Chân Nhân (Chân Ngã)

BẢN THỂ CON NGƯỜI

Trích từ An Outline of Theosophy của C.W. Leadbeater, dịch giả Cao Thị Lan.

Tài Liệu Tham Khảo số 3 cho Tham thiền Huyền môn 

Cứ xem những cách diễn đạt tư tưởng trong đời sống hằng ngày thì đủ biết Châu Âu hiện đang chìm đắm vào cái hố sâu duy vật đến chừng nào. Chúng ta rất thường nói một cách hết sức tự nhiên rằng: “Con người có một Linh Hồn, chúng ta phải cứu rỗi Linh Hồn chúng ta.” Nói như vậy chẳng khác nào con người thật sự là ở Xác Thân, còn Linh Hồn chỉ là một vật phụ thuộc mơ hồ của Xác Thân và lệ thuộc nó vậy.

Với một tư tưởng như thế do ngôn ngữ đã biểu lộ rõ rệt sự sai lầm lớn lao, ta khó mà không ngạc nhiên khi thấy một vài người đi xa hơn nữa về chiều hướng ấy và tự hỏi “Không biết vật mơ hồ mà người ta gọi là Linh Hồn ấy có thật không?“

Do đó, một người bình thường rõ ràng không biết mình có một Linh Hồn hay không, và nhất là không biết Linh Hồn đó có bất tử không. Điều lạ lùng là nhân loại có thể ở trong sự vô minh đáng thương như vậy, vì thế giới bên ngoài thường cho ta nhiều bằng cớ chứng minh một cách quả quyết rằng con người có một hiện hữu hoàn toàn độc lập đối với Xác thân , một đời sống riêng biệt có thể biểu lộ ở một nơi xa Xác thân  khi đang sống, và hoàn toàn rời bỏ cái xác sau khi chết.

Khi mà chúng ta chưa gột rửa sạch được sự nhầm lẫn lớn lao, tin rằng Xác thân  của ta chính là ta, thì không bao giờ chúng ta có thể suy luận một cách đúng đắn về vấn đề nầy. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi ta cũng thấy rằng Xác thân  ta chỉ là một khí cụ, một cơ quan giúp chúng ta có thể tiếp xúc với vật chất hồng trần thô sơ của cõi đời hữu hình.

Suy nghĩ thêm chút nữa, ta sẽ thấy có những loại “vật chất” khác, chớ không phải riêng gì loại vật chất tế vi gọi là Dĩ Thái mà Khoa Học hiện đại chấp nhận là đi xuyên qua được mọi chất khác, ta còn biết được rằng có những vật chất thanh hơn Dĩ Thái nữa, chúng đi xuyên qua Dĩ Thái cũng như Dĩ Thái đi xuyên qua những Chất hồng trần. Những vật chất nầy thanh hơn Dĩ Thái cũng như Dĩ Thái thanh hơn vật chất hồng trần vậy.

Lẽ dĩ nhiên, độc giả sẽ tự hỏi rằng: Làm sao con người lại có thể biết được những loại vật chất thanh tao, mịn màng như thế. Con người sẽ biết được những loại Vật Chất nầy giống hệt như anh đang biết những hình thể thô sơ hiện hữu, bằng cách nhận được các làn sóng rung động mà chúng phát ra; con người có thể nhận được các làn sóng rung động ấy vì trong bản thể anh cũng có những vật chất thuộc về loại thanh tao mịn màng đó. Cũng như xác thân  anh là một cơ quan để anh sử dụng giao tiếp một cách chủ động hay thụ động với thế giới hồng trần, thì những chất mịn màng, thanh tao mà anh có trong người cũng làm thành một cơ quan giúp anh có thể giao tiếp với thế giới của những chất thanh tao mà những quan năng thô sơ hồng trần không sao cảm nhận được.

Ðiều này không phải là một tư tưởng mới. Thánh “Paul” đã nói—ta hãy nhớ lại—rằng có một xác thân  làm bằng xương thịt và một xác thân  thiêng liêng. Ngoài ra, Ngài còn nói về Linh Hồn con người (Soul) và Tinh thần của anh (Spirit); hai danh từ nầy Ngài không dùng như những chữ đồng nghĩa, tuy rằng ngày nay người ta quả quyết điều đó với một sự vô minh không thể tưởng tượng được. Vậy thì bản thể con người phức tạp hơn là ta thường nghĩ. Không những con người là một Tinh thần trong Linh Hồn, mà Linh Hồn đó do Tinh thần điều khiển, Linh Hồn nầy còn có nhiều lớp vỏ nặng nhẹ khác nhau, mà xác thân  là lớp vỏ cuối cùng và dày đặc nhất.

Tất cả những lớp vỏ đó có thể gọi là những “Thể “ trong mối liên hệ với những Cảnh Giới Vật Chất riêng biệt của chúng. Thật vậy, ta có thể nói được rằng xung quanh ta có nhiều thế giới bao bọc nhau, thế giới nầy xuyên qua, chen vào thế giới khác kế đó, và người ta có những Thể đồng bản chất với những thế giới ấy; nhờ những Thể nầy, con người mới tiếp xúc được với những thế giới nói trên và mới sống ở đó được. Dần dần, con người học cách sử dụng những Thể của mình, điều nầy khiến anh có một quan niệm càng ngày càng rộng lớn về cái Vũ Trụ bao la và phức tạp trong đó anh đang sống, vì tất cả những thế giới thanh tao nầy, rốt lại, đều là những phần tử trong toàn bộ của Vũ Trụ.

Rồi con người nhờ đó hiểu được nhiều sự mà trước kia đối với anh có vẻ bí mật; anh sẽ không lầm anh với những “Thể” của anh nữa. anh thấy rằng chúng chỉ là những lớp quần áo mà anh có thể mặc vào, cởi bỏ hay thay đổi, trong khi đó chính con người anh vẫn nguyên vẹn không có gì khác hơn trước. Chúng ta không cần phải nhắc lại thêm một lần rằng đây không phải là những lý thuyết thuộc về siêu hình hay là những tín ngưỡng. Ðó là những sự thật rõ ràng có tính cách Khoa Học và thí nghiệm được, mà ai đã nghiên cứu về Thông Thiên Học đều biết.

Về những vấn đề nầy, nhiều người lấy làm lạ khi được nghe những lời xác định quả quyết thay thế cho những giả thuyết thông thường. Nhưng ở đây, tôi không nói gì ngoài những điều mà một số đông những Nhà Nghiên Cứu đã biết do những kinh nghiệm trực tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần. Chắc chắn “Chúng tôi biết rõ những điều chúng tôi nói,” chúng tôi biết do kinh nghiệm chớ không phải nghe người khác nói. Vì thế chúng tôi dám nói chắc chắn như vậy. Những thế giới xen lẫn vào nhau nầy với những chất nặng nhẹ khác nhau, chúng tôi gọi là những Cảnh Giới. Cõi giới hữu hình gồm có những Chất Khí và những loại Dĩ Thái, chúng tôi gọi là những Cảnh Giới hồng trần.

Cảnh Giới kế tiếp, các Nhà Luyện Kim thời Trung Cổ biết rõ ràng, gọi là Cõi Trung Giới (The Astral Plane), chúng tôi vẫn giữ danh từ đó. Trên Cõi Trung Giới, có một thế giới làm bằng một chất thanh tao hơn nữa, chúng tôi gọi là Cõi trí tuệ (The Mental Plane), tức là Cảnh Trí, thế giới của tư tưởng. Cái Trí của con người làm bằng vật chất của Cõi nầy. Sau chót, còn có những Cảnh Giới khác cao hơn Cõi Thượng Giới mà tôi chưa kể ra, sợ làm rối trí độc giả, vì hiện giờ chúng ta chỉ nói đến những tác động của bản thể con người ở những Cảnh Giới thấp mà thôi.

Có điều chúng ta nên biết rằng ở không gian, những Cảnh Giới nầy không xa cách nhau. Thật ra, chúng choán cùng một chỗ, chúng bao vây chung quanh ta và thấm nhuần ta cả một lượt. Hiện nay, tâm thức ta trụ ở bộ óc hồng trần của ta. Bộ óc này hiện giờ là cơ quan của tâm thức ta; vì thế cho nên bây giờ chúng ta chỉ cảm biết được Cõi hồng trần, và có khi chỉ được có một phần nào của Cõi ấy mà thôi. Nhưng chúng ta chỉ cần tập đem tâm thức ta trụ vào một “Thể” cao; ngay lúc đó những vật ở Cõi Trần biến đi trước mắt ta, và thay thế vào đó, ta thấy được Cảnh Giới tương đối với cái Thể mới được sử dụng.

Các bạn hãy nhớ rằng bản thể vật chất chỉ có một. Vật chất Cõi Trung Giới và vật chất Cõi hồng trần chỉ khác nhau cũng như hơi nước khác với nước đá mà thôi. Ðó vẫn chỉ là một chất nhưng ở những hoàn cảnh khác nhau. Vật chất hồng trần có thể biến thành vật chất Cõi Trung Giới. Muốn như vậy, chỉ cần chia nhỏ nó ra và làm cho nó rung động nhanh hơn lên, cho tương xứng với trạng thể mong muốn.

CON NGƯỜI THẬT SỰ (Chân Nhân)

Con Người Thật Sự là gì?

Con Người xuất phát từ Đức Thượng Đế. Con Người là một Điểm Linh Quang của Ðức Thượng Ðế (a spark of the Divine Fire). Cái Tinh thần (Spirit) bên trong Con Người đồng bản thể với Thượng Ðế. Và Tinh thần nầy khoác lên mình nó một hồn (Soul) cũng như người ta mặc một cái áo vậy. Cái Linh Hồn giống như cái áo bao phủ Tinh thần, nó cho Tinh thần có cá tính. Ðối với sự hiểu biết thấp thỏi của chúng ta, tấm áo nầy hình như ngăn cách Tinh thần trong một thời gian làm cho nó phải rời xa Thượng Ðế. Câu chuyện về sự cấu tạo nguyên thuỷ của Linh Hồn con người, về sự khai mở Tinh thần được bao bọc trong đó, là một câu chuyện rất tuyệt diệu và lý thú, nhưng dài quá, không thể kể rõ trong quyển sách sơ lược như quyển nầy. Người ta có thể đọc câu chuyện nầy một cách đầy đủ ở những quyển sách nói về cái phần đó của Giáo Lý.

Ở đây chỉ cần nói rằng cả ba Trạng Thái của Thượng Ðế đều có nhiệm vụ là sự tạo Linh Hồn nầy, và sự cấu tạo Hồn con người là cái điểm cao nhất của việc Thượng Ðế tự hi sinh đi xuống vật chất, người ta gọi đó là sự Nhập Thế, đầu thai. Bằng cách đó Linh Hồn còn bé thơ được sinh ra. Vì nó được tạo thành giống như hình ảnh Thượng Ðế nghĩa là cũng có ba Trạng Thái như Ngài và cũng tự biểu lộ bằng ba cách như Ngài, cho nên, khi nó tiến hóa đi lên, nó sẽ hành động ngược lại với khi nó đi xuống để Nhập Thế. Ðiểm Linh Quang đồng bản chất với Thượng Ðế chứa đựng đủ mọi khả năng tiềm tàng; nhưng trước khi làm nảy nở những khả năng ấy, Linh Hồn phải tiến hóa từ những kiếp sống nầy tới những kiếp sống khác.

Cái phương pháp được ấn định trước để làm nảy nở những đức tính tiềm tàng của con người hình như là phải để cho anh học cách cảm ứng với những rung động bên ngoài bằng cách cũng rung lên cùng một nhịp với chúng. Nhưng ở trình độ của Con Người thật sự (tức là ở thượng từng Thượng Giới), Cõi Thượng Trí (The higher Mental Plane), những rung động tế nhị, thanh tao quá, con người hiện giờ chưa cảm ứng nổi. Thoạt đầu, con người chỉ có thể nhận thức được những sự chuyển động mạnh và thô kịch nhất, nhờ những chuyển động nầy giúp sức, sự linh cảm của anh lúc đầu như ngủ mê sau được thức tỉnh; anh trở nên linh cảm hơn mãi cho tới khi anh có thể cảm ứng trên mọi Cảnh Giới với mọi làn rung động.

Ðó là trạng thái vật chất của sự tiến hóa của con người. Nhưng ở phương diện chủ quan, con người có thể cảm ứng được với mọi sự rung động, thì cố nhiên phải có năng khiếu thiện cảm (sympathy) và từ bi (compassion) phát triển một cách đầy đủ. Thật vậy, đó là đặc điểm của Con Người tiến hóa, của Chơn Sư, của Người dìu dắt những Linh Hồn, của Ðức Christ vậy. Vì muốn đạt được điều kiện đó cho nên bao nhiêu đức tính tốt của “Con Người hoàn toàn” đều phải được phát triển, và đó là nhiệm vụ thiệt thọ của con người khi sống lâu dài trong Vật Chất.

Ở Chương nầy, chúng ta đã bàn sơ qua những vấn đề rất trọng đại. Những ai muốn khảo cứu thêm, xin đọc những sách Thông Thiên Học khác. Muốn biết về bản thể con người, xin đọc những sách sau đây của Bà Besant:

  1. “Con Người và Các Thể” (Man and his Bodies),
  2. “Chơn Nhơn và những lớp vỏ của Nó” (The Self and Its Sheaths),
  3. “Bảy thể của Con Người” (The Seven Principles of Man); và của tôi (Ô. Leadbeater):
  4. “Con Người hữu hình và vô hình” (Man, Visible and Invisible) trong đó có nhiều sự mô tả những Thể “Phách,” “Vía,” “Trí “ do con mắt của một người có Thần Nhãn nhận xét.

Muốn biết về cách sử dụng những năng khiếu nội tâm, xin đọc quyển “Nhãn Thông” (The Clairvoyance).

Muốn biết cách cấu tạo và sự tiến hóa của Linh Hồn, xin đọc:

– “Sự phát sinh và sự tiến hóa của Linh Hồn” (Birth and Evolution of the Soul) (Annie Besant).

– “Sự phát triển của Linh Hồn” (Growth of the Soul) (Ô. Sinnett) và của tôi (Leadbeater):

– “Tín Điều Thiên Chúa giáo” (Christian Creed).

Về sự tiến hóa tâm linh của con người, xin đọc:

– “Trước Thềm Thánh Ðiện” (In the Outer Court) (Theo đúng nghĩa của bản chánh là Sân Ngoài),

– “Con Ðường của Người Ðệ Tử ” (The Path of Discipleship) (Annie Besant) và những Chương cuối cùng của quyển sách nhỏ của tôi (C.W. Leadbeater):

– “Những Kẻ Phù Trợ vô hình” (Invisible Helpers).

Leave Comment