Các Kỳ Công của Hercules (Từ Bạch Dương đến Song Ngư)

Đây là tài liệu dùng trong khoá học Great Quest (Tâm Lý Học Nội môn) của Trường Morya Federation. Tài liệu do bà BL Allison, giảng viên Trường Morya Federation biên soạn, diễn giải 12 kỳ công của Hercules theo quan điểm nội môn (“bí truyền”), mô tả sự tiến hoá tâm thức của người đệ tử qua các dấu hiệu hoàng đạo. Cùng với các bài tham thiền của khoá học Meditation Quest và Great Quest, tài liệu này được trường Morya Federation phổ biến, qua đó các bạn có thể hình dung chương trình học tập của sinh viên ở trường.

Kỳ Công Hercules – Kỳ Công trong Cung Nhân Mã

Bắt đầu từ tháng này, chúng tôi sẽ lần lượt diễn giải từng kỳ công của Hercules trải qua trong Vòng Hoàng Đạo ngoài loạt bài biên dịch từ webinar của Trường Morya Federation. Mục đích là phục vụ cho việc tham thiền Trăng Tròn theo các Cung Hoàng đạo. Trong diễn giải, sẽ có câu chuyện thần thoại Hercule