Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 4

Tên của cung bốn là “Cung Hài hòa Thông qua Xung đột.” Nó có lẽ là cái tên gắn liền với cung khác thường nhất, và mô tả một cách rõ ràng tuyệt vời quá trình tâm lý đặc trưng nhất của các cá nhân ở trên cung bốn.

Ở đây, chúng ta không bàn đến riêng quá trình xung đột. Tất cả các thành viên của giới nhân loại ít nhiều liên tục bị lôi kéo vào xung đột. Nhân loại, bản thân nó, là một giới của tự nhiên, theo Giáo lý Minh Triết Ngàn đời, phải chịu nhiều xung đột hơn bất kỳ giới nào khác. Ngoài ra, sự sống trên Trái đất là một quá trình xung đột liên tục, kéo qua và kéo lại liên tục. Biểu tượng cho Trái đất là một chữ thập nằm trong một vòng tròn. Theo một quan điểm, thập giá là biểu tượng của sự thống khổ từ xung đột — thập giá-kéo, và thập giá-mục đích vốn xé toạc sự toàn vẹn của bất kỳ sự sống nào và khiến nó đau khổ.

Tấm Thảm Của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 3

Những đặc điểm của cung 3, Cung của Thông Tuệ Linh Hoạt.
“Khả năng tư duy trừu tượng: Trừu tượng hóa là một trong những chức năng chủ yếu của thể trí. Một sự trừu tượng là một khái quát hóa từ cái cụ thể. Trừu tượng hóa là một chức năng trí tuệ cho phép thể trí cảm nhận được những tương đồng giữa các chi tiết riêng biệt. Mặc dù trừu tượng hoá không phải là những miêu tả trung thực của thực tại, chúng hoàn toàn cần thiết nếu con người muốn liên hệ một cách thông minh và hiệu quả với môi trường của mình.”

Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 2

Các đặc điểm của Cung 2, Cung của Bác Ái – Minh Triết.
“Trong tâm lý của những người cung hai tiến bộ, bác ái và minh triết gần như không thể tách rời. Bởi vì họ yêu thương, nên họ trở nên minh triết; bởi vì họ minh triết nên họ tiếp nhận tất cả mọi vật với tình thương. Sẽ không có minh triết thật sự nào mà thiếu tình thương, và không tình thương nào được biểu lộ hoàn hảo trừ khi được minh triết dẫn dắt.”

Tấm Thảm Của Thượng Đế – Tập I – Lời Nói Đầu

Xin giới thiệu với các bạn bản dịch các chương đầu của sách Tấm Thảm Của Thượng Đế của tác giả Giáo sư Michael D. Robbins, Hiệu trưởng trường Nội môn Morya Federation. Cuốn sách này được ví như sách giáo khoa về 7 cung dành cho các sinh viên muốn đi sâu nghiên cứu về huyền linh học.
Sách do Nhóm sinh viên MFVN Việt dịch