Chiêm tinh học nội môn -5-

Bài thứ 5 trình bày các phương pháp giải đoán vận hạn của chiêm tinh học, bao gồm hai phương pháp chính: hành tinh quá cảnh (transiting planets) và lá số tiến trình thứ cấp. Nhật Cung Tiến trình (Solar Arc Directed Chart) là một trường hợp đặc biệt của lá số tiến trình. Bài được biên dịch theo tài liệu của Trường Avalon School.

Chiêm tinh học nội môn -4-

Tiếp tục các khái niệm của chiêm tinh học ngoại môn, bao gồm ý nghĩa của các hành tinh, cung hoàng đạo, sự cân bằng của các yếu tố trong lá số. Phần này được biên dịch từ tài liệu của Avalon School, trừ các đoạn màu nâu là của người viết. 

Chiêm tinh học nội môn -3-

Bài thứ ba này tiếp tục trình bày các khái niệm của chiêm tinh học ngoại môn, bao gồm khía cạnh (aspects) hay góc hợp giữa các hành tinh, ý nghĩa các góc hợp, từ khoá của các yếu tố chiêm tinh. Bài cũng sẽ nói về chủ tinh (ruler) của các cung, các tính chất Vượng, Tướng, Tù, Tử của hành tinh trong các cung.

Chiêm tinh học Nội Môn – 1 –

Đây là bài viết về các khái niệm chiêm tinh học nội môn để giải thích phần luận giải các Huấn Thị Cá Nhân của FCD. Lúc đầu, chúng tôi định gói gọn trong một bài viết giải thích các thuật ngữ chiêm tinh học mà GS Michael D. Robbins dùng, nhưng sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy cần viết thành một loạt bài về chiêm tinh học nội môn. Cũng xin nói trước, chúng tôi không phải là những nhà nghiên cứu chiêm tinh chuyên nghiệp hoặc thành thạo chiêm tinh, và chúng tôi chỉ trong quá trình tìm hiểu học hỏi môn học còn mới lạ.