Xin khép lại

Trong hai bài viết vừa qua đã dẫn đến khá nhiều tranh luận giữa chúng tôi và bạn Lan về nhiều nhiều vấn đề khác nhau, có lẽ đã làm mất thời giờ của nhiều bạn vào trang web này để tìm thông tin bổ ích thay vì nghe những tranh luận như thế. Do đó, xin phép tất cả các bạn khép lại cuộc tranh luận này. Chúng tôi ghi nhận những đóng góp thẳng thắn của bạn Lan về nhiều vấn đề: giáo lý của đức DK, Thông Thiên Học, và cả vấn đề cá nhân của webmaster. Như:

1. Về Ông C.W. Leadbeater

Đối với các bạn thích nghiên cứu Thông Thiên học, thì Lân có ý kiến như sau:
– Sách của Leadbeater là nền tảng cho việc nghiên cứu các sách của ChS D.K.. Nếu như Leadbeater chưa từng xuất hiện trên đời, thì có lẽ chẳng ai có thể hiểu sách của ChS D.K. cả (giống như chưa học cấp 1 đã học cấp 2), và ChS D.K. sẽ phải tốn ít nhất vài quyển sách để giải thích các khái niệm cơ bản. May mắn (thực ra là do Thiên cơ sắp xếp) là đã có Leadbeater đã đào móng, để ChS D.K. có thể xây lên 1 ngôi nhà từ nền móng đó.
– “Leadbeater có thể sai”, điều đó là chắc chắn, nhưng KHÔNG CÓ NGHĨA là cái gì Leadbeater cũng sai! Leadbeater có thể sai 5-10% trong những điều mình đã viết, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là 90% còn lại là không sai! Và Lân cho rằng đó là ý của ChS D.K. khi Ngài nói rằng “Leadbeater cũng hay sai lầm, nhưng sự CHÂN THÀNH và TRÌNH ĐỘ thì không có gì để nghi ngờ”.
– Vấn đề của “tính phân biện” là phân tích chỗ nào hợp lý mà dùng, chỗ nào sai mà bỏ, chứ không phải là chuyện “chọn 1 trong 2”, “bỏ 1 trong 2”.

Hoàn toàn đồng ý với bạn Lan về điểm này. Nếu không có những tác phẩm của Ông C.W. Leadbeater và của các đại đức Thông Thiên Học khác, việc học hỏi giáo lý của đức DK sẽ khó khăn hơn rất nhiều, tuy rằng có những quyển sách của riêng bà Bailey viết để bổ sung cho 18 quyển sách của đức DK. Và chúng tôi cũng không chủ trương chọn một bỏ một, mà chọn một làm nền tảng để tham khảo cái còn lại.

2. Chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn các vị đại đức Thông Thiên Học như bà Blavatsky, Annie Besant, C.W.Leadbeater, Geoffrey Hodson, Jinarasadasa ... Qua đoạn văn trích bài viết của Ông C.W. Leadbeater, chúng tôi rất ấn tượng với cách trả lời của Ông, thể hiện đúng phong thái của một điểm đạo đồ: từ tốn, chuẩn mực, không quá khích, mặc dù không đồng ý nhưng lời lẽ rất nhẹ nhàng.

Ví dụ như dù không đồng ý với quyển Through the Eyes of the Masters, Ông viết:

Nó chứa đựng một vài chương, mỗi chương được cho là đã được viết ra hoặc chỉ ra bởi một trong những Chân sư. Không có gì có hại trong đó, mặc dù chúng không nói lên sự thật,khó đạt đến mức mà người ta mong đợi. Nó đi kèm với chín minh họa, nhằm phác họa chân dung các Chân sư của chúng ta; một số trong chúng là những khuôn mặt khá tốt, nhưng chúng dứt khoát không giống với những Đấng Cao Cả mà chúng ta biết rất rõ.

hoặc về quyển The Initiate in the Dark Cycle:

có nhiều đoạn văn đẹp trong đó, và tôi nghĩ rằng trên tổng thể nó sẽ tốt hơn là làm hại. Bạn hãy đọc sách và phán xét cho chính bạn.

chứ không dùng những lời lẽ nặng nề, khó nghe như rẻ tiền, vớ vẩn, dối trá…” Và tôi nghĩ, Ông rất sáng suốt và trí tuệ cho đến cuối đời, thậm chí còn hơn những người được xem là ‘bình thường’, chứ không phải bệnh tật làm sút giảm sự minh triết của mình. Do đó, đã học theo Ông chúng ta cũng nên học luôn cung cách của Ông. Nếu bạn Lân (hay Lan) trước khi kết luận một ai đó điều gì, các bạn đã làm hết sức để kiểm tra những gì họ nói, thì mọi chuyện có lẽ sẽ rất êm đẹp.

3. Về cá nhân của Webmaster: đó chỉ là phương diện phàm ngã, không có gì quan trọng, và như có bạn đã nói, quan trọng là thông tin đúng sai, có giúp ích gì cho bạn hay không. Do đó xin bạn bỏ qua cá nhân của Webmaster, đừng nhắc đến nữa.

4. Đã kính trọng các đệ tử của các Chân sư, chẳng lẽ nào chúng tôi lại dám thất lễ với các Đấng Cao Cả, mà website này làm ra cũng để phổ biến lời dạy của các Ngài, mang giáo lý của các Ngài đến những người cần đến nó. Chúng tôi nêu ra một số chi tiết đặc biệt về các đệ tử và Chân sư chỉ nhằm nhắc nhở phải cẩn thận khi phán đoán hay nhận xét về các hành động của các Ngài, nhất là khi các Ngài đứng rất cao so với ta. Do đó xin các bạn hiểu điều đó.

5. Bạn Lan đã nói lời tạm biệt với chúng tôi, và chúng tôi xin cám ơn những góp ý của bạn. Với trình độ và hiểu biết của bạn, bạn thừa sức để làm một website riêng hay tìm một website khác để hướng dẫn những ai tin tưởng nơi bạn. Do đó chúng tôi xin phép xóa những comment tranh cãi trong vòng 12 giờ nữa. Do đó, nếu bạn cần lưu, xin bạn vui lòng lưu lại trước.

6. Mong bạn thông cảm, và đừng post thêm tranh luận gì nữa, vì câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng tôi sẽ không đăng lên website.

Trân trọng.