Kẻ Chận Ngõ (Dweller on the Threshold) –– Phần 1

 

A picture containing sculpture

Description automatically generated
Minh họa Kẻ Chận Ngõ trích trong The Lost Keys of Masonry

Các bạn có thể download file pdf ở đây

————————————-

Phần trích từ sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới

Bây giờ chúng ta sẽ đề cập rất vắn tắt về vấn đề Kẻ Chận Ngõ. Kẻ Chận Ngõ thường được xem như tai họa, như điều gì kinh khiếp cần phải tránh xa, và là một cái xấu tột đỉnh và cuối cùng. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc bạn rằng Kẻ Chận Ngõ là “kẻ đang đứng trước Cổng của Thượng đế”, kẻ đang đứng trong bóng tối của cửa điểm đạo, là kẻ đối diện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt rộng mở, như kinh sách xưa có nói đến. Kẻ Chận Ngõ này có thể được định nghĩa như là toàn thể các lực của bản chất thấp thỏi như được biểu lộ trong phàm ngã, trước khi giác ngộ, trước khi được linh hứng, và trước khi được điểm đạo. Ở giai đoạn này, phàm ngã cực kỳ mạnh mẽ, và Kẻ Chận Ngõ tượng trưng cho tất cả các mãnh lực thông linh và trí tuệ mà qua bao thời đại đã khai mở trong con người và được bảo dưỡng cẩn thận. Kẻ Chận Ngõ có thể được xem như là sức mạnh của hình tướng vật chất tam phân, trước khi hiến dâng và quên mình cho sự sống của linh hồn và cho việc phụng sự Thánh Đoàn, Thượng đế và nhân loại.

Kẻ Chận Ngõ là tất cả những gì hiện hữu trong con người, ngoại trừ Chân ngã tâm linh; đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ cấu con người, chính trạng thái thứ ba này sau rốt phải phụ thuộc vào trạng thái hai, tức linh hồn.

Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được mang lại cùng nhau—mặt đối mặt—và cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. Lần nữa, bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối lập khác và cao hơn. Do đó, người tìm đạo có đến ba cặp đối lập mà y phải đối phó khi tiến về ánh sáng và sự giải thoát.

Các cặp Đối lập

1.− Trên cõi trần ……………… chất thô trược và chất dĩ thái.

Đấu tranh trên Con Đường Thanh Luyện.

2.− Trên cõi cảm dục……….. các nhị nguyên quen thuộc.

Đấu tranh trên Con Đường Đệ Tử.

3.− Trên cõi trí ………………… Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ.

Đấu tranh trên Con đường Điểm Đạo.

Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới trang 91-92

Phần này của quyển sách có một số định nghĩa tuyệt vời về “Kẻ ngụ trên Ngưỡng” hay “Kẻ Chận Ngõ” —Dweller on the Threshold—mà tôi nghĩ, có rất nhiều ảo cảm và hiểu lầm xoay quanh hiện tượng đặc biệt này. Tôi nhớ hơn 50 năm trước, khi tôi cầm quyển sách The Lost Keys of Masonry của Manley Hall, nó khiến tôi thực sự hứng thú với Hội Tam điểm. Trong quyển sách có bức tranh một ứng viên điểm đạo (candidate) mặc áo choàng trắng, tay đang giơ cao chữ thập Ankh, như là biểu tượng của sao Kim, tia sáng của linh hồn cung 5 chói lọi. Trước mặt anh ta là một quái vật khủng khiếp, cao gấp ba lần anh, và anh đang giữ cho con quái vật cách xa mình. Nhưng tôi nghĩ các định nghĩa của Chân sư DK ít ‘kịch tính’ hơn và chừng mực hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng không phải tất cả chúng ta đều thực sự chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ. Chúng ta chỉ mới thấy được phần nào của nó, mới thấy được chiếc “răng nanh” hoặc “móng vuốt” của nó. Để chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ thực sự, chúng ta phải là một điểm đạo đồ bậc ba 😊.

Theo một cách ít chuyên môn hơn, Chân sư DK đã mô tả Chiến tranh Thế giới thứ hai giống như việc nhân loại chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ của mình. Vâng, điều đó chỉ đúng theo ý nghĩa phi kỹ thuật. Nhân loại đang chống chọi lại mặt tiêu cực của mình, nhưng liệu, vào thời điểm đó, có phải nhân loại đã đối mặt với toàn thể Kẻ Chận Ngõ hay không? Chắc là không, nếu theo định nghĩa sau này của Ngài về Kẻ Chận Ngõ. Nhưng chắc chắn một số khía cạnh của nó, các mặt tiêu cực tích tụ trong nhân loại qua nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ, đã đối mặt với nhân loại. Nhân loại đã đối mặt với nó, và chúng ta cũng có thể nói rằng, Thiên thần của Hiện Diện cũng xuất hiện trong bức tranh.

Tuy nhiên, tôi muốn nhắc bạn rằng Kẻ Chận Ngõ là “kẻ đang đứng trước Cổng của Thượng đế”, kẻ đang đứng trong bóng tối của cửa điểm đạo, là kẻ đối diện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt rộng mở, như kinh sách xưa có nói đến.

Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này và lưu tâm hơn một chút, vì nó mang đến cho chúng ta một quan điểm khác, và bắt đầu cho chúng ta thấy thực tế cái mà chúng ta xem như là phàm ngã chính thực là Kẻ Chận Ngõ. Cánh Cổng của Thượng đế là cánh cổng Điểm đạo, và Kẻ Chận Ngõ đứng trong bóng tối của cánh cửa điểm đạo bởi vì cuối cùng Kẻ Chận Ngõ phải đi qua cánh cổng đó, như sau này Chân sư DK sẽ nói đến.

Kẻ chận Ngõ đối diện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt rộng mở, như kinh sách xưa có nói đến mắt rộng mở hàm ý sự nhận thức đầy đủ, và tất cả bắt đầu với việc quan tâm đến việc tự nhận thức hay soi rọi lại mình. Nhiều người không muốn nhìn vào phàm ngã của mình, vào những mặt chìm của nó. Họ không muốn nhìn sâu vào những gì họ nghĩ, họ không muốn tham gia vào quá trình rà soát bản thân vốn thường đau đớn và đòi hỏi sự khiêm tốn. Và như thế, họ không mở rộng mắt về bản thân mình. Nhưng vào thời điểm mà chúng ta đang thực sự đối mặt với Thiên thần của Hiện diện trên Con đường Điểm đạo, chúng ta phải mở rộng mắt hướng về phàm ngã của chúng ta.

Kẻ Chận Ngõ này có thể được định nghĩa như là toàn thể các lực của bản chất thấp thỏi như được biểu lộ trong phàm ngã, trước khi giác ngộ, trước khi được linh hứng, và trước khi được điểm đạo

Ở đây, có một chút yếu tố chiêm tinh học được đưa vào vì nó tham chiếu tuần tự đến các dấu hiệu hoàng đạo. Chúng ta được biết rằng khai ngộ hay giác ngộ xuất hiện ở Hổ Cáp, linh hứng xuất hiện ở Nhân Mã, và điểm đạo tất nhiên ở Ma Kết. Và đương nhiên, tất cả chúng ta đều có một mức độ khai ngộ, một mức độ linh hứng nào đó, và chúng ta đang bước vào sự khởi đầu mới, vốn là một trong những định nghĩa của sự điểm đạo. Nhưng từ một khía cạnh khác, chúng ta chưa trải nghiệm toàn bộ trước khi chúng ta sẵn sàng đối mặt với Kẻ Chận Ngõ như một điểm đạo đồ bậc ba. Chúng ta chưa có sự soi sáng thực sự, chưa được truyền linh hứng thực sự, chưa được điểm đạo thực sự, và được linh hồn hoà nhập hoàn toàn. Đó là những gì mà chúng ta là như một phàm ngã.

Ở giai đoạn này, phàm ngã cực kỳ mạnh mẽ, và Kẻ Chận Ngõ tượng trưng cho tất cả các mãnh lực thông linh và trí tuệ mà qua bao thời đại đã khai mở trong con người và được bảo dưỡng cẩn thận.

Như thế, chúng ta cũng có thể nói gì về điều này từ khía cạnh hình hướng của sự sống? Điều chúng ta có thể nói là Kẻ Chận Ngõ là hiện thân của nhiều điều tốt đẹp, những mãnh lực hữu ích khi được dẫn dắt đúng cách. Vấn đề xảy ra khi chúng đi theo đường lối của riêng chúng, không tuân theo kế hoạch của linh hồn vốn là phản ánh Kế hoạch của Thánh đoàn và của Hành Tinh Thượng đế.

Kẻ Chận Ngõ có thể được xem như là sức mạnh của hình tướng vật chất tam phân, trước khi hiến dâng và quên mình cho sự sống của linh hồn và cho việc phụng sự Thánh Đoàn, Thượng đế và nhân loại. Đây là định nghĩa của Kẻ Chận Ngõ, và tất cả chỉ là vấn đề của thời gian, phải không? Sẽ có lúc chúng ta thực sự dâng hiến tất cả những gì chúng ta có cho các yếu tố sau: Thánh đoàn, Thượng đế hay Shambala, nhân loại—các huynh đệ của chúng ta, và sau đó cuộc sống của chúng ta thực sự bắt đầu thay đổi. Điều đó không có nghĩa là không có sự đấu tranh, nhưng bạn không có một thứ hoàn toàn không thể cứu chuộc, bạn có một hỗn hợp, và cuối cùng là Kẻ Chận Ngõ hoàn toàn được cứu rỗi.

Do đó, với tư thế là một đệ tử trong quá trình huấn luyện, chúng ta không nên nói liến láu, thiếu suy nghĩ sâu sắc về điều này. Mỗi khi có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của ai đó, chúng ta lại nói, “Ồ, bạn đang chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ của mình 😊”. Điều đó hoàn toàn không đúng. Nhưng, tất cả những trận chiến với sự tiêu cực của chính chúng ta, đặc biệt khi chúng ta nhận ra tiêu cực đó là gì, tất cả những trận chiến đó sẽ dẫn đến đỉnh điểm cuối cùng là trận chiến với toàn thể tiêu cực, với tổng sức mạnh của chúng ta, nếu những sức mạnh đó không dâng hiến cho Thượng đế, cho Shambhala, cho Thánh đoàn và cho nhân loại.

Kẻ Chận Ngõ là tất cả những gì hiện hữu trong con người, ngoại trừ Chân ngã tâm linh; đó là một định nghĩa thật rõ ràng, phải không? Nếu chúng ta thông suốt với các định nghĩa của mình, chúng ta có cơ hội tiếp cận chủ đề vốn dễ bị bao phủ bởi ảo cảm, bởi hiểu lầm, với sự hiểu biết sâu sắc hơn.

đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ cấu con người,

và trạng thái thứ ba này có thể phát triển rất cao theo một cách nào đó. Các thành viên của Tả Đạo, các Chúa tể của chủ nghĩa vật chất, họ tạo ra một Kẻ Chận Ngõ rất hùng mạnh bởi vì họ, phần lớn của họ, đã tách khỏi Phương diện thứ hai của Thiên Tính, và khi họ sử dụng Phương diện thứ hai, nó hoàn toàn phục vụ Phương diện thứ ba. Có một số tính năng của linh hồn cho phép bạn sử dụng năng lượng từ tính, và bạn có thể sử dụng nó cho những mục đích xấu, và họ làm như vậy.

đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ cấu con người, và trạng thái thứ ba này sau rốt phải phụ thuộc vào trạng thái hai, tức linh hồn

Đây là chìa khóa cho tất cả chúng ta, đúng không? Đó là những gì đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta—với linh hồn cung 2 và phàm ngã cung ba, và phương diện thứ ba này cuối cùng phải phụ thuộc vào phương diện thứ hai của linh hồn.

Nếu bạn muốn đơn giản hóa mọi thứ trong quá trình mà chúng ta được đào tạo dài hạn, thì đây là những gì chúng ta phải làm. Chúng ta phải học cách đưa phương diện thứ ba phục tùng phương diện thứ hai.

Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được mang lại cùng nhau—mặt đối mặt—và cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. Lần nữa, bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối lập khác và cao hơn. Do đó, người tìm đạo có đến ba cặp đối lập mà y phải đối phó khi tiến về ánh sáng và sự giải thoát.

THIÊN THẦN đây chính là Thiên Thần của Hiện Diện, là tia phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần vào Hoa Sen Chân Ngã của chúng ta. Nhân thể, linh hồn hay Hoa Sen Chân Ngã là sự pha trộn giữa phần nối dài của Chân thần chúng ta và tia phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần (xem hình dưới). Nhưng về mặt chuyên môn, THIÊN THẦN có thể được coi là thành viên của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, và với Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, ý tôi muốn nói là Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm dường như được phóng chiếu vào phàm ngã của con người. Chúng ta có thể nói có một sự hi sinh kép ở đây liên quan đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm của các Thái dương Thiên Thần, bởi vì các Ngài tình nguyện đi vào (‘rơi’ hay ‘fall’ vào) cõi vật lí vũ trụ một lần nữa, và sau đó các Ngài lại ‘rơi’ khỏi cõi dĩ thái vũ trụ bằng cách phóng chiếu vào cơ thể vật lí dày đặc của Hành Tinh Thượng đế của chúng ta, mà cõi thượng trí là một phần của cơ thể đó.

Chart, line chart

Description automatically generated

Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được mang lại cùng nhau—mặt đối mặt—và cuộc xung đột cuối cùng xảy ra.

Khi bạn có Leo mạnh mẽ, bạn sẽ luôn săn tìm Kẻ Chận Ngõ trong bạn. Nó giống như Hercules, biểu tượng của linh hồn và người đệ tử, chiến đấu với sư tử, vua của loài thú, Kẻ Chận Ngõ, kẻ luôn tìm cách trốn thoát bằng cửa sau của hang động, cho đến khi bạn khiến những gì được biết đến như Kẻ Chận Ngõ không thể trốn thoát, và bạn thực sự bắt đầu biết về chính mình. Và, tất nhiên, đó không phải là một cảnh tượng dễ chịu lúc ban đầu, bởi vì những phẩm chất chưa được cứu chuộc được lưu giữ ở phần thấp của hào quang được mang lên để kiểm tra. Và điều đó sẽ ngày càng xảy ra đối với nhân loại, bởi vì trước khi đức Christ có thể trở lại, và trước khi cuộc điểm đạo đầu tiên có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, sao Diêm Vương—mũi tên hướng lên—phải thực hiện phần việc của nó, kéo lên bề mặt tất cả những gì đang ẩn dấu ở phần dưới của hào quang, để chúng được nhận diện và phá hủy.

Chúng ta đều có hai mãnh lực tương phản vĩ đại này, và thật không hay nếu chúng ta giả vờ rằng chúng ta không có. Tất cả chúng ta đều có những khuynh hướng này bên trong chúng ta, và vì chúng ta chưa phải là điểm đạo đồ bậc ba, bậc bốn hoặc bậc năm, nên trận chiến cuối cùng chưa diễn ra. Chúng ta thực sự chỉ đang ở giai đoạn nhận biết Kẻ Chận Ngõ bên trong bản chất của chúng ta, Kẻ Chận Ngõ trong tổng thể chứ không phải là một vài đặc điểm tiêu cực.

Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được mang lại cùng nhau—mặt đối mặt—và cuộc xung đột cuối cùng xảy ra.

Cuộc chiến xảy ra với sự ý thức toàn diện—mặt đối mặt—và bạn có thể nhìn từ một trong hai quan điểm. Bạn có thể nhìn theo quan điểm của Kẻ Chận Ngõ khi bạn tập trung vào phàm ngã, hoặc bạn có thể nhìn theo quan điểm của Thiên thần của Hiện diện khi bạn có thể nhìn phàm ngã từ góc độ của linh hồn

Lần nữa, bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối lập khác và cao hơn. Do đó, người tìm đạo có đến ba cặp đối lập mà y phải đối phó khi tiến về ánh sáng và sự giải thoát

Chúng ta là giới thứ tư (4th kingdom), nhân loại chúng ta cũng là Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, và chiến tranh, xung đột, xích mích, đấu tranh, chiến đấu… tất cả những ý tưởng đó là điều không thể tránh khỏi lúc khởi đầu khi liên quan đến số bốn. Nhân loại chúng ta là “Giới chiến đấu” (warring kingdom) và một Huyền Giai Sáng Tạo chiến đấu, cho đến khi chúng tôi trở thành một Huyền Giai Sáng Tạo và một Giới thể hiện được sự hài hòa và kỹ năng trong hành động.

Hãy nhận biết những con đường khác nhau mà các cặp đối lập đang xảy ra; Trên cõi trí, cặp đối lập THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, và cuộc chiến xảy ra trên Con đường Điểm đạo được cai quản bởi cung 1 và cung 7. Nếu bạn muốn thấy trận chiến đó thực sự như thế nào, hãy nghiên cứu cuộc đời của thánh Paul mà bà Alice Bailey có nhiều trích dẫn về Ngài. Thánh Paul là một người Hổ Cáp, và Ngài [vào thời kỳ đức Christ lâm phàm ở Jerusalem] đang chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ ba, và đã trải qua cuộc điểm đạo đó, và có lẽ tiếp theo đó là lần điểm đạo thứ tư. Do vậy, Ngài ở trong tình trạng mà điều này có thể áp dụng.

Con đường đệ tử được cai quản bởi cung 3 và cung 5, và nói chung, các đệ tử đang chiến đấu trên cõi cảm dục. Khi chúng ta đơn giản chỉ là người chí nguyện, chúng ta đang cố gắng tái định hướng cuộc sống của mình, tinh luyện bản thân, trận chiến của chúng ta vào khoảng thời gian của cuộc điểm đạo đầu tiên nằm trên cõi vật lý dĩ thái.

Do đó, hãy suy nghĩ về những cuộc đấu tranh của chính bạn. Nếu bạn không gặp khó khăn, Chân sư DK thường nói “Sao bạn không gặp khó khăn?” 😊 Nếu bạn không trải qua khủng hoảng, “Tại sao bạn không gặp khủng hoảng?”… và Ngài sẽ nói cuộc đấu tranh của bạn đang ở đâu trong các điều này.

Thực tế đơn giản là bất kể cung của chúng ta là gì, chúng ta có những yếu tố tương phản khác nhau trong bản chất của chúng ta. Và khi chúng ta tiến lên trên bậc thang tiến hóa, cái thấp hơn phải nhường chỗ cho cái cao hơn, và điều đó không xảy ra mà không có đấu tranh. Do vậy, điều quan trọng là tất cả chúng ta có thể xác định được các cuộc đấu tranh của mình. Nó được gọi là “Cuộc khủng hoảng cơ hội” (crisis of opportunity) nếu bạn còn trẻ, bạn thấy cơ hội xuất hiện và bạn quyết định liệu bạn có đủ dũng cảm để nắm lấy cơ hội hay không. Hoặc có thể sau này trong cuộc sống sau khi nắm bắt cơ hội, đó là một “cuộc khủng hoảng của biểu hiện” (crisis of expression) và bạn phải tìm cách sử dụng kỹ năng trong hành động để thể hiện tất cả những gì bạn có, phù hợp với Thiên Cơ. Đó là hai trong số những cuộc khủng hoảng mà Ngài nói đến, cộng với việc xác định vị trí của bản thân bạn trên thang tiến hoá và cố gắng tìm vị trí cuộc đấu tranh của bạn vào lúc này.

Leave Comment