Antahkarana – Cây cầu vồng đến vĩnh cửu

“Con không thể đi trên Đường Đạo nếu con chưa trở thành chính Đường Đạo đó.” (Helena Blavatsky, “Tiếng Nói Vô Thinh”) Lời giảng từ Kim Huấn Thư này chứa đựng một sự thật huyền linh bí ẩn và sâu sắc, “trước khi một người có thể bước trên Thánh Đạo, y phải trở thành chính Thánh Đạo đó.” Trên

Khoa Học Về Antahkarana – 2

Đây là bài thứ hai học về Antahkarana, bắt đầu từ trang 441 đến 444 của quyển The Rays and the Initiations. Mỗi bài tiếp theo sẽ trích ba trang của quyển The Rays and the Initiations, kèm theo phần giảng luận (chữ màu xanh blue). Phần dịch tiếng Việt có tham khảo bản dịch của dịch giả Trần Văn

Khoa Học Về Antahkarana – 1 – Tổng Quan

Đây là loạt bài chuyên sâu viết về Khoa học Antahkarana, nối tiếp các bài cơ bản đã đăng trước đây trên website. Loạt bài này dựa vào phần giảng luận của GS Michael D. Robbins, Hiệu Trưởng trường Morya Federation, thông qua các webinar The Rays and Initiations phần II. Quyển The Rays and the Initiations dường như là quyển