Sự tái lâm của Đức Christ

 

Sự tái lâm của Đấng Hóa Thân sẽ dẫn dắt nhân loại vào Kỷ Nguyên Mới đã được tiên tri với nhiều danh xưng trong các tôn giáo khác nhau. Ngài là một Huấn sư không thuộc về tôn giáo hay dân tộc riêng biệt nào, mà là của cả nhân loại. Đây là một sự kiện được cả nhân loại đón chào như một bước ngoặt lớn mà từ đó mở ra một tương lai rực rỡ cho Nhân loại để tiến vào giới Siêu Nhân.

Trong bài chia sẻ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự tái lâm của Ngài, những công việc chính cũng như những gì Ngài sẽ giảng dạy trong kỷ nguyên mới sắp tới. Những hiểu biết này sẽ giúp hình dung rõ hơn một tương lai cho tất cả chúng ta.

Link file trình bày và tài liệu tham khảo: http://tinyurl.com/sutailam

THE COMING ONE, NGUYÊN KHÍ CHRIST (BỒ ĐỀ TÂM) VÀ NGUYÊN LÝ CHIA SẺ

Đấng Sắp Giáng Lâm (The Coming One) được liên hệ với Vị Huấn Sư Thế Giới (The World Teacher), Đức Christ. Tuy nhiên, thuật ngữ “Christ” còn được dùng để chỉ:

– Vị đứng đầu Thánh Đoàn các Chân Sư – Đức Bồ Tát, Đức Christ.

– Linh Hồn Nhân Loại – Nguyên khí Christ (the Christ principle) phủ bóng toàn giới nhân loại.

– Linh hồn cá nhân con người – tác nhân của tình thương bác ái, bồ đề tâm hay nguyên khí Christ nội tại (the immanent Christ) trong mỗi con người.

THE COMING ONE – ĐỨC CHRIST 

Đức Christ được hiểu trong nội môn là Đấng đứng đầu Thánh Đoàn các Chân Sư – những vị đã giải thoát, qua sự thanh luyện và hóa giải mọi nghiệp quả cá nhân và siêu việt trường nhân loại. Người giữ vị trí cao quý này hiện nay được gọi là Đức Maitreya Christ, mà trước Ngài chính là Đức Phật Gautama.

Vị trí này có nhiệm kỳ chứ không phải là vĩnh viễn. Sẽ đến một ngày khi Đức Maitreya chuyển giao công việc của Ngài để tiến tới mục tiêu tiến hóa cao hơn của mình. Mặc dù điều này sẽ chưa xảy ra trong vài trăm năm tới, nhưng người kế nhiệm của Ngài đã được biết đến là Chân Sư Kuthumi, vị Đế Quân chăm nom Đạo Viện Cung 2 (Chohan, Đấng điểm đạo đồ bậc 6).  Chân Sư Kuthumi sẽ nhận vị trí Đức Christ có lẽ vào cuối Thời Đại Bảo Bình. Dòng truyền thừa cho vị trí Đức Christ luôn đến qua Đạo Viện của Bác Ái và Minh Triết (Ashram Cung 2).

Một điều quan trọng cần nhắc đến, đó là theo giáo lý Minh Triết Thiêng Liêng, Đức Christ và Chúa Jesus là hai người khác nhau. Jesus là một đệ tử của Đức Christ. Trong suốt cuộc đời của Chúa Jesus, Đức Christ đã phủ bóng (overshadowed) người đệ tử của mình. Và đặc biệt trong thời gian ba năm, bắt đầu từ sự kiện rửa tội trên sông Jordan cho đến những khoảnh khắc cuối cùng trên thập tự giá, cả hai cùng sử dụng xác thân của Chúa Jesus.

Về mặt lịch sử, thời điểm tái lâm của Đức Christ được đánh dấu bởi sự chuyển tiếp giữa hai thời đại chiêm tinh. Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn chuyển giao giữa Thời Đại Song Ngư và Thời Đại Bảo Bình, mặc dù nhiều điều kiện và biến số cần được sắp xếp cho sự kiện kỳ diệu này được diễn ra, việc tái lâm của Ngài được báo trước là chắc chắn.

Không giống như lần xuất hiện của Ngài vào buổi bình minh của kỷ nguyên Song Ngư như một Đấng Cứu Thế, giờ đây, Ngài sẽ tái lâm như là Vị Huấn Sư Thế Giới, vốn hợp với năng lượng của Bảo Bình hơn. 

Do đó, khi chúng ta tiến vào Thời Đại Bảo Bình, niềm tin vào sự chuộc tội gián tiếp sẽ suy yếu dần. Nhưng sự dịch chuyển góc nhìn này sẽ không dễ dàng, bởi mọi người thích được cứu rỗi. Mặc dù niềm tin này đã từng phù hợp trong quá khứ, nó làm chệch hướng chúng ta khỏi việc nhận trách nhiệm cứu chuộc chính mình. Tại thời điểm quan trọng này trong lịch sử, chúng ta phải học cách đứng trong quyền năng tinh thần của chính mình. Về cơ bản, đó là chúng ta phải ý thức nhận ra linh hồn sâu thẳm bên trong, và học cách chuyển hóa phàm ngã. Con đường phía trước giờ đây dựa trên việc tự giác áp dụng giáo lý. Để khởi đầu cho sự thay đổi này, Đấng Tái Lâm đã được dự báo sẽ tiến tới để dẫn dắt chúng ta trong nỗ lực này như một Vị Huấn Sư Thế Giới. Ngài sẽ nhấn mạnh một số chủ đề để hỗ trợ cuộc tiến hóa của nhân loại. Đó là:

– Nhân loại tiến hóa bằng cách hoàn thiện mối quan hệ của nó với các thể trí, thể cảm dục và thể xác.

– Chuỗi Sự Sống (The Chain of Life) – Nguyên lý Hylozoism (Thuyết vật hoạt, mọi vật chất đều có sự sống).

– Việc thiết lập những mối liên giao đúng đắn giữa con người.

– Việc chấp nhận Thượng Đế (Thiên Tính) nội tại bổ sung cho nguyên lý về Thượng Đế Siêu Việt.

– Sự tồn tại của giới thứ năm (Vương Quốc của các Linh Hồn) là một sự thật trong tự nhiên.

– Thực tại về sự khai triển Thiên Cơ hỗ trợ cho cuộc tiến hóa của nhân loại.

Việc giảng dạy về những ý tưởng cơ bản này, nếu được tích hợp đúng đắn vào tâm thức tập thể của nhân loại, sẽ mở ra cánh cửa tới bình minh của một kỷ nguyên mới. Tiếng kêu cầu của quần chúng cũng sẽ có tác dụng như một mãnh lực thỉnh nguyện vĩ đại hỗ trợ cho sự tái lâm của Đức Christ. Mặc dù nhân loại đang trải qua những khủng hoảng và xáo trộn lớn lao, những ý tưởng này chắc chắn có thể mang lại cho chúng ta lý do để hy vọng.

CHỦ ÂM CỦA THỜI ĐẠI BẢO BÌNH – NGUYÊN LÝ CHIA SẺ 

Cách đây 2000 năm, vào buổi bình minh của Thời Đại Song Ngư, Đức Christ (qua người đệ tử của Ngài là Jesus) lúc xa xưa đó đã thể hiện cho nhân loại hiện thân cao cả nhất của Nguyên Lý Bác Ái (Principle of Love). Nhờ đó hàng thế kỷ qua, trái tim con người đã được nuôi dưỡng và phát triển theo một cách thức chủ động và hữu thức hơn. Chắc chắn, tình thương vẫn sẽ phải được tiếp tục phát triển trong tâm thức nhân loại, bởi sự sống còn của giới nhân loại dựa trên đó. Tuy vậy, giờ đây chúng ta đang tiến vào Thời Đại Bảo Bình, một nguyên lý tinh thần mới đang bắt đầu phát triển trong tâm trí của những người trên Đường Đạo. Đó là Nguyên Lý Chia Sẻ (Principle of Sharing). Nguyên lý thiêng liêng này sẽ là chủ âm được nhấn mạnh bởi Đức Christ khi Ngài tái lâm.

Khi chúng ta tiến vào những thách thức của tương lai, sẽ không khó để nhận ra tại sao ý nghĩa về việc chia sẻ phải ngày càng được phát triển. Rõ ràng, những tài nguyên cần thiết để bảo đảm cho việc nuôi dưỡng nhân loại cần phải được giữ cân bằng. Bảo Bình là dấu hiệu liên hệ nhiều nhất với tâm thức nhóm và phúc lợi của toàn thể. Do đó, mối quan hệ mật thiết giữa dấu hiệu Người Mang Nước và sự xuất hiện của Nguyên Lý Chia Sẻ là không thể chối từ. Để thực sự hành xử như một toàn thể, nhân loại phải điều chỉnh quan điểm của mình hướng tới hỗ trợ việc phân phối các nguồn lực của mình một cách đúng đắn hợp lý. Hiểu về sự chia sẻ này không chỉ nói tới các nguồn lực vật chất và tài chính mà còn cả về sự phân phối thời gian và thông tin nữa. Nguyên Lý Chia Sẻ thực sự là hy vọng cho tương lai của chúng ta.

THE COMING ONE – LINH HỒN NHÂN LOẠI 

Toàn bộ giới nhân loại từ góc độ nội môn trong bối cảnh hành tinh, là một thực thể sống đang tiến hóa qua thời gian dài rộng. Do đó, mỗi con người được xem như là một tế bào tâm thức bên trong bản thể của thực thể đó. Một con người và tâm thức tập thể của nhân loại giống nhau ở chỗ đều mang tính nhị nguyên. Cả hai đều có một linh hồn và một phàm ngã, phần tâm thức thấp hơn và phần tâm thức cao cả hơn. Tại thời điểm này trong lịch sử, Linh Hồn Nhân Loại đang tìm cách biểu đạt bản chất của mình qua phàm ngã của giới nhân loại. Như thế, Linh Hồn Nhân Loại cũng có thể được xem như là Đấng Sắp Tới.

Linh Hồn Nhân Loại như một thực thể có tính chất hiệp lực, không chỉ đại diện cho tổng thể tất cả những linh hồn con người hợp nhất mà nhiều hơn thế. Đây là điều quan trọng cần nhớ và nó có sự tương ứng trong linh hồn cá nhân con người.

Chẳng hạn, linh hồn một người thì nhiều hơn là tổng của những minh triết và bác ái chứa đựng trong thể nguyên nhân của cá nhân đó. Bởi vì có một sinh mệnh thiên thần vĩ đại (Đấng Thái Dương Thiên Thần) phủ bóng linh hồn, mang lại sự gắn kết với thể nguyên nhân, cũng như thấm nhuần nó với trí tuệ cao cả. Tương tự, Linh Hồn Nhân Loại cũng được phủ bóng bởi một trí tuệ vĩ đại hơn, là chính Hành Tinh Thượng Đế. Nhờ đó, Hành Tinh Thượng Đế tìm cách truyền dẫn mục đích của mình vào Linh Hồn Nhân Loại.

Những cuộc khủng hoảng toàn cầu mà nhân loại đang đối mặt hiện nay đại diện cho sự kháng cự của phàm ngã tập thể với Linh Hồn của Nhân Loại, và với những giá trị cao cả mà Linh Hồn Nhân Loại tìm cách biểu hiện. Một lần nữa, chúng ta có thể nói rằng Linh Hồn Nhân Loại là một Thực Thể Sắp Tới (The Coming One). 

THE COMING ONE – LINH HỒN CÁ NHÂN CỦA MỖI NGƯỜI 

Bản chất của linh hồn con người là bác ái và minh triết. Thể nguyên nhân của mỗi người là tác nhân của tình thương từ bi và vô kỷ. Chất liệu của Thái Dương Thiên Thần cấu tạo nên thể nguyên nhân là chất tiếp nhận tự nhiên của nguyên khí Christ (thiên tính, Phật tính, bồ đề tâm hay Buddha nature). Thực sự, linh hồn chính là thiên tính Christ bên trong mỗi người.

Khi một người bắt đầu cảm nhận trong nội tâm một lời nhắc nhở cao cả, thì đó chính là biểu hiện rằng quá trình thức tỉnh với linh hồn đã bắt đầu. Con người nhận ra tính nhị nguyên của mình, và trở nên ý thức về chiều kích cao cả hơn và thấp kém hơn trong tâm thức của mình. Đến một thời điểm, con người sẽ tin rằng những phẩm chất cao quý của tâm thức phải được biểu hiện trọn vẹn hơn trong đời sống bên ngoài, và rằng linh hồn phải tiến tới và là người điều khiển cuộc đời. Điều này đánh dấu việc tiến vào Đường Đạo. Theo nghĩa đó, tâm thức của linh hồn cũng có thể được xem như một dạng The Coming One.

Rõ ràng rằng, người đệ tử phụng sự ba đại diện của Sự Sống Cao Cả Hơn – Đức Christ, Linh Hồn Nhân Loại và minh triết của linh hồn chính y. Cả hai Đức Maitreya Christ và Linh Hồn Nhân Loại đều cống hiến cho phúc lợi và sự tiến bộ của giới nhân loại. Sự thành công của Đức Christ và Linh Hồn Nhân Loại sẽ phụ thuộc phần lớn vào những người đệ tử của thế gian, và khả năng tỏa chiếu ánh sáng minh triết và bác ái của linh hồn họ (nguyên khí Christ nội tâm) trong việc phụng sự nhân loại.

Trích lược từ “The Coming One”, William Meader

Leave Comment