Chiêm tinh học nội môn -8-

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm chính của chiêm tinh học nội môn thông qua các câu hỏi và trả lời.

1. Chiêm tinh học Nội môn có phải là chiêm tinh học nghiên cứu lá số của linh hồn hay không?

Chiêm tinh học nội môn không nghiên cứu lậpgiải đoán lá số của linh hồn, mà là chiêm tinh học giải đoán lá số chiêm tinh của một người trong kiếp sống hiện tại, trên quan điểm mục tiêu của linh hồn trong kiếp sống. Lá số của linh hồn có thể được lập nhưng nó vượt ngoài tầm hiểu biết và khả năng của con người hiện tại, vì lá số đó buộc chúng ta phải quay về quá khứ vài chục triệu năm, khi nhân thể hay Hoa Sen Chân Ngã được Thái dương Thiên Thần kiến tạo, và đối với một số người, có thể phải quay về dãy Mặt Trăng, và thậm chí có người phải quay về thái dương hệ trước đây! Do đó, nó nằm ngoài khả năng của con người trong trình độ hiện tại.

Gọi là chiêm tinh học nội môn vì nó vẫn sử dụng lá số chiêm tinh thông thường được lập cho một người căn cứ vào ngày, giờ sinh, nơi chốn sinh, nhưng việc luận giải lá số có những quan điểm khác với chiêm tinh học thông thường. Nó cũng được gọi là Soul-centered astrology—chiêm tinh học tập trung vào linh hồn, tương phản với personality-centered astrology của chiêm tinh học thông thường hay ngoại môn.

Trong chiêm tinh học nội môn, vẫn sử dụng các hành tinh thông thường nhưng có bổ sung thêm Vulcan, một hành tinh được cho là nằm gần mặt trời. Vòng hoàng đạo sử dụng là vòng hoàng đạo xích đới (tropical).

2. Chiêm tinh học nội môn được dùng để giải đoán cho những ai?

Chiêm tinh học nội môn dùng cho những người tiến hoá cao, những người đã thức tỉnh với ảnh hưởng của linh hồn. Khi con người đã đạt đến một trình độ tiến hóa nào đó thì những ảnh hưởng chiêm tinh trước đây chưa tác động bắt đầu thể hiện ảnh hưởng của chúng. Do đó cần tính đến các ảnh hưởng này trong việc luận đoán lá số chiêm tinh. Đây là những lời của đức DK:

Lý do mà Tôi đưa ra là nhân loại đã đủ tiến hóa để cho chiêm tinh học của linh hồn sẽ sớm trở nên khả dĩ; từ nhiều quan điểm, nó đảo ngược tiến trình thông thường. Điều này vừa khôn ngoan vừa cần thiết và cũng không thể tránh được. Sau rốt, các nhà chiêm tinh sẽ được chia thành hai hạng: chiêm tinh gia ngoại môn sẽ bận tâm đến lá số của phàm ngã, và chiêm tinh gia nội môn là những người sẽ quan tâm đến các mục đích của linh hồn.

“..humanity is enough evolved so that the astrology of the soul will become possible before long; it constitutes—from many points of view—a reversal of normal procedure. This is both wise and necessary, and also inevitable. Astrologers will eventually be divided into two classes: the exoteric astrologers who will be occupied with the horoscope of the personality, and the esoteric astrologers who will be occupied with the purposes of the soul.” EA 17 [1]

Chiêm tinh học nội môn tự nó liên quan chủ yếu đến sự khai mở tâm thức, với các tác động làm nó thức tỉnh với “các quà tặng” đặc biệt của bất cứ dấu hiệu hoàng đạo đặc biệt nào và của các cung, với phản ứng của con người và sự làm phong phú thêm tiếp theo sau sự đáp ứng của con người đối với ảnh hưởng của một dấu hiệu hoàng đạo vốn tác động qua các hành tinh nội môn từ quan điểm nhận thức nhân đạo, của tình trạng đệ tử và của điểm đạo.

Esoteric astrology concerns itself primarily with the unfoldment of consciousness, [Page 146] with the impacts which awaken it to the peculiar “gifts” of any particular sign and ray endowment and with the reaction of the man and his consequent enrichment through his response to the influence of a sign, working through the esoteric planets from the angle of humanitarian awareness, of discipleship and of initiation. EA 145-6

3. Đâu là sự khác biệt giữa “Dấu hiệu Hoàng đạo” (signs of the zodiac) và các chòm sao của Hoàng đạo (constellations of the zodiac)?

Đức DK phân biệt rất rõ hai khái niệm trên. Các dấu hiệu của vòng hoàng đạo mà chúng ta sử dụng (vòng hoàng đạo xích đới—tropical zodiac) mang tên gọi Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử … không trùng với các chòm sao mang cùng tên gọi đó. Ví dụ một người sinh vào tháng 8 có cung Mặt trời Sư Tử, nhưng thật sự mặt trời không ở vào vị trí của chòm sao Sư Tử vào lúc người đó sinh ra. Tuy thế, lá số chiêm tinh được lập dựa vào các dấu hiệu hoàng đạo đó vẫn đúng, đúng cho những người bình thường cho đến thời điểm người đó đã tiến hoá đủ cao để những ảnh hưởng của dấu hiệu đó không còn mạnh nữa. Ảnh hưởng của các dấu hiệu hoàng đạo chủ yếu là ảnh hưởng của các hình tư tưởng liên quan đến các dấu hiệu đó đã được tạo ra trong hàng ngàn năm:

Tuy nhiên, khi lấy lá số chiêm tinh của một người được sinh ra trong một tháng đặc biệt, nên nhớ rằng (điều rất ít khi được nhớ) hiện nay tháng và dấu hiệu hoàng đạo không khớp nhau. Ví dụ, thực sự mặt trời không ở chòm sao Sư Tử trong tháng tám. Do đó, việc giải thích chính xác một lá số phần lớn thuộc về trắc tâm (psychometrical) và dựa vào hình-tư-tưởng của chòm sao vốn đã được tạo ra qua nhiều thời đại bởi các nhà chiêm tinh. Năng lượng theo sau tư tưởng. Trong nhiều ngàn năm qua, một số loại năng lượng và hiệu ứng định tính của chúng gây ra trên vật chất và hình thể đã được xem như thế, vì vậy, chúng trở thành như thế, ngoại trừ trong trường hợp của người tiến hóa cao, của người tầm đạo chân chính, tức là những người đã tự định hướng, và như thế thoát khỏi bánh xe của sinh tồn và bắt đầu chi phối các ngôi sao của mình, và như là không còn dưới sự cai quản và sự thống trị của chúng nữa.

In casting the horoscope of a human being who is born in a particular month, however, it should be borne in mind (which it seldom is) that now the month and the sign do not coincide at all. The sun is really not in Leo, for instance, during the month of August. The correct interpretation therefore of a chart is largely psychometrical and dependent upon the thought-form of the constellation which has been built up for ages by the astrologers. Energy follows thought. For thousands of years certain types of energy and their consequent qualifying effects on substance and form have been considered to be thus and so. Therefore, thus they are, except in the case of the highly evolved, of the true aspirant who has oriented himself, and is thus escaping from the wheel of existence and beginning to govern his stars, and so is no longer under their rule and domination.

4. Lá số chiêm tinh của một người có nói lên định mệnh của một người trong kiếp sống hay không? Hay nói cách khác, nó có xác định những gì sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi?

Lá số không xác định định mệnh của một người, nó chỉ nêu lên các hoàn cảnh có khả năng tác động lên một người. Nó không chỉ ra một định mệnh cứng nhắc, mà chỉ chỉ ra khả năng của những gì có thể xảy ra. Nó không nói rằng “một người có lá số thế này sẽ làm vua hay tổng thống, hoặc lá số thế này sẽ là người bần cùng, ăn mày”. Một ngày, giờ đặc biệt nào đó không dành riêng cho cá nhân có số mệnh nào đó. Trên thế giới, cứ mỗi phút có bao nhiêu người được sinh ra trong cùng một thành phố, không có gì đảm bảo những người đó có cùng định mệnh. Ngược lại, theo quan điểm của chiêm tinh học nội môn, việc luận đoán lá số của một người trước tiên phải căn cứ vào trình độ tiến hóa của một người, và điều này đòi hỏi trực giác của nhà chiêm tinh nội môn để đánh giá đúng đối tượng:

Do đó, tùy theo mức tiến hóa của một cá nhân trên Thánh Đạo hay, nói cách khác, tuỳ vị trí của cá nhân trên bánh xe sự sống, chiêm tinh gia thực tiễn sẽ sắp đặt cách lý giải lá số. Điều đó sẽ cần đến lao động và suy nghĩ của chiêm tinh gia có trực giác, tùy thuộc vào sự tiếp xúc của linh hồn và quá trình tham thiền thâm sâu để xác định được tiến trình lý giải chiêm tinh cho những người vốn là các linh hồn tích cực và linh hoạt ở giai đoạn này hay giai đoạn khác trong các giai đoạn cuối trên Thánh Đạo. Việc lập lá số của người trung bình hoặc người kém phát triển không gây ra khó khăn nào như thế cả.

Hiện nay các biểu đồ được lập nên dựa vào nền tảng của tình trạng cá nhân hoặc của cung phàm ngã, nếu nhà chiêm tinh học có đủ may mắn để biết hoặc để đoán được nó một cách chính xác; tuy nhiên, nếu đối tượng là một người tiến hóa, bấy giờ biểu đồ sẽ thường sai vì các hành tinh vốn chi phối trong trường hợp người bình thường hoặc kém tiến hóa, lại ngưng ảnh hưởng vào con người tinh thần và đệ tử. Người bình thường chủ yếu bị chi phối trong các sự kiện của sự sống ở cõi trần bởi vị trí của các hành tinh trong 12 cung, và chúng đến lượt mình bị chi phối bởi một số ảnh hưởng nghiệp quả mà người tiến hóa đã vượt qua, hoặc đang vượt qua. Sau cùng lá số chiêm tinh sẽ được lập dựa vào nền tảng của cung linh hồn, và khi đó các dấu hiệu hoàng đạo vốn đang chi phối các hoạt động, và ảnh hưởng của nhóm các chủ tinh hiện tại sẽ bị giảm đi một cách đáng kể.

Các năng lực hành tinh mới (truyền dẫn các năng lượng hoàng đạo) sẽ kiểm soát và quan trọng hơn các năng lực cũ, do đó đưa con người tiếp xúc với các lực khác nhau. Sau rốt, sẽ đến lúc con người sẽ trở nên bén nhạy với toàn bộ phạm vi rung động; lúc bấy giờ sẽ có các biểu đồ sẽ được thiết lập được gọi là “các biểu đồ của thập giá” (“charts of the crosses”) và không đơn thuần là các chỉ dẫn của các ảnh hưởng hành tinh trong mười hai nhà. Tôi tự hỏi không rõ hiện nay có bất cứ nhà chiêm tinh còn sống nào có khả năng làm được điều này. Các biểu đồ này thuộc loại biểu đồ mà theo đó các Chân sư đánh giá các đệ tử của Các Ngài và là các biểu đồ lý thú nhất; Tôi có nói đến chúng ít nhiều trước đây trong bộ Luận này. “Các biểu đồ của thập giá” này là các biểu đồ vốn được chuẩn bị trước khi có cuộc điểm đạo thứ ba, vào lúc mà con người bắt đầu “việc tiếp cận” của mình với Thập Giá Chủ Yếu của cõi trời. Ở đây Tôi xin nhắc bạn, cho dù đó là một mẫu thông tin vô dụng đi nữa, thì cuộc điểm đạo chủ yếu thứ năm của hành tinh chúng ta lại là cuộc điểm đạo vũ trụ thứ nhất, giống như cuộc điểm đạo thứ ba là cuộc điểm đạo thứ nhất của thái dương hệ. Hai cuộc điểm đạo thứ nhất thì thuộc về hành tinh trong các hàm ý của chúng. Trình bày nói trên có một ý nghĩa về chiêm tinh sâu xa và huyền bí.

5. Có hành tinh tốt hay hành tinh xấu hay không? Hoặc các yếu tố chiêm tinh tốt hoặc xấu không?

Câu hỏi này thường xảy ra vì nhiều nghĩ rằng một số yếu tố chiêm tinh chỉ mang lại điều xấu. Ví dụ là Thổ tinh hoặc Diêm Vương tinh. Nhưng quan điểm chiêm tinh học nội môn là không có yếu tố nào thuần tốt hoặc thuần xấu, mà ảnh hưởng tốt xấu tuỳ thuộc vào đối tượng tiếp nhận như thế nào. Đọc tới đây bạn có thể nhớ lại những lời của David Cochrane nói trong bài trước cùng ý như thế. Đây là lời đức DK:

Phát biểu tiếp theo mà Tôi muốn trình bày vốn là các phát triển tự nhiên của các phát biểu trên: các năng lượng của vòng hoàng đạo, của thái dương hệ và của hành tinh, tác động dưới hình thức lực kích thích hay cản trở tùy theo loại dẫn thể hay khí thể mà chúng tác động vào; bản chất của các dẫn thể (vehicles) này và năng lực của chúng để thu hút, đáp ứng, loại bỏ, tiếp nhận và chuyển hóa đều hoàn toàn tùy thuộc vào mức tiến hóa đã đạt được và cũng tùy thuộc vào tình hình chung của hành tinh và tâm lý đang có trong gia đình nhân loại ở bất cứ thời kỳ đã chọn nào. Một ví dụ cho điều sau cùng là ngày nay có thể nhìn thấy trên thế giới, nơi mà các lực đang khuấy động với một mức độ, nhịp độ hầu như dữ dội và có phần mới mẻ trên sự sống hành tinh chúng ta, khơi dậy từ các tư tưởng gia trên thế giới một sự đáp ứng được tăng cường thêm rất nhiều, nhờ thế kích thích họ nỗ lực nhiệt thành theo các đường lối ý thức hệ, nhưng đồng thời chúng lôi kéo từ quần chúng và người kém tiến hóa không gì ngoài sự sợ hãi, một số phận đáng thương, sự suy yếu vật chất lan rộng và nhiều phản ứng không mong muốn từ bản chất hình hài.

 

  1. EA Esoteric Astrology

Leave Comment