4 Comments

 1. jupiter nguyen

  Mùa xuân là mùa đẹp nhất của năm
  Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của cuộc đời
  Hãy yêu đời rồi đời sẽ yêu bạn
  Hãy yêu thương người rồi người sẽ yêu thương bạn.
  —————————————————-
  Krishnamutri đã nói rằng : ” Tình thương của tôi như là màu da của tôi , như là âm thanh của giọng nói tôi và như là tất cả những gì tôi làm ” .
  ( Mong Webmaster thông cảm vì cảm thấy trống vắng trong lòng nên viết đại vài câu để giải sầu , hiii ) .

 2. nghĩa

  Ai đâu trở lại mùa thu trước
  Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
  Với của hoa tươi, muôn cánh rã
  Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!

  Ai biết hồn tôi say mộng ảo
  Ý thu góp lại cản tình xuân?
  Xuân – Chế Lan Viên
  Có một người nghèo không biết Tết
  Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

  Có đứa trẻ thơ không biết khóc
  Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

  Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
  Một cánh chim thu lạc cuối ngàn

 3. nghĩa

  Xuân – Chế Lan Viên

  Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
  Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?
  – Với tôi, tất cả như vô nghĩa
  Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

  Ai đâu trở lại mùa thu trước
  Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
  Với của hoa tươi, muôn cánh rã
  Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!

  Ai biết hồn tôi say mộng ảo
  Ý thu góp lại cản tình xuân?

  Có một người nghèo không biết Tết
  Mang lì chiếc áo độ thu tàn!

  Có đứa trẻ thơ không biết khóc
  Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!

  Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
  Một cánh chim thu lạc cuối ngàn

Leave Comment