Chiêm tinh học nội môn -25 – Ôn lại các Nhà

Các Nhà

Bài viết được biên tập từ Astrology Illumined và webinar của Eva Smith

Lá số sinh là một biểu tượng. Các hành tinh tượng trưng cho “cái gì”, các dấu hiệu hoàng đạo tượng trưng cho “làm thế nào”, và nhà tượng trưng cho “ở đâu”, “cái gì” sẽ “ làm thế nào” “ở đâu”.

Trong chiêm tinh học, nhà ở là những phần của biểu đồ liên quan đến các lĩnh vực đặc biệt, phạm vi hoạt động, môi trường hoặc địa điểm cụ thể trong cuộc sống của một người.

Có mười hai nhà, giống như có mười hai dấu hiệu hoàng đạo. Mỗi nhà có một mối liên hệ rõ rệt với mỗi dấu hiệu theo cách nguyên mẫu. Ví dụ, Bạch Dương là dấu hiệu đầu tiên của Hoàng đạo và là dấu hiệu của sự khởi đầu. Nhà thứ nhất đề cập đến sự khởi đầu cá nhân và nhân dạng của chúng ta—những điều đầu tiên mà mọi người chú ý đến chúng ta. Dấu hiệu thứ hai là Kim Ngưu, và như một dấu hiệu hành thổ, nó chủ tháo vát và vẻ đẹp. Nhà thứ hai là nhà của các nguồn lực và giá trị. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này ở phần sau, nhưng bạn sẽ thấy mối quan hệ này.

Lá số chiêm tinh là hình chụp “đóng băng” của bầu trời vào một thời điểm và ở một nơi chốn cụ thể mà một người ra đời. Vào ngày đó, các hành tinh ở những dấu hiệu đặc biệt và quan hệ với nhau theo cách nào đó trong hệ mặt trời. Khi đó, ngày đó cho thấy mối quan hệ của các hành tinh với nhau trong bầu trời từ góc độ địa tâm. Vào lúc sinh—khi chúng ta hít hơi thở lần đầu tiên—bản chất cá nhân của chúng ta đã được đóng dấu hoặc in dấu với những tính chất của cấu trúc trên bầu trời của các hành tinh. Từ horoscope có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “horoscopus”, có nghĩa là “xem xét giờ”, một tên phù hợp cho biểu đồ sinh.

Cần phải có ba thứ để lập một lá số chiêm tinh cho một người, một thực thể hoặc một sự kiện (như thành lập công ty, đám cưới hoặc ly hôn): ngày sinh, giờ sinh và nơi sinh. Mỗi yếu tố xác định biểu đồ và vị trí của nó trên bánh xe. Ngày xác định góc độ của Mặt trời trong dấu hiệu hoàng đạo của nó. Kinh độ và vĩ độ của nơi sinh giúp xác định đường chân trời, từ đó các tầng trời được định hướng mang tính tượng trưng vào thời điểm được đề cập. Giờ sinh xác định dấu hiệu nào đang mọc lên trên đường chân trời vào thời điểm đang xét. Trong nhiều cách, đây là yếu tố quan trọng nhất bởi vì đây là điểm khởi đầu của biểu đồ, và nó neo các hành tinh trong các nhà cụ thể của biểu đồ và do đó cho phép thể hiện “ở đâu”.

“Ở đâu” là môi trường hoạt động mà hoàn cảnh của con người được ghi nhận và thể hiện. Nhà là môi trường hoạt động mà năng lượng sẽ làm việc ở đó trong cuộc sống. Chúng là lĩnh vực hành động chỉ ra rằng năng lượng của các hành tinh trong các dấu hiệu hoàng đạo sẽ hiển hiện trong cuộc sống. Khi đó, các nhà là nền tảng mà năng lượng của các hành tinh và các dấu hiệu hoàng đạo ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Có hai hệ thống nhà: bằng nhau và không bằng nhau. Trong hệ thống nhà bằng nhau, mỗi nhà đều có cùng kích thước 30 độ. Nhà trùng với các dấu hiệu, luôn luôn là 30 độ (12 nhà x 30 = 360 độ trong hình vòng tròn). Tất cả các hệ thống nhà đều có các điểm gọi là Ascendant (Điểm Mọc) và Midheaven (Thiên Đỉnh). Chỉ có cusps hay nóc của nhà trung gian thay đổi tùy theo hệ thống được sử dụng. Trong hệ thống nhà không đồng đều (hay không bằng nhau), kích thước nhà khác nhau. Các nhà chiêm tinh khác nhau sử dụng các hệ thống nhà khác nhau. Mỗi người sẽ có lý do cá nhân và nghề nghiệp của mình cho hệ thống nhà mà họ sử dụng. Một hệ thống nhà không đồng đều sẽ trở nên đồng đều hơn khi người chủ lá số sinh ra gần với đường xích đạo hơn. Tương tự như vậy, càng xa xích đạo thì nhà càng trở nên càng không đồng đều, do vậy một số nhà chỉ rộng một vài độ, còn một số khác thì nhiều hơn ba mươi độ. Vĩ độ sinh quy định kích thước của nhà trong một hệ thống nhà không đồng đều. Vĩ độ là một trong những lý do mà một hệ thống nhà đặc thù có thể được chọn.

Cho ví dụ, nếu Bạch Dương là dấu hiệu đang mọc lên trên đường chân trời, thì Bạch Dương được gọi là dấu hiệu mọc (Rising Sign) hoặc Ascendant. Nếu có các hành tinh trong dấu hiệu Bạch Dương, nhiều khả năng chúng sẽ ở trong nhà đầu tiên. Tương tự như vậy, các hành tinh ở trong dấu hiệu Cự Giải (ví dụ như Mặt Trời) có thể sẽ ở trong Nhà thứ tư. Một biểu đồ bắt đầu bằng Bạch Dương trong Nhà đầu tiên được gọi là biểu đồ tự nhiên hoặc biểu đồ phẳng (natural or flat chart).

Tuy nhiên, nếu cùng người này với Mặt trời trong Cự Giải được sinh ra với Nhân Mã đang mọc, trong một hệ thống nhà bình đẳng, Mặt trời sẽ ở trong Nhà thứ chín—một biểu đồ rất khác biệt.

Hệ thống nhà không đồng đều được gọi tên theo tên của nhà chiêm tinh hoặc nhà toán học đã tạo ra chúng, như hệ thống nhà Placidus, Koch, hoặc Campanus, vốn phổ biến nhất.

Mười hai Nhà được đánh số từ một đến mười hai, bắt đầu với đường chân trời đi xuống dưới đáy của biểu đồ, sau đó đi lên. Vì điểm phía đông là nơi Mặt trời mọc, điểm này của biểu đồ được gọi là Ascendant hoặc Rising Sign (Cung Mọc). The Ascendant (ASC) định nghĩa sự bắt đầu của lá số.

Đường chân trời nơn mà Ascendant được đặt, là đường đầu tiên được vẽ trong biểu đồ. Đường chân trời này đại diện không chỉ cho nơi Mặt trời đang mọc lên và những dấu hiệu hoàng đạo nào đang mọc, mà điểm đối diện của nó đại diện cho nơi Mặt trời đang lặn. Vì vậy, đường chân trời cắt vòng tròn của bánh xe Hoàng đạo thành hai nửa, trên và dưới, ngày và đêm, tại các điểm mọc và điểm lặn. Điều này có nghĩa là cả nửa trên và nửa dưới của bánh xe chiếm 180 độ hoặc một nửa vòng tròn. Biết được Điểm Mọc Ascendant và góc độ toán học của nó sẽ xác định được điểm ngược lại trên đường chân trời, là Điểm lặn “Descendant” (DSC) và góc độ toán học của nó.Vì vậy biểu đồ bắt đầu hình thành.

Bây giờ chúng ta có thể xác định điểm phơi sáng lớn nhất của Mặt trời với trái đất, đỉnh cao nhất của nó ở trên cùng của biểu đồ, cũng như điểm của đêm khuya nhất ở dưới cùng của biểu đồ. Và vì mặt trời ở trên bầu trời có liên quan đến chính mặt trời, phàm ngã của chúng ta, đây là những điểm quan trọng cần biết. Sau khi xác định đường chân trời cắt bánh xe hoàng đạo thành hai phần theo chiều ngang, chỉ làm một phép tính toán học đơn giản để phân chia nó một lần nữa bằng một đường thẳng đứng thành bốn phần bằng nhau. (Phân chia đầu tiên của bánh xe hoàng đạo là cơ bản bất kể hệ thống nhà). Đường thẳng đứng này đánh dấu điểm cao nhất của Mặt Trời, được gọi là Midheaven (Thiên đỉnh), hoặc MC * (từ Latin: Medium Coeli), và điểm thấp nhất trong lá số, IC * (từ tiếng Latinh: Immum Coeli).

Những sự phân chia đầu tiên và cơ bản của biểu đồ tạo ra các ‘điểm chính yếu’. Nhiều tôn giáo cổ đại và thần học dựa vào thiên nhiên thừa nhận tầm quan trọng của bốn hướng: Đông Tây, Nam, Bắc. Chiêm tinh học cũng thế. Sự phân chia này cho chúng ta bốn trong số mười hai phần của biểu đồ được gọi là nhà. Việc tạo ra tám nhà còn lại được tính toán theo toán học tùy theo hệ thống nhà đang được sử dụng.

Những điểm chính yếu này tạo ra một chữ thập, và trong lá số chiêm tinh bốn đường thẳng này được coi là các “Góc”. Những Góc này những điểm chính trong lá số chiêm tinh cá nhân và các hành tinh gần những điểm này mang ý nghĩa sâu sắc trong biểu đồ sinh của một người .

Cho dù chúng ta phân chia nó ra sao, một vòng tròn luôn là 360°. Do đó, bất kể hệ thống nhà, sẽ có mười hai nhà (dựa trên mười hai dấu hiệu) và tổng cộng của tất cả các nhà sẽ luôn là 360°. Trong một hệ thống nhà đồng đều, mỗi nhà là 30° và theo suy luận, điều này có nghĩa là mỗi lãnh vực của cuộc sống của một người cùng quan trọng như nhau trong sự tăng trưởng và những thách thức trong cuộc sống của họ. Một hệ thống nhà không đồng đều sẽ mang lại tầm quan trọng nhiều hơn cho mốt số nhà nhất định và ít hơn với các nhà khác, do đó hàm ý rằng một số lãnh vực hoặc môi trường nào đó quan trọng hơn những nơi khác trong quá trình phát triển, và cung cấp những thách thức và cơ hội khác nhau trong cuộc sống của người đó. Hầu hết các nhà chiêm tinh sử dụng hệ thống nhà không đồng đều.

Các đường phân chia biểu đồ thành mười hai nhà được gọi là các đường cusp. Ascendant là đỉnh của Nhà thứ nhất. Midheaven hoặc MC là đỉnh của nhà thứ 10. Nói cách khác, đường thẳng house cusp bắt đầu cho nhà theo sau nó, và được coi như là người gác cửa cho mỗi lãnh vực của cuộc sống. Dấu hiệu trên đỉnh của nhà xác định năng lượng được sử dụng trong nhà đó.

Giải thích một hành tinh trong biểu đồ sinh đẻ bao gồm việc xem xét vị trí nhà của nó, dấu hiệu hoàng đạo mà hành tinh đang ở, cũng như vị trí của chủ tinh của dấu hiệu đó. Quá trình ba phần này tạo ra khả năng cho nhiều cấp độ giải thích.

Hành trình của linh hồn qua các nhà

 • Trong nhà đầu tiên (Bạch Dương), chúng ta chỉ .
 • nhà thứ hai (Taurus), chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta có một hình thể và một giới hạn ràng buộc chúng ta khỏi mọi thứ khác. Nó cụ thể và khác biệt.
 • Ở nhà thứ ba (Gemini), chúng ta chú ý đến môi trường kề cận của chúng ta, hoặc những gì xung quanh chúng ta.
 • Ở nhà thứ tư (Cự Giải), chúng ta cần thời gian để tích hợp những gì chúng ta nhận được và do đó chúng ta tạm dừng, ổn định và củng cố.
 • Trong nhà thứ năm (Leo), chúng ta cảm thấy mong muốn mở rộng và tỏa sáng ra chúng ta là ai; bằng cách làm như vậy chúng ta tăng ý thức về giá trị bản thân mình.
 • Trong nhà thứ sáu (Xử Nữ), chúng ta tập trung vào khả năng của mình trong công việc hàng ngày và chú ý đến các chi tiết của cuộc sống; chúng ta cũng bắt đầu phụng sự.
 • Trong nhà thứ bảy (Thiên Bình), chúng ta bắt đầu nhận thức được những người khác và tạo mối quan hệ với mọi người; bằng cách này chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình.
 • Ở nhà thứ tám (Hổ Cáp), các mối quan hệ ngày càng sâu sắc và thông qua những kinh nghiệm này chúng ta học cách hiểu rõ hơn về tâm lý của bản ngã. Chúng ta tự nhận mình là những cá nhân trong một xã hội.
 • Ở nhà thứ chín (Nhân Mã), chúng ta mở rộng quan điểm của chúng ta, phát triển một triết lý của cuộc sống hoặc niềm tin tôn giáo, và nhìn về tương lai.
 • Ở nhà thứ 10 (Ma Kết), đã trở thành người tìm kiếm chân lý, bây giờ chúng ta có thể sử dụng kiến ​​thức và minh triết đó ​​để làm ghi dấu ấn của chúng ta trên thế giới; chúng ta có thể được công nhận cho những gì chúng ta làm.
 • Ở nhà thứ 11 (Aquarius), chúng ta cố gắng bước vào một bản ngã lớn hơn, một bản ngã lớn hơn phàm ngã, một bản ngã là một phần của nhóm.
 • Trong nhà thứ mười hai (Song Ngư), chúng ta cố gắng hợp nhất với một sự phổ quát rộng lớn hơn, kết nối chúng ta với sự sống trọn vẹn.

Thông tin về các Nhà

1st house—I am

Nhà thứ nhất—Tôi là

Dấu hiệu trên Ascendant bắt đầu bánh xe biểu đồ và mô tả cách chúng ta tiếp cận hoặc bắt đầu những điều trong cuộc sống của chúng ta. Nhà đầu tiên có liên quan đến bản sắc và thân thể của chúng ta. Cung Mọc và nhà đầu tiên thường mô tả kinh nghiệm của người đó khi sinh. Các hành tinh ở Nhà đầu tiên biểu thị hiệu quả mà sự xuất hiện của chúng ta đối với môi trường của chúng ta.

2nd house—I have

Nhà thứ 2— Tôi có

Nhà này đại diện cho an ninh cá nhân của chúng ta. Dấu hiệu trên đỉnh nhà xác định những gì sẽ đủ điều kiện để đảm bảo an ninh cá nhân. (Nếu Thiên Bình đang ở đỉnh nhà thứ hai, các mối quan hệ sẽ là chìa khóa cho ý thức an toàn của con người). Dấu hiệu trên đỉnh cũng xác định thái độ của chúng ta đối với lãnh vực vật chất. Nó cho thấy các nguồn lực bên trong và bên ngoài của chúng ta và những gì mà chúng ta dựa vào một cách bản năng. Nhà thứ hai cho thấy những gì chúng ta đánh giá cao, và cho thấy ý thức về giá trị bản thân của chúng ta. Nhà thứ hai luôn được coi là nhà của ham muốn; mở rộng ý tưởng này ra nhà này cho thấy những gì chúng ta thu hút vào cuộc sống của chúng ta.

3rd house—I think

Nhà thứ 3— Tôi nghĩ

Dấu hiệu và hành tinh trong nhà thứ ba cho thấy thái độ của chúng ta đối với kiến thức và cách chúng ta học. Nó cũng là cách chúng ta giao tiếp. Nhà này cho biết cách nhận thức môi trường xung quanh của chúng ta, dù chúng ta thắc mắc, lãnh đạm, sợ hãi hay liều lĩnh. Nhà thứ ba liên quan đến giáo dục buổi đầu của chúng ta và kiến thức thu được từ thời thơ ấu. Nó cũng cho thấy chúng ta liên quan đến anh chị em của chúng ta như thế nào.

4th house—I feel

Nhà thứ 4—Tôi cảm thấy

Nhà thứ tư đại diện cho nguồn gốc, truyền thống và gia đình của nguồn gốc. Dấu hiệu trên đỉnh của nhà cũng như các hành tinh bên trong cho chúng ta manh mối về những trải nghiệm chủ quan của chúng ta về gia đình. Nhà này cũng cho thấy phẩm chất chung của nhà, và văn hoá của nó, ví dụ như cuộc sống gia đình của chúng ta có được nuôi dưỡng, hoặc bị thống trị bởi một uy quyền nào đó, hoặc kích thích chúng ta một chủ nghĩa duy lí trí, hoặc khuyến khích sự độc lập trong chúng ta.

5th house—I shine, also the love I give

Nhà thứ 5—Tôi tỏa sáng, và tình thương tôi dành cho

Nhà thứ năm thể hiện sự sáng tạo của chúng ta. Ở đây, chúng ta chọn để tạo ra một cái gì đó từ bên trong ta để thể hiện ta là ai bởi vì nó nằm trong chúng ta để làm như thế. Dấu hiệu trên đỉnh của nhà cho thấy chúng ta có xu hướng tự giải trí như thế nào. Thái độ của chúng ta với giải trí và thể thao được bao gồm ở đây.

Dấu hiệu trên đỉnh và các hành tinh bên trong nhà thứ năm cho thấy những cách mà chúng ta tham gia, được tiếp sinh lực, làm linh hoạt, và dễ dàng tham gia. Nhà này được coi là nhà của việc cho ra và tình yêu. Đây cũng là nhà của trẻ em, mô tả thái độ của chúng ta đối với trẻ em, và mối quan hệ chung của chúng ta với chúng.

6th house—I work, I serve; also physical health

Nhà thứ 6—Tôi làm việc, tôi phụng sự; cũng là sức khoẻ thể chất

Nhà thứ sáu cho biết thói quen hàng ngày của chúng ta, hầu hết tất cả công việc của chúng ta. Dấu hiệu trên đỉnh nhà và các hành tinh trong nhà thể hiện thái độ của chúng ta đối với công việc và bản chất của công việc của chúng ta. Đó cũng là những nghi thức mà chúng ta tạo ra cho một cuộc sống hằng ngày hạnh phúc. Công việc, đối với nhiều người, phát triển thành hình thức phụng sự của họ. Ngoài ra, nhà thứ sáu được coi là nhà của sức khỏe. Có một mối quan hệ giữa sức khoẻ và công việc. Nếu chúng ta làm việc quá nhiều thì chúng ta có thể trở nên căng thẳng và sức khoẻ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu. Ngược lại, nếu chúng ta không hoạt động, chúng ta có thể trở nên trơ và trì trệ. Nếu nhiều hành tinh ở đây có nghĩa là đặt trọng tâm chính về sức khoẻ và thể dục thể thao.

7th house—I relate; I become we. (We are)

Nhà 7—Tôi liên hệ; Tôi trở thành chúng ta. (Chúng ta là)

Nhà thứ bảy là về quan hệ đối tác, các mối quan hệ chính, và mạng lưới người của chúng ta. Dấu hiệu trên đỉnh và các hành tinh trong nhà gợi ý chúng ta sẽ liên hệ với những người khác như thế nào. Nó cũng cho thấy loại người mà chúng ta sẽ bị thu hút và những gì chúng ta muốn trong một mối quan hệ. Sự nhấn mạnh của nhà này là liên quan một-một. “Người khác” là tiêu điểm và cách chúng ta nhìn vào người khác để hoàn thành ý thức về bản thân của chúng ta sẽ trở thành một chỉ dẫn quan trọng của việc này. Nhà thứ bảy cũng có thể miêu tả các tính chất mà chúng ta vô ý thức chọn không sở hữu trong chúng ta, và do đó tìm kiếm ở người khác.

8th house—I transform

Nhà thứ 8—Tôi chuyển hóa

Nhà thứ tám là nhà của sự tái sinh, chiều sâu, cường độ, sự sống và cái chết, và sự chuyển hóa. Dấu hiệu trên đỉnh nhà và các hành tinh trong nhà nói đến cách chúng ta đối phó với các vấn đề về cuộc sống và cái chết trong suốt cuộc đời của chúng ta. Nhà này đại diện cho chiều sâu của tâm lý, làm thế nào chúng ta sẽ đi sâu vào những chiều sâu, và cách chúng ta tiếp cận sự chuyển hóa. Nếu có những hành tinh trong nhà này, chúng đại diện cho những phần của bản thân chúng ta có thể được chuyển hóa. Nhà thứ tám là về tình dục và sự thân mật. Nhà thứ tám cũng là về tài nguyên của người khác, và do đó chỉ ra các khoản thừa kế, thuế và cách thức mà người khác kiểm soát tài nguyên của chúng ta.

9th house—I seek

Nhà thứ 9—Tôi tìm kiếm

Nhà thứ chín là về hệ thống niềm tin, chân lý, triết học và quan điểm thế giới cá nhân của chúng ta. Đây là nhà đầu tiên giới thiệu chúng ta vào một tâm thức rộng lớn hơn, toàn diện hơn. Nó cung cấp khả năng để đứng lại và khách quan. Đó là nhà của đi xa, du lịch.

Nhà thứ chín được coi là nhà của giáo dục, phổ biến thông tin, và quan việc xuất bản và tất cả các phương pháp truyền bá ý tưởng đến một diễn đàn rộng lớn và lớn hơn. Vì nhà này được cai quản bởi Nhân Mã được biểu tượng bằng mũi tên bay, một định hướng về tương lai và tiên đoán trực quan là những món quà của nhà này.

10th house—I achieve

Nhà thứ 10—Tôi đạt được

Nhà thứ mười đại diện cho sự nghiệp, địa vị, tham vọng, cũng như thái độ hoặc hành vi công khai của chúng ta. Dấu hiệu trên đỉnh và các hành tinh bên trong nhà chỉ ra bản chất, cách tiếp cận và thái độ mà chúng ta sẽ có đối với sự nghiệp hoặc nghề của chúng ta. Nhà thứ mười cũng có thể chỉ ra những gì chúng ta đại diện hoặc tượng trưng đối với người khác. Nó cũng có thể đại diện cho di sản mà chúng ta để lại phía sau.

11th house—I serve; also the love I receive

Nhà thứ 11—Tôi phụng sự; cũng là tình yêu Tôi nhận được

Nhà thứ mười một mô tả mối quan hệ của chúng ta đối với toàn thể lớn hơn, chẳng hạn như xã hội, triết lý văn hoá hoặc các cơ sở tôn giáo, các tổ chức, cũng như các nhóm chúng ta sẽ hướng tới. Nhà này đại diện cho bạn bè của chúng ta và tính chất của tình bạn của chúng ta. Dấu hiệu trên đỉnh nhà thứ mười một và các hành tinh trong nhà này cho thấy mức độ thoải mái của chúng ta trong tập thể cũng như những gì chúng ta tìm kiếm trong các mối quan hệ nhóm và tình bạn. Nhà thứ mười một cho thấy khả năng giải phóng chúng ta khỏi những hạn chế trong quá khứ, cũng như điều duy nhất với chúng ta mà chúng ta phải cho. Đây là nhà mà chúng ta truyền cho người khác những phẩm chất mà chúng ta cho là có giá trị, và tặng chúng làm quà tặng cho toàn thể lớn hơn. Giống như nhà thứ chín, nhà thứ mười một là nhà của tương lai, của hy vọng và ước muốn, cũng như ước mơ và nguyện vọng không tưởng của chúng ta.

12th house—I merge, I save; also mental health

Nhà thứ 12-Tôi kết hợp, Tôi cứu vớt; cũng là sức khoẻ tinh thần

Nhà thứ mười hai cho thấy cách chúng ta hợp nhất với người khác; do đó nó có thể cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta mất ý thức về bản thân, hoặc làm thế nào chúng ta đạt được sự tự nhận thức. Nhà thứ mười hai cũng là về cứu giúp và cứu rỗi, vì vậy nó có thể cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta cứu giúp người khác, làm sao chúng ta tự cứu lấy mình, và những gì chúng ta sẵn sàng làm để đạt được sự cứu rỗi. Nó có thể là nơi chốn của hy sinh, từ bi, và sự đồng cảm thật sự. Nhiều xung động, ham muốn và thèm muốn của nhà thứ mười hai không được hiểu một cách có ý thức, vì vậy nhà này có thể gợi ý về các khuynh hướng vô thức và vai trò của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Nhà thứ mười hai dường như hấp thụ, nuốt chửng và giải thể tất cả những gì được tìm thấy bên trong nó và do đó năng lượng của các hành tinh trong nhà này có thể không dễ dàng để diễn tả hoặc hiểu rõ. Nhà này cũng chỉ ra tính nhạy cảm của chúng ta đối với cảm hứng nghệ thuật cũng như ấn tượng tâm linh.

EVA SMITH GIẢNG VỀ NHÀ

A picture containing accessory Description generated with very high confidence

Khi chúng ta nhìn vào một biểu đồ phẳng (flat chart), và nếu chúng ta ta di chuyển ngược chiều kim đồng hồ xung quanh vòng hoàng đạo, chúng ta sẽ bắt đầu bằng Bạch Dương và kết thúc với Song Ngư . Trên biểu đồ có những đường thẳng gọi là house cusp chia biểu đồ thành 12 đơn vị gọi là 12 nhà, và mỗi một nhà sẽ nằm dưới một dấu hiệu hoàng đạo, và dấu hiệu hoàng đạo đó được xem là dấu hiệu cai quản tự nhiên của nhà. Là dấu hiệu cai quản của nhà, các đặc điểm của dấu hiệu hoàng đạo đó cũng đặc trưng cho nhà đó, và để hiểu những gì mà các nhà, hoặc các lĩnh vực năng lượng hoặc môi trường nói về, tất cả những gì mọi người cần biết là dấu hiệu hoàng đạo cai quản tự nhiên của nhà đó. Cho ví dụ, Bạch Dương cai quản nhà thứ nhất, và nó liên quan rất nhiều đến sự khởi đầu, với cái tôi, và nhận diện của tôi. Vậy nhà thứ nhất liên quan đến cái tôi, nhận diện của tôi, cách người khác nhận ra tôi.

Kim Ngưu cai quản nhà thứ hai, nên chúng ta có thể đoán nhà thứ hai chủ về giá trị của một người. Sao Kim là chủ tinh của Kim Ngưu, và sao Kim chủ về các giá trị, những gì mà người ta coi là giá trị trong mọi lĩnh vực, là nguồn lực của một người. Tài nguyên có thể là nguồn lực của bạn hoặc các nguồn lực xung quanh bạn, và đây là một cách nhanh chóng để tiếp cận ý nghĩa của một nhà. Tôi [Eva] có thể dễ dàng đi vào một biểu đồ mà tôi có với tất cả các phẩm chất gắn liền với các nhà, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi sự ghi nhớ, và nó không cần thiết nếu bạn biết những phẩm chất hoặc những đặc điểm liên quan đến dấu hiệu cai quản nhà đó.

Chúng ta có Song Tử cho nhà thứ ba và Song Tử liên kết với Sao Thủy, và Sao Thủy chủ trí tuệ. Vì vậy, nhà thứ ba liên quan đến tâm trí, với học tập, và việc học tập mà bạn làm khi còn trẻ. Và bạn cũng biết, biểu tượng của Song Tử là cặp song sinh. Vì vậy, nhà thứ hai cũng bao gồm anh chị em của bạn.

Nhà thứ tư do Cự Giải cai quản, và nếu bạn nhớ, Cự Giải phải làm gì đó để tạo ra một môi trường an toàn, bao bọc, và do đó liên quan rất nhiều với căn nhà, với gia đình nếu chúng ta mở rộng ra hơn một chút nữa, và cách mà chúng ta sống trong nhà, liên quan đến di sản của chúng ta, những truyền thống mà chúng ta có, những gì chúng ta khi ở trong nhà đã học hỏi được từ truyền thống, môi trường gia đình của chúng ta. Nó chỉ là một cách rất tốt để nhìn vào nhà thứ tư.

Nhà thứ năm do Sư Tử quản trị. Bạn hãy nhớ, Sư Tử là cái Tôi. Sư Tử đứng dậy và gầm lên, nó đứng lên trên đám đông. Nó là về cá nhân, là bản sắc của một người và sự phát triển của bản sắc đó. Do đó sự sáng tạo mà ta có thể tạo ra như là một kết quả của việc bây giờ đồng hóa với bên trên đám đông.

Xử Nữ là Trinh Nữ và thời kỳ mang thai, sinh ra Hài Đồng Kitô. Vì vậy, Xử Nữ liên quan nhiều đến sự thanh lọc, và sự thanh lọc thể hiện như vệ sinh, tất cả các hình thức vệ sinh, chăm sóc thực phẩm mà chúng ta ăn. Vì vậy, nó có liên quan đến tiêu hóa ở đây. Đó là công việc phục vụ mà chúng ta cho và làm, và điều đó cũng có thể là công việc của chúng ta, bởi vì thông thường công việc mà chúng ta làm là sự phụng sự của chúng ta với nhân loại. Vì vậy, nhà thứ 5 liên quan đến việc phục vụ và tình yêu mà chúng ta dành cho những sinh vật khác như thú cưng và các thú vật mà chúng ta yêu thích.

Chúng ta đến Thiên Bình. Thiên Bình cai quản nhà thứ bảy. Tất cả mọi thứ nằm ở dưới đường chân trời đều liên quan đến cá nhân, mọi thứ trên đường chân trời liên quan đến những người khác, và với Thiên Bình, nó không còn về cái tôi nữa, mà về tôi và người khác. Vì vậy, đó là về các mối quan hệ và đối tác như bạn tình và hôn nhân, đối tác trong công việc. Và các mối quan hệ có thể là mối quan hệ tốt hay xấu, nghĩa là kẻ thù. Điều này cũng có thể liên quan đến kẻ thù công khai.

Hổ Cáp là dấu hiệu cai quản nhà thứ 8. Hổ Cáp lặn sâu vào cái không biết, và do đó nhà này liên quan nhiều đến việc nghiên cứu, với khả năng đi sâu vào, và khi đi sâu vào bạn có thể trải nghiệm hoặc biết điều gì đó về bản thân bạn mà bạn chưa biết trước đó. Do đó nó mang lại sự chuyển hóa. Vì vậy, nhà này liên quan rất nhiều đến sự chuyển đổi, tái sinh vì nó được cai quản bởi Pluto. Nó cũng ngược lại với Kim Ngưu. Kim Ngưu chủ về các giá trị, nhưng là giá trị của người đó. Trong Hổ Cáp, bởi vì bạn đang làm việc với những người khác, đó là cách bạn xử lý tiền hoặc thừa kế của người khác.

Nhân Mã cai quản nhà thứ chín và Nhân Mã là về mục tiêu và tầm nhìn cao hơn. Cái gì cao hơn? Đó là sự học tập cao hơn, giảng dạy cao hơn, toán học cao hơn, những điều cao hơn được thực hiện trong triết học, tôn giáo, giáo dục có tính chất cao siêu. Nhiều người với một Cung Nhân Mã mạnh mẽ có Sao Mộc cai quản là những giáo viên rất tốt, những người mang những lý tưởng mà Nhân Mã nhìn thấy đến với nhân loại. Nó cũng liên quan nhiều những cuộc phiêu lưu, thám hiểm vì nó được cai quản bởi con ngựa, cho dù đó là người hiệp sĩ trắng ngồi trên con ngựa của mình một phiên bản cập nhật của con nhân mã centaur là biểu tượng cổ của Nhân Mã. Nó chủ về phiêu lưu, về việc tìm kiếm sự vui vẻ, vui chơi. Sao Mộc rất vui vẻ, bạn thấy biểu tượng hình Ông già Noel trên slide trước. Vì vậy, đây là nhà của du lịch, mạo hiểm và thể thao.

Ở nhà thứ 10 chúng ta có Ma kết và Ma Kết được Saturn cai quản. Ma Kết là tham vọng, muốn vươn lên đứng đầu và thành công, muốn đạt đến đỉnh cao. Tham vọng và thành công rất quan trọng với nó. Do đó, nhà 10 liên quan đến sự nghiệp, những gì bạn đã hoàn thành. Nhà đối diện của nó trên biểu đồ là nhà thứ tư chủ gia đình, còn nhà thứ mười là về nơi làm việc, những gì bạn đang làm ở bên ngoài nhà.

Nhà thứ 11 được Bảo Bình cai quản. Bảo Bình là dấu hiệu chủ trí tuệ và do đó dẫn đến Tình huynh đệ. Do đó, nhà này liên quan rất nhiều đến những người khác và các nhóm, những nhóm mà người đó liên kết, với các nhóm có vai trò quan trọng. Vẫn còn sự hời hợt gắn liền với Bảo Bình. Vì vậy, có nhiều nhóm, tất cả các nhóm khác nhau, những nhóm có liên quan. Nhà thứ 5 đối diện của nó do Sư Tử cai quản chủ về bản thân và bản sắc của một người. Còn nhà này liên quan đến những người khác trong nhóm mà mà người đó liên kết với.

Dấu hiệu hoàng đạo cuối cùng là Song Ngư cai quản nhà thứ 12, và Song Ngư trái ngược với Xử Nữ. Ở đây chúng ta có ý tưởng về ẩn dấu. Bạn hãy nhớ, trong nước chúng ta không thực sự thấy những gì đang làm trong nước. Đây là một nhà ẩn dấu, và liên quan đến các thể chế, với các công việc ẩn dấu, đến sự ẩn dật, rút lui để làm công việc của mình liên quan đến việc này. Nó cũng chủ về chữa lành và thanh lọc bản thân, bệnh viện.

Leave Comment