Thiên khải tinh thần

Câu chuyện về tâm thức con người là câu chuyện về chủ đề ánh sáng. Thông thường, chúng ta hay nghĩ về ánh sáng trong biểu đạt vật lý rõ ràng của nó. Tuy nhiên, khi được xem xét rộng hơn, và với con mắt nội môn, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng ánh sáng là một chủ

Luân hồi – Hơi thở tuần hoàn của sự sống

(Ghi chép từ bài giảng của Thầy William Meader https://meader.org/course/reincarnation) Chúng ta thường hay nói rằng đối lập với sống là chết. Nhưng từ quan điểm huyền môn, đối lập với sống không phải là chết, mà là sự sinh ra đời. Trong triết lý huyền môn, chúng ta là những linh hồn đang lâm phàm. Linh hồn ngự trên