Hành trình linh hồn (Phần 2)

[Những ghi chép lược dịch từ webinar “Journey of the Soul” của Thầy David Hopper, trường nội môn Morya Federation. Toàn bộ các bài giảng có thể được xem tại trang Makara] KHOA HỌC VỀ 7 CUNG 7 Cung (Tia – Ray) là một trong những nhân tố tác động đến sự tiến hóa của Linh Hồn, cùng với những ảnh hưởng từ

Hành trình linh hồn (Phần 1)

[Những ghi chép lược dịch từ webinar “Journey of the Soul” của Thầy David Hopper, trường nội môn Morya Federation. Toàn bộ các bài giảng có thể được xem tại trang Makara] 1. Sự tiến hóa của Linh Hồn là một sự tiến hóa của Tâm Thức Cách đây khoảng 18 triệu năm, hành trình của Linh Hồn đã bắt