Kỹ Thuật Ánh sáng – Phần 2

Kỹ Thuật Ánh Sáng – Phần 2 (Từ trang 195-202) Giới thiệu: Phần 2 bao gồm 5 webinar bình giảng 7 trang sách của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, từ trang 195 đến trang 202. Chân sư tiếp tục với phần lý thuyết tổng quát của Kỹ Thuật Ánh Sáng. Thông thường, một webinar có thời gian

Kỹ Thuật Ánh sáng – Phần 1

Đây là phần bình giảng 5 trang đầu tiên nói về Kỹ thuật Ánh sáng, được Thầy Hiệu trưởng MDR bình giảng trong 3 webinar 179-180-181. Đây là những buổi bình giảng được thực hiện giữa năm 2021, chỉ cách ngày Thầy mất vài tháng. Trong các webinar, chúng ta có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Thầy, nhưng Thầy vẫn cố gắng làm việc cho đến khi không thể làm được nữa. Thầy làm tôi liên tưởng đến những người được gọi thành viên của “Nhóm Cảm Tử”, cách mà Chân sư DK nhắc đến bà Alice Bailey.

Hội nghị MFVN – Lễ Wesak 2024

Wesak là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong năm, thời gian khi mà ta có thể cảm thấy ở dưới mọi hiện tượng là sự hội tụ các năng lượng vĩ đại của các hành tinh, các Cung, của chòm sao Taurus, cũng như của các mãnh lực giác ngộ lớn mang lại sự khai ngộ ngày càng tăng cho Nhân loại. Vì vậy, đây là cơ hội chính cho mỗi cá nhân có khuynh hướng tinh thần, và với sự cảm nhận của năng lượng ngày càng tăng, tất cả chúng ta đều hi vọng làm sâu sắc hơn tâm thức thiêng liêng.
Tập hợp các bài chia sẻ tại Chương trình Lễ WESAK 2024 của MFVN ngày 21/04/2024

Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới Tập II

Bản dịch quyển Discipleship in The New Age, Volume II, tập hợp các giảng dạy của Chân sư DK cho nhóm đệ tử của Ngài về điểm đạo, về Tham thiền, cùng các huấn thị cá nhân. Tài liệu học tập vô giá của các sinh viên Minh Triết Ngàn Đời. Bản dịch do một số học viên Trường Morys Federation dịch, trình bày song ngữ.

Dòng tiến hóa thiên thần

Từ “Deva” có nguồn gốc từ gốc tiếng Sanskrit div có nghĩa là tỏa sáng hoặc trở nên tươi sáng. Do đó, Deva là một “người tỏa sáng”. Từ này được dùng để chỉ Thượng Đế, Chúa, một vị thần hoặc bất kỳ nhân vật hoặc dạng năng lượng cao quý nào. Deva, trong nhiều nền văn hóa, còn được

The Science of the Emotions—Khoa học Cảm xúc

Bài nghiên cứu sau đây được viết để đáp ứng yêu cầu của sinh viên về việc làm rõ bản chất của cảm xúc. Bài viết này bao gồm phần tóm tắt của một quyển sách1 được xuất bản vào năm 1900, nhưng hiện nay đã ngừng in, với tên gọi “Khoa học Cảm xúc”, của Bhagavan Das. Tôi đã biên soạn, chỉnh sửa, lược bỏ, viết lại và đề xuất nhiều bổ sung nhằm cố gắng cập nhật và bao hàm những điểm chính của chuyên luận này. Tuy nhiên, để tránh mạch đọc bị gián đoạn, trong đây sẽ không đề cập đến việc tài liệu gốc bắt đầu và kết thúc ở đâu.