháy, xuyên qua Cánh Cửa vào Sự Hằng Hữu. Điều đó em đã làm.

Đây là câu nói đầy ẩn dụ của Chân sư DK về cuộc Điểm đạo mà FCD đã trải qua. Vùng đất cháy (burning ground) là những bài test và thử thách trước mỗi cuộc điểm đạo, cánh của vào sự Hằng Hữu (the Portal into the Presence) là cánh cửa Điểm đạo, Đấng Hằng Hữu ám chỉ Chân Thần mà người điểm đạo đồ bậc 3 tiếp xúc lần đầu trong cuộc điểm đạo lần 3.

 • vị trí hoạt động của em như là một người đệ tử điểm đạo đồ thệ nguyện (một vị trí mà các bạn đồng môn của em đã từng công nhận là của em) và tôi đã cho em thấy rõ ràng kinh nghiệm cuối cùng của em có giá trị như thế nào

Một điểm mà chúng ta cần ghi nhớ là “một điểm đạo đồ thực sự  không bao giờ tuyên bố mình là điểm đạo đồ,” trước công chúng hoặc ở chốn riêng tư vì như thế là trái với Định luật huyền môn. Sự công nhận quả vị điểm đạo phải đến từ những người xung quanh, đến từ thế gian, và trong câu nói trên, đức DK nhắc FCD thấy là vị trí của Ông được các bạn đồng môn công nhận. Đệ tử điểm đạo đồ thệ nguyện (pledged initiate-disciple ) là điểm đạo đồ bậc 3…

Và trong các huấn thị, nhờ các đoạn thêm vào chúng ta biết nhiệm vụ của FCD trong kiếp sống này và kiếp sống kế tiếp là giúp vào việc giải quyết những vấn đề của dân tộc Do Thái. Lịch sử, Nghiệp quả của dân tộc Do Thái vô cùng đặc biệt, và vấn đề của người Do Thái cũng là một vấn đề đặc biệt. Trong Ashram của Chân sư KH và DK, các vấn đề nàyđược giảng dạy cho các đệ tử cao cấp như Bailey và FCD, và linh hồn của FCD đã chọn tái sinh trong giống dân Do Thái ở kiếp sống này để Ông có cơ hội làm công việc phụng sự vĩ đại của Ông.

Công việc được giao cho em, huynh đệ yêu dấu của tôi, sẽ là công việc khó khăn nhất. Em sẽ gặp gỡ với những người em muốn giúp đỡ và trong chủng tộc của em; em sẽ gặp sự hiểu biết rất ít; em sẽ gặp sự động viên và giúp đỡ của những người được khai ngộ trong Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, những người không phải nguồn gốc Do Thái; điều này sẽ làm cho công việc của em khả dĩ nhưng nó cũng sẽ rất khó khăn cho em. Sự kiêu căng mãnh liệt của người Do Thái, sự cứng đầu cố định và cổ xưa của họ (trong trường hợp của họ có liên quan chặt chẽ đến bản năng tự bảo vệ), cách tiếp cận lý trí của họ đối với tất cả các vấn đề, sự yếu đuối cố hữu của họ đối với những tình huống khó khăn dẫn họ đến lựa chọn cách dễ dàng thoát ra ngoài chứ không phải phương cách mạnh mẽ, và chiều cao của bức tường chủng tộc của họ ban đầu sẽ có xu hướng làm phiền em.

… chủng tộc Do thái, nhờ những ngọn lửa thanh luyện, sẽ (vào cuối cuộc chiến tranh và trước năm 1945) sẵn sàng cho những giáo huấn và với giáo huấn đó, như một chủng tộc, họ chưa bao giờ có và điều đó khi trao cho họ, ban đầu họ sẽ phản ứng. Đối với phản ứng này, tất cả những người làm việc trong chủng tộc Do Thái phải sẵn sàng. Giáo lý này phải được mang đến cho họ bởi một người yêu thương họ rất nhiều, là người thuộc chủng tộc của họ, nhưng đồng thời cũng không thuộc chủng tộc họ, người đã chịu đựng sâu sắc đến mức không gì có thể lại chạm vào anh ta ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào, và là một người cũng có quyền năng của Thánh đoàn đằng sau anh ta.

Em đáp ứng tất cả những yêu cầu này và em có thể—từ quan điểm của vị trí cuộc sống hiện tại của em và trong kiếp sống kế tiếp —hành động như là vị Huấn Sư của Giáo Lý mới cho người Do Thái; ít nhất là em có thể cung cấp cho họ những chỉ dẫn trong một trăm năm tới, sẽ thay đổi quan điểm và thái độ của cuộc sống. Do đó em sẽ cứu vớt hàng ngàn người; do đó em sẽ bắt đầu nhiệm vụ được lựa chọn của em và thực hiện số phận tự quyết định của em; nhờ đó em sẽ giúp bỏ bớt khỏi vai của nhiều đệ tử gánh nặng của giai đoạn đặc biệt này trong việc cứu rỗi thế gian—cho những người Do Thái cần cứu vớt. Tôi không đề cập đến các điều kiện vật lý mà bao giờ cũng là sự chú ý của người Do Thái, thường với việc loại trừ các giá trị tinh thần.

Trong huấn thị, Chân sư DK có nhắc đến bài tham thiền nhóm để chuyển hóa năng lượng của luân xa tùng thái dương đến luân xa đỉnh đầu, và sự quá nhạy cảm của FCD, Ngài cũng dạy thêm cho FCD một bài tập ngắn để bổ sung vào việc chuyển hóa đó. Những bài tham thiền này không được cắt bỏ, và chúng ta có thể tham khảo vì chúng rất hữu ích co những người như FCD (luân xa tùng thái dương phát triển quá mạnh).

**************************

To F. C. D. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới quyển II, trang 460-473)

August 1940

MY BROTHER: [459]

The past few months have been extremely difficult for you, have they not. Twice I have myself felt the necessity to envelop you with shielding care and stand as a wall between you and circumstance. Are you conscious of these two contacts? They came at moments of extreme fatigue and tension. The future also holds for you much anxiety and of this I warn you, for to be prepared is—in the case of sensitive, imaginative disciples—a great deal of help. It is conditions more than circumstances which will cause the anxiety. Can you understand the distinction? Racial, national, and personal conditions meet in your life and create a perfect whirlpool of difficulty and a mixture of glamour and reality. Disciples work hard (as you have ever done) to render their relation to humanity inclusive and they struggle to bring about those conditions which will produce this desirable expanded consciousness. But they oft forget that this expansion of consciousness will not make them susceptible only to superhuman influences and inclusive of soul conditions, but must necessarily include also all intermediate stages of awareness as well as the power to include the reactions, mental and emotional conditions and the pain and suffering of bewildered and sorely tried humanity. It includes also its joys and aspirations.

Vài tháng qua đã rất khó khăn cho em, phải không. Đã hai lần tôi cảm thấy cần thiết phải bao bọc em với sự che chắn bảo vệ và đứng như một bức tường giữa em và hoàn cảnh. Em có ý thức được hai sự tiếp xúc đó? Chúng đến vào những lúc cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng. Trong tương lai, em sẽ có nhiều điều lo lắng và tôi cảnh báo em về điều này, vì sự chuẩn bị trong trường hợp của các đệ tử nhạy cảm, giàu trí tưởng tượng như em sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Chính điều kiện hơn là hoàn cảnh sẽ gây ra sự lo lắng. Em có thể hiểu được sự phân biệt giữa hai điều đó không? Các điều kiện chủng tộc, quốc gia và cá nhân gặp trong cuộc sống của em và tạo ra một xoáy ốc hoàn hảo của khó khăn và sự kết hợp của ảo cảm và hiện thực. Các đệ tử làm việc chăm chỉ (như em đã từng làm) để làm cho mối quan hệ của họ với nhân loại trở nên bao gồm và họ nỗ lực để mang lại những điều kiện sẽ tạo ra sự mở rộng thuc mong muốn này. Nhưng họ quên rằng sự mở rộng của tâm thức này không chỉ làm cho họ dễ tiếp nhận các ảnh hưởng siêu nhiên và bao gồm các điều kiện của linh hồn, mà nó tất yếu phải bao gồm tất cả các giai đoạn nhận thức trung gian cũng như khả năng bao gồm các phản ứng, điều kiện tinh thần và tình cảm, cùng sự đau đớn và đau khổ của nhân loại đang hoang và chịu thử thách khắc nghiệt. Nó cũng bao gồm cả niềm vui và khát vọng của nó.

The glamour of an extreme sensitivity is your major handicap, my brother, and definitely limits your usefulness. The solar plexus is wide open to all impressions. But you, as a soul, are quite indifferent and—as a soul—you suffer not at all. Of this I believe you are conscious. Spring free, therefore, [Page 460] upon the physical plane from all psychic impressions, via the solar plexus, and seek instead to register only those impressions and contacts which concern your service and deal with man’s next definite step forward. Watch this process with care in your life. Your extreme psychic sensitivity and impressionability (of a very high order, I must admit, but nevertheless of a personality nature) must be overcome by a paralleling extreme spiritual sensitivity. This again I think you realise, and you know also that this spiritual tendency is accompanied in you by a corresponding powerful, physical and mental inertia. The potency of your astral activity depletes the other two points of the personality triangle. Your spiritual knowledge is so real that you will apprehend my meaning without further extended elucidation.

Ảo cảm của sự quá nhạy cảm là trở ngại lớn nhất của em, huynh đệ của tôi, và chắc chắn giới hạn sự hữu ích của em. Luân xa tùng thái dương mở rộng ra cho tất cả các ấn tượng. Nhưng em, như một linh hồn, khá thản nhiên và—như một linh hồn—em không hề có đau khổ. Về điều này tôi tin rằng em biết. Vì vậy, trên cõi trần gian, em hãy vươn lên khỏi tất cả các ấn tượng tâm linh, thông qua luân xa tùng thái dương, và thay vào đó chỉ tìm cách ghi nhận những ấn tượng và tiếp xúc liên quan đến công việc phụng sự của em và liên quan đến bước tiến tiếp theo của nhân loại. Hãy theo dõi quá trình này thận trong cuộc sống của em. Sự quá nhạy bén và dễ bị ấn tượng về tâm linh của em (tôi phải thừa nhận là thuộc một đẳng cấp rất cao, nhưng dù sao cũng mang tính cá nhân) phải được khắc phục bằng việc thật nhạy cảm tinh thần song song. Một lần nữa, tôi nghĩ em nhận ra điều này, và em cũng biết rằng khuynh hướng tinh thần này đi kèm trong em với một sự trì trệ thể chất và tinh thần tương ứng mạnh mẽ. Sức mạnh của hoạt động cảm xúc của em làm suy giảm hai điểm còn lại của tam giác phàm ngã. Sự hiểu biết tinh thần của em rất thực khiến em sẽ hiểu lời tôi nói mà không cần phải làm sáng tỏ thêm nữa.

You are, my brother, upon the path of the Christ, and in preparation for treading this path of aiding and salvaging humanity, you have to learn (through intense feeling) the futility of emotion and feeling as a means of salvaging your brothers. You need to acquire that divine indifference which leaves the soul free to serve—untrammelled by personality reactions, for that is what all solar plexus conditions basically are.

Em thân mến, em ở trên con đường của Đức Christ, và để chuẩn bị cho việc bước trên con đường giúp đỡ và cứu giúp nhân loại, em phải học hỏi (thông qua cảm giác mãnh liệt) sự vô nghĩa của cảm xúc và cảm giác như một phương tiện để cứu rỗi huynh đệ của em. Em cần phải có được sự thản nhiên thiêng liêng để linh hồn được tự do phụng sự—không bị trở ngại bởi các phản ứng phàm ngã, vì tất cả đó là những điều kiện của luân xa tùng thái dương.

Above, I gave you one important hint or imparted fact, as the case may be, when I said that the “potency of your astral activity depletes the other two points of the personality triangle.” Your problem this life has been the same as that of A.A.B.—the transfer of energy from the solar plexus to the heart. The first stage of that process is, esoterically speaking, the discovery of how potent is the astral polarisation of all your personality forces; the entire focus of your life is upon the highest level of the astral plane. This in your case (not in that of A.A.B.) has led to the withdrawal of energy from the physical body (the etheric body), leading to physical debility and fatigue and also to a pronounced inability to “ground” yourself upon the physical plane. It has also brought about a considerable depletion or enervation of the Will aspect. I refer here specifically to the will aspect as it produces physical plane expression of directed soul activity as the intelligence (focussed in the mind) must condition it. I do not refer to [Page 461] the will in the sense of any fluctuation of your spiritual aspiration or failure to progress undeviatingly towards your goal.

Ở trên, tôi đã đưa cho em một gợi ý quan trọng hoặc một thực tế, tùy từng trường hợp, khi tôi nói rằng “sức mạnh của hoạt động cảm xúc của em làm suy giảm hai điểm khác của tam giác phàm ngã”. Vấn đề của em trong kiếp sống này cũng giống như của AAB—là chuyển năng lượng từ tùng thái dương đến tim. Giai đoạn đầu tiên của quá trình đó, nói một cách bí truyền, là khám phá sự phân cực của các lực phàm ngã của em mạnh như thế nào; toàn bộ sự tập trung của đời sống em là vào mức cao nhất của cõi trung giới. Điều này, trong trường hợp của em (không phải của A.A.B.), đã dẫn đến sự rút lui của năng lượng từ cơ thể vật chất (thể dĩ thái), dẫn đến sự yếu đuối và mệt mỏi thể chất, cũng như không thể “trụ” trên cõi trần. Nó cũng đã mang đến sự cạn kiệt đáng kể hoặc gây phương hại đến khía cạnh Ý Chí. Ở đây Tôi đề cập một cách cụ thể đến khía cạnh ý chí tạo ra sự biểu hiện trên cõi vật lý của hoạt động linh hồn được điều khiển vì trí tuệ (tập trung trong tâm trí) phải kiểm soát nó. Tôi không đề cập đến ý chí theo nghĩa của bất kỳ dao động nào của khát vọng tinh thần của em hoặc sự thất bại trong việc đạt được tiến bộ trong việc hướng tới mục tiêu của em.

But it must surely be apparent to you that if the focus of all your energies inherent in the personality life and also those inpouring from the soul is the astral body, then there must certainly be a condition of attrition or of semi-starvation of the etheric body (determining the physical condition) and also of the mental body. This militates against the full manifestation of a very fine mental equipment. I am putting the problem quite clearly to you, because you are a tried and trusty disciple. Before you can take the initiation for which you are being prepared, there must be a change of life focus and a transfer of energy from the astral body into the mental body, and consequently from the solar plexus to the heart.

Nhưng chắc chắn em phải thấy rõ ràng rằng nếu sự tập trung của tất cả các năng lực cố hữu trong cuộc sống phàm ngã của em cũng như những năng lượng tuôn xuống từ linh hồn là ở thể cảm xúc, chắc chắn phải có một tình trạng tiêu hao hoặc nửa-thiếu thốn của thể dĩ thái (quyết định tình trạng thể chất) và cả thể trí. Điều này chống lại sự biểu hiện đầy đủ của một thể trí rất tốt. Tôi đặt vấn đề khá rõ ràng cho em, bởi vì em là một đệ tử cố gắng và đáng tin cậy. Trước khi em có thể tiếp nhận cuộc điểm đạo mà em đang chuẩn bị, phải thay đổi sự tập trung của đời sống và chuyển năng lượng từ thể cảm xúc sang thể trí, và do đó từ luân xa tùng thái dương đến trái tim.

In this process, the group meditation should materially help and I advise you to follow it with real care. I advise also that you endeavour in the different circumstances of your life to insulate yourself (for selfless purpose) from too close a contact with those in distress. Aid them; love them; but do not identify yourself with them. I speak of an astral insulation and not of a refusal to meet and contact suffering humanity upon the physical plane. I refer to an attitude assumed and held by the soul and mind in regard to the astral body which enables you to express that divine indifference to feeling and to personal suffering as a result of that compassion which is the hallmark of the salvaging Elder Brothers of Humanity. Such is your basic problem.

Because of this, you will have to watch the earlier effects of this group meditation with care so that the solar plexus is not unduly stimulated, and thus your difficulty increased.

Trong quá trình này, bài tham thiền nhóm sẽ giúp cụ thể và tôi khuyên em nên tuân theo nó với sự lưu tâm thực sự. Tôi khuyên em cũng nên cố gắng trong những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống của em để tách li em (vì mục đích vô ngã) khỏi sự tiếp xúc quá gần gũi với những người đang gặp khó khăn. Giúp họ; yêu thương họ; nhưng không đồng hóa với họ. Tôi nói đến một sự cách li cảm xúc chứ không phải là từ chối đáp ứng và tiếp xúc với nhân loại đau khổ trên cõi trần. Tôi đề cập đến một thái độ mà linh hồn và tâm trí giả định và giữ lấy liên quan đến đến thể cảm xúc cho phép em thể hiện sự thản nhiên Thiêng liêng đối với cảm giác và sự đau khổ cá nhân do hậu quả từ lòng từ bi vốn là dấu ấn của những người Huynh đệ cứu rỗi Già Dặn của Nhân loại . Đó là vấn đề cơ bản của em.

Vì lý do này, em sẽ phải quan sát những hiệu ứng trước đây của bài tham thiền nhóm này với sự lưu ý sao cho tùng thái dương không bị kích thích quá mức, và do đó khó khăn của em tăng lên.

I wish also to give you a personal meditation which will, I believe, prove useful. It is more in the nature of an exercise and its results are based upon your ability to focus yourself in the soul consciousness and to hold that position undeviatingly. It is dependent also upon the power of sustained imagination which you may possess and is a good exercise in constructive creative work. It is also rendered more effective if aided by the will and as your mental body is on the first ray and as this work is largely the steady withdrawal of energy [462] to the mental body, you should find it relatively easy and possible to get the desired results.

Tôi cũng muốn cung cấp cho em một bài tham thiền cá nhân mà tôi tin rằng sẽ chứng minh hữu ích. Nó mang tính chất của một bài tập và kết quả của nó dựa trên khả năng của em tập trung vào tâm thức linh hồn và giữ vững ở vị trí đó một cách không lay chuyển. Nó cũng phụ thuộc vào năng lực của trí tưởng tượng được duy trì mà em có thể sở hữu và là một bài tập tốt trong công việc sáng tạo xây dựng. Nó cũng có thể hiệu quả hơn nếu được sự trợ giúp của ý chí và vì thể trí của em ở trên Cung 1 và vì công việc này phần lớn là sự rút năng lượng [462] đến thể trí, em sẽ thấy nó tương đối dễ dàng và có thể đạt được kết quả mong muốn.

1. Focus yourself in the head. Sound the OM as the soul and believe that contact has been made between soul-mind-brain.

2. Then see yourself as focussed esoterically upon the mental plane and (from the angle of the soul) exoterically in the brain.

3. Then inhale deeply, drawing the breath up from the solar plexus in the spine and seeing that upward moving breath carrying the solar plexus energy up the spine into the head, after passing it through the heart. Believe that this takes place.

4. In the interlude between inhalation and exhalation dedicate the energy thus withdrawn by the soul, believing in its consequent and subsequent transmutation. (I would remind you that transmutation is the changing of one vibration and one vibratory activity into another and higher one.)

5. During exhalation—in which the breath is carried on the OM sounded inaudibly—breathe the solar plexus energy, now focussed in the head, to the throat centre. This should produce increased creative output for humanity.

6. In the following interlude, after exhalation, go over in your mind (pictorially) as a sort of recapitulation, what you have done.

OM. OM. OM.

1. Tập trung vào đầu. Xướng linh từ OM như là linh hồn và tin rằng sự tiếp xúc đã được thực hiện giữa linh hồn – thể trí – bộ óc.

2. Sau đó thấy mình như tập trung một cách bí truyền trên cõi trí và (từ góc độ của linh hồn) một cách ngoại môn ở bộ óc.

3. Hít sâu vào, rút ​​hơi thở ra từ tùng thái dương trong cột sống và thấy rằng hơi thở chuyển động hướng lên trên mang năng lượng tùng thái dương đi lên cột sống vào đầu, sau khi đi qua trái tim. Tin rằng điều này diễn ra.

4. Trong khoảng ngưng nghỉ giữa hít vào và thở ra, hiến dâng năng lượng do linh hồn thu hồi, tin tưởng vào việc chuyển hóa sau đó của nó. (Tôi muốn nhắc em rằng việc chuyển hóa là sự thay đổi một rung động và một hoạt động rung động sang một loại khác cao hơn).

5. Trong khi thở ra, xướng linh từ OM một cách vô thanh, thở năng lượng của tùng thái dương hiện đang tập trung vào đầu đến trung tâm cổ họng. Điều này sẽ tạo ra hiệu quả sáng tạo gia tăng cho nhân loại.

6. Trong thời gian nín thở sau đó, sau hơi thở ra, lướt qua lại trong trí của em (một cách hình dung) những gì em đã làm như một hình thức ôn lại.

OM. OM. OM.

Repeat this exercise three times and do this transference exercise three times a day. Do not look for results. A year’s steady work with a detached attitude as to these results will be needed before you yourself will recognise difference of reaction and lessened emotional activities.

This exercise, coupled to the group meditation, will (as you will have undoubtedly noted) produce in the long run the linking up of the three centres above the diaphragm—the heart, the head and the throat. The exercise just given [463] must be done before the group meditation as it is of the nature of a clearing exercise. If done properly, it will hasten the results of the group meditation for it will clear the solar plexus of undesirable emotional force and leave “room for reception,” as the process is sometimes technically called. True love will then take the place of emotion, and compassion will be substituted for pity; understanding will take the place of apprehension of suffering.

Lặp lại bài tập này ba lần và thực hiện bài tập chuyển hóa này ba lần một ngày. Đừng trông chờ kết quả. Thực hiện ổn định trong một năm với một thái độ tách rời khỏi các kết quả này sẽ là cần thiết trước khi em tự nhận ra sự khác biệt của phản ứng và các hoạt động cảm xúc giảm đi.

Bài tập này, cùng với bài tham thiền nhóm, sẽ (như em chắc chắn sẽ lưu ý) tạo ra, trong lâu dài, sự liên kết giữa ba trung tâm trên cơ hoành—tim, đầu và cổ họng. Bài tập này phải được thực hiện [463] phải được thực hiện trước bài tham thiền nhóm vì nó mang bản chất một bài tập tẩy sạch. Nếu được thực hiện đúng cách, nó sẽ thúc đẩy kết quả của bài tham thiền nhóm vì nó sẽ dọn sạch luân xa tùng thái dương khỏi các lực cảm xúc không mong muốn và dành “chỗ để tiếp nhận”, như quá trình này đôi khi được gọi một cách kỹ thuật. Tình thương đích thực sẽ thay thế cảm xúc, và lòng từ bi sẽ thay thế cho sự thương hại; sự thấu hiểu sẽ thay thế cho hiểu biết về đau khổ.

Disciples are apt often to think that the injunction to identify themselves with other people must involve complete identification with all their experiences, moods and reactions. It does not. It should not. It involves identification (through the intuition) with underlying soul purpose and a consequent ability to interpret and explain the present. Ponder on this, my beloved brother.

Các đệ tử thường nghĩ rằng huấn lệnh đồng hóa họ với người khác phải liên quan đến sự đồng hóa hoàn toàn với tất cả những trải nghiệm, tâm trạng và phản ứng của họ. Nó không phải vậy và cũng không nên như thế. Nó liên quan đến sự đồng hóa (thông qua trực giác) với mục đích linh hồn tiềm ẩn và khả năng sau đó để giải thích và cắt nghĩa hiện tại. Hãy suy nghĩ về điều này, Huynh đệ yêu dấu của tôi.

August 1942

1. You have given all you had to give. Now take it back enriched. Then give again.

2. Peace is to you the clearest light of all. The lessons of the dark have likewise been revealed. Pass out between the two.

3. The best is yet to be. Hold thou to Me.

4. The bridge of light is firmly built and on it you can move this way or that, but always on the Way.

5. The sorrows of the Cross of Man have weighted thee down but not submerged or blotted out the light. The joy of resurrection lies ahead.

6. Love is thy note and wisdom is thy guide. You need naught else but fire.

1. Em đã cho tất cả những gì em phải cho. Bây giờ hãy lấy lại để phong phú hơn. Sau đó cho lần nữa.

2. Với em, sự bình an là ánh sáng rõ nhất trong tất cả. Các bài học của bóng tối cũng đã được tiết lộ. Đi ra giữa hai cái.

3. Cái tốt nhất chưa có. Hãy giữ lấy tôi.

4. Cây cầu của ánh sáng được xây dựng vững chắc và trên đó em có thể di chuyển theo hướng này hay hay hướng khác, nhưng luôn luôn trên Con Đường.

5. Những nỗi buồn khổ của Thập Giá của Con người đã làm em trĩu nặng nhưng không nhấn chìm hoặc xóa đi ánh sáng. Niềm vui sướng của sự phục sinh nằm ở phía trước.

6. Tình thương là chủ âm và minh triết là người hướng dẫn của em. Em không cần gì khác ngoài lửa.

September 1943

MY BROTHER AND MY CO-WORKER:

I am not telling your co-disciples whether you are on this side of the separating veil or not. I am not informing them whether you have crossed the “bridge of light,” to which I referred in my last communication to you. You need their [464] protective love, no matter whether you are here or there; the turmoil on the other side is so great—as great as the turmoil on the physical plane. Whether you are in the body or out of the body, you are therefore peculiarly vulnerable, because, my brother (as I have told you oft during the past years), your intense sensitivity has complicated your life problem. Your karma… holds you back from that complete freedom and liberation which you deeply desire. Only those who have achieved freedom can return to that group with immunity and helpfulness in their hands—the group from which they have been freed.

Huynh đệ và đồng nghiệp của tôi:

Tôi không nói cho các đồng môn của em biết em đang ở phía bên này của tấm màn phân ly hay không. Tôi không thông báo cho họ biết liệu em có vượt qua “cây cầu của ánh sáng” mà tôi đã đề cập đến trong lần liên lạc cuối cùng với em. Em cần [464] tình thương bảo vệ của họ, dù em ở phía bên này hay bên kia; sự hỗn loạn ở phía bên kia thật lớn—lớn như những xáo trộn trên cõi trần. Cho dù em ở trong hay ngoài thể xác, em rất dễ bị tổn thương vì, Huynh đệ của tôi (như tôi đã nói với em trong những năm vừa qua), sự nhạy cảm mãnh liệt của em đã làm phức tạp vấn đề cuộc sống của em. Nghiệp quả của em … cản trở em khỏi sự tự do hoàn toàn và sự giải thoát mà em rất mong muốn. Chỉ có những người đã đạt được tự do mới có thể quay trở lại nhóm với sự miễn nhiễm và hữu ích trong tay—nhóm mà họ đã được tự do.

I have for you a suggestion. I will not call it an order, for no Master ever gives commands, and in any case you belong to the Ashram of K.H. and will have received your instructions direct from Him. He feels as I do, that in the pressure and anxiety and in your psychic participation in the fate of your country and in your sensitive reaction to racial strain, the import of His conversation with you a year ago may not have registered adequately. It has been difficult for you and well-nigh impossible to concentrate on planning. I am therefore going to summarise for you what He then said. The group protection accorded you (greater than perhaps you realise) enables me to reach you more easily at this time than can any other member of the Hierarchy. I can find and reach you with a minimum expenditure of force.

Tôi cho em một gợi ý. Tôi sẽ không gọi nó là một mệnh lệnh, vì không Chân sư nào đưa ra các mệnh lệnh, và trong bất kỳ trường hợp nào em thuộc về Ashram của Chân sư K.H và sẽ nhận được hướng dẫn của em trực tiếp từ Ngài. Ngài, cũng như tôi, cảm thấy rằng trong áp lực, lo lắng và sự tham gia tâm linh của em vào số phận của đất nước và trong phản ứng nhạy cảm của em đối với căng thẳng chủng tộc, tầm quan trọng của việc trao đổi của Ngài với em một năm trước có thể không được em ghi nhận đầy đủ. Em đã khó khăn và hầu như không thể tập trung vào kế hoạch. Vì vậy, tôi sẽ tóm tắt cho em những gì Ngài đã nói. Sự bảo vệ nhóm dành cho em (lớn hơn là em có thể nghĩ) cho phép tôi tiếp cận em dễ dàng hơn vào thời điểm này so với bất kỳ thành viên khác của Thánh đoàn. Tôi có thể tìm thấy và tiếp cận em mà tốn thần lực ở mức tối thiểu.

Your Master, K.H., asked you at that time if you were ready to begin work in preparation for a definite assignment upon the Path of World Saviours. Assignment after assignment in connection with groups, nations, races and increasingly large units is ever the mode of developing a world Saviour until the time comes when he can make a world impact and achieve a measure of world salvaging. Many times in the past, I have pointed out to you that you were on that most difficult path of service. K.H. desired to find out if you were prepared to accept your first major assignment upon that Way. When you assented and told Him that you would do what you could but that you had no inner confidence in yourself, owing to the pressures of the time which appeared to you to have a definitely disintegrating effect on your [465] vehicles, He reassured you and told you that the potent inner unfoldment of your love nature and your complete decentralisation were a vital protection. He also informed you that—at the stage of spiritual development which you had attained—the aura of His Ashram and the aura of mine would act as a shield, and that the resources of both Ashrams were behind you. This, my brother, you know well, and to this fused efficiency you can testify….

Chân sư của em, đức K.H., lúc đó đã hỏi em liệu em đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ xác định trên Con Đường của Đấng Cứu Thế trên thế giới. Nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác liên quan đến các nhóm, các quốc gia, các dân tộc và các đơn vị ngày càng lớn là phương thức để phát triển một Đấng Cứu Thế cho đến khi y có thể tạo ra tác động trên toàn thế giới và đạt được một mức độ cứu rỗi trên thế gian. Trong quá khứ, nhiều lần tôi đã chỉ cho em thấy em ở trên con đường khó khăn nhất của việc phụng sự. Chân sư K.H muốn biết liệu em đã chuẩn bị để chấp nhận nhiệm vụ chính đầu tiên của em trên Con Đường đó. Khi em đã đồng ý và nói với Ngài rằng em sẽ làm những gì em có thể nhưng em không có lòng tin vào chính bản thân em, do áp lực của thời đại mà đối với em dường như có một ảnh hưởng phân rã rõ rệt trên các thể của em, Ngài trấn an em và nói với em rằng sự khai mở bên trong mạnh mẽ của bản chất tình thương của em và sự phi tập trung hoàn toàn của em là một sự bảo vệ quan trọng. Ngài cũng thông báo với em rằng—trong giai đoạn phát triển tinh thần mà em đã đạt được—hào quang của Đạo viện Ngài và hào quang của tôi sẽ đóng vai trò như một tấm khiên, và các nguồn lực của cả hai Đạo Viện đều ở phía sau em. Điều này em biết rõ, hỡi huynh đệ của tôi, và em có thể làm chứng cho hiệu quả hợp nhất này….

[KH then proceeded to tell you that the Jewish race, by means of the fires of purification, would (at the end of the war and prior to 1945) be ready for instruction and for that teaching which, as a race, they have never had and which, when given them, they will at first resent. For this resentment, all workers among the Jews must be ready. This teaching must be brought to them by one who loves them greatly, who is of their race and, at the same time, not of their race, who has suffered so deeply that naught can again touch him to any drastic extent and one also who has the power of the Hierarchy back of him.]

[Sau đó Chân sư KH tiếp tục nói với em rằng chủng tộc Do thái, nhờ những ngọn lửa thanh luyện, sẽ (vào cuối cuộc chiến tranh và trước năm 1945) sẵn sàng cho những giáo huấn và với giáo huấn đó, như một chủng tộc, họ chưa bao giờ có và điều đó khi trao cho họ, ban đầu họ sẽ phản ứng. Đối với phản ứng này, tất cả những người làm việc trong chủng tộc Do Thái phải sẵn sàng. Giáo lý này phải được mang đến cho họ bởi một người yêu thương họ rất nhiều, là người thuộc chủng tộc của họ, nhưng đồng thời cũng không thuộc chủng tộc họ, người đã chịu đựng sâu sắc đến mức không gì có thể lại chạm vào anh ta ở bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào, và là một người cũng có quyền năng của Thánh đoàn đằng sau anh ta.]

All these requirement are met by you and you can—from the standpoint of your present life position and during your next immediate incarnation—act as the Teacher of the new dispensation for the Jews; you can, at least, give them that instruction which, during the next one hundred years, will change their point of view and attitude of life. Thereby you will salvage thousands; thereby you will begin your chosen task and fulfil your self-determined destiny; thereby you will list off the shoulders of many disciples the burden of this peculiar phase of world salvage – for the Jews need salvaging. I do not refer to physical conditions which ever engross the attention of the Jew, oft to the exclusion of the spiritual values.

Em đáp ứng tất cả những yêu cầu này và em có thể—từ quan điểm của vị trí cuộc sống hiện tại của em và trong kiếp sống kế tiếp —hành động như là vị Huấn Sư của Giáo Lý mới cho người Do Thái; ít nhất là em có thể cung cấp cho họ những chỉ dẫn trong một trăm năm tới, sẽ thay đổi quan điểm và thái độ của cuộc sống. Do đó em sẽ cứu vớt hàng ngàn người; do đó em sẽ bắt đầu nhiệm vụ được lựa chọn của em và thực hiện số phận tự quyết định của em; nhờ đó em sẽ giúp bỏ bớt khỏi vai của nhiều đệ tử gánh nặng của giai đoạn đặc biệt này trong việc cứu rỗi thế gian—cho những người Do Thái cần cứu vớt. Tôi không đề cập đến các điều kiện vật lý mà bao giờ cũng là sự chú ý của người Do Thái, thường với việc loại trừ các giá trị tinh thần.

I have said enough here to enable you again to resume your active position as a pledged initiate-disciple (a position which your co-disciples have ever recognised as yours), and I have shown you definitely how valuable has been to you the last immediate experience. [A.A.B. has a very clear understanding of the Jewish problem, character, and racial trends; she has learnt in the ashramic instructions to which she has applied herself, something of the esoteric history of the Jewish peoples; their place, position, background and destiny is known to her in broad and general outline and in the Ashram of K.H. where you meet freely and frequently and at other times, you should talk freely with her. There are no barriers up between you two not only because you are co-disciples in the same Ashram but because your attitude to the Jewish problem is the same and you are both aware of the point of view of K.H. and of myself. ] Though you are a trained disciple of K.H., you are still working in my Ashram, as I remain in close touch with world affairs in relation to their immediate working out, whilst K.H., being a Chohan, is more active in the handling of the deeper incentives and purposes, and of those matters which will not materialise until such time as the work done by me, and others associated with the Great White Lodge and of like rank and of lesser rank, is completed or at least well on the way to fruition.

Tôi đã nói đủ ở đây để giúp em trở lại vị trí hoạt động của em như là một người điểm đạo đồ thệ nguyện (một vị trí mà các bạn đồng môn của em đã từng công nhận là của em) và tôi đã cho em thấy rõ ràng kinh nghiệm cuối cùng của em có giá trị như thế nào [A.A.B. có một sự hiểu biết rất rõ ràng về vấn đề Do Thái, đặc tính và xu hướng chủng tộc; bà đã học được, trong các hướng dẫn Đạo viện mà bà đã chuyên tâm vào, điều gì đó của lịch sử bí truyền của người Do Thái; vị trí, nguồn gốc và số phận của họ được biết ở tầm mức rộng và tổng quát, và trong Đạo viện của Chân sư K.H. nơi em gặp gỡ tự do và thường xuyên và vào những lúc khác, em nên nói chuyện thoải mái với bà ấy. Không có những rào cản giữa hai em bởi vì không chỉ các em là đồng môn trong cùng một Đạo viện mà còn vì thái độ của các em đối với vấn đề của người Do Thái là giống nhau, và cả hai em đều nhận thức được quan điểm của Chân sư K.H và của chính tôi]. Mặc dù em là một đệ tử già dặn của Chân sư KH, em vẫn đang làm việc trong Ashram của tôi, vì tôi vẫn tiếp xúc chặt chẽ với các vấn đề thế giới liên quan đến việc thể hiện lập tức của chúng, trong khi Chân sư KH là một đấng Đế Quân (Chohan) đang tích cực hơn trong việc xử lý những thúc đẩy và những mục tiêu sâu xa hơn, và những vấn đề không thể hiện được cho đến khi công việc của tôi và những người khác liên quan đến Thánh Đoàn và ở cấp bậc tương tự và thấp hơn được hoàn thành, hoặc ít nhất đang có kết quả tốt.

The work assigned to you, my beloved brother, will be work of profoundest difficulty. You will meet with rebuff from those you seek to help and[…] find very little understanding; you will meet with encouragement and assistance from the enlightened among the New Group of World Servers, and this will make your work possible but it will also greatly handicap you […]

Công việc được giao cho em, Huynh đệ yêu dấu của tôi, sẽ là công việc khó khăn nhất. Em sẽ gặp gỡ với những người em muốn giúp đỡ và … sẽ thấy rất ít hiểu biết; em sẽ gặp sự động viên và giúp đỡ từ những người giác ngộ trong Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, và điều này sẽ giúp công việc của em trở nên khả dĩ, nhưng cũng sẽ làm em khó khăn …

The work assigned to you, my beloved brother, will be work of profoundest difficulty. You will meet with rebuff from those you seek to help and from your own race; you will find very little understanding; you will meet with encouragement and assistance from the enlightened among the New Group of World Servers who are non-Hebrew in origin; this will make your work possible but it will also greatly handicap you. The intense pride of the Jewish people, their fixed and ancient stubbornness (closely allied in their case to the instinct of self-preservation), their mental approach to all subjects, their inherent weakness in the face of difficult situations which leads them ever to choose the easy way out and not the strong way, and the height of their racial walls will tend at first to baffle you. Their natural separativeness, based on either sensitivity or orthodoxy, will create difficulties and make your task extremely hard. The beauty of their creative life, their ability to bring through ideas into forms of grandeur on the physical plane, their close unshatterable family relations, their dogged adherence to their divine heritage, so-called, their sympathetic handling of all life materials and their philanthropy and group enterprises for welfare and helpfulness are great spiritual assets with which you must work. Their vices must be transmuted into virtues and their virtues must be expanded into world usefulness. They must be lifted out of the past which they ever over-emphasised and the future must be held before them as one of radiance.

Công việc được giao cho em, huynh đệ yêu dấu của tôi, sẽ là công việc khó khăn nhất. Em sẽ gặp gỡ với những người em muốn giúp đỡ và trong chủng tộc của em; em sẽ gặp sự hiểu biết rất ít; em sẽ gặp sự động viên và giúp đỡ của những người được khai ngộ trong Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, những người không phải nguồn gốc Do Thái; điều này sẽ làm cho công việc của em khả dĩ nhưng nó cũng sẽ rất khó khăn cho em. Sự kiêu căng mãnh liệt của người Do Thái, sự cứng đầu cố định và cổ xưa của họ (trong trường hợp của họ có liên quan chặt chẽ đến bản năng tự bảo vệ), cách tiếp cận lý trí của họ đối với tất cả các vấn đề, sự yếu đuối cố hữu của họ đối với những tình huống khó khăn dẫn họ đến lựa chọn cách dễ dàng thoát ra ngoài chứ không phải phương cách mạnh mẽ, và chiều cao của bức tường chủng tộc của họ ban đầu sẽ có xu hướng làm phiền em. Bản chất tách biệt tự nhiên của họ, dựa trên độ nhạy cảm hoặc tính chính thống, sẽ tạo ra những khó khăn và làm cho nhiệm vụ của em cực kỳ khó khăn. Vẻ đẹp của cuộc sống sáng tạo của họ, khả năng đưa những ý tưởng vào những hình thức hùng vĩ trên cõi trần, mối quan hệ gia đình gần gũi của họ, sự gắn bó không mệt mỏi của họ đối với cái gọi là di sản thiêng liêng của họ, sự hành xử thông cảm của họ với tất cả các vật chất cuộc sống và hoạt động từ thiện của họ và các nhóm doanh nghiệp vì phúc lợi và sự trợ giúp là những tài sản tinh thần lớn mà em phải làm việc. Những thói xấu của họ phải được chuyển thành đức tính và đức tính của họ phải được mở rộng ra thành sự hữu dụng của thế giới. Họ phải được dỡ bỏ khỏi quá khứ mà họ đã nhấn mạnh quá nhiều và tương lai phải được giữ trước mắt họ như một sự rực rỡ.

The Jewish dreams of an Utopia wherein they return to their ancient home must be relinquished; the goal of the orthodox Jew for centuries has been a basically material one – the repossession of territory to which they have had no rights for many, many centuries. The trumpet call to them which you and those who help you must sound is that of the Kingdom of God without location but to be found everywhere as is the Jew who can, if he so choose, be the symbol of that spiritual race of men – of every nation and creed – who love and think divinely and who are to be found scattered in every nation and race and in every part of the planet. The symbol governing all Jewish thought should be that of the exodus but this time not the exodus out of Egypt, or the exile from Palestine and the great dispersal from the Mesopotamia valley, but the dispersal of the Sons of God throughout the world with the emphasis upon spiritual purpose and not upon material possessions and upon the fact of divine parentage (along with all other races) instead of the orthodox belief in the fact of the Jew being the Chosen People.

Những giấc mơ Do Thái về một quốc gia lí tưởng Utopia trong đó họ trở về mái nhà xưa của họ phải được từ bỏ; mục đích của người Do thái Chính thống trong nhiều thế kỷ là vấn đề vật chất—thu hồi lãnh thổ mà họ không có quyền trong nhiều, rất nhiều thế kỷ. Lời kêu gọi vang dội với họ mà em và những người giúp em phải vang lên là của Nước Chúa không có nơi chốn và phải được tìm thấy ở khắp mọi nơi, cũng như Người Do Thái có thể, nếu được chọn, là biểu tượng của chủng tộc tâm linh của loài người—của mọi quốc gia và tín ngưỡng—những người yêu thương và suy nghĩ thiêng liêng và được tìm thấy rải rác ở mọi quốc gia, chủng tộc và ở mọi nơi trên hành tinh. Biểu tượng chi phối tất cả tư tưởng Do Thái phải là cuộc di cư, nhưng lần này không phải là cuộc chạy trốn khỏi Ai Cập, hoặc cuộc lưu vong khỏi Palestine và sự phân tán lớn từ thung lũng Mê-sô-pô-mi-mốt, nhưng sự phân tán của các Người Con của Chúa trên khắp thế gian với sự nhấn mạnh dựa trên mục đích tinh thần chứ không phải trên các tài sản vật chất và trên thực tế nguồn gốc Thiêng liêng (cùng với tất cả các chủng tộc khác) thay vì niềm tin chính thống vào thực tế người Do Thái là Dân tộc được lựa chọn.

Are you big enough for this inadequately outlined task, my brother? Is your stamina, your inner spiritual orientation and your fixed psychic determination adequate to the undertaking? Can you do it with your present psychic equipment, or must you build new bodies for integration, use and service? The decision rests with you, for those who tread the Way of a World Saviour are left peculiarly free (owing to certain difficulties in time and space within the planetary life) and must work as they will, with what they choose to offer and with a trained understanding of their task.

Such was the gist of your interview with your Master. [466] You can now go forth from where you are with the endorsement of your Master, with the aid and backing of myself and of A.A.B. and, at all times, the protective aura of K.H.; and—with reverence I would call your attention to this—an aspect of the aura of the Christ is incorporated in that lesser aura.

Em có đủ lớn để hoàn thành nhiệm vụ này không hỡi huynh đệ của tôi? Khả năng chịu đựng của em, định hướng tinh thần bên trong và quyết tâm tâm linh cố định của em có tương xứng với cam kết của em? Em có thể làm điều đó bằng trang bị tâm linh hiện tại của em, hoặc em phải xây dựng các thể mới để hội nhập, sử dụng và phụng sự? Quyết định này thuộc về em, vì với những ai đi theo Con Đường của Đấng Cứu Thế thì được tự do một cách đặc biệt (do những khó khăn nhất định trong không gian và thời gian bên trong cuộc sống của hành tinh) và phải làm việc như họ muốn, với những gì họ chọn và với một sự hiểu biết được đào tạo về nhiệm vụ của họ.

Đó là ý chính của cuộc phỏng vấn với Sư Phụ của em. [466] Bây giờ em có thể đi ra từ nơi em đang ở với sự tán thành của Sư Phụ em, với sự trợ giúp và hậu thuẫn của chính tôi và của A.A.B., và ở mọi lúc, hào quang bảo vệ của Chân sư K.H; và—với sự tôn kính, tôi muốn em chú ý đến điều này—một khía cạnh của hào quang của đức Christ kết hợp trong hào quang thấp hơn đó.

In my last communication to you I stated that “love is thy note and wisdom is thy guide. You need naught else but fire.” That fire, my brother, is the residue of the pure fire which is left when you have trodden upon and passed the burning ground, through the Portal into the Presence. That you have done. The fire is there, and on it you can count if you seek to destroy opposition, to burn down barriers (inherent in yourself or presented by others), and also to blaze a trail straight from your heart into the heart of others….[ The Jew needs to love without superiority or separativeness. Had the Jew loved more widely, generally and generously down the ages, his plight today would not be what it is and this in spite of his strange and peculiar destiny.]

Trong lần liên lạc cuối cùng với em tôi đã nói rằng “tình thương là chủ âm của em và sự minh triết là hướng dẫn của em. Em không cần gì khác ngoài lửa”. Ngọn lửa đó, huynh đệ của tôi, là tàn dư của ngọn lửa tinh khiết còn sót lại khi em đã lên và vượt qua vùng đất đang cháy, xuyên qua Cánh Cửa vào Sự Hằng Hữu. Điều đó em đã làm. Ngọn lửa ở đó, và em có thể dựa vào đó nếu em muốn phá hủy sự đối nghịch, đốt cháy những rào cản (vốn có sẵn trong bản thân em hoặc do những người khác thể hiện), và cũng lóe sáng một con đường đi thẳng từ trái tim của em vào trái tim người khác … .[ Người Do Thái cần phải yêu thương mà không cần ưu việt hoặc chia rẽ. Nếu người Do Thái yêu thương rộng rãi hơn, thông thường và rộng lượng theo thời đại, thì hoàn cảnh của họ ngày hôm nay sẽ không như thế này và điều này mặc dù số phận lạ thường và đặc biệt của họ.]

The Jewish people have been ever governed by the statements of transmitted prophecy and by an anticipated destiny. A defiance of prophecy and a planned control of destiny, plus an immovable purpose to demonstrate the expansiveness of love should be the clue to future racial development during the coming five hundred years. Each Jew who masters his individual tendencies passes out of the racial group as you did many lives ago. You position as a Jew is today one of your free choosing and a decision upon you desire to be of service in the salvaging of a race.

Người Do Thái đã từng bị chi phối bởi các tuyên bố của lời tiên tri được truyền lại và bởi một số phận dự đoán. Sự thách đố của lời tiên tri và kế hoạch kiểm soát vận mệnh, cộng với một mục đích không lay chuyển để chứng tỏ sự mở rộng của tình yêu, nên là đầu mối cho sự phát triển chủng tộc trong vòng năm trăm năm tới. Mỗi người Do Thái đã thành thục xu hướng cá nhân của mình đều vượt ra khỏi nhóm chủng tộc như em đã làm trong nhiều kiếp sống trước đây. Vị trí hôm nay của em như một người Do Thái là một trong những lựa chọn tự do của em và một quyết định khi em mong muốn được phục vụ trong việc cứu vớt một chủng tộc.

I stand by you, my brother, unalterably and at all times, and on this you can count. Such is also the wish of K.H., my Brother and also my Master, and on that you can also count. I am giving you no set form of meditation. Reflection and deep, considered concentration upon the work which I have outlined to you, and which your Master wants to see you do, is for you adequate spiritual focussing. The deep love of all your group brothers is yours, and many, many people are today sending love to you and many, many minds are thinking of you with thoughts of gratitude, of strength, of faith and hope. On this too you must count. The path of a world Saviour is, as you know, a hard one, but of compensations which far outweigh the difficulty. My blessing is yours and my hand is ever stretched out to you in helping.

Em thân mến, Tôi đứng bên cạnh em không dời đổi, và em có thể tin chắc điều này. Đó cũng là ước muốn của Chân sư K.H., người Huynh Trưởng và cũng là Sư phụ của tôi, và về điều đó em cũng có thể tin tưởng. Tôi không cho em bài tham thiền nào. Hãy suy ngẫm và tập trung sâu sắc, xem xét công việc mà tôi đã vạch ra cho em, và Sư Phụ của em muốn thấy em làm, đối với em là em sự tập trung tinh thần đủ rồi. Tình thương sâu sắc của tất cả các huynh đệ trong nhóm của em là của em, và nhiều, rất nhiều người hôm nay đang gửi tình thương đến em; nhiều, rất nhiều tâm trí đang suy nghĩ về em với những tư tưởng biết ơn, của sức mạnh, đức tin và hy vọng. Về điều này em cũng phải tính đến. Con đường của một Đấng Cứu Thế trên thế gian như em biết là một con đường khó khăn, nhưng sự bù đắp vượt quá so với sự khó khăn. Ơn Phước của tôi là của em và bàn tay của tôi bao giờ cũng hướng về em để giúp đỡ.

1 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  ” . Em phải học hỏi (thông qua cảm giác mãnh liệt) sự vô nghĩa của cảm xúc và cảm giác như một phương tiện để cứu rỗi huynh đệ của em.

  .You have to learn (through intense feeling) the futility of emotion and feeling as a means of salvaging your brothers. ”

  Câu nói đó thật là hay và thật là cao siêu , bởi vì tất cả mọi cảm giác và cảm xúc khi xuất hiện rồi lại trôi qua nhanh và trở thành quá khứ cho nên nó có mà cũng như không có vì ta thật sự không bao giờ có thể nắm bắt được nó.

  . Cái mà ta vẫn thường làm với nó ( bất cứ cảm giác hay cảm xúc nào ) là sự hồi tưởng về nó và muốn lặp lại nó , do đó mà ta bị khống chế bởi nó và làm nô lệ cho nó.

  . Vì vậy tôi nghĩ rằng khi một người muốn cứu rỗi kẻ khác thì trước hết y phải giải thoát khỏi mọi cảm giác và cảm xúc vì những thứ đó luôn trôi qua mà ta không thể nào nắm bắt hay nắm giữ được nên chúng luôn luôn thuộc về quá khứ và đó chính là sự vô nghĩa của mọi cảm giác hay cảm xúc ( bởi vì ngay chính cái giây phút mà ta nhận ra được nó hay ý thức được nó thì nó luôn đã là quá khứ rồi. )

Leave Comment