Kẻ Chận Ngõ (Dweller on the Threshold) –– Phần 1

Kẻ Chận Ngõ dường như lần đầu tiên được nhắc đến trong quyển Zanoni (Nguyễn Hữu Kiệt dịch là Tây Phương Huyền bí), chương 7 với tên gọi “Vong Linh Giữ Cửa”. Các truyền thống huyền môn khác cũng nhắc đến Kẻ Chận Ngõ với tên gọi tương tự, như thầy Hiệu trưởng nhắc đến Manly Hall với quyển The Lost Keys Of Masonry.

Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới Tập II

Bản dịch quyển Discipleship in The New Age, Volume II, tập hợp các giảng dạy của Chân sư DK cho nhóm đệ tử của Ngài về điểm đạo, về Tham thiền, cùng các huấn thị cá nhân. Tài liệu học tập vô giá của các sinh viên Minh Triết Ngàn Đời. Bản dịch do một số học viên Trường Morys Federation dịch, trình bày song ngữ.

Các Kỹ Thuật Cơ Bản Của Giai Đoạn Tập Trung Trong Tham Thiền Huyền Môn

Giới Thiệu: Đây là tiểu luận cuối năm của Khoá học Quest Universal 1 của một học viên, chúng tôi post lên trang web để giới thiệu chương trình học và cách thức học của Trường Morya Federation. Tiểu luận này là tiểu luận dạng tổng hợp bao gồm tất cả các môn học, do đó thường là khá dài. Còn một hình thức tiểu luận của riêng từng môn học sẽ ngắn hơn và ít chuyên sâu hơn.

Chi nhánh tiếng Việt đã có đủ các cấp độ: Meditation Quest, Great Quest, và Quest Universal. Tuy nhiên, học viên muốn học Quest Universal phải hoàn thành khoá học Great Quest trước mới đủ điều kiện vào khoá Quest Universal.

Ảo Cảm —P13 (Ảo cảm 7, Ảo cảm và cõi cảm dục)

Ảo cảm là vấn đề thuộc bản chất tình cảm hay cảm dục của chúng ta, do đó liên quan đến cõi cảm dục (còn được gọi là cõi trung giới). Hội Thông Thiên Học dùng từ astral plane để chỉ cõi cảm dục, và từ astral xuất phát từ tiếng La tinh astralis, có nghĩa “chói sáng như sao” hoặc chỉ những gì có liên hệ với tinh tú. Do đó, astral plane là “cõi giới chói sáng như vì sao”.

Ảo cảm— P12 (Ảo cảm 7, Ảo cảm Tình Cảm)

Đây là webinar bình giảng của Thầy Hiệu trưởng MDR về ảo cảm tình cảm, ảo cảm thứ 2 trong 5 ảo cảm phổ biến của nhân loại. Được xết thứ 2 sau ảo cảm vật chất, nó có ít tính vật chất hơn, ‘cao’ hơn một chút so với ảo cảm vật chất, nhưng lại là ảo cảm rất phổ biến, chi phối mọi mối quan hệ tình cảm của con người: quan hệ của cặp đôi nam nữ, của cha mẹ và con cái, của vợ chồng, của ông bà và con cháu… Nói chung, Ngài phân tích cái mà chúng ta gọi là tình thương (love) thật sự không phải là tình thương đích thực, tình thương thuần khiết của linh hồn, mà là tình thương đậm màu sắc ích kỷ, thương mà mong muốn được hồi đáp, được thương lại, được biết ơn…

Ảo cảm — P11 (Ảo cảm 6, Ảo cảm của Đường Đạo)

Giới thiệu: Đây là bình giảng của Thầy Hiệu trưởng MDR về đoạn văn trong quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới nói về Ảo Cảm Trên Đường Đạo, ảo cảm cuối cùng trong 5 ảo cảm cơ bản chi phối nhân loại. Ngài xếp nó ở vị trí cuối cùng , và cũng như tên gọi của nó chỉ ra, nó xảy ra với những người đã bước vào Đường Đạo

Ảo Cảm — P10 (Ảo cảm 5, Ảo cảm của các cặp đối lập)

Ảo cảm của các cặp đối lập là một trong năm ảo cảm cơ bản của nhân loại, nhất là những người bước trên con đường dự bị. Y bị giằng xé giữa các đối cực, một đằng muốn bước theo con đường của các Đấng Cao Cả, của Chúa, một đằng thì muốn tiếp tục của con đường trần gian. Sự giằng xé đó được gọi trải nghiệm “Đỉnh Núi và Thung Lũng”.

Ảo cảm — P9 (Ảo cảm 4, Ảo cảm Sùng Tín)

Ảo cảm của lòng sùng tín khiến nhiều đệ tử dự bị lang thang khắp nơi trong thế giới dục vọng. Đây chủ yếu là một ảo cảm ảnh hưởng đến những người thuộc cung sáu, và đặc biệt mạnh mẽ vào thời điểm này do hoạt động lâu đời của cung sáu của Lòng sùng tín trong Thời đại Song Ngư đang trôi qua nhanh chóng.