Kỳ Công Hercules – Kỳ Công trong Cung Nhân Mã

Bắt đầu từ tháng này, chúng tôi sẽ lần lượt diễn giải từng kỳ công của Hercules trải qua trong Vòng Hoàng Đạo ngoài loạt bài biên dịch từ webinar của Trường Morya Federation. Mục đích là phục vụ cho việc tham thiền Trăng Tròn theo các Cung Hoàng đạo. Trong diễn giải, sẽ có câu chuyện thần thoại Hercule