Dòng tiến hóa thiên thần

Từ “Deva” có nguồn gốc từ gốc tiếng Sanskrit div có nghĩa là tỏa sáng hoặc trở nên tươi sáng. Do đó, Deva là một “người tỏa sáng”. Từ này được dùng để chỉ Thượng Đế, Chúa, một vị thần hoặc bất kỳ nhân vật hoặc dạng năng lượng cao quý nào. Deva, trong nhiều nền văn hóa, còn được gọi là thiên thần, chư thiên. Cả hai đều mô tả các thế lực tiềm ẩn của thiên nhiên và Thượng Đế. 

Quá trình tiến hóa của họ song song với sự tiến hóa của chúng ta. Trên thực tế, sự tiến hóa của Deva và sự tiến hóa của nhân loại là hai nửa của Một Sự Tiến hóa.

Dòng tiến hóa thiên thần có vai trò tạo tác mọi hình tướng trong tự nhiên như bông hoa, cây cối, con người, hình tư tưởng hay hành tinh! Các Devas là chất liệu cơ bản của mọi biểu hiện Vật chất-Tinh thần, thuộc cấp độ hành tinh, thái dương hệ hoặc vũ trụ. Đời sống của họ liên quan đến tổng thể tất cả những gì hiện hữu.  

Họ đông đúc hơn chúng ta rất nhiều, và bao gồm nhiều cấp bậc sinh vật vi tế khác nhau trải dài từ các sự sống vô thức, thụ động và nhỏ bé đến một số Thiên thần với cấp bậc tương đương với một vị Đế Quân Chohan. 

Giới Thiên thần và giới Nhân loại đều có con đường tiến hóa riêng nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau để phát triển. Các Thiên thần là những vị kiến tạo nên thế giới vật chất và cung cấp hình hài vật chất mà Tinh Thần lâm phàm ngự trong đó. Quá trình kiến tạo hình tướng vật chất được mô tả cùng với sự tiến hóa của Tinh thần bên trong hình tướng đến mức Tinh thần và vật chất hợp nhất và Tinh thần được giải phóng khỏi hình tướng.

“Cuộc Hôn Nhân Thần Bí” (the Mystic Marriage) của Đấng Lưỡng Tính Thiêng Liêng (the Divine Hermaphrodite) là sự hợp nhất cuối cùng của dòng tiến hóa nhân loại – thiên thần (căn chủng thứ 6).

“Hai cuộc đại tiến hóa (nhân loại và thiên thần) tìm thấy sự hợp nhất tập thể trên cõi Bồ đề, và các phần của cả hai huyền giai phối hợp và hòa nhập với nhau để tạo thành cơ thể của các Đấng Lưỡng Tính Thiêng Liêng. Truớc kia, ở các mức độ đã ấn định nào đó, họ có thể tạm thời tiếp cận với nhau. Trên cõi bồ đề, ta có thể thấy được sự liên kết rõ ràng và bền bỉ.” (Luận về Lửa Vũ Trụ, 328-9)

Việc tiếp xúc với giới thiên thần có thể gây nguy hiểm cho người đệ tử (đùa với lửa). Công tác chuyên biệt này với các Thiên thần chỉ được thực hiện an toàn khi các hạ thể đã được thanh luyện và phàm ngã đã bắt đầu tích hợp với linh hồn.  Cần cẩn thận trì hoãn bất kỳ sự tương tác có chủ ý nào với họ cho đến đã hoàn thành công việc thanh lọc chuẩn bị và phần nào đã có sự chỉnh hợp với linh hồn. Một số sức mạnh tâm linh được phát triển an toàn hơn khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên và là kết quả cũng như sản phẩm phụ của nhận thức linh hồn đang xuất hiện.

Phát triển thượng trí và trực giác là điều kiện tiên quyết để tiếp xúc với các cấp độ ao hơn của dòng tiến hóa Thiên thần. Sự tiếp xúc như vậy đòi hỏi những kỹ năng hình dung cao cấp, sự tập trung và sự áp dụng Ý Chí nhất tâm. 

Các mãnh lực deva cao cấp được tiếp cận an toàn hơn trong các nhóm nơi năng lượng có thể được trụ lại và phân phối cho việc phụng sự trên quy mô hành tinh rộng hơn. Một phần của ‘cách tiếp cận’ là thông qua âm thanh, đặc biệt việc xướng linh từ OM.

Ngôn ngữ của họ là màu sắc và âm thanh. Các Thiên thần giao tiếp với nhau bằng “màu sắc có thể nghe và âm thanh có thể nhìn thấy”. Các Thiên thần bẩm sinh tuân theo Thiên Luật. Họ thấy và vui thích trong việc xây dựng các hình tướng. Mục tiêu của họ là phát triển  nội nhĩ (inner hearing). Ngược lại, con người phát triển bằng cách mở rộng và phá hủy những giới hạn. Thông qua việc vi phạm Luật, Karma mang lại đau khổ và đau đớn cho con người, và thông qua đau khổ mà con người tiến bộ. Mục tiêu của con người là phát triển nội nhãn (inner hearing), tầm nhìn bên trong trên mọi cảnh giới.

Thiên thần không có ý chí tự do, họ sống trong dòng chảy Thiên Ý và không có xung đột trong đó. Con người có ý chí tự do, nhưng chỉ theo một nghĩa nào đó: khi ý chí của họ được hợp nhất với Thiên Ý. Thiên Ý biểu hiện như là Chân Thiện Mĩ, Niềm Vui, Tự do, trang trọng, trong sạch và chân thành. Hãy để những phẩm chất này kiểm soát ý chí của bạn nếu bạn muốn hợp nhất với Thiên Ý.

Các thiên thần cấp cao, ở các cấp độ thượng trí, là các vị tiến hóa rất xa. Những người có thể nâng cao tâm thức của mình lên các cấp độ thượng trí có thể nhận ấn tượng của các Ngài. Vượt ngoài cõi thượng trí là các thiên thần hợp tác với các Chân sư Minh triết và họ thường giúp đỡ các Ngài thực hiện các kế hoạch của mình.

Một đặc điểm khác của dòng Tiến hóa Thiên thần là họ, ngoại trừ một số Đại Thiên Thần, luôn hoạt động theo nhóm:

“Các thiên thần không hoạt động như các đơn vị hữu thức được biệt ngã hóa, thông qua các mục tiêu tự khởi xướng như một người, một Hành Tinh Thượng Đế hay một Thái Dương Thượng Đế, mà họ hoạt động theo các nhóm phụ thuộc vào :

a. Xung lực có sẵn, hay sự thông tuệ linh hoạt tiềm tàng.

b. Các mệnh lệnh do các vị Kiến Tạo lớn hơn đưa ra.

c. Nghi thức hay sự ép buộc được tạo ra thông qua màu sắc và âm thanh.” (Luận về Lửa Vũ Trụ 490)

Dòng Tiến hóa Deva được cai quản chủ yếu bởi Cung 3 Thông Tuệ Linh Hoạt, và Con người bởi Cung 1 Ý Chí Quyền Lực. Cả hai dòng tiến hóa đều chia sẻ chung Cung 2 Bác Ái Minh Triết. 

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa con người và các thiên thần là, trong khi con người, khi tiến bộ, phát triển thành một phức hợp của các Cung, thì quy luật thông thường trong dòng tiến hóa thiên thần là Một Deva, Một Cung. 

Điều làm cho việc nghiên cứu về các Thiên thần trở nên phức tạp là một số Thiên thần cao cấp hơn đã đi qua giới nhân loại và biểu lộ cả trí thông minh cao lẫn Ý chí tinh thần bên cạnh cảm xúc và bản chất trực giác. Một Chân sư trong khi biểu lộ khía cạnh Minh triết của Cung đặc biệt của chính mình cũng kết hợp bên trong Ngài những phẩm chất và quyền năng của tất cả các Cung khác.

Các Thiên thần của cõi trần và cõi cảm dục chỉ có thể được chỉ đạo và kiểm soát một cách an toàn bởi người trụ trên cõi trí. Các Thiên thần trên cõi hạ trí chỉ có thể được điều hành một cách an toàn bởi người trụ trên cõi thượng trí và Bồ Đề. Những ngọn lửa thiêu đốt tất cả của Tình Thương có hiệu lực lớn nhất khi Thiên Ý tuôn xuống từ cõi Atma. Mỗi cấp độ sự sống deva hoạt động như một thế lực cứu rỗi cho nhóm sinh mệnh thấp hơn bên dưới nó trên phạm vi tiến hóa.

Vai trò của Devas trong dòng tiến hóa nhân loại (Luận về Lửa Vũ Trụ 489-490):

“Định đề I. Mọi vật chất đều là vật chất có sự sống hay là chất sống của các thực thể thiên thần. Thí dụ, một cõi giới và các hình hài được kiến tạo bằng chất liệu đặc biệt của cõi đó, chính là hình hài vật chất hay lớp vỏ của một đại thiên thần, vị này là cốt lõi (essence) ở phía sau của biểu lộ và là linh hồn của cõi đó.”

Devas là bản chất và chất liệu của vật chất. Devas là vật chất. Vật chất là chất liệu thiết yếu của thiên thần. Devas là lực lượng làm sinh động quan trọng trong vật chất. Khi con người tiến hóa thì các vị thần cũng phải tiến hóa để đảm bảo rằng hình tướng phù hợp với mức độ tiến hóa mà Tinh thần đạt được. Các devas cũng ‘thúc đẩy’ sự tiến hóa của Tinh thần – khi vật chất tiến hóa, nó sẽ thúc đẩy sự tiến hóa hoặc phát triển của Tinh thần.

“Định đề II. Mọi hình hài, đang rung động với bất luận chủ âm nào, đều được làm ra bởi các thiên thần kiến tạo, bằng chất liệu của chính các thể của các thiên thần. Do đó, họ được gọi là trạng thái Mẹ vĩ đại.”

Devas là những thần kiến tạo vật chất, sử dụng chất liệu của chính mình để tạo nên hình tướng. Giới thiên thần là vật chất trong khi giới nhân loại là tinh thần. Vật chất cần phải được tạo ra để Tinh thần có hình hài và lâm phàm trong đó. Vai trò của các Devas gắn liền với giới nhân loại là tạo ra vật chất trong đó Tinh thần con người có thể nhập thể và sau đó tiến hóa.

“Định đề III. Các thiên thần là sự sống vốn tạo ra sự cố kết hình hài (form-cohesion). Các Ngài là trạng thái 2 và 3 được phối hợp và có thể được xem như sự sống của mọi hình hài dưới con người.”

Devas là sự sống của vật chất. Hình tướng con người được cấu thành từ vật chất và do đó được tạo nên từ tinh chất và chất liệu deva. Mọi Sự sống từ Sự sống của Thái dương Thượng đế cho đến Thiên nhân, rồi Con người và nguyên tử trước tiên phải biểu hiện trước khi chu kỳ tiến hóa có thể bắt đầu và trải qua cho đến khi hoàn thành. Tinh thần nhập thể bằng cách đi vào biểu hiện. Biểu hiện là sự tiến vào hình tướng. Hình tướng được tạo thành từ vật chất mà chúng ta biết là chất liệu thiên thần. Vì thế sự biểu hiện không thể xảy ra nếu không có devas.

Các thiên thần hoạt động bằng cách lấy vật liệu và kiến tạo nó thành bất kỳ hình tướng cụ thể nào. Hình tướng cụ thể mà họ kiến tạo phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của chính họ.

Sự tiến hóa đối với mọi Sự sống là một quá trình trong đó Tinh thần ngày càng kiểm soát cơ thể vật chất nhiều hơn cho đến khi cơ thể đó là biểu hiện trọn vẹn của Tinh thần. Tinh thần là vật chất ở rung động cao nhất của nó và vật chất là tinh thần ở rung động thấp nhất của nó. Tiến hóa diễn ra thông qua sự gia tăng rung động, do đó rung động xảy ra ở tần số phù hợp với tần số của tâm thức cao hơn để có thể tiếp xúc với tâm thức cao hơn đó. Devas hỗ trợ con người tăng tần số rung động và đồng thời khi con người tiến hóa, họ phát triển khả năng tích cực làm việc với các devas để tạo ra hình hài.

“…toàn bộ phương pháp tiến hóa chỉ đơn giản là điều chỉnh khía cạnh vật chất cho phù hợp với khía cạnh Tinh thần, sao cho khía cạnh vật chất chứng tỏ hoàn toàn phù hợp như một phương tiện biểu hiện cho khía cạnh Tinh thần.” (Luận về Lửa Vũ Trụ 231)

THIÊN THẦN PHỤNG SỰ CON NGƯỜI

1. Họ cung cấp thức ăn cho con người và động vật dưới dạng rau và trái cây, nếu họ muốn giúp đỡ người đó.

2. Họ cung cấp thức ăn dĩ thái, cảm dục và trí tuệ. Thức ăn vật chất-dĩ thái là prana, họ truyền từ Mặt trời hoặc từ trái đất sang con người. Thức ăn cảm xúc là tình yêu, khát vọng, lòng nhân ái, sự dũng cảm v.v. Thức ăn tinh thần là nguồn cảm hứng, ấn tượng, ý tưởng, suy nghĩ, khám phá mới.

3. Họ giúp đỡ một số người trong hoàn cảnh cực kỳ nguy kịch, cứu họ khỏi chết đuối, hỏa hoạn, động đất và bão.

4. Họ dẫn dắt mọi người vào con đường đúng đắn. Họ lãnh đạo đội quân nếu đội quân chiến đấu vì Chính Nghĩa.

5. Họ truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ bằng những giai điệu, bài hát, bản giao hưởng mới, v.v. Một số nhạc sĩ thậm chí còn có thể nghe được âm nhạc của các thiên thần và ghi lại nó.

6. Họ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, truyền đạt những ý tưởng mới và giúp họ nhìn thấy những màu sắc mới.

7. Họ truyền cảm hứng cho các nhà khoa học bằng những định luật và khám phá mới thông qua Trực giác và ấn tượng.

8. Họ khơi dậy trong con người những đức hạnh, vẻ đẹp, sự tốt lành, sự công bình, niềm vui, sự tự do, sự trong sạch và trang trọng. 

9. Họ bảo hộ các quốc gia, tiểu bang, thị trấn, làng mạc, gia đình, gia đình, nhà thờ, nhóm và huynh đệ đoàn cống hiến cho chính nghĩa nhân loại.

10. Họ phủ bóng, phú linh cho núi, hồ, sông, suối, đại dương và rừng rậm.

11. Họ chữa lành vết thương cho mọi người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ thậm chí còn điều chỉnh các trung tâm, các tuyến và hệ thần kinh và tạo ra sự hài hòa và sức khỏe.

12. Họ giao tiếp trong giấc mơ và đưa người xứng đáng vào những cuộc gặp gỡ nội tâm, những nơi linh thiêng khác nhau hoặc những Đạo viện cao hơn trên cõi nội giới.

Một số thiên thần tiếp thêm năng lượng và phụ trách những nơi thờ cúng linh thiêng, đạo tràng và khai sáng tâm trí mọi người; tỏa ra năng lượng tình yêu để đoàn kết họ thành một tổng thể sống động. Họ cũng bảo vệ Đạo viện khỏi các cuộc tấn công của Hắc đạo.

Thiền trong tĩnh lặng thu hút sự chú ý của thiên thần. Thiền mang lại sự bình yên trong cơ thể, cảm xúc và tâm trí, làm chúng hài hòa, tăng cường sức sống và khiến chúng trở nên từ tính hơn. Thiền nâng cao tâm thức và làm cho nó nhạy cảm hơn với những ấn tượng thiên thần cao cả. Trong quá trình thiền định, những suy nghĩ, ý tưởng và tầm nhìn cao hơn được thu hút đến hào quang của con người. Những dòng suy nghĩ cao hơn như vậy tạo ra những màu sắc và phát xạ đẹp đẽ trong hào quang và gửi tín hiệu mời gọi các thiên thần. 

Khi thiền định trở nên sâu sắc hơn và ý thức con người bước vào trạng thái chiêm nghiệm, cây cầu nối giữa hai bờ trở nên ngắn hơn, và cuối cùng con người thấy mình đang ở trong một nguồn hạnh phúc tràn ngập những dòng năng lượng và ý tưởng cao hơn. Đây là cách thiết lập sự tiếp xúc hữu thức giữa con người và thiên thần và cách cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tiến hóa.

DẤU HIỆU VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN THẦN

1. Thinh lặng trong chính mình

2. Cảm giác vui vẻ

3. Cảm giác mở rộng

4. Cảm giác đồng nhất với tất cả

5. Cảm giác biết ơn sâu sắc

6. Cảm giác được tha thứ

7. Cảm giác bình yên

8. Dòng ý tưởng sáng tạo

9. Liên hệ sâu hơn với những nguồn ý tưởng tuyệt vời

10. Cảm giác dũng cảm, táo bạo và phấn đấu

11. Cảm giác vị tha

12. Cảm giác được bảo vệ

Đây là một số dấu hiệu cho thấy các thiên thần đang ở xung quanh bạn. Sự hiện diện của họ mang lại cho bạn cảm giác may mắn, dồi dào nội tâm và mãn nguyện bên trong.

Bạn không cần phải nhìn thấy họ, giống như bạn không nhìn thấy dòng điện, một số bức xạ, mùi hương – nhưng bạn cảm nhận được chúng.

Thiên thần không thích môi trường bị ô nhiễm, ồn ào.

Thiên thần yêu thích nơi thoáng khí, thiên nhiên.

Thiên thần thích gần những người có trái tim trong sáng và thuần khiết.  

Thiên thần yêu thích sự điềm tĩnh, thanh thản, dịu dàng, đĩnh đạc, trang trọng và duyên dáng. Bất cứ khi nào họ nhìn thấy những phẩm chất như vậy ở một ai đó, họ sẽ bị thu hút bởi người đó và truyền cho người đó niềm vui, phước lành và sự bảo vệ của họ.

Thiên thần ảnh hưởng đến mọi người thông qua sự hiện diện của các Ngài, ảnh hưởng vô hình của họ lan tỏa như hương thơm. Năng lượng tâm linh cũng được truyền bởi các thiên thần. Khi một người được nạp năng lượng tâm linh, anh ta sẽ trở thành nguồn năng lượng sáng tạo, chữa lành và khai sáng.

Các thiên thần đặc biệt hoạt động tích cực vào những thời điểm trăng tròn, nhất là vào thời điểm trăng tròn của Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử. Cao điểm nhất trong ba lần trăng tròn này là Lễ hội Wesak khi đó Thánh đoàn Thiên thần hợp tác với Thánh đoàn Nhân loại. Hàng ngàn thiên thần được phái đến nhiều nơi khác nhau trên trái đất để truyền năng lượng của Wesak nhằm nâng cao nhân loại. 

Thiên thần tự nuôi dưỡng chính mình từ những yếu tố mà con người cung cấp. Con người có thể giúp đỡ các thiên thần bằng cách trân trọng, bảo vệ Thiên Nhiên (công trình tạo tác của các thiên thần) và cung cấp cho họ những yếu tố nuôi dưỡng sau:

1. Những suy nghĩ được thể hiện trong âm nhạc, hội họa, thơ ca, văn bản, điệu múa, ca hát hoặc thiền định. Họ rất thích thú với sự phát điện trong các buổi tham thiền cá nhân hoặc tập thể. Những suy nghĩ, tư tưởng cao cả là thức ăn chính của họ.

2. Niềm vui, tình yêu và những phát tỏa của cảm giác tự do.

3. Bất kỳ lao động tận tụy, hy sinh, anh hùng nào bởi vì trong lao động đó con người toát ra những yếu tố nhất định nuôi dưỡng họ.

Thiên thần sống theo luật công chính và lòng biết ơn. Bất cứ thứ gì họ nhận được, họ đều tặng những món quà tương đương cho con người dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tài liệu tham khảo và slides (pdf): https://tinyurl.com/devaevolution

 

Leave Comment