Khoa Học Về Antahkarana – 1 – Tổng Quan

Đây là loạt bài chuyên sâu viết về Khoa học Antahkarana, nối tiếp các bài cơ bản đã đăng trước đây trên website. Loạt bài này dựa vào phần giảng luận của GS Michael D. Robbins, Hiệu Trưởng trường Morya Federation, thông qua các webinar The Rays and Initiations phần II. Quyển The Rays and the Initiations dường như là quyển sách được xuất bản sau cùng (năm 1960, sau khi bà A.A. Bailey qua đời) trong bộ Luận Về Bảy Cung của Chân sư DK. Sách có lẽ dành cho các điểm đạo đồ bậc 2 hay đang chuẩn bị cho điểm đạo lần 2 nên cực khó hiểu, và chúng tôi thiết nghĩ nếu không có phần giảng luận của GS Michael D. Robbins có lẽ ít ai có thể thấu đáo được nội dung quyển sách.

Antahkarana còn được gọi là “cầu” Antahkarana, liên kiều, cầu vồng bảy sắc, là kênh năng lượng nối phàm ngã (qua hạ trí) đến linh hồn, và từ linh hồn đến Chân thần. Giáo lý về Antahkarana và các bài tham thiền để xây dựng  Antahkarana được giảng dạy cho các học viên trong trường Arcane sau nhiều năm học tập (có lẽ là 14 năm theo bức thư của Chân sư DK gởi các học viên của trường):

Cấp bậc Weavers in the Light của Trường Arcane School được phát triển như là kết quả của 14 năm  học tập ở ba cấp bậc khác; một giai đoạn hoàn toàn mới của giáo lý nội môn lần đầu tiên đã trở nên khả dĩ. Điều này tự nhiên đáng khích lệ và quan trọng trong ý nghĩa của nó đối với chúng tôi  hơn là đối với các bạn. Nhưng nó đã xảy ra. Cho tới nay, các giáo lý đã được đưa ra trong tất cả các trường nội môn quá khứ sẽ cho phép các học viên có thể tiếp xúc một cách hữu thức với linh hồn của mình; Đây chính là mục đích được trình bày. Dấu hiệu của sự thành công của việc đào tạo đưa ra là những người chí nguyện trở thành một phàm ngã hòa nhập với Linh hồn. Bây giờ, bước tiếp theo xuất hiện vào các lĩnh vực khả dĩ và mục tiêu đưa ra là Tam nguyên tinh thần vốn là biểu hiện của Chân thần.

Kỹ thuật Antahkarana hay của “Chiếc Cầu Vồng” (được bà HPB ám chỉ đến trong Bộ Giáo Lý Bí Nhiệm và một vài bài viết nội môn khác của Bà) được tôi đọc cho A.A.B viết lại và đưa cho một số rất ít các sinh viên cao cấp để xem xét và nỗ lực thực tập. Như tôi đã nói ở trên, điều này xảy ra có tầm quan trọng vượt xa hơn những gì bạn nghĩ. Nó không chỉ chủ yếu quan trọng đối với các trường Arcane thôi, mà còn đối với toàn bộ Nền Minh triết Cổ Thời, vì một trang mới của việc Giảng Dạy Minh triết Thiêng liêng đã được lật qua. Tôi muốn bạn nghĩ kỹ điều này.

7. The Weavers in the Light Degree of the Arcane School was developed as a result of fourteen years’ work in the other three degrees; an entirely new phase of esoteric teaching became for the first time possible. This is naturally more encouraging to us and significant in its implications than it can possibly be to you. But it happened. Hitherto, teaching was given, in all past esoteric schools, which would enable the student to make a conscious contact with his soul; this was the presented goal. The sign of the success of the training given was that the aspirant became a soul-infused personality. Now, the next step emerges into the field of possibility and the presented goal could be the Spiritual Triad, the expression of the Monad.

The technique of the Antahkarana or of the “Rainbow Bridge” (hinted at in The Secret Doctrine and in some of the esoteric writings of H.B.P.) was written down by A.A.B. at my dictation and given to a handful of senior students for consideration and consequent effort. This happening is, as I have said above, of far more importance than has been realised; it is not of importance to the Arcane School primarily, but to the whole body of the Ancient Wisdom, for a new page in that Wisdom Teaching has been turned. I would have you think this out.

Tại trường Morya Federation các kỹ thuật tham thiền được dạy cho học viên khoá học cao cấp Quest Universal năm thứ 3, 4, và 5. Như vậy học viên cũng phải có tối thiểu từ 3 đến 6 năm tham thiền và học tập.

Chúng tôi không hi vọng những độc giả chưa kinh nghiệm, chưa trải qua quá trình tham thiền và nghiên cứu giáo lý của Chân sư DK có thể thấu đáo ngay nội dung của quyển sách này, và bản thân chúng tôi cũng trong quá trình học hỏi về nó. Loạt bài này nhằm cung cấp tài liệu để các học viên đang theo học tại trường Morya Federation có một cái nhìn sơ khởi về con đường tu tập trước mắt. Hi vọng rằng nó sẽ giúp ích cho những ai kiên trì học tập giáo lý của đức DK, có thể thu được những lợi ích thiết thực cho việc tu tập của bản thân.

Bài tổng quan đầu tiên là các slide giới thiệu các nét chính về Khoa học của đường Antahkarana do Bà Eva Smith, Giảng Viên của Trường Morya Federation trình bày trong webinar dành cho học viên và công chúng. Các bạn cũng nên xem lại các bài trước đây về Antahkarana để có thể hiểu các slide này. Sau bài này sẽ là loạt bài giảng luận về Antahkarana trích trong The Ray and the Inititaions 

********************************

 

 

 

Leave Comment