Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần II – So sánh Cung 3 & các Cung còn lại

Sự khác biệt giữa cung 3 và cung 4
Sự khác biệt chính giữa hai cung này xoay quanh các loại sáng tạo khác nhau, vì cả hai cung đều là “sáng tạo”. Cung ba ban cho sự thông tuệ sáng tạo, và cung bốn, “tâm lý – tri giác sáng tạo” dẫn đến biểu hiện của sự mỹ lệ.

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần II – So sánh Cung 2 & các Cung còn lại

Có nhiều điểm khác biệt giữa cung hai và cung ba — về cơ bản chúng hoạt động theo những cách khác nhau. Cung hai truyền tải năng lượng của Vishnu, “Đấng Bảo tồn”, và cung ba truyền tải năng lượng của Brahma, “Đấng Sáng tạo.” Về mặt liên quan nhiều hơn đến hành vi của con người, có thể nói rằng các chức năng cung hai thông qua sức mạnh thu hút và sự gắn kết, trong khi các chức năng cung ba thông qua sự sáng tạo và vận dụng. Những người ở cung hai tuôn ra bác ái và minh triết, dựa vào hai nguồn năng lượng này để tạo ra hiệu ứng thu hútđối với người khác, thúc đẩy họ hành động đúng đắn và sắp xếp cuộc sống của chính mình theo mức độ ánh sáng của họ.

Tấm thảm của Thượng đế – Tập I – Phần II – So sánh Cung 1 & các Cung còn lại

Phần II
Phân tích về sự khác nhau và giống nhau của các phẩm tính Cung

Bây giờ chúng ta đã có một ý tưởng khá bao quát về điểm mạnh và điểm yếu của những người tìm thấy họ chủ yếu trên cung này hoặc cung khác trong bảy cung, chúng ta cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng: Làm thế nào để người ta phân biệt cung này với cung khác? Và, tại sao cần phải làm như vậy?

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Các nhánh Cung

Các Nhánh Cung
Nhiều học viên thường thắc mắc tại sao nhiều người có bản tính hoàn toàn đối lập lại được thấy ở trong cùng một cung. Ví dụ, có thể nào những triết gia trừu tượng vĩ đại (như Einstein) và những vị tổng giám đốc điều hành tầm cỡ (như J.P Morgan hay John D. Rockerfeller) đều được quy định chủ yếu bởi cung ba? Từ một số phát biểu và gợi ý của Chân sư Tây Tạng, cũng như từ những kết luận của tiến sĩ Roberto Assagioli trong cuốn sách Phân loại tâm lý tổng hợp của ông, và từ những bằng chứng thực tế mà Viện Nghiên Cứu Bảy Cung đã thu thập thông qua một công cụ phân tích được gọi là Hồ sơ đặc tính cá nhân, điều rõ ràng là mỗi cung có thể được chia làm hai (và có thể là ba) loại nhỏ.

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 7

CUNG 7
Cung Trật tự và Nghi lễ Huyền Thuật

Cung bảy được gọi là “Loại năng lượng tạo ra trật tự” (Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, trang 646). Tạo ra trật tự là sắp xếp tất cả các phần tử trong tổng thể một cách thông minh và có thứ bậc. Sự sắp xếp theo thứ bậc đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến giá trị chức năng của mỗi phần tử và sự định vị lý tưởng của nó trong mối quan hệ với tất cả các phần tử khác—một định vị sẽ nâng cao giá trị chức năng của nó.

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 6

CUNG 6
Cung của Sùng kính và Chủ Nghĩa Lý Tưởng Trừu Tượng

Chủ nghĩa lý tưởng siêu việt: Từ “idea” (ý tưởng) có nguồn gốc từ “idein” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “nhìn thấy” (và gợi ý cả sự hiện diện của “I” (tôi) và “eye” (mắt)). Hai định nghĩa đầu tiên về “Ý tưởng” được tìm thấy trong Từ điển Đại học Mới của Webster là như sau: “một thực thể siêu việt là một khuôn mẫu thực sự của những thứ hiện tồn vốn là những đại diện không hoàn hảo của nó: một tiêu chuẩn của sự hoàn hảo

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 5

Cung Năm
Cung của Tri Thức và Khoa Học Cụ Thể

Khả năng suy nghĩ và hoạt động khoa học: Chữ khoa học bắt nguồn từ gốc Latinh “Scientia” hoặc “kiến thức”, và “sciens”, “có kiến thức”. Gốc này gần giống với từ “scindere”, “để cắt”. Điều được gợi ý ở đây là việc cắt, quá trình hiểu thấu hoặc phân tích của trí óc dẫn đến kiến thức thực sự, tức là kiến thức khoa học.

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 4

Tên của cung bốn là “Cung Hài hòa Thông qua Xung đột.” Nó có lẽ là cái tên gắn liền với cung khác thường nhất, và mô tả một cách rõ ràng tuyệt vời quá trình tâm lý đặc trưng nhất của các cá nhân ở trên cung bốn.

Ở đây, chúng ta không bàn đến riêng quá trình xung đột. Tất cả các thành viên của giới nhân loại ít nhiều liên tục bị lôi kéo vào xung đột. Nhân loại, bản thân nó, là một giới của tự nhiên, theo Giáo lý Minh Triết Ngàn đời, phải chịu nhiều xung đột hơn bất kỳ giới nào khác. Ngoài ra, sự sống trên Trái đất là một quá trình xung đột liên tục, kéo qua và kéo lại liên tục. Biểu tượng cho Trái đất là một chữ thập nằm trong một vòng tròn. Theo một quan điểm, thập giá là biểu tượng của sự thống khổ từ xung đột — thập giá-kéo, và thập giá-mục đích vốn xé toạc sự toàn vẹn của bất kỳ sự sống nào và khiến nó đau khổ.

Tấm Thảm Của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 3

Những đặc điểm của cung 3, Cung của Thông Tuệ Linh Hoạt.
“Khả năng tư duy trừu tượng: Trừu tượng hóa là một trong những chức năng chủ yếu của thể trí. Một sự trừu tượng là một khái quát hóa từ cái cụ thể. Trừu tượng hóa là một chức năng trí tuệ cho phép thể trí cảm nhận được những tương đồng giữa các chi tiết riêng biệt. Mặc dù trừu tượng hoá không phải là những miêu tả trung thực của thực tại, chúng hoàn toàn cần thiết nếu con người muốn liên hệ một cách thông minh và hiệu quả với môi trường của mình.”

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 2

Các đặc điểm của Cung 2, Cung của Bác Ái – Minh Triết.
“Trong tâm lý của những người cung hai tiến bộ, bác ái và minh triết gần như không thể tách rời. Bởi vì họ yêu thương, nên họ trở nên minh triết; bởi vì họ minh triết nên họ tiếp nhận tất cả mọi vật với tình thương. Sẽ không có minh triết thật sự nào mà thiếu tình thương, và không tình thương nào được biểu lộ hoàn hảo trừ khi được minh triết dẫn dắt.”