Video về Huyền linh học

Xin giới thiệu với các bạn Video về Cấu Tạo Con Người do các diễn giả của Monadic Media trình bày dưới hình thức cô đọng và dễ hiểu. Video nằm trong series giảng về Minh Triết Ngàn Đời của Monadic Media, được các bạn học viên của trường Morya Federation dịch sang tiếng Việt và lồng phụ đề. Một video tuyệt vời và công trình phụng sự đầu tiên của các bạn học viên Trường Morya Federation. Xin giới thiệu với các bạn.

Leave Comment