Cấu tạo Con người – Phần 7 – Các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã

Trong phần 7 này chúng ta sẽ học qua các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã, trích từ quyển Thư về Tham thiền Huyền môn. Đức DK mô tả các giai đoạn và các đặc điểm dưới nhãn quang của một Chân sư. Sau phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cấu tạo của Hoa sen chân Ngã (tên gọi của thể Nguyên Nhân). Sở dĩ phần nói về thể Nguyên Nhân khá dài vì đó là trọng tâm học hỏi của người học đạo.

******************

Cuộc sống của phàm ngã đang tiến hóa có thể được chia làm năm phần. Xét cho cùng, chúng ta đang ở trong cuộc tiến hóa có năm giai đoạn, và cuộc sống của con người (trong nhân loại trước khi được điểm đạo lần thứ năm) có thể được xem là một loạt năm bậc tiến hóa từ thấp lên cao. Mỗi bậc được đo lường bằng tình trạng của Ngọn lửa Tinh thần ẩn bên trong. Như tôi đã nói cùng các bạn, theo quan điểm của Thánh đoàn thì chúng ta được đo lường bằng ánh sáng của chính mình.

The Point in Evolution.

The life of the evolving personality might be divided into five divisions. Ours is, after all, a fivefold evolution, and the life of the man (as a human being and prior to taking the fifth Initiation) may be considered as a series of five gradual steps, each step being gauged by the condition of the indwelling Flame of Spirit. From the standpoint of our occult planetary Hierarchy, as before I have told you, we are measured by our light.

Giai đoạn đầu tiên

Giai đoạn đầu tiên

1. Giai đoạn tiến hóa đầu tiên có thể kể từ lúc con người vừa thoát kiếp thú trở thành một sinh linh biết suy nghĩ, [24] tức là trở thành một con người, cho đến khi tâm thức hoạt động được trong thể tình cảm, hay là mức mà những tình cảm hầu như thống ngự. Nó tương ứng với thời kỳ của người Lemuria và thời gian đầu của dân Atlantis. Trong giai đoạn này, con người phân cực trong thân xác và học cách chế ngự thể xác bằng thể dục vọng, tức là thể tình cảm hay xúc cảm. Con người lúc đó không có chí nguyện gì cả, mà chỉ đi tìm lạc thú cho xác thân. Y chỉ sống cho thú tính của thân xác, chứ không nghĩ đến điều gì cao hơn. Giai đoạn này tương đương với thời kỳ của đứa trẻ từ một đến bảy tuổi. Ở giai đoạn này, các Huấn sư trông nom nhân loại thấy trong tâm y Ngọn lửa nhỏ như đầu mũi kim, và nguyên tử trường tồn hồng trần giữ công việc phân cực. Các Huấn sư không chú ý đến giai đoạn này bao nhiêu, vì sức mạnh bản năng sẵn có nơi Chân ngã y đảm trách công việc, và sức mạnh tiến hóa luôn luôn thôi thúc tất cả tiếp tục tiến lên hướng về sự hoàn thiện.

The first division of progress might be measured from the moment when animal-man became a thinking entity, [Page 24] a human being, to that of the conscious functioning of the emotional body or to the point where the emotions are very largely paramount. It corresponds to the period covered by the Lemurian and early Atlantean days. During this period, the man is polarised in his physical body and is learning to be controlled by his desire body, the body of feeling or of emotion. He has no aspirations save such as pander to the pleasures of the body; he lives for his physical nature, and has no thought for aught that may be higher. This period parallels that of the child from one to seven years. At this time the watching Teachers of the race see the indwelling Flame as a tiny pin-point, and the permanent atom of the physical plane holds the polarisation. No attention is called for from the Teachers, for the instinctive force inherent in the Higher Self does the work, and the driving force of evolution carries all on to perfection.

Giai đoạn I – Trong giai đoạn này luân xa chót xương sống linh hoạt nhất, nhưng chỉ thuần là xoay tròn trong không gian ba chiều, chứ không phải bốn chiều. Ngọn lửa bên trong được gom vào việc làm sinh động những cơ quan sinh sản và gom vào cuộc sống chức năng thân xác của phàm ngã.

Giai đoạn thứ hai

Giai đoạn thứ hai

2. Giai đoạn phát triển thứ hai kể từ mức phần lớn sự phân cực nằm trong thể tình cảm,dục vọng của hạ trí đang phát triển. Trình độ này tương đồng với giai đoạn sau của thời kỳ Atlantis. Các ham muốn không hoàn toàn cho thể xác nữa, vì trí năng bắt đầu xen vào, như chất men gây ra sự chuyển động làm cho bột nổi. Con người bắt đầu nhận thức được những sự ham muốn mơ hồ không liên hệ gì đến thể xác. Y có thể thương yêu sâu đậm các vị thầy, hay những người hướng dẫn khôn ngoan hơn mình. Hoặc y có sự mến thích vội vàng, thiếu suy xét đối với những người cộng sự và thân hữu ở chung quanh. Đồng thời y cũng có sự oán ghét vô lý và không cân nhắc. Bởi vì trong tâm tính của y còn thiếu sự quân bình (là thành quả của trí năng) và sự thăng bằng (là hậu quả của tác động trí tuệ). Y dễ có thái độ cực đoan.

The second period covers a point in development when the polarisation is largely in the emotional body and when lower mind desire is being developed. Later Atlantean days hold the analogy hid. The desires are not so purely physical, for mind is beginning to permeate, much as yeast causes a movement and a rising in a mass of dough. The man is conscious of vague pleasures not associated with his physical body; he is capable of a deep love for teachers and guides wiser than himself, of a wild unreasoning devotion for his environing associates, and of an equally wild and unreasoning hatred, for the equilibrium that mind achieves, and the balance that is the result of mental action, is wanting in his make-up. He suffers from extremes.

Nay sự phân cực ở trong nguyên tử trường tồn thể tình cảm, nhưng (khi đạt mức phát triển này) có một đường ánh [25] sáng nối liền hai nguyên tử đã phân cực của thể xác và thể tình cảm. Điều tôi muốn nêu ra trong giai đoạn này là nguyên tử trường tồn hạ trí chưa biết đến sức mạnh phân cực. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm đang còn giữ sức mạnh ấy với hậu quả gây nên sự khác biệt hoàn toàn bên trong chu vi của nó. Trong nguyên tử này, những kết hợp điện tử nào đã được phân cực thì hợp thành dạng hình học khác với những điện tử chưa được phân cực. Đây là hiệu quả của sự sống Chân ngã tác động vào vật chất của nguyên tử gây nên nhiều sự đồng hóa và biệt hóa không thấy có trong một nguyên tử chưa phân cực. Vấn đề này thật phức tạp và khó hiểu.

The polarisation lies now in the emotional permanent atom but, (when this point of development is reached) a light plays between the two atoms that have [Page 25] known polarisation—the emotional and the physical. What I am seeking to bring out at this stage is that the mental unit has not known the force of polarisation, the emotional is holding it, and the result is an integral difference within the periphery of the atom itself. The electronic combinations that compose the atom which has suffered polarisation are grouped in a different geometrical form to those which have not yet experienced the process. It is the effect of the life of the Ego, playing on the matter of the atom and causing various approximations and differentiations unseen in a non-polarised atom. The matter is abstruse and complex.

Giai đoạn này tương đương với khoảng đời của đứa trẻ từ bảy đến mười bốn tuổi, hay là thời gian đi qua tuổi thiếu niên và đứa trẻ đang trưởng thành. Sự trưởng thành này là kết quả sự phân cực của thể xác và thể tình cảm trong chỉnh hợp. Giờ đây hai thể này rất dễ chỉnh hợp với nhau. Vấn đề là làm sao đem cả hai thể này chỉnh hợp với thể trí, rồi sau đó chỉnh hợp với thể Chân ngã.

Các Đấng hướng dẫn trông nom nhân loại có thể thấy Ngọn Lửa trong tâm con người hơi nở lớn hơn, nhưng hãy còn quá nhỏ nên chưa đáng kể. Tuy nhiên, có thể nói ở giai đoạn đầu nguyên tử trường tồn hồng trần được chiếu sáng, và bây giờ ở giai đoạn hai nguyên tử tình cảm cũng được chiếu sáng tương tự. Đây là dấu hiệu cho các Huấn sư thấy rằng sự tiến hóa của y đang tiếp diễn. Những phát triển vừa kể xảy ra trong một thời gian dài, vì sự tiến bộ trong giai đoạn này chậm chạp không thể tả. Lời ám chỉ của tôi về các giống dân Atlantis và Lemuria chỉ để nói lên sự tương đồng trong mục tiêu chứ không phải tương đồng về thời gian.

This period is an analogous one to that in the life of a child from seven to fourteen years, or that period when adolescence is traversed and the child is maturing. This maturity is the product of emotional and physical polarisation in alignment. Alignment is now easily achieved between the physical and emotional bodies. The problem is to bring both under alignment with the mental and later with the egoic bodies.

To the watching Guides of the race, the indwelling Flame or Light can be seen slightly more enlarged, but still so small as to be inappreciable. But, if I can in any way make clear without misleading by the use of words—whereas in the first period the physical atom could be seen illuminated, now in the second period the emotional atom is similarly lit up, a signal to the Teachers that the work progresses. All this covers a vast period of time, for progress at this period is inexpressibly slow. My allusion to the Atlantean and Lemurian races was but to trace analogy in object, and not analogy in time.

Giai đoạn II – Trong giai đoạn này luân xa tùng thái dương là mục tiêu hội tụ của lửa và luân xa tương ứng của nó trong thể tình cảm cũng rung động đồng bộ. Cả hai luân xa đều cùng rung động, dù còn ở mức chậm chạp. Các luân xa khác đã sống động, có thể thấy chúng rung động, nhưng không có chuyển động xoay tròn.

Giai đoạn thứ ba

Giai đoạn thứ ba

3. Nay đến giai đoạn thứ ba, là mức phát triển quan trọng nhất của con người, là giai đoạn thể trí phát triển và sức [26] sống phân cực chuyển vào nguyên tử trường tồn hạ trí. Xét trong phạm vi thái dương hệ và nhìn nhân loại như một đơn vị thì những nguyên tử trường tồn của nhân loại hợp thành các phần tử trong một nguyên tử tương ứng cấp vũ trụ, việc phân cực đã tiến triển từ xác thân đến thể tình cảm và vẫn còn ở đó. Chỉ đến chu kỳ thứ bảy của đại chu kỳ, khi toàn thái dương hệ không còn biểu hiện nữa mà đi vào trạng thái tiềm sinh, thì nguyên tử trường tồn thể trí vũ trụ của Đức Thượng Đế mới được phân cực. Đó đây, cũng có những cá nhân với tư cách các đơn vị đã hoàn tất được công trình và do đó mà mang lại niềm hy vọng cho tất cả.

Now, on entering the third period, comes the most vital point in the development of the man, that in which [Page 26] mind is developing and the polarising life shifts to the mental unit. Speaking in terms of the solar system and viewing humanity as a unit, all of whose permanent atoms form the molecules in a corresponding cosmic atom, the work has progressed from physical to emotional polarisation and remains there. Not till the seventh cycle of the greater cycle, not till the calling of the system into obscuration and out of manifestation will the cosmic mental atom in the body of the Logos achieve polarisation. Here and there individuals are, as units, accomplishing the work and demonstrating therefore the hope for all.

Giai đoạn này tương ứng với khoảng từ mười bốn đến hai mươi tám tuổi. Giai đoạn này dài hơn vì có nhiều việc phải làm. Hai nguyên tử đã được phân cực và một đang nhân được sự dịch chuyển phân cực. Đây là điểm giữa. Vào lúc này, ánh sáng nối liền ba nguyên tử (hình thành tam giác của phàm ngã). Nhưng tiêu điểm đang dần dần chuyển vào nguyên tử trường tồn hạ trí, thể nguyên nhân ngày càng tròn đầy và cân đối.

This period corresponds to that between the ages fourteen and twenty-eight. The period here is longer for there is much to be done. Two atoms have felt polarisation, and one is receiving the shifting. It is the middle point. At this time the light plays between the three atoms (outlining the personality triangle). But the focal point is gradually shifting more and more into the mental unit, and the egoic body is becoming gradually more rounded out, and assuming its proportions.

Con người đã chế ngự được thể xác và mỗi kiếp y lại tạo một thể xác tốt hơn. Y có thể tình cảm ngày càng đạt yêu cầu tinh luyện nhiều hơn (hãy chú ý đến nghĩa huyền bí của từ này). Y nhận thức được những niềm vui trí tuệ và luôn cố gắng để có một thể trí kiện toàn hơn. Sự ham muốn của y hướng lên cao chứ không xuống thấp, và dần dần được chuyển hóa thành chí nguyện. Lúc đầu chí nguyện ấy hướng về những vấn đề của trí tuệ, và về sau hướng đến những gì trừu tượng và tổng hợp hơn. Ngọn Lửa hay Ánh sáng của Chân ngã nội tâm giờ đây chiếu từ trung tâm đến ngoại vi, thắp sáng thể nguyên nhân và có dấu hiệu bừng cháy. Đối với Thánh Đoàn đang trông nom thì rõ ràng là ngọn lửa thiêng đang xuyên khắp, sưởi ấm và làm [27] chói rạng trọn cả thể nguyên nhân. Chân ngã ngày càng tỉnh thức trên cảnh giới của mình và ngày càng quan tâm đến cuộc sống của Phàm ngãqua các nguyên tử trường tồn. Bộ não hồng trần của Phàm ngã vẫn chưa phân biệt được khả năng trí tuệ sẵn có và các ấn tượng đến từ Chân ngã bên trong, nhưng đã đến lúc có một sự thay đổi nào đó, và cuộc tiến hóa ngày càng nhanh hơn. Sắp đến giai đoạn thứ tư và tôi cũng xin khuyến cáo đôi lời. Tất cả những điều vừa kể không tiến hành theo những phần có thứ tự (xin tạm gọi như thế) mà tiến hành giống như hệ thống vĩ đại hơn (là thái dương hệ). Trong đó luôn luôn có những sự trùng hợp, những diễn tiến song hành, do cung cố hữu của Chân thần (hay Tinh thần), do những thay đổi định kỳ, do những tác động khác nhau của mãnh lực các thiên thể và thường là tác động từ những trung tâm vũ trụ (chưa được biết) vào nhịp sống trong các nguyên tử. . .

The man has control of the physical body and each life he builds a better; he has a desire body of more refined requirements (note the occult significance of that word); he realizes the joys of intellect and strives ever for a mental body of greater adequacy; his desires turn upward instead of downward, and become transmuted into aspiration,—at first aspiration towards the things of mind, and later towards that which is more abstract and synthetic. The indwelling egoic Flame or Light now radiates from an inner centre to the periphery, lighting the causal body and giving indication of burning. To the on-looking Hierarchy it is apparent that the divine fire is permeating and warming and radiating throughout [Page 27] the causal body., and that the Ego is becoming ever more conscious on his own plane, and ever more interested—via the permanent atoms,—in the life of the Personality. The physical brain of the Personality is not yet aware of the difference between inherent mental capacity and the directed impress of the indwelling Ego, but the time is becoming ripe for a change of some kind, and evolution is moving with rapidity. The fourth period approaches. I would here sound a warning. All this proceeds not in ordered sections, if so I may term it. It proceeds as proceeds the greater system, with constant overlapping. and with parallelism, due to the inherent ray of the spirit or Monad, to cyclic changes, to diversity of forces playing astrologically and oft from unknown cosmic centres upon the palpitating life within the atoms….

Giai đoạn III – Bây giờ ngọn lửa thiêng lên đến luân xa tim, và cả ba luân xa đều xoay trong sự hòa hợp, nhịp nhàng và trật tự. Có thể nói là khi thức động một luân xa nào cũng khiến mãnh lực tuôn vào các luân xa khác, và tôi có thể nói thêm rằng trong luân xa đầu có bảy trung tâm (ba chính và bốn phụ) và mỗi trung tâm tương ứng trực tiếp với một luân xa trong cơ thể. Chúng là tổng hợp, và khi ta kích thích luân xa tương ứng của chúng, thì chúng cũng nhận được năng lực xoay tròn tương ứng. [75]

Giai đoạn thứ tư

Giai đoạn thứ tư

Giai đoạn thứ tư là khoảng thời gian Phàm ngã đã hoàn toàn điều hợp, lúc mà con người trực nhận chính mình (như đứa con đi hoang ở chốn tha phương) và nói rằng: “Tôi sẽ vươn lên và về với Cha tôi.” Đây là kết quả của lần tham thiền thứ nhất. Cả ba nguyên tử trường tồn đều hoạt động và con người giờ đây là một sinh linh có tình cảm, biết suy nghĩ và chủ động. Y đạt mức sung mãn trong đời sống Phàm ngã, và đang hữu thức chuyển sự phân cực từ cuộc sống Phàm ngã sang Chân ngã. Y đang ở trên Con đường Đệ tử hay Con đường Dự bị, hoặc tiến gần đến mức đó. Y bắt đầu làm công việc siêu hóa. Một cách khó nhọc, đau khổ và thận trọng, y buộc tâm thức mình dâng cao hơn và mở rộng như ý muốn. Bằng mọi giá y quyết ngự trị và hoạt động hoàn toàn tự do trong tam giới. Y biết rằng Chân ngã phải biểu lộ hoàn toàn trên các cõi hồng trần, tình cảm, và trí tuệ, và do đó mà phải trả giá rất đắt để kiến tạo đường dẫn truyền cần thiết. Y thu hút sự chú ý của các Huấn sư. Bằng cách nào? Ánh sáng nội [28] tâm bắt đầu chói rạng ra ngoài thể nguyên nhân. Nó được cấu tạo tinh anh đến mức trở thành một thể trong suốt, và ở điểm Chân ngã tiếp xúc với Tam nguyên hiện ra một Ngọn Lửa. …Ánh sáng không còn bị che án mà bỗng nhiên bừng lên thành ngọn lửa, ở trong tầm nhìn của Chân sư đang thiết tha tìm kiếm.

Đây là giai đoạn từ hai mươi tám đến ba mươi lăm tuổi trong cuộc sống của người trưởng thành. Đây là giai đoạn mà mỗi người tìm thấy chính mình, tìm ra được lối hoạt động cho mình, biết được những gì y có thể thành tựu, và từ quan điểm của trần thế y trở về với con người thật của y.

The fourth period is that within which co-ordination of the Personality is completed, and that wherein the man comes to himself (as did the prodigal in the far country) and says: “I will arise and go to my Father.” This is the result of the first meditation. The three permanent atoms are functioning and the man is an active, feeling, thinking entity. He reaches the consummation of the personality life and he begins to shift consciously his polarisation from the personality life to the egoic. He stands upon the Path of Discipleship or Probation, or is close to it. He commences the work of transmutation; he laboriously, painfully and carefully, forces his consciousness higher and to expand at will; at any cost he determines to dominate and function in full liberation on the three lower planes; he realises that the Ego must have perfect expression,—physical, emotional and mental,—and he makes, therefore, at infinite cost, the necessary channel. He attracts the attention of the Teachers. [Page 28] In what way does he do this? The causal body begins to radiate the indwelling Light. It has been constructed to a point where it is fine enough to act as a transparency and, where the contact of the Ego is made with the Triad, a point of Flame appears….The light is no longer under the bushel, but suddenly flames forth, and catches the eager eye of the Master.This marks the period between twenty-eight and thirty-five in the life of the adult. It is the period wherein a man finds himself, discovers what his line of activity may be, what he can accomplish, and from the worldly standpoint, comes into his own.

 

Giai đoạn IV – Đánh dấu sự kích thích rõ rệt luân xa cổ họng. Toàn bộ hoạt động sáng tạo của ba trạng thái phàm nhân – xác thân, tình cảm và trí tuệ – đều hướng thượng trong phụng sự. Về mặt huyền bí cuộc sống y bắt đầu phát ra âm thanh, và trở nên phong phú và hữu ích về mặt huyền môn. Y biểu hiện mạnh mẽ và âm thanh của y phát ra trước y. Đây là lời phát biểu huyền môn thực tế mà người có nội nhãn thông thấy rõ như thế. Các luân xa ngày càng điều hợp với nhau rõ rệt, ngày càng xoay nhanh hơn và hình dạng của chúng cũng thay đổi, nở lớn, chuyển động xoay theo bề đo thứ tư, tức là tự quay vào bên trong của chính nó. Bấy giờ, các luân xa này là những hạt nhân ánh sáng chói rạng và bốn trung tâm phụ tương ứng ở đầu cũng sinh động như vậy.

Giai đoạn thứ năm

Giai đoạn thứ năm

Trong giai đoạn thứ năm Ngọn Lửa từ từ xuyên qua ngoại vi của thể nguyên nhân, và “con đường công chính cứ mãi chói rạng hơn cho đến ngày toàn hảo.” Trong giai đoạn thứ tư tham thiền đã bắt đầu. Và chính tham thiền thần bí đã đưa hành giả đến tham thiền huyền môn trong giai đoạn thứ năm, mang lại những kết quả đúng định luật và theo đúng đường hướng cung của mình. Nhờ tham thiền mà con người (là Phàm ngã) cảm được sự rung động của Chân ngã, tìm cách đạt đến Chân ngã để đưa tâm thức Chân ngã xuống ngày càng nhiều, cho đến mức tâm thức đó bao gồm cả cõi trần một cách ý thức. Chính nhờ tham thiền hay là quay vào nội tâm mà hành giả học được thực nghĩa của Lửa và áp dụng lửa này vào tất cả các thể, cho đến khi tất cả đều bị thiêu hủy, chỉ còn lại lửa mà thôi. Chính nhờ tham thiền, hay là từ cụ thể đạt đến trừu tượng, mà hành giả nhập vào tâm thức của Chân ngã, và trong giai đoạn cuối này trở thành Chân ngã chứ không còn là Phàm ngã nữa.

Trong giai đoạn thứ năm (giai đoạn Con đường Điểm đạo) sự phân cực hoàn toàn chuyển từ Phàm ngã đến Chân ngã.

Đến cuối giai đoạn này hành giả được hoàn toàn tự do và giải [29] thoát. Ngay đến thể nguyên nhân cũng bị xem là một sự hạn chế và việc giải phóng đã xong. Bấy giờ sự phân cực lại chuyển lên cao hơn, nhập vào Tam nguyên – sự dịch chuyển này bắt đầu vào kỳ Điểm đạo thứ ba. Nguyên tử trường tồn hồng trần bị bỏ đi, và sự phân cực trở thành của thượng trí. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm bị bỏ đi và sự phân cực lên đến thể bồ-đề (trực giác). Nguyên tử trường tồn hạ trí bị bỏ đi và sự phân cực lên đến atma (thể tinh thần). Bấy giờ, con người trở thành một Chân sư Minh triết, được tượng trưng ở tuổi bốn mươi hai, mức trưởng thành hoàn hảo trong Thái dương hệ.

Giai đoạn V – Đánh dấu mức tiến của lửa thiêng đến các trung tâm ở đầu, và chúng được hoàn toàn thức động.

Trước khi điểm đạo, tất cả các luân xa sẽ xoay tròn trong trật tự không gian bốn chiều, nhưng sau khi điểm đạo chúng trở thành những bánh xe rực lửa, và nếu xem bằng nhãn thông ta sẽ thấy chúng tốt đẹp lạ lùng. Bấy giờ, luồng Hỏa hậu (Kundalini) được đánh thức và tiến lên theo những vòng xoắn cần thiết. Vào cuộc điểm đạo thứ hai, các luân xa của thể cảm dục cũng được thức động tương tự. Trong cuộc điểm đạo thứ ba, các luân xa của thể trí mới được chạm đến. Bấy giờ vị điểm đạo đồ có thể diện kiến Đức Huyền môn Đại đế, Đấng Điểm đạo Duy nhất.

During the fifth period the Flame gradually breaks through the periphery of the causal body, and the “path of the just shineth ever more and more unto the perfect day.” It is in the fourth period that meditation commences,—the mystic meditation that leads, in the fifth period, to that occult meditation that brings about results, being under the law and hence following the line of the ray. It is by meditation that the man—as a Personality—feels out the vibration of the Ego, and seeks to reach up to the Ego and bring the egoic consciousness ever more and more down, so as to include consciously the physical plane. It is by meditation or by retreating within that the man learns the significance of Fire, and applies that fire to all the bodies, till naught is left save the fire itself. It is by meditation, or the reaching from the concrete to the abstract, that the causal consciousness is entered, and man—during this final period—becomes the Higher self and not the Personality.

The polarisation shifts during the fifth period (the period of the Path of Initiation) entirely from the Personality to the Ego, until, at the close of that period, liberation is complete, and the man is set free. Even the [Page 29] causal body is known as a limitation and the emancipation is completed. The polarisation then shifts higher into the Triad—the shifting beginning at the third Initiation. The physical permanent atom goes and the polarisation becomes higher mental; the emotional permanent atom goes and the polarisation becomes intuitional; the mental unit goes and the polarisation becomes spiritual. The man then becomes a Master of the Wisdom and is of the symbolic age of forty-two, the point of perfected maturity in the solar system.

Hãy còn một giai đoạn sau nữa, tương ứng với độ tuổi từ bốn mươi hai đến bốn mươi chín là giai đoạn mà hành giả có thể được điểm đạo lần thứ sáu và thứ bảy, nhưng giai đoạn đó chưa liên quan đến các độc giả của những bức thư này. . . .

3 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  – ” Về mặt huyền bí cuộc sống y bắt đầu phát ra âm thanh, và trở nên phong phú và hữu ích về mặt huyền môn. Y biểu hiện mạnh mẽ và âm thanh của y phát ra trước y. Đây là lời phát biểu huyền môn thực tế mà người có nội nhãn thông thấy rõ như thế. ”

  . Câu nói ” âm thanh của y phát ra trước y ” thì tôi hiểu rằng vì âm thanh luôn luôn đi trước hình ảnh nên trước khi một vị đệ tử hay một người tiến hóa cao đến thì chân sư đã nghe được âm thanh của người đó tỏa ra trong không gian trước khi y đến.

 2. Jupiter Nguyen

  – ” Ngay đến thể nguyên nhân cũng bị xem là một sự hạn chế và việc giải phóng đã xong. Bấy giờ sự phân cực lại chuyển lên cao hơn, nhập vào Tam nguyên – sự dịch chuyển này bắt đầu vào kỳ Điểm đạo thứ ba. Nguyên tử trường tồn hồng trần bị bỏ đi, và sự phân cực trở thành của thượng trí. Nguyên tử trường tồn thể tình cảm bị bỏ đi và sự phân cực lên đến thể bồ-đề (trực giác). Nguyên tử trường tồn hạ trí bị bỏ đi và sự phân cực lên đến atma (thể tinh thần). ”

  . Đọc đoạn trên chúng ta thấy rất rõ ràng và hiển nhiên là thể Nguyên Nhân và các nguyên tử trường tồn thì cần thiết cho sự luân hồi và tiến hóa của con người nhưng đến giai đoạn cuối của cuộc tiến hóa ( lần điểm đạo thứ 4 và thứ 5 ) thì những thứ đó [ thể Nguyên Nhân , các nguyên tử trường tồn ] là những cản trở và chướng ngại nên chúng phải bị hủy diệt và loại bỏ để giúp người tu thiền thoát khỏi luân hồi và đạt sự giải thoát hoàn toàn.

 3. Jupiter Nguyen

  – ” Mỗi bậc được đo lường bằng tình trạng của Ngọn lửa Tinh thần ẩn bên trong. Như tôi đã nói cùng các bạn, theo quan điểm của Thánh đoàn thì chúng ta được đo lường bằng ánh sáng của chính mình. ”

  . Câu nói đó thật là hay và tuyệt đối chính xác. Điều đó cũng cho chúng ta hiểu rằng không một điều gì có thể che giấu được dưới cặp mắt của vị Chân sư.

Leave Comment