Video Thiền Về Thể Nguyên Nhân – Hoa Sen Chân Ngã

Xin giới thiệu một video khác do các bạn học viên Trường Morya Federation phụ đề tiếng Việt. 

Thể nguyên nhân là một trạng thái trong cấu tạo của con ngườinằm giữa phàm ngã bên dưới, có thể nói như thế, và Chân thần hay tinh thần bên trên.

Thể nguyên nhân có nhiều tên gọi. Một số tên trọng yếu là Ngôi đền Solomon và Hoa sen Chân ngã. Và trong các thuật ngữ của Socrates, là “Thể chói rạng – Augoeides” như Socrates đã từng thảo luận.

Thể nguyên nhân là một phương tiện bán thường tồn trên cõi thượng trí và là nguồn gốc của xung lực tái sinh. Sau khi chết, chúng ta trải qua nhiều giai đoạn biến đổi khác nhau. Tâm thức chúng ta dành một quãng thời gian trụ trong thể cảm xúc, sau đó nó tan rã và chết đi, rồi trong thể trí và nó cũng tan rã và chết đi. Và chúng ta quay trở lại thể nguyên nhân – hoa sen chân ngã trên cõi thượng trí để tiêu hoá hoàn toàn tất cả những gì mà lần nhập thế vừa qua thu gặt được. Và lên kế hoạch cho lần nhập thế sắp tới với sự giúp đỡ của vị thần trông nom của chúng ta, Đấng Thái Dương Thiên Thần.

Một ngày nào đó, thể nguyên nhân sẽ chói rạng. Trong sinh mệnh nhỏ bé của con người, thể nguyên nhân còn chưa nhiều chói rạng và kích thước còn nhỏ, cũng như phạm vị còn hẹp. Người đã tiến hoá cao có một thể nguyên nhân với cánh hoa nở ra chói rạng sẽ tác động đến môi trường sống của anh tavới ánh sáng, tình thương và hy sinh.Thể nguyên nhân là kho báu của chúng ta, nó chứa đựng những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta.

Một ngày nào đó, thể nguyên nhân sẽ bị phá hủy. Mọi đền thờ đều phải bị phá hủy nhưng nó chứa đựng tất cả vẻ đẹp được thu hoạch từ nguồn cung cấp là cuộc sống phàm ngã.

Các bạn có thể xem các video huyền linh học khác đã được phụ đề tiếng Việt tại đây:

Đọc thêm về Thể Nguyên Nhân – Hoa Sen Chân Ngã:

https://www.minhtrietmoi.org/WPress/cau-tao-con-nguoi-phan-8-cau-tao-cua-hoa-sen-chan-nga-p-1/

https://www.minhtrietmoi.org/WPress/cau-tao-con-nguoi-phan-9-cau-tao-cua-hoa-sen-chan-nga-2/

https://www.minhtrietmoi.org/WPress/cau-tao-con-nguoi-phan-10-qua-trinh-kien-tao-hoa-sen-chan-nga/

Leave Comment