Nguyên tử trường tồn – Hạt giống (chủng tử)

Tác giả: Torkom Saraydarian (The Science of Becoming Oneself, Chapter XII. The Chalice and the Seeds)

“Nguyên tử trường tồn hoạt động như một hạt nhân cho việc phân phối mãnh lực, bảo tồn chức năng, đồng hóa trải nghiệm và lưu giữ ký ức.” (Luận về Lửa Càn Khôn, trang 69-70)

Biểu đạt thiện tính là tiến gần tới bản thể nội tâm, cốt lõi của chúng ta. Những ai tràn đầy thiện tính được biết như là những ân nhân của nhân loại và được xem như thiêng liêng. Đúng như vậy, họ thiêng liêng vì họ biểu đạt Thiên Tính của chính mình, đó là thiện tính bên trong họ. Bạn trở thành Bản Thể Chân Thực của mình theo tỉ lệ với sự biểu đạt thiện tính của bạn.

Tất cả mọi tôn giáo đều nhấn mạnh hành động thiện lành, hiện hữu tràn đầy Ánh Sáng và Bác Ái. Tất cả những biểu đạt này đều mang cùng một ý nghĩa: giải phóng Thiên Tính bên trong bạn, Ngọn Lửa của Sự Sống, vốn là Thiện Tính – điện sống động khắp mọi biểu đạt của bạn.

Cõi trí với 7 cõi phụ của nó, giống như một đám mây xung quanh đầu và cơ thể bạn. Dần dần, khi tâm thức khai mở, và khi các trải nghiệm của bạn trở nên phong phú hơn, cõi trí tự tổ chức và bảy màu xuất hiện, mỗi màu cho mỗi cõi. Những màu này từ từ trở nên rõ ràng hơn, và bạn nhận thấy một vòng xoáy năng lượng được gọi là đơn vị hạ trí. Sau đó, như mặt trăng xuất hiện từ sương mù, một điểm sáng bắt đầu xuất hiện trên các cõi phụ cao hơn. Đó là nguyên tử hay hạt giống (chủng tử) trường tồn trí tuệ. Sự phát triển của cõi trí tiếp tục, và một ngày kia ta có thể nhìn thấy một phác thảo mờ nhạt của một Chén Thánh. Hàng thế kỷ trôi qua, Chén Thánh trở nên ngày càng rõ ràng hơn, với vẻ đẹp quý hiếm của những màu sắc rực lửa và tỏa sáng của 12 dòng năng lượng. Thêm nhiều thế kỷ trôi qua, và đến thời điểm khi Đấng Ngụ trong Chén Thánh được giải thoát và đi vào tiến hóa vũ trụ.

Gene trong cơ thể con người là các yếu tố quyết định di truyền. Chúng quy định sự phát triển của một cá nhân và các đặc tính của cơ thể. Chúng được truyền tải từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, gene là bản ghi sống hay trường tồn, hạt nhân của cơ thể được giữ trong các thế hệ kế tiếp, thay đổi và điều chỉnh chút ít theo sự kết hợp của cha mẹ.

Điều quan trọng là gene chứa đựng một bản ghi của tất cả các đặc tính quá khứ, và nó sẽ là hạt giống của cơ thể tương lai. Do đó, các đặc tính này không bị mất đi, mặc dù chúng trải qua những thay đổi do các áp lực của giáo dục, môi trường, cuộc sống hàng ngày, và những ảnh hưởng khác.

Điều này có thể đúng với thể xác, nhưng còn các yếu tố quyết định di truyền của các thể hay các trạng thái cảm dục và trí tuệ thì sao? Trong thuật ngữ tâm lý học nội môn, chúng được gọi là các nguyên tử trường tồn, các hạt giống (chủng tử). Có 6 nguyên tử trường tồn: 1 thuộc cõi hồng trần, 1 thuộc cõi cảm dục, 2 thuộc cõi trí, 1 thuộc cõi bồ đề và 1 thuộc cõi niết bàn. Tất cả các trải nghiệm của chúng ta trên các cõi này đều được ghi nhận trong các nguyên tử hay hạt giống trường tồn này, cho dù chúng ta hữu thức hay vô thức về các ấn tượng này.

Nguyên tử trường tồn trí tuệ ghi nhận tất cả các trải nghiệm và ấn tượng thuộc trí tuệ. Trong nguyên tử trường tồn cảm dục, tất cả các trải nghiệm và ấn tượng cảm xúc được ghi nhận. Nguyên tử trường tồn hồng trần ghi nhận tất cả các trải nghiệm và ấn tượng thuộc cõi hồng trần. Các nguyên tử trường tồn của chúng ta giống như các “tế bào ký ức” hay các phòng lưu trữ, trong đó chứa tất cả những gì chúng ta đã làm hay biểu hiện và tất cả những gì đã được ghi ấn tượng trên tam giới.

Tất cả những gì chúng ta làm về mặt vật lý và tất cả những gì xảy ra cho chúng ta trên cõi hồng trần đi vào hạt nguyên tử hay hạt giống và tạo thành một bản ghi phức hợp. Thậm chí những trải nghiệm vô thức của chúng ta cũng được ghi nhận trong các nguyên tử trường tồn hồng trần, cảm dục và trí tuệ. Đơn vị hạ trí chỉ ghi nhận khi chúng ta không ở trạng thái vô thức. Trong các trạng thái hữu thức của mình, chúng ta bị ấn tượng phần lớn bởi những gì chúng ta làm, cảm nhận và suy nghĩ, nhưng trong những khoảnh khắc vô thức, chúng ta bị ấn tượng bởi những gì người khác làm cho chúng ta.

Cuối cùng cơ thể sẽ bị hủy diệt nhưng các nguyên tử trường tồn vẫn tồn tại trong các thể vi tế. Sau đó, khi một cá nhân bắt đầu chuẩn bị cho một biểu đạt hồng trần khác, một tái sinh khác, hạt giống trường tồn hồng trần, làm việc qua các luân xa dĩ thái, kiến tạo thể dĩ thái theo nội dung của hạt giống, và thể xác được xây dựng quanh thể dĩ thái đó.

Nguyên tử trường tồn cảm dục chứa đựng tất cả những phản ứng và ấn tượng cảm xúc của chúng ta, hữu thức hoặc vô thức. Một thời gian dài sau khi chúng ta bỏ lại thể xác, thể cảm dục tan biến nhưng tất cả những trải nghiệm cảm xúc của đời sống được ghi nhận trong hạt giống này, và mỗi ghi nhận là một nhân tố quy định trong hạt giống.

Thể trí sống lâu hơn các thể xác và thể cảm dục, nhưng rồi sẽ đến lúc khi nó cũng đi qua quá trình phân giải. Tuy nhiên, hạt giống trường tồn chứa đựng tất cả những trải nghiệm đời sống và những ấn tượng của đời sống trí tuệ. Khi chân ngã chuẩn bị quay trở lại cõi hồng trần, hạt giống trí tuệ và đơn vị hạ trí sẽ rung động; việc kiến tạo thể trí sẽ bắt đầu và tiến hành theo các bản ghi của hạt giống trí tuệ.

Tất cả ba thể đều được xây dựng bằng cách này, theo nội dung chứa trong các hạt nguyên tử trường tồn của chúng. Lưu ý rằng các thể này không được xây dựng ngay một lúc mà việc kiến tạo là một quá trình dần dần. Khi thể xác đạt tới mức trưởng thành của nó, thể cảm dục tiếp tục trưởng thành; thể trí tiếp tục phát triển thậm chí ngay cả sau khi thể cảm dục đã đạt tới độ chín chắn của nó.

Vì vậy, chúng ta có trong đền thờ của mình các bản ghi trường tồn. Chúng giống như “Cuốn Sách của Thượng Đế” trong đó mọi thứ đều được ghi nhận. Toàn bộ đời sống của chúng ta chủ yếu bị chi phối bởi các nội dung của những nguyên tử hay hạt giống này. Không chỉ các thể xác, thể cảm dục và thể trí phát triển từ những hạt giống này mà cả các phẩm tính tương lai của chúng, các tiềm năng, khả năng cho sự phát triển cũng được quyết định bởi những hạt giống này.

Chúng ta phản ứng, chúng ta bị ấn tượng, và chúng ta biểu đạt theo phẩm tính của các vận cụ của mình. Chúng ta không thể nhìn một ngôi sao xa với một chiếc kính viễn vọng đồ chơi. Chúng ta không thể chơi một bản nhạc giao hưởng với một chiếc kèn – chúng ta cần những khí cụ đã thanh luyện khác. Các hạt giống trang bị cho chúng ta những gì chúng ta đã đưa vào chúng trong quá khứ, cộng với các trải nghiệm hiện tại. Tóm lại, chúng quy định khoảng nhạy cảm của chúng ta, khoảng phẩm tính của các ấn tượng, và hình thức và mức độ biểu đạt của chúng ta trên tam giới.
Trong các nguyên tử trường tồn, chúng ta thấy quá khứ đã qua với các bản ghi tốt và xấu của nó. Tất cả những gì chúng ta đã từng là trong quá khứ đều ở trong các hạt giống này, và từ các hạt giống này, tương lai của chúng ta sẽ phát triển lên. Quá khứ quy định tương lai. Vì thế chúng ta có thể nói rằng quá khứ và tương lai của chúng ta đều nằm trong những hạt giống (chủng tử) này.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai trong hiện tại bằng cách sống một cuộc đời hữu thức và gieo trồng những phẩm tính tốt đẹp trong tất cả ba hạt nguyên tử trường tồn của mình.

Những điều sai trái được tác ý trên cõi trí trong các tiền kiếp của chúng ta nằm ở đó. Nếu bằng cách nào đó mà chúng bị kích thích và được giải phóng, chúng sẽ từ từ đi xuống, tự biểu đạt trong các thể cảm xúc và thể xác, và tác động vào đời sống của chúng ta theo nhiều cách, với nhiều dạng vấn đề.

Nội dung của các hạt giống không phải lúc nào cũng tiêu cực. Ngược lại, bạn sẽ thấy trong chúng những gì tốt đẹp nhất mà bạn trao cho gia đình mình, bạn bè mình và quốc gia của mình. Đây là những hạt giống quy định sức khỏe hạnh phúc của bạn trên tam giới. Chúng là những bông hoa, nước, thức ăn và năng lượng cho hành trình dài trở về Bản Thể Chân Thực của bạn.

Mức độ phát triển ba thể của bạn được ghi trong những hạt giống này. Khi bạn sẵn sàng khoác lấy ba vận cụ cho kiếp sống kế tiếp, chúng sẽ tiếp tục phát triển từ mức độ mà bạn đã phát triển đến trong kiếp trước của bạn.

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng ở đây. Các thể bắt đầu phát triển từ điểm mà bạn đã rời đi trong kiếp ngay trước đó, với điều kiện là “các bản ghi đen tối” không can thiệp vào. Ví dụ như bạn có một cơ thể mạnh khỏe. Nhưng trước khi chết, bạn đã phạm phải một hành động rất tàn độc, làm cho ai đó đau khổ sâu sắc. Vậy thì có khả năng là trong một kiếp sống tương lai của bạn, bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và rồi bị một căn bệnh nghiêm trọng. Hoặc một kết quả khác là bạn sẽ bị sinh ra với thể xác khiếm khuyết. Tương tự với các thể khác. Một hành động sai lầm ở bất cứ thể nào cũng đồng thời mở rộng đến các thể khác và kết quả có thể tự biểu đạt nó qua một hoặc hai hoặc cả ba vận cụ đồng thời.

Thể xác bắt nguồn từ nguyên tử trường tồn hồng trần. Bảng điều khiển cho hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và các tuyến ở trong nguyên tử trường tồn hồng trần. Con người có một thể xác mới, nhưng những nguyên nhân ngủ ngầm của vấn đề nằm trong những hạt giống này. Bất cứ khi nào những bản ghi này được kích thích bằng những cách khác nhau, thì bảng điều khiển này tự động và hoạt động một cách máy móc. Nó bắt đầu tác động các thể khác theo các bản ghi ở đó.

Trên cấp độ hồng trần, các hạt nguyên tử trường tồn hoạt động như sau: Một sự kiện xảy ra có một tương đồng trong các bản ghi của các hạt nguyên tử trường tồn hồng trần, cảm dục và trí tuệ. Các bản ghi rung động qua Định Luật Cộng Hưởng và phóng chiếu một năng lượng được diễn dịch thành một trạng thái cảm xúc hay thái độ nội tâm. Phần cảm xúc và trí tuệ tương ứng của sự kiện đó hòa nhịp với các bản ghi hồng trần. Con người không ý thức về những gì xảy ra trong thế giới nội tâm của mình, mà tư duy, cảm xúc và hành động đều bị kiểm soát, con người không có quyền năng với chính mình. Anh ta có những nỗi sợ và những thôi thúc mới, cường độ của chúng được quyết định bởi mức độ hay chiều sâu của sự hòa nhịp của các thể.

Trong Kinh Tân Ước, thông tin này được trình bày trong một câu chuyện ngụ ngôn mang tính biểu tượng về một người mắc nợ bị đưa vào tù và không được phép phóng thích cho đến khi anh ta phải trở hết tất cả những món nợ của mình. Theo quan điểm nội môn, các bản ghi đen tối là những món nợ (nghiệp quả) của chúng ta. Một lời nói dối là một món nợ, một sự trộm cắp là một món nợ; một hành động tàn ác là một món nợ… Mặt khác, một hành động yêu thương, phụng sự, từ bi là một tài sản, một hạt giống của ánh sáng.

Toàn bộ cơ chế nhân quả giống như một chiếc máy tính mà bằng cách nhấn một vài cái nút, nó cộng, trừ, nhân và thực hiện nhiều tính toán khác. Cơ chế con người cũng như vậy. Chúng ta nhấn một vài nút và “cái máy” bắt đầu hoạt động. Trong một thời gian ngắn, các cơ quan vật lý, cảm xúc và trí tuệ, các chủng tử và các suy nghĩ bắt đầu làm việc, và cuối cùng kết quả xuất hiện. Chúng ta không nhìn thấy các hành động của hàng ngàn và hàng ngàn các cơ quan – tế bào trong “cỗ máy” đó, nhưng chúng ta nhìn thấy các kết quả, tác động. May thay, chúng ta không phải là những cái máy tính, và có một cách để giải phóng và tiêu diệt các nội dung đen tối của các hạt giống.

Các nhà trị liệu một cách vô thức được đưa tới những nguồn gây rắc rối. Họ thường tái kích thích các nội dung của các hạt giống mà không thể xóa bỏ chúng, và tình trạng của chủ thể trở nên tệ hơn.
Đôi khi họ khóa những cánh cửa nhỏ hay những kênh dẫn mà qua đó cơn sóng rắc rối đang cố gắng tự làm cạn kiệt nó. Giống như bản chất bên ngoài của chúng ta không muốn giữ vật chất chết trong “các thể”, thì bản chất nội tâm của chúng ta cũng vậy. Nó đẩy vật chất đó ra ngoài để làm sạch các kênh dẫn và thanh lọc hệ thống. Năng lượng điều khiển quá trình thải loại này được gọi một cách biểu tượng là Lửa trong Chén Thánh.

Nguyên nhân những căn bệnh tâm thần thường được thấy đồng thời trong cả ba hạt nguyên tử trường tồn. Những phương pháp chữa trị y khoa hay tâm lý thường thất bại bởi vì chúng được sử dụng để loại trừ chỉ một phần của nguyên nhân. Một phương pháp chữa lành hiệu quả sẽ hướng đến tất cả các vận cụ hay các hạt giống để gốc rễ của vấn đề được vĩnh viễn xóa bỏ.

 

Leave Comment