Con Đường Đệ Tử (Chương 8 DDTNLVTDH)

Chương 8 của quyển Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ, nói về Con Đường Đệ Tử, tiếp theo sau Con Đường Dự Bị. Phần bình giảng của GS Michael D. Robbins, Hiệu trưởng trường Morya Federation, phần biên dịch do nhóm học viên Việt Nam của Trường thực hiện

Một đệ tử phụng sự nhân loại chứ không phải mong muốn cá nhân của riêng mình. Đối với bất kỳ đệ tử nào, việc phụng sự Thiên cơ là ưu tiên hàng đầu; sau đó là phụng sự những người mà Thiên cơ phụng sự (cụ thể là nhân loại); và sau đó, phụng sự những người phụng sự Thiên cơ (các đệ tử đồng nghiệp của một người và Thánh đoàn truyền cảm hứng cho họ). Cần phải nhận ra rằng không có chuyện phụng sự Thiên cơ và các Chân sư mà lại không đồng thời phụng sự nhân loại.

Con Đường Dự Bị—Chương 7 (DDTNLVTDH)

Con đường Dự bị bắt đầu khi một cá nhân trải qua sự tiếp xúc có ý thức đầu tiên của mình với linh hồn. Sau đó, y bắt đầu sống một cuộc sống nhị nguyên, nhận ra rằng có một thế giới cao hơn và một thế giới thấp hơn. Khi hướng tới thế giới cao hơn mà y khao khát, cuộc sống của y bị giằng xé bởi sự xung đột giữa các năng lượng và mãnh lực của hai thế giới này. Y được định vị như thể ‘ở giữa’ linh hồn và phàm ngã, và bị thu hút bởi cả hai.

Các giai đoạn trên Con đường Đệ tử phần VII: Đệ tử trong lòng Sư Phụ

Đây là phần cuối của loạt bài Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử, nói về giai đoạn cao nhất: đệ tử trong lòng Sư Phụ. Dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt dùng từ Sư Phụ, Đức Thầy … có ý nghĩa như Chân sư. Trong phần mở đầu dẫn nhập, Chân sư DK nói qua về sự quan tâm

Các Giai đoạn trên con đường Đệ tử: Phần VI – Đệ tử trong Hào quang

Bài viết này là bài viết về giai đoạn thứ năm của con đường đệ tử có tên gọi: đệ tử trong hào quang. Các bạn lưu ý những điểm sau:

1.Trong tên gọi của giai đoạn này, có từ hào quang (aura). Chân sư DK dành hẳn một đoạn để giải thích về hào quang, tại sao hào quang có màu sắc. Ngài nói rằng “hào quang của bất kỳ hình thể của sự sống nào cũng đều có thể được định nghĩa như phẩm tính của vùng hoạt động phát xạ” (the quality of a sphere of radiatory activity).

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 5 – Giai đoạn Đệ tử trên Đường Dây

Trong bài này chúng ta học tiếp về giai đoạn thứ tư trên Con Đường Đệ Tử, giai đoạn có tên gọi “Disciple on the Thread”— “Đệ tử trên Đường Dây”. Như những bài trước, chúng tôi vẫn sử dụng bản dịch của dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt, bổ sung những đoạn Ông không dịch, và hiệu chỉnh đôi chỗ

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 4 – Giai đoạn Đệ tử Thực thụ (chính thức)

Đây là giai đoạn thứ ba trên Con Đường Đệ tử. Chân sư DK nói rằng giai đoạn này đã được nói đến nhiều trong các sách vở Huyền môn, do đó Ngài tránh không lặp lại những gì đã biết. Tuy nhiên, những gì Ngài trình bày cũng soi cho chúng ta thấy những khía cạnh mới của giai đoạn này.

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 3 – Giai đoạn Đệ tử Trong Ánh Sáng

Bài viết sau đây nói về giai đoạn thứ hai trên Con Đường Đệ tử–Giai đoạn Đệ tử Trong Ánh Sáng. Sau đây là những điểm cần lưu ý: Trong bài, đức DK nói nhiều về ảo cảm (glamours) vì đây là vấn đề mà người đệ tử trong ánh sáng bắt đầu đối diện. Ảo cảm gồm có ba

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 2- Giai đoạn Tiểu đệ tử (Little Chelaship)

Phần sau đây mô tả giai đoạn đầu tiên trong sáu giai đoạn trên đường đạo, trích dịch từ phần thứ IV của Chương “sáu giai đoạn trên đường đạo”. Chân sư DK nói rằng người học đạo phải hiểu rõ vị trí của mình trên đường đạo, là một tiểu đệ tử, hay là một đệ tử thực thụ… và các tiêu chí để phân biệt các giai đoạn ra sao.

Các Giai Đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 1 (Stages of Discipleship)

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói về các giai đoạn trên Con Đường Đệ Tử (Discipleship), trích trong quyển “Discipleship in The New Age” Volume I. Bộ sách Discipleship In the New Age bao gồm hai quyển, tổng cộng gần 1600 trang, là tài liệu vô giá và có giá trị huấn luyện thực tiển (practical teaching) mà Chân Sư dạy các đệ tử của Ngài trong thế kỷ 20.