KẺ CHẬN NGÕ — Phần 2

Giới thiệu

The Rays and The Initiations, trang 100

Download file pdf của bài viết ở đây

*****

Phần trích dẫn từ sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới

d. Sự tương phản giữa Kẻ Chận Ngõ và đối nghịch của nó, Thiên thần Hiện diện. <Trang 152,160>

Toàn bộ chủ đề về Kẻ Chận Ngõ và mối quan hệ của nó với Thiên thần (một cách biểu tượng để đề cập đến mối quan hệ và khả năng lớn lao, cũng như một sự kiện vĩ đại đang biểu hiện) bây giờ có thể được xem xét [1a] Chỉ khi con người là một phàm ngã tích hợp thì vấn đề về Kẻ Chận Ngõ mới thực sự nảy sinh, và chỉ khi tâm trí thức tỉnh và trí thông minh được tổ chức (như trường hợp ngày nay đang trở thành trên quy mô khá lớn) con người mới có thể cảm nhận được—một cách thông minh chứ không chỉ một cách thần bí—Thiên thần, và trực nhận được Sự HIỆN DIỆN. [1b]​ Chỉ khi đó toàn bộ câu hỏi về những trở ngại mà Kẻ Chận Ngõ thể hiện, cũng như những hạn chế mà nó mang lại cho sự tiếp xúc và chứng ngộ tinh thần mới có tầm quan trọng mạnh mẽ. [1c]

Chỉ khi đó chúng mới có thể được xem xét một cách hữu ích và thực hiện các bước để đưa ra hành động đúng đắn. [1d] Chỉ khi có sự dung hợp thích đáng bên trong nhân loại như một tổng thể thì [Trang 153] Kẻ Chận Ngõ vĩ đại của nhân loại mới xuất hiện như một thực thể thống nhất, hay Kẻ Chận Ngõ theo ý nghĩa quốc gia hay chủng tộc mới xuất hiện, lan tỏa và tiếp thêm sức sống cho ảo cảm quốc gia, chủng tộc và hành tinh, nuôi dưỡng và kích thích các ảo cảm cá nhân và làm cho toàn bộ vấn đề trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn. [1e] Chỉ khi đó mối quan hệ giữa linh hồn nhân loại và các lực lượng được tạo ra từ phàm ngã cổ xưa và mạnh mẽ của nó mới có thể đạt được tỷ lệ đòi hỏi phải có hoạt động quyết liệt và hợp tác thông minh.

Thời điểm đó đã đến, và trong hai quyển sách Những vấn đề của nhân loạiSự tái lâm của Đức Christ, cũng như trong các thông điệp Wesak và Trăng tròn tháng Sáu, tôi đã đề cập đến tình huống thực tế và cấp bách nhất này, bản thân nó là sự đảm bảo cho sự tiến bộ của con người hướng tới mục tiêu đã định cũng như việc khẳng định những trở ngại chính của con người đối với việc nhận thức tinh thần. [1f] Những phần mà chúng ta sẽ đề cập bây giờ có tầm quan trọng hàng đầu đối với tất cả những ai đang trong quá trình rèn luyện để được điểm đạo. Tôi nói “đang huấn luyện,” hỡi các huynh đệ; Tôi không nói rằng các bạn sẽ được điểm đạo trong kiếp sống này. [1g] Bản thân tôi cũng không biết liệu bạn sẽ được hay không; [1h] vấn đề nằm trong tay bạn và trong số phận đã được hoạch định của bạn—do linh hồn bạn hoạch định. Vấn đề của bạn về cơ bản là việc học cách xử lý Kẻ Chận Ngõ và xác định các thủ tục cũng như tiến trình mà nhờ đó hoạt động dung hợp quan trọng có thể diễn ra. [1h2] Thông qua sự dung hợp này, Kẻ Chận Ngõ “biến mất và không còn được nhìn thấy nữa, mặc dù nó vẫn hoạt động ở ngoại giới, là tác nhân của Thiên thần; ánh sáng hấp thụ Kẻ Chận Ngõ, và hình thể sự sống cổ xưa này tan biến vào tối tăm—rực rỡ nhưng có từ tính— mặc dù vẫn giữ nguyên hình dạng của nó; nó nghỉ ngơi và hoạt động nhưng bây giờ không phải là chính nó.” [1i]

Đó là những phát biểu nghịch lý của Cổ Luận.

Trước đây tôi đã định nghĩa cho bạn bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể về bản chất của Kẻ Chận Ngõ. [1j] Tuy nhiên, tôi muốn mở rộng thêm một hoặc hai điểm và đưa ra một hoặc hai gợi ý mới—để bạn hiểu rõ hơn và nhanh chóng hơn— mà tôi sẽ trình bày như sau:

1. Kẻ Chận Ngõ về cơ bản là phàm ngã; [1k] nó là một thể thống nhất thống nhất bao gồm các mãnh lực vật chất, sinh lực, mãnh lực cảm dục và năng lượng trí tuệ, tạo thành trong tổng thể bản chất thấp kém. [1l]

2. Kẻ Chận Ngõ hình thành khi một sự tái định hướng đời sống con người {Sự đảo ngược Bánh xe đã diễn ra một cách có ý thức dưới ấn tượng của linh hồn; [1a] toàn bộ phàm ngã khi đó về mặt lý thuyết đều hướng tới sự giải thoát để phụng sự. Vấn đề là biến lý thuyết và nguyện vọng thành hiện thực trong trải nghiệm. [1b]

3. Trong một thời gian dài, các sức mạnh của phàm ngã không tạo thành một Kẻ Chận Ngõ. [1c] Con người không ở ngưỡng cửa của Thiên tính; y không nhận thức được Thiên thần một cách có ý thức. Mãnh lực của y còn phôi thai; y làm việc một cách vô thức trong môi trường của mình, là nạn nhân rõ ràng của hoàn cảnh và bản chất của chính y, và dưới sự cám dỗ và thôi thúc của ham muốn hoạt động và tồn tại trên cõi trần. [1d] Tuy nhiên, khi cuộc sống của con người được cai quản từ cõi trí, cộng với ham muốn hoặc tham vọng, và y bị kiểm soát ít nhất ở một mức độ lớn nào đó bởi ảnh hưởng trí tuệ, thì Kẻ Chận Ngõ bắt đầu hình thành như một mãnh lực thống nhất.

4. Các giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ được nhận ra, chịu kỷ luật có phân biện và cuối cùng được kiểm soát và làm chủ, chủ yếu là ba giai đoạn: [1e]

a. Giai đoạn trong đó phàm ngã thống trị và chi phối cuộc sống, những tham vọng và mục tiêu nỗ lực sống của con người. Khi đó Kẻ Chận Ngõ sẽ điều khiển. [1f]

b. Giai đoạn của sự chia rẻ ngày càng tăng trong tâm thức [Trang 155] của người đệ tử. [1g] Khi đó, Kẻ Chận Ngõ hay phàm ngã được thúc giục theo hai hướng: một hướng tới việc theo đuổi những tham vọng và ham muốn cá nhân trong ba cõi; hướng còn lại, trong đó Kẻ Chận Ngõ nỗ lực (lưu ý câu nói này) để đứng trước ngưỡng cửa của Thiên tính và trước Cổng Điểm đạo. [1h]

c. Giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ tìm kiếm sự hợp tác của linh hồn một cách có ý thức, và mặc dù về cơ bản bản thân nó vẫn cấu thành một rào cản đối với sự tiến bộ tinh thần, ngày càng bị ảnh hưởng bởi linh hồn nhiều hơn là bởi bản chất thấp kém của nó. [1i]

5. Khi đạt tới giai đoạn cuối cùng (và ngày nay nhiều người đã đạt tới nó), người đệ tử cố gắng ít nhiều thành công để ổn định Kẻ Chận Ngõ (bằng cách học “giữ thể trí vững vàng trong ánh sáng” và do đó kiểm soát bản chất thấp hơn). [1j] Bằng cách này, sự thay đổi linh hoạt liên tục của Kẻ Chận Ngõ dần dần được khắc phục; định hướng của nó hướng tới thực tại và tránh xa Đại Ảo tưởng có hiệu quả, Thiên thần và Kẻ Chận Ngõ dần dần có mối quan hệ thân thiết. [1k]

6. Trong các giai đoạn đầu của nỗ lực và nỗ lực kiểm soát, Kẻ Chận Ngõ là tích cực và Linh hồn là tiêu cực trong ba cõi nỗ lực của con người. [1l] Sau đó là một thời gian dao động, dẫn đến một cuộc sống cân bằng trong đó không có khía cạnh nào dường như chiếm ưu thế {chúng ta nghĩ về Hổ Cáp; sau đó sự cân bằng thay đổi và phàm ngã dần dần trở nên tiêu cực và linh hồn hay tinh thần trở nên thống trị và tích cực. [2a]

Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới trang 152-156

Bình Giảng

Đề tài Kẻ Chận Ngõ thật thú vị. Tôi nhớ mình đã từng cầm quyển sách của Manly Hall khi mới ở độ tuổi 20, tôi không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi rất quan tâm đến Hội Tam Điểm, và quyển sách đó là quyển Chìa khóa thất lạc của Hội Tam điểm. Nó gợi nhớ đến Hội Tam điểm Ai Cập, và ở đó bạn thấy một ứng viên với biểu tượng Ankh[1], cầm biểu tượng đó của Sao Kim và một loại ánh sáng xua tan nào đó. Trước mặt y là một sinh mệnh vật khủng khiếp, thậm chí có thể hơi buồn cười, nhưng nó trông giống như loại quái vật tồi tệ nhất, và y phải vượt qua nó, phải xua đuổi nó, phải băng xuyên qua nó.

A picture containing sculpture Description automatically generated
Figure 1- Kẻ Chận Ngõ theo mô tả trong The Lost Keys of Masonry
A close-up of ankh

Description automatically generated
Figure 2- Thập giá Ankh

Tôi nghĩ rằng có một cách hiểu biết sâu sắc hơn về Kẻ Chận Ngõ thực sự là gì, nhưng chúng ta phải học cách vượt qua nó, chế ngự nó, cứu chuộc và chuyển hóa nó. Về cơ bản, nó là một năng lượng công cụ, và khi những khía cạnh tồi tệ nhất của nó bị xua đuổi hoặc làm tiêu tan thì nó cực kỳ hữu ích.

Vì vậy, đây là một trong những nhiệm vụ của chúng ta và chúng ta không thực sự nhìn thấy Kẻ Chận Ngõ đó ngay lập tức. Bạn sẽ nghĩ, vâng, chúng ta luôn giáp mặt với Kẻ Chận Ngõ, nhưng không phải vậy. Chúng ta chỉ đang đối phó một số sai lầm ngẫu nhiên mà chúng ta gặp phải, đó là một phần của Kẻ Chận Ngõ, và cuối cùng toàn bộ sự việc sẽ xuất hiện. Trước đó, những gì chúng ta thấy giống như một cái móng vuốt, một chiếc răng nanh của nó. Chúng ta không thực sự nhìn thấy toàn bộ sự việc cho đến sau này trong quá trình phát triển của chúng ta, và khi đó tôi cho rằng thật khó khăn để giải quyết.

Phần tiếp theo trong quyển sách được gọi là “Sự tương phản giữa Kẻ Chận Ngõ và đối cực của nó, Thiên thần Hiện diện”. Tôi không biết liệu Thiên thần đã bao giờ được định nghĩa hoàn toàn rõ ràng chưa, nhưng tôi có xu hướng nhìn đó như là Thái dương Thiên Thần phóng chiếu từ cõi bồ đề lên cõi thượng trí, và câu mantram cổ “Đã thấm nhập khắp toàn bộ vũ trụ”, và vũ trụ đây là cõi thượng trí, “với một mảnh của ta, ta vẫn còn đó”. Vì vậy, đó là một sự phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần vĩ đại hơn, và chính là Thái dương Thiên Thần hướng dẫn chúng ta với tư cách là các phàm ngã, đồng thời cũng vào một thời điểm chính xác nào đó, giới thiệu cho chúng ta tâm thức đầy đủ hơn bao giờ hết với Tam nguyên tinh thần và Chơn thần.

Vì vậy, đối với tôi, Thiên thần Hiện diện là một biểu hiện nhỏ hơn của Thái dương Thiên Thần. Tôi nghĩ rằng Thái dương Thiên Thần không thể phóng toàn bộ bản thân của Ngài lên cõi thượng trí, vào thể nguyên nhân. Ngài vẫn có vị trí của Ngài, như các biểu đồ cho chúng ta thấy, bên trong cõi dĩ thái vũ trụ, và sau đó một sự phóng chiếu đi vào thể vật chất đậm đặc của Thái Dương Thượng Đế, tức là 21 cảnh giới thấp hơn.

Dù sao đi nữa, chúng ta phải học cách làm việc với Thiên thần Hiện diện, Đấng hòa trộn với tâm thức Chân thần (monadic consciousness) của chính chúng ta—tôi thích dùng từ ý thức (monadic awareness) Chân thần hơn—nối dài vào bên trong thể nguyên nhân, hòa trộn với hình ảnh phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần, cái mà chúng ta gọi là Thiên thần Hiện diện, và hòa nhập vào một thời điểm nhất định với sự hiện diện của Chân sư khi chúng ta ngày càng trở thành tiền đồn của tâm thức Chân sư.

Vì vậy, khi bạn nhìn vào bản chất của tâm thức chân ngã của chúng ta, đó là ý thức chân thần của chính chúng ta bị suy giảm, bị thu hẹp và chuyển hóa để chúng ta có thể xử lý nó. Đồng thời, đó cũng là sự mở rộng của Thái dương Thiên Thần phóng chiếu vào cõi Thượng trí, và cũng là một phần trong sự hiện diện của Chân sư. Nó giống như một dạng tâm thức tam phân khi chúng ta được hỗ trợ bởi hai loại tâm thức cao hơn, đó là Thiên thần Hiện diện và Chân sư.

Chart, line chart Description automatically generated

Mọi người hơi bối rối để hiểu linh hồn là gì. Khi nào Ngài muốn nói đến một sinh mệnh khác, khi nào Ngài muốn nói đến phần nối dài của Chân thần chúng ta, Chân thần có linh hồn không? Có. Có phải mọi thứ đều có linh hồn theo một cách nào đó? Đều đó đúng. Chúng ta phải làm rõ những suy nghĩ đó trong trí nếu không chúng ta sẽ không chính xác trong việc sử dụng thuật ngữ.

Tôi nghĩ thật thú vị khi bắt đầu chủ đề này, điều thú vị là con số của nó là d, d là số bốn, và đó là phàm ngã, là sự tổng hợp của ba thể thấp hơn. Vì vậy, chúng ta phải làm nhiều việc với số bốn khi chúng ta đề cập đến Kẻ Chận Ngõ này.

d. Sự tương phản giữa Kẻ Chận Ngõ và đối nghịch của nó, Thiên thần Hiện diện. <Trang 152,160>

Toàn bộ chủ đề về Kẻ Chận Ngõ và mối quan hệ của nó với Thiên thần (một cách biểu tượng để đề cập đến mối quan hệ và khả năng lớn lao, cũng như một sự kiện vĩ đại đang biểu hiện) bây giờ có thể được xem xét Chỉ khi con người là một phàm ngã tích hợp thì vấn đề về Kẻ Chận Ngõ mới thực sự nảy sinh, và chỉ khi tâm trí thức tỉnh và trí thông minh được tổ chức (như trường hợp ngày nay đang trở thành trên quy mô khá lớn) con người mới có thể cảm nhận được—một cách thông minh chứ không chỉ một cách thần bí—Thiên thần, và trực nhận được Sự HIỆN DIỆN.​ Chỉ khi đó toàn bộ câu hỏi về những trở ngại mà Kẻ Chận Ngõ thể hiện, cũng như những hạn chế mà nó mang lại cho sự tiếp xúc và chứng ngộ tinh thần mới có tầm quan trọng mạnh mẽ.

Toàn bộ chủ đề về Kẻ Chận Ngõ và mối quan hệ của nó với Thiên thần

Trong Tâm lý học nội môn II, có một số Đoạn thơ trích từ Cổ Luận rất tuyệt vời, và tôi đã bình luận về chúng, không chỉ bằng văn bản mà còn cả bằng lời nói, đặc biệt trên trang web Makara bạn có thể thấy những gì Tôi đã nói về những khổ thơ đó. Nó sẽ trở nên rất quan trọng vì ít nhất cuộc điểm đạo thứ ba là mục tiêu. Nó có thể không phải trong kiếp sống này, nó có thể là một vài kiếp sống phía trước, nhưng ít nhất nó nằm trong tầm ngắm của chúng ta, và những Stanza về Thiên Thần của Hiện Diện rất sâu sắc. Vì vậy, bạn có thể đọc chúng và muốn biết tôi đã nói gì về chúng.

Toàn bộ chủ đề về Kẻ Chận Ngõ và mối quan hệ của nó với Thiên thần (một cách biểu tượng để giải quyết mối quan hệ và khả năng lớn lao, cũng như một sự kiện vĩ đại đang biểu hiện) giờ đây chỉ có thể được xem xét. [1a]

Có thể được xem xét vì nhân loại đã tiến hóa khá xa, do vậy có thể xem xét vấn đề của Kẻ Chận Ngõ.

Chỉ khi con người là một phàm ngã tích hợp thì vấn đề về Kẻ Chận Ngõ mới thực sự nảy sinh, và chỉ khi tâm trí thức tỉnh và trí thông minh được tổ chức (như trường hợp ngày nay đang trở thành trên quy mô khá lớn) mới con người có thể cảm nhận được—một cách thông minh chứ không chỉ một cách thần bí—Thiên thần, và trực nhận được Sự HIỆN DIỆN. [1b]

Chúng ta thực sự không thể nói về Kẻ Chận Ngõ trong trường hợp người sơ khai. Chúng ta có thể nói về những phẩm chất xấu, nhưng chúng ta không thể nói về bất kỳ Kẻ Chận Ngõ hoặc đối thủ đã tích hợp đối với Sự Sống cao siêu. Trong chiêm tinh học, khi bạn nhìn đỉnh vào nhà thứ bảy, bạn sẽ gặp đủ loại đối tác, và một trong số họ là Kẻ Chận Ngõ. Nó cũng liên quan nhiều đến dấu hiệu Song Tử khi sao Thổ được tìm thấy ở đó. Vì vậy, có những vị trí khác nhau trong lá số chiêm tinh mà chúng ta có thể tìm thấy xem Kẻ Chận Ngõ đang hoạt động gì hoặc đang hoạt động như thế nào.

Khi trí thông minh được tổ chức,

Đó là Sao Thổ, và sao Thổ là chủ tinh chính của nhà bảy. Nó thực sự rất mạnh ở Thiên Bình, vốn được kết nối với nhà bảy. Nó là chủ tinh Huyền Giai và là hành tinh vượng ở Thiên Bình. Saturn là “Con Quỷ Xưa Cũ”, như người ta nói. Nó đại diện cho Kẻ Chận Ngõ, đối thủ rõ ràng của bạn, nhưng nó thực sự mang đến cho bạn cơ hội.

Sự HIỆN DIỆN thực sự là gì? Bạn có thể hỏi, và Sự Hiện diện là ảnh hưởng chân thần như nó được tìm thấy ở các trạng thái thấp hơn như linh hồn và phàm ngã. Sự Hiện Diện là Chân thần, là bản chất bên trong của Chân thần. Sự Hiện diện và Bản Thể và Thượng đế, tất cả chúng đều giống nhau, và nhiều Sự hiện diện có thể ở xung quanh, và tất cả chúng đều là sự Hiện Diện bên trong sự Hiện Diện lớn hơn mà bản thân nó là Sự Hiện Diện bên trong sự Hiện Diện còn lớn hơn nữa, và cuối cùng xét cho cùng chỉ có một sự Hiện Diện DUY NHẤT. Vì vậy, đây không phải là điều cần suy ngẫm sớm, nhưng đối với những người như chúng ta, những người đang cố gắng trở thành những học trò siêng năng của Huyền linh học, thì việc chúng ta phải suy nghĩ về điều đó là điều hợp lý.

Chỉ khi đó toàn bộ câu hỏi về những trở ngại mà Kẻ Chận Ngõ thể hiện,

Lại là Sao Thổ mà Kẻ Chận Ngõ là biểu hiện

cũng như những hạn chế

Sao Thổ

cũng như những hạn chế mà nó mang lại cho sự tiếp xúc và chứng ngộ tinh thần mới có tầm quan trọng mạnh mẽ. [1c]

Bạn đang chống lại nó và kẻ thù của bạn chính là cái mà bạn từng coi là chính mình. Đó không phải là con người thật của bạn mà là một cái tôi giả tạo và tạm thời, mà những hạn chế về nhận thức của chúng ta hiện ra trước mắt chúng ta, và sau đó chúng ta bị thu hút và nghĩ, vâng, đó là con người thật của tôi. Vì vậy, nếu Sao Thổ đôi khi đại diện cho toàn bộ phàm ngã thì Sao Mộc đại diện cho linh hồn và chúng ta phải học cách đặt Sao Mộc lên trên Sao Thổ, thế nhưng theo một cách khác, Sao Thổ ở trên Sao Mộc. Vì vậy, nó chỉ phụ thuộc vào quan điểm.

Chỉ khi đó chúng mới có thể được xem xét một cách hữu ích và thực hiện các bước để đưa ra hành động đúng đắn. Chỉ khi có sự hợp nhất thích đáng bên trong nhân loại như một tổng thể thì [Trang 153] Kẻ Chận Ngõ vĩ đại của nhân loại mới xuất hiện như một thực thể thống nhất, hay Kẻ Chận Ngõ theo ý nghĩa quốc gia hay chủng tộc mới xuất hiện, lan tỏa và tiếp thêm sức sống cho ảo cảm quốc gia, chủng tộc và hành tinh, nuôi dưỡng và kích thích các ảo cảm cá nhân và làm cho toàn bộ vấn đề trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn. Chỉ khi đó mối quan hệ giữa linh hồn con người và các lực lượng được tạo ra từ phàm ngã cổ xưa và mạnh mẽ của nó mới có thể đạt được tỷ lệ đòi hỏi phải có hoạt động quyết liệt và hợp tác thông minh.

Chỉ khi đó

Khi đã có trình độ phát triển

chúng mới có thể được xem xét một cách hữu ích và thực hiện các bước để đưa ra hành động đúng đắn. [1d]

Tôi nghĩ Chân sư DK nói về những người không khuất phục được Kẻ Chận Ngõ của họ, họ sẽ đi theo con đường tả đạo nếu họ làm như vậy, và đó là con đường dẫn đến sự bị giam hãm, đến ‘Mặt trăng’, nói một cách biểu tượng, đến quá khứ và khía cạnh trí thông minh của Manas mà không có khía cạnh tình thương. Và khi họ đi sai đường, không chọn bên phải từ bên trái, họ trở thành bị khuất phục bởi Kẻ Chận Ngõ của mình, họ trở thành Kẻ Hủy Diệt với các linh hồn ở cung một, Kẻ Lừa Dối hoặc Người Dẫn Dắt sai lầm với các linh hồn ở cung hai, hay Kẻ Thao Túng với các linh hồn ở cung ba[2].

Chỉ khi đó chúng mới có thể được xem xét một cách hữu ích và thực hiện các bước để đưa ra hành động đúng đắn. Chỉ khi có sự hợp nhất thích đáng bên trong nhân loại như một tổng thể thì [Trang 153] Kẻ Chận Ngõ vĩ đại của nhân loại mới xuất hiện như một thực thể thống nhất, hay Kẻ Chận Ngõ theo ý nghĩa quốc gia hay chủng tộc mới xuất hiện, lan tỏa và tiếp thêm sức sống cho ảo cảm quốc gia, chủng tộc và hành tinh, nuôi dưỡng và kích thích các ảo cảm cá nhân và làm cho toàn bộ vấn đề trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Chúng ta đã trải qua điều này. Chúng ta đã có Thế chiến thứ nhất và thứ hai, đó là một cuộc chiến tranh vĩ đại, và về cơ bản nhân loại đã chống lại Kẻ Chận Ngõ của chính mình, trong đó nước Đức đại diện cho sự ảo cảm, Ý cho ảo tưởng, và Nhật Bản maya, và trận chiến là với Kẻ Chận Ngõ tập thể của toàn thể nhân loại, và bạn không thể nói rằng đó là chiến thắng hoàn toàn. Vẫn còn rất nhiều tàn dư, nhưng ít nhất đã có một chiến thắng tạm thời của các lực lượng đang chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ đó.

Nói cách khác, về cơ bản điều mà Chân sư DK nói là bạn phải đạt đến một điểm phát triển nhất định trước khi chúng ta có thể thực sự nói về thực thể cụ thể này, cũng như những gì nó tác động đến nhân loại và cách khắc phục nó.

Khi Ngài bắt đầu với từ chỉ khi đó, chúng ta biết rằng Ngài đang đề cập với khá nhiều vấn đề đang xảy ra hiện tại.

Chỉ khi đó mối quan hệ giữa linh hồn con người và các lực lượng được tạo ra từ phàm ngã cổ xưa và mạnh mẽ của nó mới có thể đạt được tỷ lệ đòi hỏi phải có hoạt động quyết liệt và hợp tác thông minh. [1e]

Tôi muốn nói rằng trận chiến lớn, có lẽ cách đây 4 triệu năm, mà chúng ta gọi là trận chiến Kurukshetra có liên quan đến một khía cạnh của Kẻ Chận Ngõ của nhân loại, có lẽ không quá nhiều. Nó liên quan đến Kẻ Chận Ngõ về phương diện dục vọng hơn là với Kẻ Chận Ngõ như trí – cảm, hạ trí cộng với ham muốn. Vì vậy, có một sự chiến thắng nhưng cũng có một cuộc rút lui cùng lúc, và điều thú vị là những nhân vật chính trong cuộc chiến đó đã quay trở lại bốn triệu năm sau. Tôi đang lấy những số liệu đó từ Philip Lindsay. Tôi nghĩ ông ấy là học giả đã thực hiện nghiên cứu tốt nhất về chu kỳ thời gian của giống dân Aryan, Atlantean, và Lemurian. Những người đứng đầu các quốc gia phe trục và những người đứng đầu Liên Hợp Quốc, như họ từng được gọi, đều là những con người đã từng chiến đấu chống trong trận chiến thời xa xưa. Trận chiến được cho là ở phía nam thành phố Delhi, ở một vùng đồng bằng rộng lớn phía nam thành phố Delhi, vàcó một vũ khí gì đó rất tiên tiến đã được sử dụng, vũ khí mà chúng ta thậm chí không có ngay bây giờ, thứ thậm chí còn được xem tương tự tia laser, giống như tia laser, nó được gọi là tia Kapila. Tôi nghĩ Kapila là một trong những Đấng Kumara bí truyền. Dù sao, sức tàn phá của nó rất lớn. Vì vậy, đã đến lúc nhân loại, dưới ảnh hưởng của Leo, đã tiến tới giai đoạn có trí thông minh đặc biệt hơn, và nhiều cá nhân đang nổi lên hoặc đã nổi lên từ tâm thức đám đông, và nhiều cá nhân dưới dấu hiệu Leo hoặc trong dấu hiệu Leo hướng tới cuộc điểm đạo đầu tiên.

Vì vậy, chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển tiếp sang Phòng Minh triết, và việc chuyển tiếp vào Phòng Minh triết về cơ bản là lần điểm đạo đầu tiên mà sự xuất hiện của Đức, sự tái xuất hiện của Ngài, sẽ báo hiệu. Nói cách khác, khi Đức Christ tái lâm, điều đó sẽ báo hiệu rằng đã có đủ số người cần thiết đã nhận được cuộc điểm đạo đầu tiên để chúng ta có thể nói, theo nghĩa tổng quát, nhân loại đã nhận được cuộc điểm đạo đầu tiên. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần hành động quyết liệt và hợp tác thông minh để đối phó với Kẻ Chận Ngõ.

Bây giờ, chúng ta thậm chí còn chưa thực sự chinh phục được phần ảo cảm của Kẻ Chận Ngõ. Chúng ta vẫn chưa chinh phục được phần ảo tưởng của Kẻ Chận Ngõ, không nói đến toàn bộ Kẻ Chận Ngõ. Có lẽ về mặt dĩ thái, chúng ta đang làm tốt hơn một chút vì đó là cái đầu tiên phải giải quyết. Trình tự sẽ là thanh lọc dĩ thái các bức màn của maya, và sau đó đẩy ảo cảm trở lại vị trí của nó, vị trí của maracara, vị trí của cái ác trên cõi trung giới, và cuối cùng là chinh phục ảo tưởng khi nhân loại trở nên tập trung hơn về mặt trí tuệ, nhưng chúng ta vẫn chưa ở đó.

Thời điểm đó đã đến, và trong hai quyển sách Những vấn đề của nhân loạiSự tái lậm của Đức Christ, cũng như trong các thông điệp Wesak và Trăng tròn tháng Sáu, tôi đã đề cập đến tình huống thực tế và cấp bách nhất này, bản thân nó là sự đảm bảo cho sự tiến bộ của con người hướng tới mục tiêu đã định cũng như việc khẳng định những trở ngại chính của con người đối với việc nhận thức tinh thần. Những phần mà chúng ta sẽ đề cập bây giờ có tầm quan trọng hàng đầu đối với tất cả những ai đang trong quá trình rèn luyện để được điểm đạo. Tôi nói “đang huấn luyện,” hỡi các huynh đệ; Tôi không nói rằng các bạn sẽ được điểm đạo trong kiếp sống này. Bản thân tôi cũng không biết liệu bạn sẽ được hay không; vấn đề nằm trong tay bạn và trong số phận đã được hoạch định của bạn—do linh hồn bạn hoạch định. Vấn đề của bạn về cơ bản là việc học cách xử lý Kẻ Chận Ngõ và xác định các thủ tục cũng như tiến trình mà nhờ đó hoạt động hợp nhất quan trọng có thể diễn ra. Thông qua sự hợp nhất này, Kẻ Chận Ngõ “biến mất và không còn được nhìn thấy nữa, mặc dù y vẫn hoạt động ở ngoại giới, là tác nhân của Thiên thần; ánh sáng hấp thụ Kẻ Chận Ngõ, và hình thể sự sống cổ xưa này tan biến vào tối tăm—rực rỡ nhưng có từ tính— mặc dù vẫn giữ nguyên hình dạng của nó; nó nghỉ ngơi và hoạt động nhưng bây giờ không phải là chính nó.”

Đó là những phát biểu nghịch lý của Cổ Luận

Thời điểm đó đã đến, và trong hai cuốn sách

Hai quyển sách này được viết sau chiến tranh.

Những vấn đề của nhân loại và Sự tái lâm của Đức Christ, cũng như trong các thông điệp Wesak và Trăng tròn tháng Sáu, tôi đã đề cập đến tình huống thực tế và cấp bách nhất này, bản thân nó là sự đảm bảo cho sự tiến bộ của con người hướng tới mục tiêu đã định cũng như việc khẳng định những trở ngại chính của con người đối với việc nhận thức tinh thần. [1f]

Chắc chắn chúng ta, trong toàn thể như là nhân loại, có lẽ đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Như Chân sư DK nói, Hội Tam điểm đã thất bại, Giáo hội đã thất bại, nền giáo dục của chúng ta, các phương pháp giáo dục đã thất bại, và ba thất bại trên ba cung chính là nguyên nhân dẫn đến sự kiện cuộc đại chiến đã xảy ra, biểu hiện trên cõi trần, khi Thánh đoàn hy vọng rằng nó không xảy ra trên cõi trần. Vì vậy, Ngài đang cho chúng ta biết những cuốn sách về vấn đề này, và thực sự ngày nay chúng ta đang khao khát phần thứ ba của Giáo lý, sẽ hoàn thiện phần giảng dạy của Ngài và cho chúng ta một nền tảng để chúng ta có thể hỗ trợ bằng tư tưởng của mình sự ngoại hiện của Thánh đoàn và sự tái lâm của Đức Christ thực sự, chứ không phải là Đức Christ tưởng tượng của giáo điều.

Những phần mà chúng ta sẽ đề cập bây giờ có tầm quan trọng hàng đầu đối với tất cả những ai đang trong quá trình rèn luyện để được điểm đạo. Tôi nói “đang huấn luyện,” hỡi các huynh đệ; Tôi không nói rằng các bạn sẽ được điểm đạo trong kiếp sống này. [1g]

Mọi người đều háo hức về việc điểm đạo. Nó nuôi dưỡng lòng tham vọng, nhưng như Chân sư Hilarion nói, “Hãy hành động như một kẻ đầy lòng tham vọng, nhưng không thực sự tham vọng”, nghĩa là có cùng mức độ mãnh liệt như người đang có tham vọng. Ngài nói thé trong quyển sách nhỏ Ánh sáng trên Đường Đạo.

Mọi người chí nguyện thực sự đều đã nhận được cuộc điểm đạo đầu tiên, Chân sư DK nói với chúng ta thế, và mọi đệ tử chân chính đều đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo, và điều đó giúp ích rất nhiều nếu biết chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo nào, một cách khiêm tốn nhất có thể. Khoảng 50 hoặc 51 đệ tử của Chân sư DK tụ tập ở vùng ngoại vi Ashram, phần lớn chuẩn bị cho cuộc điểm đạo lần hai, và không nhất thiết phải trong kiếp sống đó, và có lẽ một số ít, chỉ một vài người đây đó đang chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ ba, và chắc chắn Alice Bailey đã được điểm đạo lần ba, Roberto Assagioli cũng vậy. Vì vậy, chúng ta biết những đệ tử đó đang tập trung vào đâu và chúng ta không được phóng đại. Chúng ta phải đơn giản coi mình là những đệ tử trung bình.

Tôi không nói rằng các bạn sẽ được điểm đạo trong kiếp sống này. [1h]

Ngài nói ngay những điều đó, và bây giờ, điều này thật thú vị.

vấn đề nằm trong tay bạn và trong số phận đã được hoạch định của bạn—do linh hồn bạn hoạch định. Vấn đề của bạn về cơ bản là việc học cách xử lý Kẻ Chận Ngõ và xác định các thủ tục cũng như tiến trình mà nhờ đó hoạt động dung hợp quan trọng có thể diễn ra.

Điều đó rất thú vị phải không? Ý tôi là tôi đã đề cập đến điều đó trước đây, và không chỉ có người đàn ông là thư ký của Alice Bailey, mà cả những người khác trong nhóm, và cơ bản Ngài đã nói, Này, hãy nhìn xem bạn đã đạt được nhiều tiến bộ hơn cả linh hồn bạn hoặc tôi dự đoán.

Vì vậy, sự tiến bộ thực sự nằm trong tay chúng ta và mức độ chúng ta tuân thủ vận mệnh tinh thần đã được hoạch định của mình. Tất nhiên, Chơn thần cũng có vận mệnh Chơn thần, nhưng điều đó quá xa đối với chúng ta hiện nay bởi vì chúng ta tìm cách được linh hồn trên cõi thượng trí chi phối hơn là được điều khiển bởi Chơn thần bởi vì chúng ta chưa ở đó.

Tuy nhiên, một lần nữa, vấn đề là sự dung hợp (fusion), và sẽ có một sự dung hợp giữa Vị Đệ Tử, Kẻ Chận Ngõ đã được thanh lọc, và linh hồn, và chắc chắn sẽ có một sự thấm nhập của năng lượng linh hồn giúp thanh lọc Kẻ Chận Ngõ và đưa nó vào vùng đất cháy để loại bỏ cặn bã. Khi chúng ta tự cho rằng mình không còn nhiều cặn bã cần phải đốt đi và không còn bị coi là yếu tố gây trở ngại cho sự phát triển, chúng ta chẳng thu được lợi ích gì. Chúng ta phải thanh lọc nó và điều đó được gọi là sự chuyển hóa (transmutation). Với sự chuyển hóa bạn thanh lọc vật chất; với sự biến đổi (transformation) bạn thanh lọc hình tướng. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Với sự biến hình (transfiguration), bạn làm vinh quang hình tướng vật chất hoặc vật chất hình tướng. Ý tôi là, trong mọi cuộc điểm đạo, ở trong phòng Điểm đạo, có một loại làm vinh quang, nhưng loại làm vinh quang mà bạn có thể thể hiện như Đức Jesus hoặc Đức Christ đã thể hiện trước các môn đệ khiêm tốn là sự tôn vinh hữu hình đối với toàn bộ phàm ngã dưới ảnh hưởng của linh hồn.

Vì vậy, chúng ta phải biết những phương pháp để điều này có thể xảy ra.

Thông qua sự dung hợp này, Kẻ Chận Ngõ “biến mất và không còn được nhìn thấy nữa, mặc dù nó vẫn hoạt động ở ngoại giới, là tác nhân của Thiên thần; [1h2]

Nói cách khác, cung phàm ngã trở thành một cung phụ của linh hồn, đặc biệt là các khía cạnh cao hơn của cung phàm ngã được linh hồn tiếp thu, và đây là một phần của quá trình hợp nhất, và chúng ta không muốn mãi mãi sống trong hoàn cảnh mà linh hồn và phàm ngã đấu tranh nhau. Chúng có thể làm điều đó trong nhiều năm hoặc nhiều kiếp, nhưng chúng ta muốn đi đến điểm mà con người bên ngoài thực sự là một phụ trợ hữu ích của cung linh hồn. Lúc đầu, Kẻ Chận Ngõ giống như một thứ gì mờ đục, ngăn cản ánh sáng, ngăn cản tình thương, nhưng sẽ có lúc Kẻ Chận Ngõ trở nên trong mờ và ánh sáng có thể đi xuyên qua nó ở một mức độ nào đó, và cuối nó trong suốt, và khi đó nó thực sự là một công cụ hữu ích của linh hồn.

thông qua sự hợp nhất này, Kẻ Chận Ngõ biến mất và không còn được nhìn thấy nữa

Ít nhất không còn là Kẻ Chận Ngõ cản trở.

mặc dù nó vẫn hoạt động ở ngoại giới, là tác nhân của Thiên thần;

Chúng ta có thể nói, những phẩm chất xấu xa của Kẻ Chận Ngõ biến mất. Như tôi tôi đã nói trước đây, chúng ta không muốn bị khuất phục bởi Kẻ Chận Ngõ của mình, như một số người đã làm, để rồi trở thành Kẻ Hủy Diệt, Kẻ Lừa Dối, Kẻ Thao Túng.

ánh sáng hấp thụ Kẻ Chận Ngõ, và hình thể sự sống cổ xưa này tan biến vào tối tăm—rực rỡ nhưng có từ tính— mặc dù vẫn giữ nguyên hình dạng của nó; nó nghỉ ngơi và hoạt động nhưng bây giờ không phải là chính nó.” Đó là những phát biểu nghịch lý của Cổ Luận [1i]

Nó gần giống như ‘mayavi rupa’ (huyễn hình). Theo một cách nào đó, mayavi rupa trông giống như phàm ngã nhưng nó không chứa các vận cụ thái âm. Đó là sự phóng chiếu từ Tam nguyên tinh thần và nó có mọi khả năng của một phàm ngã bình thường, nhưng nó không có khiếm khuyết nào. Vì vậy, nó rạng rỡ nhưng từ tính.

nó nghỉ ngơi và hoạt động nhưng bây giờ không phải là chính nó.

Đây là một cách nói nghịch lý phải không? Nó gần giống như Đức Jesus sống lại từ nấm mồ và Thomas không nghĩ rằng Ngài có thật, và Đức Jesus nói, hãy đặt ngón tay của ngươi vào vết thương của ta, và người sẽ thấy rằng thực sự ta hiện diện[3]. Nó vẫn là phàm ngã, nhưng nó thực sự không giống một vận cụ thái âm chút nào. Đó là một cái gì đó được hồi sinh. Nó có bản chất cao hơn nhiều nhưng vẫn giống với những gì trước đây, có đầy đủ khả năng, có khả năng hơn những gì trước đây, nhưng không bị ràng buộc bởi những tính chất mặt trăng. Đó là những tuyên bố nghịch lý của Cổ Luận, và đó là lý do tại sao thường cần rất nhiều trực giác để giải thích Cổ Luận như trong trường hợp này, và nỗ lực giải thích Cổ cũng thực sự kích thích. trực giác.

Vì vậy, Kẻ Chận Ngõ biến mất, và nó không còn được nhìn thấy nữa mặc dù nó vẫn hoạt động ở ngoại giới; tác nhân của Thiên thần nhưng không còn những khiếm khuyết. Ánh Sáng hấp thụ Kẻ Chận Ngõ, đó là ánh sáng của linh hồn khi cung phàm ngã trở thành cung phụ của linh hồn, và đi vào sự che khuất nơi mà về cơ bản có thứ gì đó bị che phủ và bạn không nhìn thấy nó, rạng rỡ nhưng có từ tính, hình thức cổ xưa này của cuộc sống tan biến dù vẫn giữ nguyên hình dạng của nó. Những gì tan biến là khía cạnh mặt trăng của nó, nhưng hình thức vẫn hữu ích cho linh hồn. Nó nghỉ ngơi và làm việc. Tại sao Ngài đặt nghỉ ngơi lên trước? Tôi thắc mắc, có lẽ vì nó lắng nghe linh hồn trong trạng thái nghỉ ngơi, thiền định. Nó nghỉ ngơi và hoạt động nhưng không phải là chính nó như trước đây. Dù sao đi nữa, Kẻ Chận Ngõ không còn là Kẻ Chận Ngõ trước đây, con người trước đây nữa. Về hình thức thì nó giống nhưng nó không gây chướng ngại. Đó là những phát biểu nghịch lý của Cổ Luận.

Trước đây tôi đã định nghĩa cho bạn bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể về bản chất của Kẻ Chận Ngõ. Tuy nhiên, tôi muốn mở rộng thêm một hoặc hai điểm và đưa ra một hoặc hai gợi ý mới—để bạn hiểu rõ hơn và nhanh chóng hơn— mà tôi sẽ trình bày như sau:

1. Kẻ Chận Ngõ về cơ bản là phàm ngã; nó là một thể thống nhất thống nhất bao gồm các mãnh lực vật chất, sinh lực, mãnh lực cảm dục và năng lượng trí tuệ, tạo thành trong tổng thể bản chất thấp kém.

2. Kẻ Chận Ngõ hình thành khi việc tái định hướng đời sống con người diễn ra một cách có ý thức và dưới ấn tượng của linh hồn; toàn bộ phàm ngã khi đó về mặt lý thuyết đều hướng tới sự giải phóng để phụng sự. Vấn đề là biến lý thuyết và nguyện vọng thành hiện thực trong kinh nghiệm.

Trước đây tôi đã định nghĩa cho bạn bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể về bản chất của Kẻ Chận Ngõ. Tuy nhiên, tôi muốn mở rộng thêm một hoặc hai điểm và đưa ra một hoặc hai gợi ý mới—để bạn hiểu rõ hơn và nhanh chóng hơn— mà tôi sẽ trình bày như sau: [1j]

Lập bảng liệt kê, đó là phương pháp của Chân sư DK.

Chúng ta đang ở trang 154, chúng ta bắt đầu ở trang 150, và về cơ bản tôi sẽ chỉ làm một chút ở phần này, bởi vì có rất nhiều điều ở đây để thảo luận, và xem liệu chúng ta có thể nắm bắt được hình ảnh nào đó của Kẻ Chận Ngõ không và cách chuyển đổi nó, chuyển hóa nó, biến đổi nó. Có thể đó là điều mà chúng ta không nghĩ tới nhiều, nhưng nếu chúng ta thực sự đứng ở ngoại vi của Ashram, và nếu Chân sư đang giám sát thì chúng ta sẽ phải giải quyết nó. Những đệ tử ở ngoại vi Ashram của Chân sư DK, Ngài đã chỉ ra những gì họ phải giải quyết, có thể không phải là toàn bộ Kẻ Chận Ngõ, nhưng chắc chắn có rất nhiều điều cần sửa chữa. Tôi vừa mới bình giảng Thư Về Tham Thiền Huyền Môn, tôi tin rằng một số thực thể vĩ đại nhất định sẽ trở thành Hành tinh Thượng Đế đã cùng nhau hoạt động nhóm và sửa sai lẫn nhau. Thật là thú vị khi ý tưởng cho rằng sự liên kết của một số Hành tinh Thượng Đế đã mang lại sự điều chỉnh cho nhau chỉ bằng cách làm việc cùng nhau, và tôi nghĩ rằng trên vòng xoáy ốc thấp hơn nhiều của chúng ta, hành trình này cuối cùng dẫn đến việc làm việc nhóm. Cuối cùng, nếu chúng ta thành công trong công việc nhóm, tất cả chúng ta đều điều chỉnh, sửa đổi và nhận thấy mình đang sửa chữa những điều cần sửa chữa bên trong chúng ta, nhờ vào những đức tính, điểm mạnh của những người chúng ta cùng làm việc. Vì vậy, ngay cả khi nó mở rộng lên đến Hành Tinh Thượng đế, tại sao nó lại không mở rộng đến Thái dương Thượng đế, Thượng đế của bảy hệ mặt trời trong đó hệ mặt trời của chúng ta là một phần. Tôi nghĩ đây là một nguyên tắc phổ quát rằng làm việc nhóm ở bất kỳ cấp độ nào cũng dẫn đến sự điều chỉnh của các đơn vị tham gia nhóm.

Vì vậy, tôi sẽ chỉ bình giảng thêm một chút ở đây bởi vì nó khá dài, và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào nó ờ lần sau.

1. Kẻ Chận Ngõ về cơ bản là phàm ngã; [1k]

Tôi không biết liệu bạn có thể hiểu rõ hơn câu nói cụ thể này đến mức nào, nhưng chúng ta phải lưu ý, phàm ngã không phải là vị đệ tử. Ý tôi là gì? Đệ tử là linh hồn nhập thế, linh hồn đang lâm phàm, và phàm ngã là công cụ mà linh hồn nhập thế sử dụng, thoạt đầu nó được cấu thành từ các hành khí mà chúng ta gọi là nguyệt tinh quân, nhưng đó không phải là vị đệ tử. Chúng ta không thể nói rằng vị đệ tử và phàm ngã là giống nhau, và khi đó, tất nhiên chúng ta có thể thay đổi sự đồng hóa của mình bằng cách rút chính mình lại như là linh hồn bên trong phàm ngã vào cõi thượng trí và tập trung tâm thức của chúng ta vào trong thể nguyên nhân. Vì vậy, có ba cấp độ: có linh hồn trên cõi giới của riêng nó mà chúng ta đang tham gia một cách có ý thức nếu chúng ta thực sự biết cách tham thiền; có linh hồn đang tái sinh là sự mở rộng của tâm thức vào một trạng thái giới hạn do một số nguyệt tinh quân cung cấp, vì vậy chúng ta bị giới hạn, chúng ta không thể nhìn thấy những gì chúng ta có thể thấy khi ở trên cõi thượng trí; và sau đó là các nguyệt tinh quân mà chúng ta có thể quản lý được. Chúng ta, những linh hồn đang nhập thể, được cho là có khả năng quản lý những nguyệt tinh quân này cho đến khi chúng ta chuyển hóa họ, biến đổi họ, cứu chuộc, nâng cao họ và điều đó giúp họ tiếp tục con đường định mệnh trở thành động vật và trở thành con người. Các bạn có thể xem trang 844 của cuốn Luận về lửa vũ trụ và bạn sẽ thấy phần nào sự tiến hóa của các cấp độ sự sống khác nhau này, bao gồm cả các nguyệt tinh quân.[4]

Vì vậy, về cơ bản hãy ghi nhớ điều này. Đó không phải là một con quái vật như được mô tả trong sách của Manly Hall.

Kẻ Chận Ngõ về cơ bản là phàm ngã; nó là một thể thống nhất được tích hợp

Hãy lưu ý từ tích hợp bởi vì nó quan trọng, và chỉ khi bạn bắt đầu có được phàm ngã tích hợp thì nó thuộc loại đối nghịch xấu xa, hoặc đối nghịch cản trở— các thế lực cản trở là thế lực của cái ác. Chỉ khi sự tích hợp của phàm ngã thực sự diễn ra thì bạn mới có thể có Kẻ Chận Ngõ tích hợp đó. Về cơ bản, chúng giống nhau.

nó là một thể thống nhất bao gồm các mãnh lực vật chất, sinh lực, mãnh lực cảm dục và năng lượng trí tuệ, tạo thành trong tổng thể bản chất thấp kém. [1l]

Ngài rất rõ ràng ở đây, đúng không? Bạn có thể nói rằng chúng ta thực sự có một trận chiến đang diễn ra với phàm ngã của mình, và các loại cung khác nhau của linh hồn và cung phàm ngã khác nhau sẽ chiến đấu trong trận chiến đó theo những cách khác nhau. Phàm ngã thuộc cung một quá độc lập và đi một mình; phàm ngã cung hai quá nhạy cảm; phàm ngã cung ba quá bận rộn; phàm ngã cung bốn quá mâu thuẫn; phàm ngã cung năm quá nghi ngờ; phàm ngã cung sáu quá nhiệt tình với những tầm nhìn sai lầm trong đường hầm chẳng dẫn tới đâu cả; và các phàm ngã cung bảy quá cứng nhắc, bị mắc kẹt với những khuôn mẫu thói quen nhất định, và chính trật tự của hình tướng là điều chính yếu. Vì vậy, các loại trận chiến khác nhau sẽ diễn ra tùy thuộc vào cung phàm ngã cũng như cách bạn xử lý nó như một linh hồn. Linh hồn cung một sẽ xử lý phàm ngã sai lầm đó bằng ý chí; và cung hai với tình thương, sự hiểu biết và việc sử dụng năng lượng hợp lý, được áp dụng một cách khôn ngoan; cung ba sẽ xử lý nó thông qua sức mạnh của trí tuệ nhạy bén; cung bốn sẽ làm hài hòa hoàn cảnh và nhờ đó trung hòa bất kỳ phàm ngã nào, trung hòa các khuynh hướng; và linh hồn cung năm sẽ biết kỹ thuật, cách thực hiện nó một cách khoa học; linh hồn cung sáu thông qua một sự nhiệt tình được định hướng rõ ràng và không bao giờ từ bỏ sự tập trung cho đến khi mọi thứ được sắp xếp hợp lý, linh hồn cung sáu có thể tác động lên bất kỳ phàm ngã nào; và linh hồn cung bảy có tất cả các thủ tục, mantram, công thức và khuôn mẫu có thể được sử dụng để khuất phục phàm ngã.

Tất cả những loại thông tin mà tôi vừa nói đến, bạn có thể tìm thấy trong cuốn sách của tôi, cuốn sách về các cung[5], và điều quan trọng là khi bạn xác định được đâu là cung linh hồn và cung phàm ngã của mình thì ít nhất bạn cũng phải tìm ra cách bạn có thể chiến thắng cuộc chiến nhân danh linh hồn và sử dụng phàm ngã.

Quay lại, nhận định Kẻ Chận Ngõ thực chất là phàm ngã, tôi nghĩ thế là đủ. Chúng ta có 14 điểm ở đây nhưng nếu chúng ta có thể biến tuyên bố này thành sự thật trong tâm thức của mình, chúng ta sẽ có cái nhìn tinh vi hơn, trưởng thành hơn về Kẻ Chận Ngõ là gì, và chúng ta sẽ không rơi vào sự kinh hoàng về Kẻ Chận Ngõ. Chúng ta sẽ không mắc phải tâm lý quái dị đó. Ý tôi là có những người là quái vật và Chân sư DK gọi Hitler là con quái vật, và có những người khác, tôi cho rằng có những phàm ngã cực kỳ méo mó, nhưng đây là yếu tố thiết yếu và nó rất thú vị.

Kẻ Chận Ngõ hình thành khi một sự định hướng lại đời sống con người diễn ra một cách có ý thức và dưới ấn tượng của linh hồn.

Vì vậy, khi phàm ngã của bạn được định hướng đúng đắn và cố gắng làm điều tốt, hoặc được sử dụng cho mục đích tốt, đó là lúc vấn đề thực sự nảy sinh. Vì vậy, chúng ta phải phụng sự một cách thực tế khi chúng ta định hướng về linh hồn, và khi đó vấn đề của Kẻ Chận Ngõ của chúng ta thực sự bắt đầu. Bạn phải nghĩ rằng có những điểm đạo đồ trên ngưỡng đang thực hiện cuộc điểm đạo một và hai, họ vẫn có thể lạc bước vào con đường Tả Đạo. Họ phải có một chủ nghĩa lý tưởng nào đó để đạt được những điều họ muốn, nhưng rồi họ sai lầm, rơi vào theo đuổi quyền lực, và chủ nghĩa vị kỷ bắt đầu hình thành xung quanh họ, và họ hạn chế tầm nhìn của mình và đi chệch hướng vào đường tả đạo.

Phần tóm tắt

Ở đây, chúng ta đã đọc qua một số tài liệu về Kẻ Chận Ngõ, và như tôi đã nói, đó là một sự nhận thức khá tiên tiến. Nếu bạn thấy một vài đặc điểm xấu trong bạn, bạn chưa nhìn thấy Kẻ Chận Ngõ của mình. Nhiều người có khuynh hướng nói rằng “Ồ, Kẻ Chận Ngõ của tôi là thế này, Kẻ Chận Ngõ của tôi là thế kia”. Tất cả những gì bạn đang nhìn chỉ là một khía cạnh của Kẻ Chận Ngõ của bạn, như tôi nói, một cái móng vuốt ở đây và cái răng nanh ở kia, chỉ vậy thôi. Nhưng toàn bộ Kẻ Chận Ngõ là một quá trình lớn hơn nhiều, và chúng ta phải chuyển hóa, biến đổi và biến hình Kẻ Chận Ngõ đó, và đó là những gì chúng ta đang làm trong suốt quá trình điểm đạo, và mỗi khi chúng ta đi qua ‘vùng đất cháy’ trước cửa điểm đạo – tất cả những điều đó đều mang tính biểu tượng – chúng ta đang đưa Kẻ Chận Ngõ vào trạng thái của linh hồn. Nhân loại đã và đang đấu tranh với Kẻ Chận Ngõ của chính mình, và đang làm như vậy, và điều đang xảy ra ngay bây giờ là Kẻ Chận Ngõ của Nhân loại dường như nằm ở cung ba, gắn liền với lòng tham tài chính, tích trữ của cải. Trong bối cảnh này, biểu tượng của đồng tiền được coi trọng hơn sức khỏe và sự an sinh của con người, và nó phải được khắc phục bởi linh hồn cung hai, cung hai cuối cùng của toàn thể nhân loại, và linh hồn cung hai của Hành Tinh Thượng Đế vào thời điểm này. Vì vậy, chúng ta phải vượt qua cung ba và thay thế nó bằng cung hai, và cuộc chiến đó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta giữa đặc tính ích kỷ lệch lạc của cung ba. Tất nhiên bạn có thể sự ích kỷ ở bất kỳ cung nào, nhưng xu hướng trí tuệ yêu thương mang tính nhân đạo là của cung hai. Điều đó không có nghĩa là bạn không có những nhà từ thiện tốt đẹp thuộc cung ba. Bạn có, nhưng nói chung khi điều đó xảy ra, nó được kết hợp với cung hai.

KẺ CHẬN NGÕ #4
WEBINAR 152 (Trang 154-155)

2. Kẻ Chận Ngõ hình thành khi một sự tái định hướng đời sống con người đã diễn ra một cách có ý thức và dưới ấn tượng của linh hồn; toàn bộ phàm ngã khi đó về mặt lý thuyết đều hướng tới sự giải phóng để phụng sự. Vấn đề là biến lý thuyết và nguyện vọng thành hiện thực trong kinh nghiệm.

Vâng, chào buổi sáng mọi người. Chúng ta sắp bắt tay vào một trong những chủ đề tham thiền phá vỡ ảo cảm khác và chúng ta thực sự cần nó vào lúc này. Mọi người đang bị cuốn vào quá nhiều suy nghĩ vô trách nhiệm vào thời điểm rất nghiêm trọng đối với nhân loại. Có vẻ như luân xa tùng thái dương của họ đang hoạt động quá mức.

Chúng ta có thể bắt đầu một cách đơn giản từ nơi chúng ta đang nói đến, một chủ đề rất thú vị liên quan đến Kẻ Chận Ngõ mà chúng ta đã bắt đầu lần trước,và chúng ta đã kết thúc bằng tuyên bố rằng Kẻ Chận Ngõ bản chất là phàm ngã. Nó là một thể thống nhất thống nhất bao gồm các mãnh lực vật chất, sinh lực, mãnh lực cảm dục và năng lượng trí tuệ, tạo thành tổng thể của bản chất thấp kém. Vì vậy, về cơ bản, phàm ngã của chúng ta khi đạt đến đỉnh cao phát triển sẽ trở thành Kẻ Chận Ngõ đối với tất cả chúng ta. Chúng ta phải đi qua nó và xuyên qua nó, và trên vùng đất cháy chúng ta tự giải thoát khỏi nó, và rồi sử dụng nó. Nhưng lúc đầu, nó là trở ngại lớn cho việc tinh thần hóa sâu hơn và nhìn thấy sự thật một cách rõ ràng. Luôn luôn có sự thiên lệch và chúng ta đang sống trong thời kỳ có sự thiên lệch cực kỳ lớn, rất mang tính đảng phái. Điều này không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ, mặc dù tôi có thể nói rằng trường hợp xấu nhất về sự phân chia giữa phàm ngã và linh hồn đang bộc lộ ở đó. Trên khắp thế giới, chúng ta có cơ hội tiến về phía trước một cách không thiên lệch, quan tâm đến tổng thể, hoặc chúng ta có xu hướng quay trở lại những phương pháp quen thuộc của thời đại Song Ngư. Bây giờ, những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ tất nhiên là khá thảm khốc bởi vì Hoa Kỳ không chỉ là trung tâm của lục địa Atlantis cũ mà còn là người thừa kế, nó thừa kế nền văn minh cung sáu Song Ngư, và vì vậy, mặc dù có linh hồn Bảo Bình, nhưng do định hướng của Song Ngư, bạn có thể mong đợi rất nhiều sự cản trở đối với sự xuất hiện của thời đại Bảo Bình, sự xuất hiện theo cách đúng đắn. Nhưng nó sẽ đến. Điều đó là không thể tránh khỏi bởi đơn giản là chúng ta có sự chuyển động quay của trục Trái đất sẽ mang lại cho chúng ta một sự tuế sai của điểm phân, nó sẽ cho chúng ta một thời đại bình đẳng, nhưng ngay cả ý tưởng về dịch bệnh cũng là một yếu tố Bảo Bình, nói về sự lan truyền ảnh hưởng không thuộc loại tích cực, chúng ta muốn lan truyền điều gì đó tích cực hơn nhiều. Trên toàn thế giới, chúng ta đang phải đưa ra lựa chọn giữa chủ nghĩa bảo thủ, thậm chí có thể nói là cực đoan, và chủ nghĩa tiến bộ. Nếu không tiến bộ, chúng ta sẽ đi về đâu trong quá trình này? Rất có khả năng chúng ta sẽ chống lại tất cả những điều tốt đẹp sắp đến và khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều cho chính mình.

Bây giờ, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điểm thứ hai, và có khá nhiều điểm ở đây về Kẻ Chận Ngõ, và ít nhất chúng ta sẽ có thể đọc một số điểm trong số đó vào sáng nay.

2. Kẻ Chận Ngõ hình thành khi một sự tái định hướng

Đôi khi điều này được gọi là Sự đảo ngược bánh xe,

đời sống con người đã diễn ra một cách có ý thức dưới ấn tượng của linh hồn; toàn bộ phàm ngã khi đó về mặt lý thuyết đều hướng tới sự giải thoát để phụng sự. [1a]

Từ về mặt lý thuyết là một từ quan trọng. Tôi đoán chúng ta phải nhận ra rằng khi chúng ta thực sự phụng sự, đó là một hình thức giải thoát

Vấn đề là biến lý thuyết và nguyện vọng thành hiện thực trong trải nghiệm. [1b]

Hãy suy nghĩ về điều đó và về định hướng của riêng bạn. Tôi nghĩ dường như có một số lần đảo ngược bánh xe, một trong số đó xảy ra ở cánh hoa thứ năm khi một người chịu nhiều đau khổ và sau đó bước lên Con Đường Khát Vọng và Con Đường Đệ Tử Dự Bị, rồi hướng tới giới thứ năm của thiên nhiên mà người ấy có thể gia nhập ở lần điểm đạo đầu tiên. Vì vậy, về việc tái định hướng của chúng ta, chúng ta có cảm nhận mình đã đạt được điều gì về nó không? Có lẽ câu trả lời sẽ là ‘Có’. Bạn sẽ không nghiên cứu được những điều này [giáo lý của Chân sư DK] nếu bạn không chuyển hướng bản chất ham muốn của mình thành nguyện vọng. Chúng ta hãy dừng lại một chút và suy ngẫm về mô tả cụ thể hơn nữa của Kẻ Chận Ngõ, và có lẽ bạn sẽ nhận thấy rằng rất nhiều người xung quanh bạn, dù bạn có biết họ hay không, hoặc chỉ nhìn thấy họ trên các phương tiện truyền thông, chưa trải qua quá trình tái định hướng này. Bản chất ham muốn vẫn còn phát triển mạnh mẽ và họ tìm cách thỏa mãn những ham muốn thấp kém đó hơn là đạt đến tình trạng có thể bị ảnh hưởng bởi ấn tượng của linh hồn.

Trên thực tế, ở những quốc gia bị ảo cảm này, con người đang dần thoát ra khỏi tâm thức đại chúng và họ đang bước vào một giai đoạn cá nhân, nhưng đó không phải là sự tích hợp của phàm ngã chịu ấn tượng của linh hồn, và chúng ta, những người nghiên cứu huyền linh học, chúng ta chỉ cần thức tỉnh với sự thật đó, đó là nền văn hóa xung quanh, nền văn minh xung quanh chúng ta.

Tiếp theo là điểm thứ ba.

3. Trong một thời gian dài, các sức mạnh của phàm ngã không tạo thành một Kẻ Chận Ngõ. Con người không ở ngưỡng cửa của Thiên tính; y không nhận thức được Thiên thần một cách có ý thức. Mãnh lực của y còn phôi thai; y làm việc một cách vô thức trong môi trường của mình, là nạn nhân rõ ràng của hoàn cảnh và bản chất của chính y, và dưới sự cám dỗ và thôi thúc của ham muốn hoạt động và tồn tại trên cõi trần. Tuy nhiên, khi cuộc sống của con người được cai quản từ cõi trí, cộng với ham muốn hoặc tham vọng, và y bị kiểm soát ít nhất ở một mức độ lớn nào đó bởi ảnh hưởng trí tuệ, thì Kẻ Chận Ngõ bắt đầu hình thành như một mãnh lực thống nhất.

3. Trong một thời gian dài, các sức mạnh của phàm ngã không tạo thành một Kẻ Chận Ngõ. [1c]

Đó là một phát biểu thực sự quan trọng. Chúng ta không thể nghĩ rằng bất kỳ ai vừa đạt được sự tích hợp phàm ngã đều đang đối đầu với một Tổng thể tích hợp, bởi vì phải đến khi phàm ngã được tích hợp cao thì Tổng thể mới thực sự lộ diện. Do đó, hãy nghĩ về những người bạn nhìn thấy,

Mãnh lực của y còn phôi thai;

Inchoate là một từ có nghĩa là không được hình thành tốt. Chúng hơi hỗn loạn.

y làm việc một cách vô thức trong môi trường của mình, là nạn nhân rõ ràng của hoàn cảnh và bản chất của chính y,

Cho đến khi sao Thổ kiểm soát mọi thứ

và dưới sự cám dỗ và thôi thúc của ham muốn hoạt động và tồn tại trên cõi trần.

Đây là giai đoạn đầu của việc xử lý phàm ngã. Nó chưa có tính tổ chức cao. Chúng ta có thể nói đó là giai đoạn chuyển tiếp từ Cự Giải sang Sư Tử. Con người đang xuất hiện từ tâm thức quần chúng và chưa phải là cá nhân tích hợp cao, và ngay cả khi y trở nên tích hợp với tư cách một cá nhân, thì lúc đầu y vẫn chưa đạt đến ngưỡng của Thiên tính. Y khá hạnh phúc khi sống với cuộc sống của y như một phàm ngã tích hợp ích kỷ. Y chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường. Kẻ Chận Ngõ sẽ không xuất hiện cho đến khi nhìn thấy ngưỡng cửa.

Tuy nhiên, khi cuộc sống của con người được cai quản từ cõi trí tuệ, cộng với ham muốn hoặc tham vọng, và y bị kiểm soát ít nhất ở một mức độ lớn nào đó bởi ảnh hưởng trí tuệ, thì Kẻ Chận Ngõ bắt đầu hình thành như một mãnh lực thống nhất [1d]

Thành thật mà nói, Kẻ Chận Ngõ thậm chí là mối đe dọa đối với người tinh thần lớn hơn là đối với người đã bắt đầu sống theo cách được mô tả ở đây. Nếu bạn thực sự có khát vọng tinh thần, bạn thực sự muốn bước vào Phòng Minh triết, Giới thứ năm trong tự nhiên, thì sẽ có sự tập trung rất rõ ràng vào những khía cạnh trong bản chất vốn là đối nghịch của ý định bạn. Vì vậy, chúng ta không thể đi khắp nơi và nghĩ rằng chúng ta đang chỉ ra Kẻ Chận Ngõ cửa cho mọi người không sống hướng về đời sống tinh thần, và thực ra, chúng ta chỉ đơn giản đang nhận thấy những khiếm khuyết và nhược điểm của phàm ngã chứ không phải là một đối thủ tổng hợp. Chúng ta có thể nói rằng khi Kẻ Chận Ngõ trở thành một đối thủ tổng hợp, cá nhân đó càng có khuynh hướng sống tinh thần hơn.

Bây giờ chúng ta đến điểm thứ tư.

4. Các giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ được nhận ra, chịu kỷ luật phân biện và cuối cùng được kiểm soát và làm chủ, chủ yếu là ba giai đoạn:

a. Giai đoạn trong đó phàm ngã thống trị và chi phối cuộc sống, những tham vọng và mục tiêu nỗ lực sống của con người. Khi đó Kẻ Chận Ngõ sẽ điều khiển.

b. Giai đoạn của sự chia rẻ ngày càng tăng trong tâm thức [Trang 155] của người đệ tử. Khi đó, Kẻ Chận Ngõ hay phàm ngã được thúc giục theo hai hướng: một hướng tới việc theo đuổi những tham vọng và ham muốn cá nhân trong ba cõi; hướng còn lại, trong đó Kẻ Chận Ngõ nỗ lực (lưu ý câu nói này) để đứng trước ngưỡng cửa của Thiên tính và trước Cổng Điểm đạo.

c. Giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ tìm kiếm sự hợp tác của linh hồn một cách có ý thức, và mặc dù về cơ bản bản thân nó vẫn cấu thành một rào cản đối với sự tiến bộ tinh thần, ngày càng bị ảnh hưởng bởi linh hồn nhiều hơn là bởi bản chất thấp kém của nó.

4. Các giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ được nhận ra, chịu kỷ luật có phân biện và cuối cùng được kiểm soát và làm chủ, chủ yếu là ba giai đoạn: [1e]

Đây có vẻ giống như giai đoạn mà chúng ta mong muốn tham gia. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều có trải nghiệm này, và nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn cho đến tận lần điểm đạo thứ tư theo quan điểm của chúng ta, và thậm chí cả lần điểm đạo thứ năm, những điều thú vị sẽ xảy ra ở đó mà chúng sẽ tìm hiểu. Đầu tiên, chúng ta chỉ đơn giản có những khía cạnh bóng tối, và Kẻ Chận Ngõ không phải là Kẻ Chận Ngõ đã được tích hợp hoàn toàn. Chúng ta nhận thức được những khía cạnh bóng tối trong bản chất của mình, đôi khi chúng ta cố tình kìm nén chúng, đôi khi chúng ta đè nén chúng, nghĩa là chúng ta cho phép chúng chìm vào vô thức và chúng ta không thực sự nhận thức được chúng. Sau đó, chúng ta phóng chiếu chúng lên người khác, và đôi khi chúng ta thực sự bắt đầu xử lý những khía cạnh bóng tối này. Vì vậy, giai đoạn mà Kẻ Chận Ngõ được nhận ra, nó là một cú sốc, một cú sốc thực sự.

chịu kỷ luật có phân biện

Từ phân biện đây có nghĩa là không kỷ luật hà khắc đến mức phủ nhận giá trị phàm ngã.

và cuối cùng được kiểm soát và làm chủ,

Và đây là ba giai đoạn.

a. Giai đoạn trong đó phàm ngã thống trị và chi phối cuộc sống, những tham vọng và mục tiêu nỗ lực sống của con người. Khi đó Kẻ Chận Ngõ sẽ điều khiển [1f]

Chúng ta hãy nói rằng,

{Phàm ngã càng tích hợp một cách ích kỷ thì sự kiểm soát phi tinh thần càng nhiều.

Có rất nhiều người có phàm ngã mạnh mẽ. Họ thực sự đã tích hợp phàm ngã nhưng họ chưa đạt đến ngưỡng mà họ hình dung được Thiên tính. Tuy nhiên, họ hoạt động như thể Kẻ Chận Ngõ điều khiển. Chân sư DK đã cảnh báo về điều này. Ngài nói: “Nếu bạn hoàn toàn khuất phục trước Kẻ Chận Ngõ của mình, trên cung một bạn trở thành Kẻ hủy diệt linh hồn; trên cung hai, Kẻ lừa dối hay Kẻ dẫn dắt sai lạc các linh hồn; và cung ba, Kẻ thao túng các linh hồn”[6]. Vì vậy, điều đó dành cho những người có thể hiểu nhiều hơn về Kẻ Chận Ngõ là gì, nhưng họ lại chọn con đường Tả đạo. Đây là giai đoạn sớm hơn khi phàm ngã tổng hợp có sức mạnh và chưa thực sự hướng về giới thứ năm. Bạn phải chịu đựng đủ đau khổ để điều đó xảy ra. Bạn phải như vậy, và trong Tarot, bạn phải rơi khỏi tòa tháp của mình, tòa tháp bị nổ tung.

b. Giai đoạn của sự chia rẻ ngày càng tăng trong tâm thức của người đệ tử. [1g]

Đây có thể là một điều tốt.

Khi đó, Kẻ Chận Ngõ hay phàm ngã được thúc giục theo hai hướng: một hướng tới việc theo đuổi những tham vọng và ham muốn cá nhân trong ba cõi; hướng còn lại, trong đó Kẻ Chận Ngõ nỗ lực (lưu ý câu nói này) để đứng trước ngưỡng cửa của Thiên tính và trước Cổng Điểm đạo. [1h]

Và đây sẽ là một trải nghiệm vùng đất cháy. Cực cao hơn của cặp đối lập đang giành quyền kiểm soát và đệ tử nhận ra điều này và bị GIẰNG XÉ. Tôi có thể tưởng tượng rằng một cuộc sống hoặc một loạt cuộc sống ở cung bốn sẽ thích hợp với loại trải nghiệm này. Và nó là gì trong chính trị? Tôi nghĩ Tổng thống Lincoln đã đề cập đến nó, đến cái mà Ông gọi là “Better Angels”[7]. Vâng, cũng có những lesser Angels, nhưng những Thiên thần Tốt Đẹp thúc giục thúc đẩy phàm ngã theo hướng cao hơn, và điều ngược lại cũng đúng với những thiên thần thấp hơn của chúng ta.

Chắc chắn chúng ta đã từng có những trải nghiệm đó trong cuộc sống khi chúng ta phải đối mặt với những ham muốn của một khía cạnh nào đó của phàm ngã, trong khi đó lương tâm bên trong—vì linh hồn đã nắm giữ người đệ tử ngày càng nhiều hơn—tiếng nói thúc giục của lương tâm bên trong, người giám sát bên trong, thúc đẩy theo một hướng khác. Vì vậy, kết quả là có rất nhiều xung đột ở những người có sự tích hợp cao. Nhưng trong giai đoạn phi tinh thần, không có nhiều xung đột vì phàm ngã không hòa hợp với thôi thúc của linh hồn và không đấu tranh để đứng vững trên Ngưỡng Cửa. Tôi nghĩ đây là một thuật ngữ rất thú vị.

Kẻ Chận Ngõ nỗ lực (lưu ý câu nói này) để đứng trước ngưỡng cửa của Thiên tính và trước Cổng Điểm đạo.

Và đây là câu hỏi, chúng ta có nhận thấy điều này trong cuộc sống của chính chúng ta không, và chúng ta có sẵn sàng chịu đựng những trải nghiệm của vùng đất cháy nơi mà những bám chấp của chúng ta bị đốt cháy không? Chỉ cần tạm dừng một chút để xem xét tình trạng của bạn? Bạn có đang đứng trên Ngưỡng cửa Thiên tính không? Bạn có bị giằng xé, hay bằng cách nào đó bạn đã phủ nhận những khuynh hướng thấp kém của Kẻ Chận Ngõ của bạn, tức là phàm ngã đã tích hợp của bạn?

Và điểm c. là giai đoạn cuối cùng.

c. Giai đoạn trong đó Kẻ Chận Ngõ tìm kiếm sự hợp tác của linh hồn một cách có ý thức, và mặc dù về cơ bản bản thân nó vẫn cấu thành một rào cản đối với sự tiến bộ tinh thần, ngày càng bị ảnh hưởng bởi linh hồn nhiều hơn là bởi bản chất thấp kém của nó. [1i]

Tôi muốn nói rằng có lẽ nhiều người trong chúng ta ở trong tình huống này. Đây có thể là vị trí của một Đệ tử Chính Thức, điều kiện nêu ở trước đề cập đến Con Đường Dự Bị nhiều hơn.

Do đó, chúng ta tìm kiếm sự hợp tác của linh hồn, và chúng ta vẫn là một nguy hiểm. Điều thú vị là trong mắt Thánh Đoàn, chúng ta vẫn là một mối nguy hiểm cho đến điểm giữa của cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba. Chúng ta bị Thánh Đoàn xem là mối nguy hiểm cho công việc. Bây giờ, bạn sẽ nhận ra những gì bạn thực sự có thể đạt được. Thể trí được giữ vững trong ánh sáng và bạn có thể từ chối ba sự cám dỗ trong sa mạc, sau đó bạn hướng đến con đường điểm đạo của Sirius.

Vì vậy, có ba giai đoạn ở đây, và rất nhiều người chí nguyện, người tập sự và đệ tử đang làm việc ở giai đoạn này hay giai đoạn khác. Đây vẫn là cái mà bạn có thể gọi là chương trình giảng dạy của các trường dự bị, vốn đề cập đến tiểu vũ trụ hơn là đại vũ trụ. Tôi nghĩ khi chúng ta học tập ở Liên Đoàn Morya, chúng ta có xu hướng giải quyết cả hai, nhưng không phải vì chúng ta nghiên cứu đại vũ trụ có nghĩa là chúng ta đã giải quyết được tất cả các vấn đề vi mô của mình. Chúng ta vẫn phải là một người hoạt động đáng tin cậy và không phải là mối nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta có thể được tin cậy ở nhiều khía cạnh, nhưng có thể có một số yếu tố trong phàm ngã của chúng ta vẫn chưa được kiểm soát đầy đủ và chúng có thể gây nguy hiểm cho công việc. Vì vậy, trước hết, chúng ta phải chứng tỏ mình là người đáng tin cậy trước khi có thể mạo hiểm tiến gần hơn đến ngọn lửa bên trong và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn về việc biểu hiện Thiên Cơ.

Bây giờ chúng ta đến một giai đoạn khác, và tôi không biết liệu chúng ta có nhất thiết phải vượt qua tất cả các đoạn này ngày hôm nay hay không, nhưng đây là những điểm quan trọng.

5. Khi đạt tới giai đoạn cuối cùng (và ngày nay nhiều người đã đạt tới nó), người đệ tử cố gắng ít nhiều thành công để ổn định Kẻ Chận Ngõ (bằng cách học cách “giữ thể trí vững vàng trong ánh sáng” và do đó kiểm soát bản chất thấp hơn). Bằng cách này, sự thay đổi linh hoạt liên tục của Kẻ Chận Ngõ dần dần được khắc phục; định hướng của nó hướng tới thực tại và tránh xa Đại Ảo tưởng có hiệu quả, Thiên thần và Kẻ Chận Ngõ dần dần có mối quan hệ thân thiết.

5. Khi đạt tới giai đoạn cuối cùng (và ngày nay nhiều người đã đạt tới nó), [1j]

Và chúng ta hãy hy vọng rằng chúng ta có thể tự xếp mình vào trong số đó

cố gắng ít nhiều thành công để ổn định Kẻ Chận Ngõ (bằng cách học “giữ thể trí ổn định trong ánh sáng” và do đó kiểm soát bản chất thấp hơn).

Lưu ý rằng y không còn là người chí nguyện nữa, và ánh sáng đó tất nhiên là ánh sáng của linh hồn

Bằng cách này, sự thay đổi linh hoạt liên tục của Kẻ Chận Ngõ dần dần được khắc phục;

Điều đó được đề cập đến trong Yoga Sutra của Patanjali, kiểm soát những biến thái của bản chất thông linh. Đây là một trong những điều đầu tiên trong Raja Yoga, và nó là vấn đề của tất cả các thể tinh tế, hạ trí, bản chất cảm dục, và thậm chí ở một mức độ nào đó là sự hỗn loạn của thể dĩ thái vô tổ chức.

Vì vậy, chúng ta nghiên cứu toàn bộ quá trình, chúng ta nghiên cứu bản thân, bởi vì ở giai đoạn này, khi chúng ta đề cập đến bản thân, chúng ta chủ yếu muốn nói đến linh hồn bên trong phàm ngã, sự phóng chiếu, sự hiện diện của linh hồn bên trong phàm ngã. Vì vậy, chúng ta phải ổn định phàm ngã, và chúng ta, những đệ tử, thực ra không hẳn là phàm ngã.

{Người đệ tử hay linh hồn đang nhập thể không phải là phàm ngã và không phải là linh hồn trên cõi của chính nó.

Chúng ta, người đệ tử chân chính, đang ở giữa. Vì vậy, sự thay đổi, “Hãy để sự bất ổn làm việc của nó”, bạn có thể nói, sự thay đổi của Song Tử, của Song Ngư, đã được khắc phục,

định hướng của nó hướng tới thực tại và tránh xa Đại Ảo tưởng có hiệu quả, Thiên thần và Kẻ Chận Ngõ dần dần có mối quan hệ thân thiết [1k]

Chúng ta có thể gọi điều này là gì? Phàm ngã ngày càng được linh hồn thấm nhập. Có một sự định hướng hợp nhất hướng tới linh hồn và dần dần thể trí được giữ ổn định trong ánh sáng, và dần dần linh hồn được khơi dậy, và cả hai bắt đầu hình thành một đơn vị hợp tác.

Vâng, chúng ta đã có tất cả lý thuyết. Hãy dừng lại đôi chút, tự hỏi, Tôi thấy mình đang sống như thế này không? Đó là câu hỏi. Rất dễ rơi vào những thói quen cũ của phàm ngã vốn không nhất thiết là nền tảng của những thói quen tinh thần mà chúng ta cần. Mặt trăng trong chiêm tinh và thậm chí cả xu hướng của mặt trời, toàn bộ yếu tố chiêm tinh có thể liên quan đến sự trượt dốc đó nếu bạn muốn, nhưng đồng thời nó có thể được chuyển hướng sang một thái độ tiến bộ hơn mà cuối cùng chứng kiến sự dung hợp của linh hồn xảy ra.

Và có một số phát biểu thực sự thú vị sắp được đưa ra. Tôi chưa muốn đi sâu vào chúng, nhưng nó liên quan đến toàn bộ quá trình nhìn thấy Kẻ Chận Ngõ và cuộc chiến với Kẻ Chận Ngõ, sự hợp nhất cuối cùng của Kẻ Chận Ngõ với Linh hồn, khía cạnh cao hơn. Có lẽ chúng ta có thể làm thêm một hoặc hai điều nữa.

Trong các giai đoạn đầu của nỗ lực và nỗ lực kiểm soát, Kẻ Chận Ngõ là tích cực và Linh hồn là tiêu cực trong ba cõi nỗ lực của con người. Sau đó là một thời gian dao động, dẫn đến một cuộc sống cân bằng trong đó không có khía cạnh nào dường như chiếm ưu thế ; sau đó sự cân bằng thay đổi và phàm ngã dần dần trở nên tiêu cực và linh hồn hay tinh thần trở nên thống trị và tích cực.

6. Trong các giai đoạn đầu của nỗ lực và nỗ lực kiểm soát, Kẻ Chận Ngõ là tích cực và Linh hồn là tiêu cực trong ba cõi nỗ lực của con người. [1l]

Sự tích cực của Kẻ Chận Ngõ trong cuộc đua tranh này là tất yếu nhưng không được mong muốn. Phàm ngã tích hợp mạnh mẽ đó sẽ biểu hiện, và ngay từ đầu sẽ phủ nhận sự thôi thúc của linh hồn.

Sau đó là một thời gian dao động,

Khi bạn thấy điều đó, đó có thể là một thời kỳ Song Tử dẫn đến một cuộc sống cân bằng, và bạn có thể hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đó có thể là Thiên Bình đang hoạt động. Bất cứ khi nào từ cân bằng hay sự cân bằng xuất hiện, chúng ta luôn nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Bình. Ngày hôm trước, chúng ta đã xem xét điều đó dựa trên các dấu hiệu khủng hoảng, và chúng ta thấy rằng Sư Tử, Thiên Bình và Ma Kết là những dấu hiệu của khủng hoảng, với Thiên Bình thống trị giai đoạn giữa khi đạt được sự cân bằng giữa mong muốn thấp kém và khát vọng cao hơn hướng tới điểm đạo.

một thời gian dao động

Có vẻ như cuối cùng thì các dấu hiệu hành khí Song Tử và Thiên Bình,

dẫn đến một cuộc sống cân bằng trong đó không có khía cạnh nào dường như chiếm ưu thế;

Bây giờ, ngay lập tức chúng ta nghĩ đến Hổ Cáp dưới góc độ thống trị vì cuộc sống cân bằng của Thiên Bình nhường chỗ cho sự kiểm soát chỉ huy của Hổ Cáp, ít nhất là trong một số bối cảnh nhất định. Vì vậy, giả sử bạn có mặt trời Thiên Bình và dấu hiệu Mọc Hổ Cáp, bạn phải làm gì? Hổ Cáp phải làm đảo lộn sự cân bằng đó.

không khía cạnh nào dường như chiếm ưu thế

Và điều đó thường được cho là đúng với cá nhân Thiên Bình—họ sẽ chỉ tiến xa theo một trong hai hướng.

sau đó sự cân bằng thay đổi và phàm ngã dần dần trở nên tiêu cực và linh hồn hay tinh thần trở nên thống trị và tích cực. [2a]

Và đây là kết quả của sự đảo ngược bánh xe và linh hồn di chuyển vào vị trí nổi bật.

Bây giờ, hãy nghĩ về cuộc sống của bạn, kiếp sống hiện tại của bạn, khi nói đến những điều đang được thảo luận ở đây: chúng ta đang ở giai đoạn đạt được sự cân bằng, không có quá nhiều linh hồn, không có quá nhiều phàm ngã, giữ cân bằng, hay vấn đề hiện tại bị ép buộc, và linh hồn có trở nên tích cực còn Kẻ Chận Ngõ hay phàm ngã trở nên tiêu cực? Hãy nghĩ về điều đó trong một lúc. Khi tôi nói hãy nghĩ về điều đó, tôi thường muốn nói hãy tham thiền về nó. Vì vậy, hãy tạm dừng ở đây một chút và mọi việc với bạn như thế nào? Hãy xem, liệu linh hồn có trở nên tích cực đối với Kẻ Chận Ngõ và Kẻ Chận Ngõ đã chuyển từ trạng thái tích cực sang trạng thái tiêu cực ngày càng tăng, hoặc tính nhạy cảm hoặc chịu kiểm soát ngày càng gia tăng? Nói cách khác, Kẻ Chận Ngõ không còn ‘ra lệnh’ nữa và điều này có nghĩa là việc thấm nhập của linh hồn sẽ tăng lên.

Bây giờ, còn có những điểm khác, nhưng chúng đặc trưng về mặt chiêm tinh, và tôi nghĩ rằng lần sau sẽ là thời điểm tốt để tìm hiểu chúng vì chúng có một số cấu trúc cung rất thú vị, và như bạn thấy, nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, phải không?

Chúng ta có thể thảo luận về vấn đề Kẻ Chận Ngõ này trong chừng mực mà chúng ta đã đề cập đến, và tất nhiên, điều rất quan trọng đối với mỗi chúng ta là tìm ra xem chúng ta, vị đệ tử, đang đứng ở đâu trong mối quan hệ với Kẻ Chận Ngõ. Chúng ta, vị đệ tử, là linh hồn đang nhập thể, có lẽ chúng ta chưa phải là phàm ngã được linh hồn thấm nhập, và chúng ta phải xem tiến bộ thực sự của mình có thể là gì, và điều này đưa chúng ta đến trang 155/156. Những giai đoạn này rất quan trọng và có 17 giai đoạn trong số đó.

Ôn lại bài học

Hãy cùng ôn tập lại một chút. Chúng ta đã nghiên cứu sáu điểm. Điểm thứ nhất, được đề cập trong buổi hội thảo trước, Kẻ Chận Ngõ về cơ bản là bản chất phàm ngã, một sự thống nhất được tích hợp, khi Kẻ Chận Ngõ hình thành vào thời điểm con người định hướng lại cuộc sống, và y bắt đầu hướng đến những điều cao đẹp hơn thay vì chỉ ham muốn.

Y sẽ có nhiều cơ hội trong giai đoạn chuyển tiếp này để trải qua quá trình ham muốn – khát vọng – ham muốn – khát vọng. Vì vậy, y không chỉ tái định hướng, y chưa hoàn toàn từ bỏ ham muốn thấp kém và sự ích kỷ. Sau đó, có ý tưởng cho rằng bản chất phàm ngã không phải là Kẻ Chận Ngõ trong một thời gian dài cho đến khi nó có thể được kiểm soát, con người thực sự đã định hướng lại bản thân và có thể được chi phối từ cõi Thượng trí. Và ngày càng tăng, bản chất phàm ngã trở thành Kẻ Chận Ngõ khi con người quyết tâm tiến tới Cổng Điểm đạo. Và sau đó là giai đoạn mà chúng ta rèn luyện Kẻ Chận Ngõ một cách phân biện, và nó bắt đầu bằng việc Kẻ Chận Ngõ trở nên tích cực, sau đó trải qua giai đoạn cân bằng, và sau đó linh hồn trở nên tích cực, hoặc ít nhất là linh hồn trong kiếp hiện tại, vị đệ tử, trở nên tích cực. Và khi chúng ta thực sự có thể giữ cho thể trí ổn định trong ánh sáng, chúng ta đang đưa Thiên thần và Kẻ Chận Ngõ đến một mối quan hệ mật thiết. Ban đầu họ không hòa hợp. Đó là điều chúng ta cần suy ngẫm. Họ cách xa nhau. Cuối cùng họ sẽ hòa nhập hoàn toàn.

Và sau đó là điểm thứ sáu. Chúng ta được cung cấp một chút về các phẩm chất chiêm tinh học ở đây. Chúng ta đang xem xét ba giai đoạn: Kẻ Chận Ngõ tích cực; sự cân bằng; và biến Kẻ Chận Ngõ thành tiêu cực, và các cung hoàng đạo khác nhau liên quan đến quá trình này, và trong phần tiếp theo, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta những cung hoàng đạo đó: Kẻ Chận Ngõ tích cực Song Tử, sự dao động; Nhân Mã khi bạn trở thành đệ tử nhất tâm kiểm soát Kẻ Chận Ngõ tiêu cực, khi đó bạn thực sự hướng đến ngưỡng cửa điểm đạo; và Tất nhiên, Hổ Cáp với tất cả những đấu tranh của nó đi trước dấu hiệu Nhân Mã.

Vì vậy, chúng ta thường phải trải qua một quãng thời gian thực sự khó khăn để kết thúc giai đoạn cân bằng và khiến mọi thứ chuyển động trở lại từ giai đoạn Thiên Bình dễ chịu hơn. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó vào lần tới.


  1. chữ thập Ai Cập  2. The first ray aspirant who fails to overcome his Dweller may become a “destroyer of souls”, as it is called… The second ray aspirant who builds his Dweller and permits its steady and increasing control becomes a “deluder of souls”. He is the true Anti-Christ… The third ray person who also fails to shatter his [Page 241] “Dweller” becomes what is called a “manipulator of souls” and uses the mind to destroy the real and to put a veil between the man and reality. It must be remembered that none of these names and these activities refer to the soul on its own plane but only to human souls in incarnation on the physical plane. GAW, 240  3. Hãy đưa ngón tay ngươi ra đây, và hãy xem tay Ta; hãy đưa tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Giăng 20:27)  4. Thái âm Tổ Phụ (Lunar Pitris) … Trở thành con người. Ở cấp độ cao hơn, họ sẽ trực tiếp bước vào quá trình tiến hóa động vật của chu kỳ tiếp theo và do đó cuối cùng sẽ biệt ngã hóa. Ba cấp độ cao hơn của họ sẽ trở thành người thú, và bốn cấp độ thấp hơn sẽ đóng góp vào hình thể tứ phân của con người trong cuộc sáng tạo tiếp theo.

  5. Tapestry of the God.  6. The first ray aspirant who fails to overcome his Dweller may become a “destroyer of souls”, as it is called… The second ray aspirant who builds his Dweller and permits its steady and increasing control becomes a “deluder of souls”. He is the true Anti-Christ… The third ray person who also fails to shatter his [Page 241] “Dweller” becomes what is called a “manipulator of souls” and uses the mind to destroy the real and to put a veil between the man and reality. It must be remembered that none of these names and these activities refer to the soul on its own plane but only to human souls in incarnation on the physical plane. GAW, 240  7. Cụm từ “thiên thần tốt đẹp” được Abraham Lincoln sử dụng trong Bài diễn văn Gettysburg nổi tiếng của ông, được trình bày vào ngày 19 tháng 11 năm 1863. Trong bài phát biểu này, Lincoln đã đề cập đến những “thiên thần tốt đẹp” như một nguồn hy vọng và nguồn cảm hứng trong thời kỳ đen tối của Nội chiến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Lincoln không đưa ra định nghĩa cụ thể về “thiên thần tốt đẹp”. Nhiều nhà sử học và học giả đã đưa ra những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của cụm từ này


Leave Comment