Hành trình linh hồn (Phần 1)

[Những ghi chép lược dịch từ webinar “Journey of the Soul” của Thầy David Hopper, trường nội môn Morya Federation. Toàn bộ các bài giảng có thể được xem tại trang Makara]

1. Sự tiến hóa của Linh Hồn là một sự tiến hóa của Tâm Thức

Cách đây khoảng 18 triệu năm, hành trình của Linh Hồn đã bắt đầu thông qua một tiến trình được gọi là biệt lập ngã tính (individualization), khi con người trở thành một thực thể có ý thức và lý trí. Tiến trình này liên quan đến việc truyền đạt tia sáng của trí tuệ hay khả năng tư duy vào trong con người. Thuở ban đầu, tia sáng này đã cho con người cảm giác đầu tiên về “cái tôi” tách biệt mà trước đó con người đã tồn tại qua nhiều kiếp sống mà không có mục đích gì đặc biệt, ngoại trừ việc thu thập trải nghiệm và hiểu biết về việc anh ta là ai và là gì. Tia sáng trí tuệ này đã khởi động bản năng con người để hoạt động với hình tướng vật chất.

Trước thời điểm đó thì con người vẫn như một người-thú, chưa phát triển về mặt tinh thần và chỉ có những ham muốn vật chất. Trải qua những thời đại rất dài lâu, con người đã tiến hóa từ sự hiện hữu thuần vật chất và cảm xúc đến như ngày nay. Tuy hiện tại đa số nhân loại vẫn đang sống nhiều với cảm tính, nhưng trí tuệ của chúng ta đã tiến hóa đến mức có thể tích hợp những phương diện cao nhất của bản chất chúng ta với Linh Hồn, và cuối cùng là với Tinh Thần thuần khiết được gọi là Chân Thần (Monad).

Hành trình của Linh Hồn hoàn toàn là về một sự tích hợp và tái hợp nhất với Tinh Thần thuần khiết đó, với ý thức nhận thức trọn vẹn và cuối cùng là trở thành một Chân Sư Minh Triết.

Điều này được thực hiện qua Con Đường Giải Thoát (Path of Liberation). Từ sự thấu hiểu cao cả đó, con đường giải thoát là về sự sống của Tinh Thần tìm cách tự giải thoát mình, tự do khỏi ảnh hưởng của vật chất.

Nói chung, từ quan điểm của người chí nguyện hay người đệ tử, đây là con đường mà cuối cùng bạn sẽ lựa chọn để thức tỉnh và trở nên ý thức về những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, và buông bỏ những lôi kéo và ảnh hưởng của các cõi giới thấp.

Như vậy, bước trên Thánh Đạo để bạn có thể trở thành một Linh Hồn ý thức trọn vẹn và một người đồng sáng tạo với Thiêng Liêng trên Trái Đất.

“I am my own mystery, wrapped in an enigma, surrounded by illusion (Tôi là huyền nhiệm của riêng mình, bọc trong một bí ẩn, bao quanh bởi ảo tưởng)” – Winston Churchill

Vậy Linh Hồn và mục đích của Linh Hồn là gì?

Cấu tạo con người
Cấu tạo Con người
Bảy Cảnh giới của Thái dương hệ

2. Mục đích của Linh Hồn trong sự tiến hóa

Linh Hồn có vai trò như trung gian hay “Tác Nhân” của Chân Thần – Tinh Thần thuần khiết của chúng ta. Nó nằm giữa Chân Thần và các cõi giới thấp, làm trung gian và kết nối chúng lại với nhau.

Tâm thức của Linh Hồn mở rộng đến các thể thuộc những cõi giới thấp của cõi hồng trần (hạ giới) – dĩ thái, cõi cảm dục (trung giới) và cõi hạ trí. Các thể thấp này (thể xác – thể cảm xúc – thể hạ trí) cấu thành Phàm Ngã (Personality). Ba thể này có một tương ứng cao hơn của chúng được gọi là Tam Nguyên Tinh Thần (Spiritual Triad), bao gồm: Atma, Buddhi (Bồ Đề) và Manas (Trí Tuệ).

Chân Thần – Tinh Thần thuần khiết của chúng ta là đỉnh cao của trải nghiệm con người và đại diện cho tia sáng Thiêng Liêng bên trong chúng ta. Linh Hồn kết nối với nó qua Cõi Thượng Trí.

Trước khi tích hợp Linh Hồn thì con người là một phàm ngã tách biệt. Tách biệt bởi vì trí tuệ và tâm thức hầu như luôn tách rời với trải nghiệm trực tiếp về Tinh Thần thuần khiết. Y tồn tại trên các cõi hạ trí, cảm dục (trung giới) và hồng trần (hạ giới). Y hiện hữu với những hình tư tưởng, những cảm xúc và tương tác với vật chất trọng trược qua năm giác quan của mình. Y học hỏi, thu đạt kinh nghiệm và minh triết qua nhiều kiếp sống. Y có những mối quan hệ với những người khác qua công việc, gia đình, tình cảm yêu đương lãng mạn và nhiều những cuộc gặp gỡ cá nhân hay vô tư khác.

Một phương diện chính của con đường tinh thần là hiểu biết mục đích cao cả của nó là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu rằng mục đích của chúng ta được bao bọc và liên kết mật thiết với mục đích Linh Hồn của chúng ta.

Vậy thì mục đích của Linh Hồn là gì?

Trước hết, mục đích của Linh Hồn là tiến hóa tâm thức và hợp nhất với Chân Thần. Tinh Thần thuần khiết hay Chân Thần của chúng ta đang có một trải nghiệm con người qua phàm ngã được nhúng trong vật chất. Linh Hồn hoạt động như trung gian giữa bản thể Tinh Thần cao hơn và phần vật chất thấp hơn.

Trải qua nhiều kiếp sống, Linh hồn đã thu đạt vô số những trải nghiệm qua phàm ngã và muốn tích hợp và hợp nhất phản ánh thấp hơn này của nó. Mục đích của Linh Hồn tối hậu là thay thế biểu đạt trọng trược của phàm ngã tam phân với những năng lượng cao cả hơn của Linh Hồn, và sau đó là với Tam Nguyên Tinh Thần.

Qua thời gian, con đường tinh thần sẽ chỉ ra cho người tìm kiếm tâm linh rằng mục đích cao nhất của anh ta là nhận thức và ý thức về bản chất của các mãnh lực và các năng lượng hiện diện trong các thể xác – thể cảm xúc – thể trí của mình và hợp nhất chúng với Linh Hồn.

Để làm được điều này, anh ta phải học cách kết nối và hợp nhất phàm ngã tam phân với Linh Hồn để trở thành Một trong tâm thức.

Trong tiến trình này, anh ta sẽ học cách giải thoát những khuynh hướng thấp kém của mình, và cho phép Linh Hồn cho anh ta thấy rằng, khi đã được tích hợp, anh ta có thể phụng sự và tham gia một cách hữu thức vào trong sự tiến hóa của nhân loại.

Trong quá trình thanh luyện (purification), người tìm kiếm tâm linh (spiritual seeker) phải hoàn toàn ôm trọn Thánh Đạo và “trở thành chính Con Đường Đạo” Anh ta đang học một cách thức mới của hiện hữu, tư duy và cảm nhận và sẽ hiểu rằng cái biết xảy ra một cách trực tiếp. Anh ta học cách giữ lối tư duy này trong khi kết nối trực tiếp với Linh Hồn. Điều này được thực hiện tốt nhất qua việc tham thiền.

Thông qua tham thiền và nghiên cứu tinh thần về minh triết thiêng liêng, qua các tác phẩm của, ví dụ như, H.P. Blavatsky, Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian, Helena / Nickolas Roerich, và Patanjali, người tìm kiếm chân lý (spiritual seeker) phát triển những quan năng đang thức tỉnh bên trong mình như sự phân biện và phân biệt trong tư duy. Với những quan năng này, bạn có thể cảm nhận được mục đích cao cả của mình trong sự tiến hóa.

Qua thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng có một quá trình tiến hóa, và một Thiên Cơ – một Kế Hoạch cho sự thay đổi và rằng bạn đang học cách để là một phần “hữu thức” trong đó. Một khi được kết nối với Linh Hồn, thì phụng sự là một biểu đạt tự nhiên hướng đến việc hoàn thành mục đích của Linh Hồn.

Vậy Thiên Cơ là gì?

3. Thiên Cơ – Kế Hoạch Thiêng Liêng (The Divine Plan)

Những giáo huấn của Minh Triết Ngàn Đời trình bày một sự hiểu biết về linh hứng Thiêng Liêng đến từ thái dương và vũ trụ. “Linh hứng” này là một dạng tri thức và năng lượng được đưa xuống thành “Thiên Cơ”.

Thiên Cơ là một bản thiết kế gốc hay công thức năng lượng biểu đạt ánh sáng, tình thương và ý chí hướng thiện cho toàn thế giới. Trong dạng thức cơ bản nhất của mình, nó là một hình tư tưởng biểu đạt 3 phương diện Thiêng Liêng chính hoạt động trong Nhân Loại – được gọi là: Ý Chí, Tình Thương và Thông Tuệ Linh Hoạt (Will, Love and Active Intelligence).

Ai dẫn dắt Thiên Cơ cho nhân loại?

Thiên Cơ được dẫn dắt bởi nhóm các Linh Hồn tiến hóa cao hay các Chân Sư thăng thiên, những người cũng đã từng lâm phàm, chịu khổ đau như chúng ta, và cuối cùng đạt được giải thoát khỏi cõi hồng trần và vòng luân hồi. Họ được gọi là Thánh Đoàn và hoạt động như những người trông nom, bảo hộ để Thiên Cơ được thực thi trên Trái Đất.

Đấng Christ và Đức Phật đều thuộc Thánh Đoàn bao gồm vô số những thành viên khác nữa như các Chân Sư, các vị Thánh, các nhà Hiền Triết thuộc tất cả các nền văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng qua nhiều thời đại.

Thánh Đoàn, trong vai trò những người trông nom Thiên Cơ, cung cấp bản thiết kế gốc cho sự tiến hóa của cá nhân và của hành tinh, bằng cách truyền đạt nó đến những người tìm đạo (spiritual seeker), qua những ấn tượng. [Ấn tượng là ý tưởng, cảm xúc về điều gì đó hoặc nhân vật nào đó, đặc biệt khi nó được tạo ra mà không có sự có mặt của tư tưởng hữu thức. Nghĩ về nó như “ấn tượng ban đầu” của bạn về một người hay nơi chốn].

Trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới, những người tìm đạo, những người phụng sự ánh sáng – Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian diễn giải Thiên Cơ qua vô số những ngành nghề bằng cách thực hành những giá trị cao cả như thiện chí, sự hợp tác và hạnh vô tổn hại (harmlessness) trong mọi tư tưởng và hành động.

Cuối cùng, mãnh lực của thiện chí sẽ là một biểu đạt chính của những mối quan hệ con người đúng đắn trong tất cả các vấn đề của nhân loại. Điều này sẽ bảo đảm một trật tự thế giới được duy trì thông qua sự hợp tác chứ không phải quyền lực áp đặt, hay một giấc mơ không tưởng.

Những mối quan hệ đúng đắn của con người là gì? Trong cuốn sách “Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn”, Chân Sư Tây Tạng nói rằng: “Mối quan hệ đúng đắn của con người” không chỉ là thiện chí…đó là một sản phẩm hay kết quả của thiện chí và cái khởi xướng cho những thay đổi có tính xây dựng giữa các cá nhân, cộng đồng và quốc gia.”. Về bản chất, đây là kết quả của tình thương và sự chấp nhận giữa các nhóm người và các quốc gia, dân tộc. Một biểu đạt chính của Thiên Cơ đối với giai đoạn tiến hóa của chúng ta hiện nay là sự kết hợp của trái tim và trí tuệ như thế.

Leave Comment