Chiêm tinh học nội môn -7-

Bắt đầu từ bài thứ bảy này chúng ta sẽ đi vào chiêm tinh học nội môn. Trước tiên chúng tôi xin trích dịch chương Astrology and Energies trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là chương mở đầu để dẫn nhập vào quyển sách Esoteric Astrology đồ sộ của đức DK. Là chương giới thiệu, nó tóm lược những điểm chính của chiêm tinh học nội môn, nhưng không vì thế mà dễ hiểu. Bạn không thể hiểu nó nếu bạn không nắm được những khái niệm của chiêm tinh học thông thường.

Chúng tôi cũng xin nói qua một chút về các thuật ngữ chiêm tinh. Chiêm tinh học còn mới mẻ đối với người Việt, và các thuật ngữ của nó chưa phổ biến nhiều. Do đó, nhiều thuật ngữ được dịch khác nhau. Lấy ví dụ là Cung Hoàng đạo. Tiếng Anh là Signs hay signs of the Zodiac—các dấu hiệu của vòng hoàng đạo. Chữ Cung được dùng khá nhiều và làm rối trí người học. Chữ Cung (Signs) trong chiêm tinh học đúng ra nên dịch sát nghĩa là dấu hiệu (hoàng đạo). Chúng là các biểu tượng cho 12 phần của vòng hoàng đạo. Vào thời kỳ đầu của chiêm tinh học (cách nay vài ngàn năm), dấu hiệu hoàng đạo trùng với chòm sao cùng tên trên bầu trời, nhưng hiện nay thì do hiện tượng tuế sai, các dấu hiệu hoàng đạo không còn trùng với các chòm sao nữa. Cung Hoàng đạo này không phải các chòm sao (constellations) của vòng hoàng đạo, và cũng phải các Cung (Rays) của nhà huyền bí học. Nhà huyền bí học dịch chữ Rays thành Cung cũng là một tồn tại của quá khứ. Bảy Cung của Tâm lí học nội môn khác với Cung Hoàng đạo. Kế đến là thuật ngữ House—nhà của chiêm tinh học. Thuật ngữ này đáng được dịch là cung nhất, giống như các cung của Tử Vi đẩu số: cung mệnh, cung Phụ mẫu…. Tuy nhiên do đã có nhiều cung rồi nên đành dịch houses là nhà hay cung địa bàn.

++++++++++++++++++++++++++++++

CHIÊM TINH HỌC VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG

Một nhóm các năng lượng thứ ba phải được thêm vào hai nhóm các năng lượng này, và các năng lượng này là cơ sở của nhiều nghiên cứu chiêm tinh học của chúng ta. Chúng xuất phát từ mười hai chòm sao tạo thành vòng hoàng đạo thái dương của chúng ta. Ảnh hưởng của chúng là vô hạn, và sự hoán đổi vị trí của ba nhóm năng lượng này dẫn đến sự phức tạp vô cùng tận mà chúng ta nhận thấy trong thiên nhiên. Những lời tuyên bố của các nhà chiêm tinh về sự thực của các năng lượng tác động lên cơ thể con người có thể là đúng, nhưng các khẳng định của họ về khả năng giải thích thì đa phần không có cơ sở. Những người thông minh nhất trên hành tinh thật sự biết rất ít; vì đừng quên rằng các vị Chân sư (adepts) chủ yếu dùng trực giác. Các năng lượng này để lại dấu vết của chúng trên mọi hình hài trong mọi giới của thiên nhiên, tác động như một lực gây trở ngại hoặc một lực kích thích. Chúng làm cho một loại năng lượng đạt đến một sự biểu lộ hoàn hảo hơn về tính chất của một hình hài nào đó, hoặc kềm hãm một hình hài khác khỏi một sự biểu lộ phát triển.

To these two energies, a third group of energies must be added, and these are the basis of much of our astrological research. They emanate from the twelve constellations which form our solar zodiac. Their effect is infinite and the permutations of these three groups of energies lead to the infinite complication which we find in nature. The claims of the astrologers as to the reality of the energies playing upon the human organism can be seen to be true; their claims as to their capacity to interpret are for the most part unfounded[1]. So little is really known by the highest intelligence on the planet; for, forget not, that the adepts utilize primarily the intuition. These energies leave their mark upon every form in every kingdom in nature, acting as a retrograding or a stimulating force. They carry one type of energy on to a fuller expression of the quality of any form, or hold another back from a developed manifestation.

Thật không thích hợp ở đây để phác hoạ bản chất của chiêm tinh học thực sự. Sự kiện rằng chiêm tinh học là một khoa học, và một khoa học tương lai, là đúng thật. Sự kiện rằng chiêm tinh học ở khía cạnh cao nhất và cách diễn giải thật sự của nó sẽ cho phép con người cuối cùng tập trung sự hiểu biết của mình và hoạt động một cách đúng đắn, thì cũng đúng. Sự kiện rằng trong những tiết lộ mà chiêm tinh học sẽ cho biết trong thời gian sắp tới người ta sẽ tìm thấy bí mật của sự phối hợp thực sự giữa linh hồn với hình tướng cũng chính xác. Nhưng chiêm tinh học đó vẫn chưa được tìm thấy. Còn quá nhiều điều bị bỏ qua và quá ít điều được biết đến để làm cho chiêm tinh học thành môn khoa học chính xác như nhiều người đã tuyên bố. Tuyên bố đó sẽ được thực hiện vào một ngày nào đó trong tương lai, nhưng giờ thì chưa phải lúc.

It is not opportune[2] here to outline the nature of true astrology. That astrology is a science, and a coming science, is true. That astrology in its highest aspect and its true interpretation will enable man eventually to focus his understanding and to function rightly is equally true. That in the revelations that astrology will make in time to come will be found the secret of the true coordination between soul and form is also correct. But that astrology is not yet to be found. Too much is overlooked and too little known to make astrology the exact science that many claim it is. The claim will be fulfiled at some future date, but the time is not yet.

Tuy nhiên, có thể lưu ý vắn tắt một vài yếu tố mà các nhà chiêm tinh cần ghi nhớ và một vài điều kiện mà họ thường dễ quên. Để dễ hiểu chúng ta sẽ chỉ liệt kê ra một số phát biểu cần được nghiên cứu cẩn thận bởi nhà nghiên cứu bậc trung trong lĩnh vực này. Ở đây Tôi không thể viết một bộ luận về các năng lượng mà chiêm tinh học sẽ bàn đến một cách thật đầy đủ mà một bộ luận như vậy được đòi hỏi.

Các chiêm tinh gia quan tâm chủ yếu đến ba loại năng lượng:

a/ Năng lượng của chòm sao mà Mặt Trời nằm ở đó vào lúc sinh ra.

b/ Cung Mọc mà con người nên đáp ứng.

c/ Mặt trăng cai quản khía cạnh sắc tướng của con người, và nhất là hình thể vật chất.

Certain factors which astrologers should bear in mind, and certain conditions they are only too apt to forget, may however be briefly noted. For the sake of clear understanding we will simply tabulate a number of statements which should be studied with care by the [435] average investigator in this field. I cannot here write a treatise on the energies with which astrology should deal, sorely[3] as such a treatise is needed.

Astrologers concern themselves primarily with three types of energy:

  1. The energy of the constellation in which the Sun is posited at the time of birth.
  2. The rising sign to which the man should respond.
  3. The moon which governs his form aspect, and particularly the physical form.

Năng lượng của chòm sao hay dấu hiệu hoàng đạo đặc biệt mà một người được sinh ra có ý nghĩa sâu xa hơn là ý nghĩa đã được đề xuất từ trước đến giờ. Nó thể hiện hoặc chỉ ra vấn đề hiện tại của y, ấn định tốc độ phát triển hoặc nhịp độ (or tempo) của đời sống của y, và có liên quan đến tính chất của phàm ngã của y. Nó chi phối, nếu Tôi có thể diễn tả như sau, trạng thái động (raja) hay trạng thái hoạt động của sự sống con người trong khi lâm phàm.

The energy of the particular constellation or sign in which a man is born is more deeply significant than has ever yet been suggested. It embodies or indicates his present problem, sets the pace or tempo of his life, and is related to the quality of his personality. It governs, if I may so express it, the rajasic or activity aspect of his life during incarnation.

Cung Mọc chỉ đường hướng mà toàn bộ năng lượng của con người có thể tuôn chảy theo đó nếu y muốn hoàn thành mục đích của kiếp luân hồi nào đó. Dĩ nhiên chỉ khi điều này được vận dụng đúng cách. Nó nắm giữ bí mật của tương lai y, và trong biểu tượng cùng sự tìm hiểu về nó, y có thể tìm thấy manh mối cho vấn đề cuộc sống của y và chỉ dẫn cho những gì mà y có thể trở thành và thành đạt. Nó bộc lộ cho y loại thần lực vốn sẽ giúp cho y thành công. Khi điều này được thực hiện đầy đủ, nó có thể xem như tạo ra trạng thái sattva hay trạng thái hài hòa của cuộc đời y, vì khi nó thể hiện vai trò và được vận dụng, nó tạo ra sự hài hòa với ý chí của linh hồn trong một kiếp sống đặc biệt nào đó.

The ascendant or rising sign indicates the line along which his energy as a whole can flow if he is to fulfil the purpose of any incarnation. This, of course, if rightly handled. It holds the secret of his future, and in its symbolism and understanding he can find the clue to his life problem and an indication of what he can be and achieve. It presents to him the type of force which will enable him to succeed. This, when duly consummated, might be regarded as producing the sattvic, or harmony aspect of his life, for when it plays its part and is utilized, it produces harmony with the will of the soul during any particular incarnation.

Trong ảnh hưởng của Mặt trăng, chúng ta thấy quá khứ của người được sinh ra. Nó tổng kết các hạn chế và các trở ngại mà y phải làm việc trong các điều kiện đó, và do đó có thể được coi là tiêu biểu cho khía cạnh tĩnh (tamas) của vật chất, hay những gì vốn “ngăn giữ” và– nếu được phép gây ảnh hưởng thái quá – sẽ tạo ra sự trì trệ (inertia). Trong cơ thể mà con người được ban cho ẩn giấu điều bí mật của kinh nghiệm quá khứ, và mỗi nguyệt thể mà nhờ đó chúng ta phải đạt đến sự biểu lộ thích đáng, bản chất nó là sản phẩm hoặc sự tổng hợp của toàn bộ quá khứ. Hãy để xem liệu Tôi có thể diễn đạt chân lý hiện nay về chiêm-tinh-học theo hình thức đơn giản đến mức mà những ai không biết chút gì về khoa học phức tạp này cũng có thể hiểu được.

In the moon influence, we have indicated the native’s past. It summarizes the limitations and handicaps under which he must work, and therefore might be regarded as embodying the tamasic aspect of matter, or that which “holds back” and which—if permitted to influence unduly—will produce inertia. In the body with which man [436] is equipped lies hid the secret of past experience, and every lunar form through which we have to arrive at due expression is in itself the product or synthesis of all the past. Let me see if I can put the present truth about astrology in such simple guise that they who know naught of this intricate science may understand.

Tháng sinh cho biết ngày cơ hội. Cánh cửa rộng mở. Tháng đặc biệt mà một linh hồn đi vào luân hồi được biểu thị cho linh hồn đó tháng mà mà linh hồn đã thoát ra vòng luân hồi trong một chu kỳ sống trước đây. Thí dụ, nếu linh hồn đã qua đời trong tháng được chi phối bởi cung Leo, nó sẽ tái sinh trong cùng cung đó, tiếp tục lại sợi dây kinh nghiệm mà nó để lại, và bắt đầu với cùng một loại năng lượng và với sự trang bị đặc biệt, mà cùng với những thứ đó linh hồn đã ra khỏi kiếp sống trần gian, cộng với sự thành tựu về tư tưởng và thái độ bàng quan hữu thức. Tính chất của năng lượng và bản chất của các mãnh lực cần được vận dụng trong kiếp sống được chỉ ra cho linh hồn theo cách này.

The birth month indicates the day of opportunity. The door stands open. The particular month in which a soul comes into incarnation is indicated to that soul by the month in which it passed out of incarnation in a previous life cycle. If it, for instance, died in the month governed by the sign Leo, it will return into incarnation in the same sign, picking up the thread of experience where it left it, and starting with the same type of energy and the peculiar equipment with which it passed away from earth life, plus the gain of thought and conscious onlooking. The quality of the energy and the nature of the forces to be manipulated during life are indicated to the soul in this way.

Cung Mọc, tiêu biểu cho một loại năng lượng khác nữa, sẽ mạnh lên trong kiếp sống, vì nó chỉ ra bản chất của thần lực linh hồn mà đứa con của Thượng Đế đang nhập thế tìm cách vận dụng qua trung gian của một phàm-ngã đặc biệt, sở hữu một số đặc điểm nhất định.

The rising sign, embodying another type of energy, should wax in strength during the incarnation, for it indicates the nature of the soul force that the incarnated son of God is seeking to wield through the medium of a particular personality, possessing certain characteristics.

Ảnh hưởng của mặt trăng chủ yếu là về thể chất. Nó chỉ ra ngục tù của linh hồn. Các trở ngại phải gặp được gìn giữ chắc chắn như thế; loại thể xác hoặc loại các thể mà mãnh lực của cung bổn mạng thể hiện qua đó, và tính chất của năng lượng đưa con người đến mục tiêu của mình, được xác định như thế. Con người phải tự biểu lộ trên cõi trần thông qua các nguyệt tinh quân, và những gì mà chúng cung cấp cho y như là kết quả của kinh nghiệm quá khứ trải qua nhiều thời đại.

The influence of the moon is primarily physical. The prison of the soul is thus indicated. The handicaps to be met are thus secured; the type of body or of bodies through which the force of the native’s sign and the quality of the energy which will bring him to his goal are thus defined. Through the medium of the lunar lords and what they have given him as the result of past experience down the ages must he express himself upon the physical plane.

Do sự tuế sai của các phân điểm đã dẫn đến một tình huống trong đó một loại thần lực thứ tư tự biểu lộ. Thực ra thì mặt trời trong vòng tròn lớn của bầu trời ở nhiều độ cách xa vị trí mà nó được cho là đang hiện hữu trong phạm vi liên quan với vòng hoàng đạo lớn (greater zodiac). Dĩ nhiên, đây là theo quan điểm của thời gian. Vì mặt trời quét qua một chòm sao trong một chu kỳ khoảng 2200 năm, sự dịch chuyển trong các thế kỷ là rất nhỏ, quá nhỏ để ghi nhận sự dị biệt nhỏ bé đó trong việc lấy số chiêm tinh hành tinh. Trong việc lấy số chiêm tinh của một thái-dương-hệ, nó sẽ rất quan trọng, nhưng điều này cho đến nay vượt quá xa khả năng của các nhà chiêm tinh thông thái nhất trên hành tinh của chúng ta đến mức việc thảo luận là không quan trọng.

Owing to the precession of the equinoxes, a situation is brought about in which a fourth type of force makes itself felt. The sun is, in reality, many degrees [437] away in the great round of the heavens from where it is stated to be, as far as the greater zodiac is concerned. This is, of course, from the standpoint of time. As the sweep of the sun through a constellation covers a period of approximately two thousand two hundred years, the shift in the course of the centuries is very slight,—so slight that little difference would be noted in the casting of the planetary horoscope. In the casting of the horoscope of a solar system it would be of vital importance, but this is so far beyond the capacity of the wisest astrologer on our planet that discussion is immaterial.

Tuy nhiên, khi lấy lá số chiêm tinh của một người được sinh ra trong một tháng đặc biệt, nên nhớ rằng (điều rất ít khi được nhớ) hiện nay tháng và cung hoàng đạo không khớp nhau. Ví dụ, thực sự mặt trời không ở cung Sư Tử trong tháng tám. Do đó, việc giải thích chính xác một lá số phần lớn thuộc về trắc tâm (psychometrical) và dựa vào hình-tư-tưởng của chòm sao vốn đã được tạo ra qua nhiều thời đại bởi các nhà chiêm tinh. Năng lượng theo sau tư tưởng. Trong nhiều ngàn năm qua, một số loại năng lượng và hiệu ứng định tính của chúng gây ra trên vật chất và hình thể đã được xem như thế, vì vậy, chúng trở thành như thế, ngoại trừ trong trường hợp của người tiến hóa cao, của người tầm đạo chân chính, tức là những người đã tự định hướng, và như thế thoát khỏi bánh xe của sinh tồn và bắt đầu chi phối các ngôi sao của mình, và như là không còn dưới sự cai quản và sự thống trị của chúng nữa.

In casting the horoscope of a human being who is born in a particular month, however, it should be borne in mind (which it seldom is) that now the month and the sign do not coincide at all. The sun is really not in Leo, for instance, during the month of August. The correct interpretation therefore of a chart is largely psychometrical and dependent upon the thought-form of the constellation which has been built up for ages by the astrologers. Energy follows thought. For thousands of years certain types of energy and their consequent qualifying effects on substance and form have been considered to be thus and so. Therefore, thus they are, except in the case of the highly evolved, of the true aspirant who has oriented himself, and is thus escaping from the wheel of existence and beginning to govern his stars, and so is no longer under their rule and domination.

Chiêm tinh học ngày nay chủ yếu đề cập đến phàm-ngã vì đó là đối tượng mà người ta có thể lập lá số chiêm tinh, và đề cập đến các sự kiện của đời sống phàm-ngã. Khi, nhờ tham thiền và phụng-sự, cộng với việc kiểm soát các nguyệt thể, một người đi vào ảnh hưởng của cung linh hồn của mình một cách hữu thức và chắc chắn, khi đó y chịu ảnh hưởng của một trong bảy thái-dương-hệ (seven solar systems) khi chúng tập trung năng lượng của chúng qua chòm sao này hoặc khác của các chòm sao, và rồi tiếp đến hành tinh này hoặc hành tinh khác của bảy hành tinh thánh thiện. Rốt cuộc sẽ có mười hai hành tinh thánh thiện, tương ứng với mười hai chòm sao, nhưng giờ thì chưa đến lúc. Như các bạn biết, thái-dương-hệ chúng ta là một trong bảy thái-dương-hệ. Khi một người đã đạt đến mức tiến hóa này, các tháng sinh, chiêm tinh học thế tục, và các ảnh hưởng đang tác động trên các khía cạnh hình hài trở nên ngày càng kém quan trọng. Chuỗi các thái-dương-hệ này vô cùng ảnh hưởng đến linh hồn, và linh hồn trở thành tụ điểm của các năng lượng tâm linh. Đây là vấn đề của linh hồn trên cõi riêng của nó, − đáp ứng lại các loại năng lượng này, và phàm-ngã hoàn toàn không biết về các năng lượng đó.

Astrology now deals primarily with the personality for whom the horoscope may be cast and with the events of the personality life. When, through meditation and service, plus the discipline of the lunar bodies, a man comes consciously and definitely under his soul ray, then he comes as definitely under the influence of one or other of the seven solar systems, as they focus their energy through one or other of the constellations and [438] subsequently one or other of the seven sacred planets. Eventually, there will be twelve sacred planets, corresponding to the twelve constellations, but the time is not yet. Our solar system, as you know, is one of seven. When a man has arrived at this point in evolution, birth months, mundane astrology, and the influences which play upon the form aspect become of less and less importance. This circle of solar systems affects paramountly the soul and it becomes the focal point of spiritual energies. This is the problem of the soul on its own plane,—responsiveness to these types of energy, and, of them, the personality is totally unaware.

Do đó, các dầu hiệu hoàng đạo rơi vào bốn loại: đất, nước, lửa và khí liên quan chủ yếu đến con người sinh hoạt phía dưới cơ hoành, và vận dụng bốn luân xa thấp: luân xa ở đáy cột sống, luân xa xương cùng, luân xa tùng thái dương và luân xa lá lách. Nhóm nội tại của bảy năng lượng chính yếu hay năng lượng hệ thống ảnh hưởng đến người sinh hoạt phía trên cơ hoành, và hoạt động qua bảy trung tâm đại diện trong đầu. Bốn trong số đó tập trung qua luân xa cổ họng, luân xa tim, luân xa ajna và luân xa đầu. Ba luân xa ở trạng thái tiềm tàng trong khu vực của các luân xa đầu (hoa sen ngàn cánh) và chỉ đi vào hoạt động chức năng sau kỳ điểm đạo thứ ba. Do đó theo quan điểm của lá số chiêm tinh (cũng như của vấn đề cá nhân), rõ ràng là sự giao tiếp này của các năng lượng của hai loại chòm sao sẽ rất phức tạp, trong trường hợp của người không thuần tuý con người mà cũng không thuần tâm linh. Lá số chiêm tinh thông thường bị phủ nhận. Còn lá số chiêm tinh này cho đến nay cũng không thể phác thảo ra được. Lá số chiêm tinh duy nhất cơ bản và gần như đúng không sai chạy là lá số của một người hoàn toàn thấp cấp, sinh hoạt hoàn toàn dưới cơ hoành, và chỉ bị chi phối bởi bản chất thú tính của mình.

The signs which fall therefore into the four categories of earth, water, fire and air, concern primarily the man who lives below the diaphragm, and who utilizes the lower four centers: —the center at the base of the spine, the sacral center, the solar plexus and the spleen. The inner group of seven major or systemic energies produce their effect upon the man who is living above the diaphragm, and work through the seven representative centers in the head. Four of them focus through the throat center, the heart center, the ajna and head centers. Three are held latent in the region of the head centers (the thousand petalled lotus) and only enter into functioning activity after the third initiation. It will be evident therefore how complicated from the standpoint of the horoscope (as well as of the individual problem) is this meeting of the energies of two types of constellations in the case of the man who is neither purely human nor purely spiritual. The ordinary horoscope is negated. The horoscope is not possible as yet of delineation. The only horoscope, which is basically and almost infallibly correct is that of the entirely low grade human being who lives entirely below the diaphragm and is governed by his animal nature alone.

Các chiêm-tinh-gia cũng phải nhớ rằng có một vài hành tinh chưa được khám phá, chúng đang tạo ra các lực hút (pulls), các dịch chuyển và các dòng năng lượng tập trung trên trái đất của chúng ta, có xu hướng làm cho vấn đề phức tạp hơn nữa. Diêm Vương Tinh là một trong số các hành tinh đó, và hiện đã và đang biểu lộ (hay đúng hơn là được nhận ra) để nó được qui cho tất cả các tình trạng không giải thích được. Diêm Vương Tinh sẽ được biến thành con dê tế thần cho chiêm tinh học đầy khuyết điểm trong một thời gian dài sắp tới. Lá số này không hữu ích và thiếu chính xác bởi vì Diêm Vương Tinh phải có ảnh hưởng trong đó, mà chúng ta lại biết rất ít về Diêm Vương Tinh. Thế rồi, câu chuyện cứ tiếp diễn. Tuy nhiên, Diêm Vương Tinh đã và đang luôn luôn quay quanh mặt trời của chúng ta, và tạo ra các ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên nó chi phối cái chết hoặc sự chấm dứt các ý tưởng và các xúc cảm cũ xưa, và do đó ảnh hưởng của nó phần lớn thuộc về trí não, và ở đây bạn có manh mối cho sự khám phá muộn màng của nó. Nhân loại chỉ mới ở ngưỡng của việc trở nên thiên về trí tuệ. Các ảnh hưởng của nó đang được cảm nhận trước tiên trong thể trí. Tên gọi của các hành tinh không phải là kết quả của sự lựa chọn tuỳ tiện mà chính các hành tinh tự đặt tên cho chúng.

Astrologers must remember also that there are several [439] undiscovered planets which are producing pulls and shifts and focusing streams of energy upon our earth which tend to complicate the problem still further. Pluto is one of them, and having now emerged into manifestation (or rather into recognition) to it will be assigned all the unexplained conditions. Pluto will be made the scapegoat[4] for faulty astrology for a long time to come. This chart failed to work and be true because Pluto must be influential in it and we know little about Pluto. So the story will run. Yet Pluto has always been revolving around our sun and producing its effects. It governs however the death or cessation of old ideas and emotions, and its influence is therefore largely cerebral and in that you have the clue to its late discovery. Mankind is only on the verge of becoming mental. Its effects are felt first in the mental body. The names of the planets are not the result of arbitrary choice but the planets name themselves.

Cuối cùng các nhà chiêm tinh sẽ thấy là cần lấy ba lá số chiêm tinh hay ba biểu đồ: một thuần về vật chất bàn đến thể xác (body of nature); một chủ yếu về tình cảm, bàn đến tính chất (quality) của phàm-ngã và tính nhạy cảm của nó, hoặc trạng thái của ý thức; lá số thứ ba sẽ là biểu đồ về các xung lực và các tình trạng trí tuệ. Người ta thấy rằng ba biểu đồ này sẽ chứa một vài đường hình học nhất định, các tuyến năng lượng sẽ tạo thành các mô hình. Ba biểu đồ này khi được xếp chồng lên nhau sẽ cung cấp sơ đồ phàm-ngã, mô hình sự sống cá nhân. khi điều này được thực hiện sẽ thấy xuất hiện các biểu đồ mang tính biểu tượng đáng ngạc nhiên và các hình thức trực hệ (lineal), và “hình học của cá nhân” sẽ phát sinh ra từ đây, vì người ta sẽ thấy rằng mỗi đường (line) sẽ hoạt động liên quan đến một đường khác, và các xu hướng của các năng lượng sự sống sẽ trở nên rõ ràng. Cuối cùng, ngay cả trong bộ môn kiến thức này, “ngôi sao sẽ tỏa sáng”. Điều này sẽ tạo thành một nhánh mới của tâm lý học và người diễn giải thực sự của nó trong kỷ nguyên chúng ta sẽ được tìm thấy đúng lúc. Tôi chỉ trình bày sơ qua các đường lối của chiêm tinh học tương lai để bảo vệ cho chiêm tinh học hiện tại.

Astrologers will eventually find it necessary to cast three horoscopes or three charts: —one purely physical dealing with the body of nature; one primarily emotional, and dealing with the quality of the personality and with its sensitivity, or state of awareness; the third will be the chart of the mental impulses and conditions. It will be found that these three charts will take certain geometrical lines, the lines of energies will form patterns. These three charts, superimposed one upon the other, will give the personality diagram, the individual life pattern. Amazing symbolic charts and lineal forms will be found to emerge when this is done, and the “geometry of the individual” will grow out of this, for it will be found that each line will function in relation to another line, and the trends of the life energies will become apparent. Eventually, even in this department of knowledge, “the star will shine forth”. This will constitute a new branch of psychology and its true exponent for [440] our age will duly be found. I but indicate the lines of the future astrology in order to safeguard the present.

Một điều mà các nhà chiêm tinh cần làm vào lúc này, đó là xem xét thích đáng đến giai đoạn chuyển tiếp từ cung Song Ngư vào cung Bảo Bình. Điều này ít khi được thực hiện, nhưng rõ ràng là sự xáo động dữ dội gắn liền với các chuyển đổi này ảnh hưởng đến lá số cá nhân, và thường hóa giải vận mệnh hoặc karma cá nhân. Con người bị chìm đắm trong vận mệnh hành tinh và chủng tộc, và các sự việc bé nhỏ của riêng họ bị hóa giải gần như hoàn toàn và đôi khi hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Không thể lấy số chiêm tinh của hành tinh, những người dự định làm như vậy là lừa dối chính mình và những người khác. Lá số chiêm tinh của giới thứ tư trong thiên nhiên, tức là của nhân loại, cuối cùng sẽ được lập, nhưng nó sẽ được thực hiện bởi các điểm đạo đồ, và không có nhà chiêm tinh được điểm đạo nào đang hoạt động trên cõi trần vào lúc này. Ở đây, Tôi đưa ra một gợi ý.

One thing astrologers need at this time to do and that is to make due allowance[5] for this transition period out of Pisces into Aquarius. This is seldom done, but it is evident that the tremendous turmoil incident to these transitions affects the individual chart, and frequently offsets individual destiny or karma. People are submerged in planetary and racial destinies, and their own tiny affairs are offset almost entirely and sometimes completely negated. It is not possible to cast the horoscope of the planet, and those who propose to do so are deceiving themselves and others. The horoscope of the fourth kingdom in nature, of humanity, will eventually be cast, but it will be done by initiates, and there are no initiate astrologers working on the physical plane at this time. One hint here I give.

….

Có thể là hữu ích nếu Tôi cố gắng diễn dịch, tất nhiên là không đầy đủ, các từ khóa của mỗi cung hoàng đạo. Các từ này chia thành hai loại liên quan tới con người. Có từ khóa cho khía cạnh hình tướng, và từ khóa cho khía cạnh linh hồn. Trong trường hợp thứ nhất, từ này được biểu lộ; trong trường hợp thứ hai, nó được nói lên một cách hữu thức bởi linh hồn. Khi diễn dịch thành các thuật ngữ hiện đại nhiều điều sẽ mất đi, nhưng tư tưởng cơ bản chỉ đạo công việc của các năng lượng phát ra vẫn có giá trị. Đối với chu kỳ thế giới của chúng ta, chúng như sau:

It might be of value if I here attempted a translation necessarily inadequate, of the key word of each sign. These fall into two categories as far as humanity is concerned. There is the key word for the form aspect and the key word for the soul aspect. In the first case, the word is expressed; in the second it is consciously spoken by the soul. Translated into modern terms much is lost, but the underlying thought which directs the work of the emanating energies is of value. For our world period they are as follows:

Đối với người tìm đạo tiến từ Bạch Dương (Aries) đến Song Ngư (Piscess) và do đó đã tự tái định hướng chính mình, chúng ta có :

Bạch Dương (Aries) Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi thống trị.
Kim Ngưu (Taurus) Tôi thấy, và khi mắt mở ra, tất cả là ánh sáng.
Song Tử (Gemini) Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng.
Cự Giải (Cancer) Tôi xây một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó.
Sư Tử (Leo) Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi.
Xử Nữ (Virgo) Tôi là mẹ và là con, tôi là Thượng Đế, tôi là vật chất.
Thiên Bình (Libra) Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn.
Hổ Cáp (Scorpio) Tôi là chiến binh và từ chiến trường tôi xuất hiện trong chiến thắng.
Nhân Mã (Sagittarius) Tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và sau đó tôi nhìn thấy mục tiêu khác.
Ma Kết (Capricorn) Tôi lạc trong ánh sáng siêu nhiên, thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó.
Bảo Bình (Aquarius) Tôi là nước sự sống, tuôn đổ cho những người khát.
Song Ngư (Pisces) Tôi rời Nhà Cha và khi quay lại, tôi cứu rỗi.

For the aspirant who progresses from Aries to Pisces and has therefore reoriented himself we have:

Aries I come forth, and from the plane of mind I rule.
Taurus I see, and when the eye is opened, all is illumined.
Gemini I recognize my other self and in the waning of that self I grow and glow.
Cancer I build a lighted house and therein dwell.
Leo I am That and That am I.
Virgo I am the Mother and the Child, I God, I matter am.
Libra I choose the Way that leads between the two great lines of force. [442]
Scorpio Warrior I am, and from the battle I emerge triumphant.
Sagittarius I see the goal. I reach the goal and see another.
Capricorn Lost am I in light supernal and on that light I turn my back.
Aquarius Water of life am I, poured forth for thirsty men.
Pisces I leave the Father’s home and turning back, I save.

Theo quan điểm của sắc tướng thì sự sống tiến hành theo một hướng ngược lại, và hoạt động của thiên nhiên được nhìn thấy dựa vào những lời sau đây:

Bạch Dương (Aries) Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa.
Kim Ngưu (Taurus) Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng.
Song Tử (Gemini) Hãy để sự bất ổn làm công việc của nó.
Cự Giải (Cancer) Hãy để sự cô lập thống trị và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại.
Sư Tử (Leo) Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị.
Xử Nữ (Virgo) Hãy để cho vật chất ngự trị.
Thiên Bình (Libra) Hãy để sự lựa chọn được thực hiện.
Hổ Cáp (Scorpio) Hãy để Ảo Ảnh (Maya) phát triển, và hãy để sự lừa dối cai trị.
Nhân Mã (Sagittarius) Hãy để thực phẩm được tìm kiếm lần nữa.
Ma Kết (Capricorn) Hãy để tham vọng thống trị và để cửa rộng mở.
Bảo Bình (Aquarius) Hãy để khao khát hình tướng là kẻ thống trị.
Song Ngư (Pisces) Hãy đi vào vật chất.

Cần lưu ý rằng tất cả những ý tưởng này đều có liên quan đến hoạt động của năng lượng theo một hình thức này hoặc hình thức khác nào đó, và trong nhóm cuối cùng có hoạt động của cái gọi là cá nhân ích kỷ không sám hối, đầy sự đòi hỏi để thỏa mãn. Nhóm các thần chú được người tìm đạo dùng bằng sức mạnh của linh hồn mình, thì có tính tích cực.

From the standpoint of the form, the life proceeds in a reverse direction, and the work of nature is seen under the following words:

Pisces And the Word said: Go forth into matter.
Aquarius And the Word said: Let desire in form be ruler.
Capricorn And the Word said: Let ambition rule and the door stand wide.
Sagittarius And the Word said: Let food be sought.
Scorpio And the Word said: Let Maya flourish and deception rule.
Libra And the Word said: Let choice be made.
Virgo And the Word said: Let matter reign.
Leo And the Word said: Let other forms exist, I rule.
Cancer And the Word said: Let isolation be the rule and yet the crowd exists.
Gemini And the Word said: Let instability do its work.
Taurus And the Word said: Let struggle be undismayed.
Aries And the Word said: Let form again be sought.

It will be noted that all these ideas concern the work of energy in some form or another and in the last grouping with the work of the so-called unregenerate selfish individual, full of desire for satisfaction. The group of mantric words used by the aspirant in the power of his own soul, are positive.

Leave Comment