Điểm đạo – Chương 17: Các cuộc điểm đạo khác nhau

CÁC LOẠI ĐIỂM ĐẠO KHÁC NHAU

DIVERSITIES OF INITIATIONS

Trong chương này đức DK giải thích về các loại điểm đạo khác nhau trong thái dương hệ của chúng ta. Giáo lý của hội Thông Thiên Học chỉ nêu một loại điểm đạo duy nhất, và có tất cả chín cuộc điểm đạo như thế trên địa cầu chúng ta. Đức DK dạy khác hơn nhiều, và trong chương này Ngài giải thích cho ta biết các loại điểm đạo khác nhau trên hành tinh và trong thái dương hệ.

1. Các cuộc điểm đạo mà hội Thông Thiên Học đề cập đến được đức DK gọi là các cuộc điểm đạo chính yếu (major Initiations). Tuy nhiên, đôi khi Ngài dùng chữ điểm đạo chính yếu để chỉ các cuộc điểm đạo từ thứ ba trở lên, nghĩa là các cuộc điểm đạo 3, 4, 5. Lý do của điều này là khi người điểm đạo đồ được điểm đạo lần thứ ba, y mới có thể chắc chắn không sa ngã. Các điểm đạo đồ bậc thấp hơn vẫn có thể sa ngã và đi vào con đường Tà đạo. Đây cũng là một điểm “gây sốc” trong giáo lý của đức DK. Các cuộc điểm đạo 1 và 2 được gọi là các cuộc điểm đạo trên ngưỡng cửa (Initiations of the Threshold) vá các điểm đạo đồ bậc 1 và 2 được gọi là các điểm đạo đồ dự bị (probationary initiates).

2. Các cuộc điểm đạo chính diễn ra trên cõi trí tuệ và trong Nhân thể (thể Linh hồn) nên được gọi là các cuộc điểm đạo manasic (manasic là trí tuệ).

3. Theo Letters on Occult MeditationA Treatise on Cosmic Fire, giữa kỳ điểm đạo 1 và 2 có bốn cuộc điểm đạo nhỏ (minor), diễn ra trên cõi trung giới. Đức DK không cho ta nhiều chi tiết về các cuộc điểm đạo này. Sau đây là đoạn trích về điều này:

“Remember that the work is gradual, and as the polarisation shifts up, the moment of transition from one subplane to another is marked by certain tests applied at night, what one might term a series of small initiations that eventually will be consummated in the second great initiation, that marks the perfection of the control of the body of the emotions.

Four small initiations find their culmination in the initiation proper. These are the initiations on the emotional plane, called respectively the initiations of earth, fire, water and air, culminating in initiation the second. [LOM 340]

At the stage which we are considering (that of the organization and unfoldment of the first tier of petals), the egoic influence felt at the beginning is but small, but when the three petals become sufficiently active and alive through the energy accumulated and stored up in the [870] ego during the activities of the personal life, a form of initiation then takes place which is a reflection (on a lower plane) of the great manasic initiations. The energy in the outer circle of petals causes it to spring apart from the next circle, and to unfold. This threefold energy becomes interactive and a very definite stage is thus reached. This series of initiations is seldom recognized within the physical brain consciousness owing to the relatively inchoate stage of the bodies, and the unresponsiveness of the brain matter. Yet they are nevertheless initiations of a definite though less important character, and they involve primarily the display (within the personal life of the man) of an intelligent recognition of his group relationships on earth. This recognition is frequently selfish in character, as, for instance, that which the union worker displays, but it is indicative of group interplay.

A similar process takes place when the second circle of petals is organized and ready for unfoldment. This time the World Teacher, the Master and the Ego concerned are cooperating, for these smaller initiations deal with the love nature, with astral or emotional organization, and with the recognition (by the man in his personal life) of some form of unselfish love, and of a love for some object, person or ideal which leads to altruistic endeavor, and to the negation of the lower self. [CF 870]

4. Đức DK nói rằng con người có thể được điểm đạo trên mọi cảnh giới (cõi trần, cõi trung giới, cõi trí), nhưng các cuộc điểm đạo trên 18 phân cảnh giới thấp (từ cõi hạ trí trở xuống) không được xem là các cuộc điểm đạo chính yếu, nó không liên hệ đến toàn thể bản chất con người.

Có thể nhận các cuộc điểm đạo ở cõi trần, cõi cảm dục, và cõi hạ trí, nhưng chúng không được xem là các cuộc điểm đạo chính yếu, không phải là một sự kích thích hữu thức, được phối hợp và thống nhất, liên hệ đến toàn thể con người.

5. Các cuộc điểm đạo chính chuyển di từ “bốn cái thấp lên ba cái cao”:

chỉ cuộc điểm đạo nào đánh dấu sự chuyển dời của y từ bốn cái thấp lên ba cái cao (lower four into a higher three) mới được xem là điểm đạo theo đúng nghĩa, và chỉ những cuộc điểm đạo nào trong đó hành giả chuyển tâm thức từ tứ nguyên hạ lên tam nguyên thượng mới là các cuộc điểm đạo chính yếu.

6. Ngoài các cuộc điểm đạo chính và thứ yếu nêu trên, còn có các cuộc điểm đạo của một Thiên Nhân (Heavenly Man). Các Ngài cũng có các cuộc điểm đạo chính và thứ yếu của các Ngài, và các cuộc điểm đạo đó là các cuộc điểm đạo Vũ trụ (Cosmic Initiations). Đức DK nêu một thí dụ là cách nay 18 triệu năm vào thời kỳ giữa Giống dân chánh Lemurian, khi người thú (animal man) được biệt lập ngã tính (individualisation), trở thành con người thực thụ, thì đó là lúc đức Hành Tinh Thượng đế của chúng ta nhận một cuộc điểm đạo chính:

phút giây trọng đại khi con người ra khỏi giới động vật để nhập vào nhân loại, mà nhiều sách huyền bí gọi là “lúc biệt lập ngã tính,” chính là một trong các cuộc điểm đạo vĩ đại nhất.

Ngài cũng được cho là đang trải qua một cuộc điểm đạo thứ yếu, do đó những sự thống khổ đang xảy ra trên hành tinh chúng ta cũng liên quan đến các thử thách (“tests”) của cuộc điểm đạo mà Ngài đang trải qua, cũng như giải thích sự kiện rất nhiều người con nhân loại đang được điểm đạo lần thứ nhất, vì chúng ta là những tế bào trong cơ thể của Ngài, và chúng ta cũng chịu sự kích thích tương ứng khi Ngài tiến lên một bước trên con Đường Đạo của Ngài.

7. Hiên nay khi Cung Bảy bước vào thời kỳ hoạt động trên hành tinh của chúng ta, và cung Bảy là cung chủ trì của cuộc điểm đạo lần nhất. Đây là cơ hội cho nhân loại vì sẽ rất nhiều người sẽ bước vào Con đường Điểm đạo, đặc biệt là các dân tộc Tây Phương. Người Tây Phương sẽ bước vào đường đạo và Con Đường Điểm đạo theo cách riêng của mìnhSự áp dụng trí tuệ chuyên nhất của một thương gia người Âu hay người Mỹ có thể được xem là một loại tham thiền”.

Phần đông các điểm đạo [183] đồ và những vị đã đạt được trình độ Chân sư trong chu kỳ trước, là người Đông phương và trong xác thân người Ấn. Chu kỳ đó đã do cung sáu cùng hai cung trước thống ngự, và đang trôi qua. Để giữ thế quân bình, nay sẽ đến một thời kỳ thành đạt của người Tây phương, trên một cung thích hợp với loại trí tuệ của họ. Nên ghi nhận điều thú vị là mẫu người Đông phương đạt mục tiêu của họ qua tham thiền, với một phần nhỏ tổ chức chấp hành và nghi thức, còn người Tây phương sẽ thành đạt phần lớn qua tổ chức mà hạ trí tạo ra, và một lối tham thiền mà sự tập trung cao độ trong công việc có thể xem là một ví dụ. Sự áp dụng trí tuệ chuyên nhất của một thương gia người Âu hay người Mỹ có thể được xem là một loại tham thiền. Nếu sự áp dụng này dựa trên động lực nội tâm trong sạch, thời cơ tốt đẹp sẽ đến với người Tây phương.

Chúng ta có thể liên tưởng đến những người Tây Phương đang làm việc trong lãnh vực kinh doanh hay khoa học (như Bill Gate, Warren Buffet, Mark Elliot Zuckerberg…) và cách họ chuyên tâm trong công việc của họ cũng là một hình thức tham thiền theo cách của họ. Nếu điều này được cộng thêm một tấm lòng vô kỷ và phụng sự, họ sẽ bước vào Con Đường Điểm đạo theo cách của họ như những người học đạo khác. 

****************

 

Các cuộc Điểm đạo Chính yếu và Thứ yếu. Major and Minor Initiations

 

Khi bàn về các cuộc điểm đạo khác nhau, người môn sinh nên nhớ rằng phút giây trọng đại khi con người ra khỏi giới động vật để nhập vào nhân loại, mà nhiều sách huyền bí gọi là “lúc biệt lập ngã tính,” chính là một trong các cuộc điểm đạo vĩ đại nhất. Biệt lập ngã tính là khi cái ngã hữu thức thấu hiểu mối quan hệ của nó với tất cả những gì thuộc về phi-ngã, và trong đại tiến trình điểm đạo này, cũng như trong các tiến trình về sau, sự bừng tỉnh của tâm thức xảy ra sau một thời kỳ phát triển dần dần; sự bừng tỉnh xảy ra tức khắc vào lúc tự nhận thức lần đầu tiên, và luôn luôn sau đó là một thời kỳ tiến hoá tuần tự. Đến lượt thời kỳ tiến hoá tuần tự này, về sau lại đưa đến một cuộc khủng hoảng gọi là Điểm đạo. Trường hợp đầu là điểm đạo vào cuộc sống hữu ngã thức, còn trường hợp sau là điểm đạo vào cuộc sống tinh thần.

In dealing with this question of the diversities of initiations it may be of value to the student to remember that the great moment in which a man passed out of the animal kingdom into the human, which is called in many occult textbooks the “moment of individualization,” was in itself one of the greatest of all initiations. Individualization is the conscious apprehension by the self of its relation to all that constitutes the not-self, and in this great initiatory process, as in all the later ones, the awakening of consciousness is preceded by a period of gradual development; the awakening is instantaneous at the moment of self-realization for the first time, and is always succeeded by another period of gradual evolution. This period of gradual evolution, in its turn, leads up to a later crisis which is called Initiation. In the one case, we have initiation into self-conscious existence, in the other, initiation into spiritual existence.

Những nhận thức này, hay các mở mang tâm thức lĩnh hội được, đều theo định luật thiên nhiên, và xảy đến đúng lúc với mọi linh hồn, không ngoại trừ ai cả. Ở mức độ thấp hơn, chúng xảy ra hằng ngày cho mỗi người, khi sự thấu đáo của trí tuệ họ về cuộc sống và kinh nghiệm từ từ tăng trưởng, nhưng chúng chỉ trở nên những cuộc điểm đạo vào minh triết (khác với các mở mang kiến thức) khi kiến thức đã đạt, được:- [177]

 1. Hữu ý tìm kiếm.
 2. Tự hy sinh áp dụng vào đời sống
 3. Tự nguyện sử dụng trong phụng sự tha nhân.
 4. Sử dụng một cách thông minh trên phương diện tiến hoá.

These realizations, or apprehended expansions of consciousness, are under natural law, and come in due course of time to every soul without exception. In a lesser degree they are undergone daily by every human being, as his mental grip of life and experience gradually grows, but they only become initiations into the wisdom (as differentiated from expansions of knowledge) when the knowledge gained is: [177]

 1. Consciously sought for.
 2. Self-sacrificingly applied to life.
 3. Willingly used in service for others.
 4. Intelligently utilized on the side of evolution.

Chỉ những linh hồn có một mức độ kinh nghiệm và phát triển nhất định mới thực hiện được cả bốn điều này một cách kiên trì, đều đặn, để chuyển hoá kiến thức thành minh triết, và kinh nghiệm thành phẩm tính. Người thường chuyển hoá vô minh thành hiểu biết, và kinh nghiệm thành năng khiếu. Thật là hữu ích khi tất cả chúng ta suy gẫm sự khác nhau giữa phẩm tính cố hữu và năng khiếu bẩm sinh; một đằng là chính bản tính bồ đề hay minh triết, và đằng kia là manas, hay trí tuệ. Sự kết hợp cả hai, qua nỗ lực hữu thức của hành giả, tạo thành một cuộc điểm đạo chính yếu.

Only souls of a certain amount of experience and development do all these four things consistently and steadily, and thus transmute knowledge into wisdom, and experience into quality. The ordinary average man transmutes ignorance into knowledge, and experience into faculty. It would be helpful if all of us pondered upon the difference between inherent quality and innate faculty; one is the very nature of buddhi, or wisdom, and the other of manas, or mind. The union of these two, through a man’s conscious effort, results in a major initiation.

Các kết quả này được mang lại bằng hai cách:

– Thứ nhất, bằng tự nỗ lực của chính hành giả, đúng lúc đưa y đến mức tìm thấy trung tâm tâm thức của chính mình, hoàn toàn được sự dẫn dắt của Chân nhân tức là vị chủ tể ở nội tâm, qua nỗ lực mạnh mẽ và cố gắng khó nhọc, giải rõ được bí nhiệm của vũ trụ, ẩn giấu trong chất liệu vật chất được truyền năng lượng Fohat.

– Thứ hai, bằng những nỗ lực của hành giả, bổ trợ bởi sự cộng tác yêu thương và thông minh của các Thức giả của nhân loại, là các Chân sư Minh triết. Trong trường hợp này diễn tiến sẽ nhanh hơn, vì, nếu muốn, hành giả sẽ được giáo huấn, và do đó, nếu phần y đã có được những điều kiện đúng đắn, thì y sẽ được phép sử dụng kiến thức và sự giúp đỡ của các Đấng đã thành đạt. Để sử dụng được sự trợ giúp này, y phải làm việc với vật chất của cơ thể chính mình, kiến tạo loại vật chất đúng đắn thành hình thể có trật tự, vì thế phải học cách phân biện khi chọn lựa vật chất, và phải hiểu các định luật rung động và kiến tạo. Điều này bao [178] gồm sự thấu đáo phần nào những định luật quản trị các trạng thái Brahma và Vishnu; nó có nghĩa là khả năng rung động chính xác ở cấp nguyên tử, và phát triển phẩm tính hấp dẫn, vốn là cơ sở của kiến tạo, hay là trạng thái Vishnu.

These results are brought about in two ways: First, by a man’s own unaided effort, which leads him in due course of time to find his own center of consciousness, to be guided and led by the inner ruler or Ego entirely, and to unravel, through strenuous effort and painful endeavor, the mystery of the universe, which is concealed in material substance energized by Fohat. Secondly, by a man’s efforts, supplemented by the intelligent loving co-operation of the Knowers of the race, the Masters of the Wisdom. In this case the process is quicker, for a man comes under instruction — should he so desire — and subsequently, when he has on his part provided the right conditions, there is placed at his disposal the knowledge and the help of those who have achieved. In order to avail himself of this help he has to work with the material of his own body, building right material into an ordered form, and has therefore to learn discrimination in the choice of matter, and to understand the laws of vibration and of construction. This entails the mastering, in some measure, of the laws that govern the [178] Brahma and Vishnu aspects: it means a faculty of vibrating with atomic accuracy, and the development of the quality of attractiveness, which is the basis of the building, or Vishnu aspect.

Y cũng phải trang bị thể trí của mình để nó có thể giải thích và truyền đạt, chứ không phải là một yếu tố trở ngại như hiện nay. Y cũng phải phát triển hoạt động tập thể, và học cách làm việc phối hợp với các thành viên khác. Đây là những điều chính yếu mà hành giả phải hoàn tất trên đường điểm đạo; khi đã thực hiện được chúng, y sẽ tìm thấy Đường Đạo, sẽ thấy được rõ ràng, và bấy giờ sẽ nhập vào hàng các vị Thức giả.

He has to equip, also, his mental body so that it may be an explainer and transmitter, and not a hindering factor as now. He must likewise develop group activity, and learn to work in a co-ordinated manner with other units. These are the main things that a man must accomplish along the path of initiation, but when he has worked at them, he will find the Way, it will be made clear to him, and he will then join the ranks of the Knowers.

Một điểm khác cần ghi nhớ là nỗ lực này khiến mọi người cộng tác một cách thông minh với ĐĐCG, và huấn luyện để họ có thể gia nhập hàng ngũ Huyền giai, như đã nói trước đây, là một nỗ lực đặc biệt—đã phát khởi vào thời Atlantis và tiếp tục cho đến ngày nay— do ĐĐCG của hành tinh này thực hiện, và phần lớn là có tính chất thí nghiệm. Phương pháp để một người nhận vị trí hữu thức trong cơ thể của một Đấng Thiên Nhân trong các hệ hành tinh khác nhau, đều khác biệt. Đấng sử dụng hệ hành tinh chúng ta làm thể biểu hiện, chọn cách làm việc đặc biệt này trong thời kỳ đặc biệt này cho các mục đích cụ thể của Ngài; đó là một phần của tiến trình làm sinh động một trong các luân xa của Ngài, và nối kết luân xa tim của Ngài với phần liên kết của nó trong luân xa ở đầu. Khi các luân xa khác của Ngài được làm sinh động và hoạt động đầy đủ, thì có thể theo những phương pháp khác nhau nhằm kích thích các tế bào trong cơ thể Ngài (các Chân thần của nhân loại và thiên thần), nhưng hiện nay thì Thần trượng Điểm đạo Vũ trụ—áp dụng cho Đấng Thiên Nhân theo cách gần giống y như cách các thần trượng thứ yếu được áp dụng cho con người—đang được sử dụng theo cách nào để tạo được sự kích thích rõ rệt biểu lộ trong hoạt động của con người trên Đường Dự Bị và trên Đường Điểm Đạo. [179]

Another point to be remembered is that this effort to make people co-operate intelligently with the Hierarchy, and to train them to join the ranks of the Lodge, is, as earlier pointed out, a special effort (inaugurated in Atlantean days and continued to this time) made by the Hierarchy of the planet, and is very largely in the nature of an experiment. The method whereby a man assumes conscious place in the body of a Heavenly Man differs in different planetary Schemes; the Heavenly Man, who uses our planetary Scheme as his body of manifestation, chooses to work in this particular way during this particular period for his own specific purposes; it is part of the process of vitalizing one of his centers, and of linking up his heart center with its connection in the head. As other of his centers are vitalized, and come into full activity, other methods of stimulating the cells in his body (the deva and human monads) may be followed, but for the present the cosmic Rod of Initiation, which is applied to a Heavenly Man, in much the same manner as the lesser rods are applied to man, is being utilized in such a way that it produces that specific stimulation which demonstrates in the activity of man on the Path of Probation and the Path of Initiation. [179]

Thế nên hành giả phải nhận ra tính chất chu kỳ của điểm đạo, và vị trí của tiến trình này trong thời gian và không gian. Đây là một thời kỳ hoạt động đặc biệt trong chu kỳ của Đấng Thiên Nhân, và nó thể hiện trên hành tinh chúng ta thành một thời kỳ rộng lớn gồm các thử thách hay trắc nghiệm điểm đạo; tuy nhiên, đây cũng là một thời kỳ làm sinh động và mang đến nhiều cơ hội.

Therefore man must recognize the cyclic nature of initiation, and the place of the process in time and space. This is a special period of activity in the cycle of a Heavenly Man, and it works out on our planet as a vast period of trial or initiatory testing; it is, nevertheless, equally a period of vitalization and of opportunity.

Chúng ta cũng phải cố gắng nhận thức sự kiện rằng điểm đạo có thể được thấy xảy ra trên ba cõi trong tam giới, và bao giờ cũng phải ghi nhớ giá trị và vị trí tương đối của đơn vị, hay tế bào, trong cơ thể của Đấng Thiên Nhân. Ở đây, điểm cần nhấn mạnh là các cuộc điểm đạo chính yếu, hay các cuộc điểm đạo trí tuệ, là những cuộc điểm đạo nhận được trên cõi trí và trong thể nguyên nhân. Chúng đánh dấu trình độ tiến hoá mà đơn vị nhận thức được thực sự, chứ không chỉ trên lý thuyết, sự đồng nhất của y với Vị Con của Trí tuệ thiêng liêng mà y giữ một vị trí trong cơ thể của Ngài. Có thể nhận các cuộc điểm đạo ở cõi trần, cõi cảm dục, và cõi hạ trí, nhưng chúng không được xem là các cuộc điểm đạo chính yếu, không phải là một sự kích thích hữu thức, được phối hợp và thống nhất, liên hệ đến toàn thể con người.

We must also endeavor to realize the fact that initiation may be seen taking place on the three planes in the three worlds, and the thought must ever be borne in mind of the relative value and place of the unit, or cell, in the body of a Heavenly Man. The point must here be emphasized that the major initiations, or the initiations of manas, are those taken on the mental plane and in the causal body. They mark the point in evolution where the unit recognizes in fact, and not only in theory, his identity with the divine Manasaputra in whose body he has place. Initiations can be taken on the physical plane, on the astral, and on the lower mental, but they are not considered major initiations, and are not a conscious, co-ordinated, unified stimulation that involves the whole man.

Do đó, một người có thể được điểm đạo trên mỗi cảnh giới, nhưng chỉ cuộc điểm đạo nào đánh dấu sự chuyển dời của y từ bốn cái thấp lên ba cái cao mới được xem là điểm đạo theo đúng nghĩa, và chỉ những cuộc điểm đạo nào trong đó hành giả chuyển tâm thức từ tứ nguyên hạ lên tam nguyên thượng mới là các cuộc điểm đạo chính yếu. Do đó, chúng ta có ba cấp điểm đạo:—

A man, therefore, may take initiation on each plane, but only those initiations which mark his transference from a lower four into a higher three are considered so in the real sense of the word, and only those in which a man transfers his consciousness from the lower quaternary into the triad are major initiations. We have, therefore, three grades of initiations:

Thứ nhất, các cuộc điểm đạo trong đó hành giả chuyển tâm thức từ bốn phân cảnh thấp của cõi trần, cõi cảm dục và cõi trí theo thứ tự, lên ba phân cảnh cao. Khi điều này được thực hiện trên cõi trí, thì hành giả là một đệ tử, một điểm đạo đồ, một vị cao đồ theo nghĩa chuyên môn. Bấy giờ vị [180] này dùng mỗi một trong ba phân cảnh cao của cõi trí làm một điểm từ đó tìm cách hoàn toàn ra khỏi tam giới của cuộc biểu hiện nhân loại và nhập vào tam nguyên thượng. Thế nên, rõ ràng là các cuộc điểm đạo được xem là thứ yếu đều có thể nhận ở cõi trần và cõi cảm dục, có sự chế ngự hữu thức ba phân cảnh cao của các cõi này. Đây là các cuộc điểm đạo thực sự, nhưng không giúp hành giả trở thành một Chân sư Minh triết hiểu theo nghĩa chuyên môn. Y chỉ là một cao đồ ở cấp thấp hơn.

First, initiations in which a man transfers his consciousness from the lower four subplanes of the physical, astral, and mental planes respectively, into the higher three subplanes. When this is done upon the mental plane a man is then known technically as a disciple, an initiate, an adept. He uses then each of the three higher subplanes of the mental plane as a point from [180] which to work his way completely out of the three worlds of human manifestation into the triad. Therefore it is apparent that what one might consider as lesser initiations can be taken on the physical and astral planes, in the conscious control of their three higher subplanes. These are true initiations, but do not make a man what is technically understood as a Master of the Wisdom. He is simply an adept of a lesser degree.

Thứ hai, các cuộc điểm đạo trong đó hành giả chuyển tâm thức từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, thay vì từ phân cảnh đến phân cảnh. Đây là một điểm cần được nhận thức cẩn thận. Một vị Chân sư Minh triết thực sự không những đã đạt được các cuộc điểm đạo thứ yếu nêu trên, mà còn đạt được năm bước gồm trong việc chế ngự hữu thức năm cảnh giới tiến hoá của nhân loại. Bấy giờ, Ngài còn phải đạt hai cuộc điểm đạo cuối cùng, giúp Ngài thành một vị Đế quân ở cấp thứ sáu, và một vị Phật, trước khi sự chế ngự đó được nới rộng đến hai cảnh giới còn lại của thái dương hệ. Thế nên, hiển nhiên là đúng khi nói đến bảy cuộc điểm đạo, nhưng cũng vẫn đúng khi kể ra năm, mười, hay mười hai cuộc điểm đạo. Vấn đề này thật rắc rối đối với môn sinh huyền bí học, vì đương nhiên là họ không biết gì về một số yếu tố huyền bí mà cho đến nay đối với họ vẫn hoàn toàn không thể hiểu. Các yếu tố này được tạo nên trong cá tính của chính Đấng Thiên Nhân, và gồm các bí nhiệm về nghiệp quả của riêng Ngài, mục tiêu Ngài có thể nhắm đến cho một chu kỳ nào đó, và sự chuyển hướng chú ý của Chân nhân cấp vũ trụ của một vị Thiên Nhân đến phản ảnh của Ngài, là vị Thiên Nhân đang tiến hoá của một thái dương hệ.

Secondly, initiations in which a man transfers his consciousness from plane to plane, instead of from subplane to subplane. Herein comes a point to be carefully recognized. A true Master of the Wisdom has not only taken the lesser initiations referred to above, but has also taken the five steps involved in the conscious control of the five planes of human evolution. It remains for him then to take the two final initiations which make him a Chohan of the sixth degree, and a Buddha, before that control is extended to the remaining two planes of the solar system. It is obvious, therefore, that it is correct to speak of the seven initiations, yet it would be nevertheless equally correct to enumerate five, ten, or twelve initiations. The matter is complicated for occult students, owing to certain mysterious factors about which they can naturally know nothing, and which must remain to them, as yet, utterly incomprehensible. These factors are founded in the individuality of the Heavenly Man himself, and involve such mysteries as his particular karma, the aim he may have in view for any particular cycle, and the turning of the attention of the cosmic ego of a Heavenly Man to his reflection, the evolving Heavenly Man of a solar system.

Một yếu tố khác nữa cũng có thể thấy trong một số thời kỳ kích thích, và tăng cường sinh động, như khi một cuộc [181] điểm đạo vũ trụ tạo ra. Các ảnh hưởng ngoại lai này đương nhiên tạo những kết quả nơi các đơn vị hay các tế bào trong cơ thể của Đấng Thiên Nhân, và thường đưa đến những biến cố bất ngờ và có vẻ không thể giải thích được.

A further factor may also be found in certain periods of stimulation, and of increased vitalization, such as a cosmic initiation produces. These outside effects naturally [181] produce results in the units or cells in the body of the Heavenly Man, and lead often to events unforeseen and apparently inexplicable.

Thứ ba, những cuộc điểm đạo mà trong đó một vị Thiên Nhân có thể nhận một cuộc điểm đạo thứ yếu hay chính yếu, và do thế bao gồm trọn cả bản tính Ngài. Ví dụ như, khi cuộc biệt lập ngã tính xảy ra trong thời kỳ Lemuria, hay căn chủng thứ ba, và gia đình nhân loại đã dứt khoát xuất hiện trong chu kỳ này; đây là một cuộc điểm đạo chính yếu cho Đấng Thiên Nhân của chúng ta. Sự kích thích hiện nay trong nỗ lực của ĐĐCG đang đưa đến một cuộc điểm đạo thứ yếu. Mỗi đại chu kỳ có một cuộc điểm đạo chính yếu của Đấng Thiên Nhân, xảy ra trên một trong các bầu hành tinh, và đây cũng là điều phức tạp rất đáng cho chúng ta suy gẫm.

Thirdly, initiations in which a Heavenly Man may take either a minor or a major initiation, thereby involving his entire nature. For instance, when individualization took place during the Lemurian, or the third root race, and the human family in this cycle definitely came into manifestation, it signified a major initiation for our Heavenly Man. The present stimulation in hierarchical effort is leading up to a lesser initiation. Each great cycle sees a major initiation of a Heavenly Man taken on one or other of the globes, and herein again complication lies, and much food for thought.

Ngoài ba điểm nói trên chúng ta cũng có thể vắn tắt nói thêm về sự xảy đến hay ra đi của một cung nào đó. Không thể nói nhiều về điều này, vốn là một điều hết sức khó khăn, và có thể tóm tắt trong ba phần phát biểu sau đây: Thứ nhất, các cuộc điểm đạo nhận được trên bốn cung thứ yếu không ngang cấp với các cuộc điểm đạo nhận được trên ba cung chính yếu. Điều này hơi khó hiểu do sự kiện là bên trong hệ hành tinh, trong cuộc tiến hoá theo chu kỳ, một cung phụ có thể tạm thời được xem là một cung chính yếu. Ví dụ như, vào lúc đặc biệt này của hệ hành tinh chúng ta, Cung bảy, cung Định luật Nghi lễ hay Trật tự, được xem là một cung chính, là cung tổng hợp, và là cung trên đó Đức Văn Minh Đại Đế đang phối hợp công việc của Ngài. Thứ hai, ba cuộc điểm đạo đầu tiên được nhận trên cung của Chân nhân, và liên kết hành giả với Huyền Môn Chánh Đạo; hai cuộc điểm đạo sau được nhận trên cung của Chân thần, và có một hiệu quả rõ rệt trên con đường phụng sự mà vị Chân sư chọn về sau. Lời phát biểu này phải được kết hợp với lời phát biểu trước đây, nói [182] rằng cuộc điểm đạo thứ năm giúp hành giả trở nên một thành viên của Huyền giai hay Huyền môn vĩ đại hơn trên Sirius, và thực sự là cuộc điểm đạo thứ nhất của Sirius. Cuộc điểm đạo thứ tư là tổng hợp các cuộc điểm đạo Ngưỡng cửa trong Huyền giai Sirius. Cuối cùng, tùy theo cung hành giả được điểm đạo, mà phần lớn con đường phụng sự về sau thuộc vào đó.

To the three above points we might also briefly add that of the coming in, or passing out, of any particular ray. The little that can be said upon this point, which is one of the greatest difficulty, might be summed up in the following three statements: First, that initiations taken on the four minor rays rank not in equality with initiations taken upon the major three. This is complicated somewhat by the fact that within the planetary Scheme, during cyclic evolution, a minor ray may be temporarily regarded as a major ray. For instance, at this particular time in our planetary Scheme, the seventh Ray of Ceremonial Law or Order is regarded as a major ray, being a ray of synthesis, and one on which the Mahachohan is blending his work. Secondly, that the first three initiations are taken upon the ray of the Ego, and link a man up with the great White Lodge; the last two are taken upon the ray of the monad, and have a definite effect upon the path for service that will be chosen later by the adept. This statement must be linked up with that earlier made, which stated that the fifth initiation made a man [182] a member of the Greater Lodge, or Brotherhood, on Sirius, being literally the first of the Sirian initiations. The fourth initiation is the synthesis of the Initiations of the threshold in the Sirian Lodge. Finally, according to the ray on which initiation is taken, so very largely-depends the subsequent path of service.

 

Ngày Cơ hội. The Day of Opportunity

Câu hỏi có thể dặt ra ở đây là kiến thức này có phần nào giá trị đối với môn sinh chăng. Để minh giải điều này, các môn sinh nên khôn ngoan suy gẫm kỹ ý nghĩa sự giáng nhập của Cung hiện nay, là cung Định luật Nghi lễ hay Pháp thuật. Đó là cung vận dụng các mãnh lực kiến tạo của thiên nhiên, liên quan đến việc trạng thái sự sống sử dụng hình thể một cách thông minh. Đây chính yếu là cung của công tác chấp hành, có mục đích kiến tạo, phối hợp và tạo sự nối kết trong bốn giới thấp của thiên nhiên. Nó được phân biệt chính yếu bởi năng lượng tự biểu hiện trong nghi lễ, nhưng từ nghi lễ này không được thu hẹp đến mức sử dụng hiện nay của nó trong nghi lễ của hội Tam Điểm hay tôn giáo. Áp dụng của nó thì rộng lớn hơn rất nhiều, và gồm các phương pháp tổ chức được phô diễn trong tất cả các cộng đồng văn minh, như trong giới thương mại hay tài chính, và các tổ chức kinh doanh lớn ở khắp nơi. Trên hết mọi sự, điều thú vị ở chỗ đây là cung mang cơ hội đến cho các giống dân Tây phương, và qua trung gian của mãnh lực sự sống của tổ chức thừa hành, của sự quản trị bằng luật lệ và trật tự, bằng tiết điệu và nghi thức, sẽ đến lúc các chủng tộc Tây phương (với trí tuệ cụ thể, tích cực và năng lực làm việc rộng lớn của họ) có thể được điểm đạo— một cuộc điểm đạo mà chúng ta phải nhớ là trên một cung tạm thời được thừa nhận là một cung chính. Phần đông các điểm đạo [183] đồ và những vị đã đạt được trình độ Chân sư trong chu kỳ trước, là người Đông phương và trong xác thân người Ấn. Chu kỳ đó đã do cung sáu cùng hai cung trước thống ngự, và đang trôi qua. Để giữ thế quân bình, nay sẽ đến một thời kỳ thành đạt của người Tây phương, trên một cung thích hợp với loại trí tuệ của họ. Nên ghi nhận điều thú vị là mẫu người Đông phương đạt mục tiêu của họ qua tham thiền, với một phần nhỏ tổ chức chấp hành và nghi thức, còn người Tây phương sẽ thành đạt phần lớn qua tổ chức mà hạ trí tạo ra, và một lối tham thiền mà sự tập trung cao độ trong công việc có thể xem là một ví dụ. Sự áp dụng trí tuệ chuyên nhất của một thương gia người Âu hay người Mỹ có thể được xem là một loại tham thiền. Nếu sự áp dụng này dựa trên động lực nội tâm trong sạch, thời cơ tốt đẹp sẽ đến với người Tây phương.

The question might here be asked wherein this information is of value to the student. In illustration of this it would be wise if students would ponder the significance of the coming in of the present Ray of Ceremonial Law or Magic. It is the ray that deals with the building forces of nature, that concerns itself with the utilization of the form intelligently by the life aspect. It is largely the ray of executive work, with the object of building, co-ordinating and producing cohesion in the four lower kingdoms of nature. It is distinguished largely by the energy which manifests itself in ritual, but this word ritual must not be narrowed down to its present use in connection with Masonic, or religious ritual. Its application is far wider than this, and includes the methods of organization which are demonstrated in all civilized communities, such as in the world of commerce and of finance, and the great business organizations everywhere to be seen. Above all, its interest lies for us in the fact that it is the ray which brings opportunity to the occidental races, and through the medium of this life force of executive organization, of government by rule and order, by rhythm and by ritual, will come the time wherein the occidental races (with their active, concrete mind, and their vast business capacity) can take initiation, — an initiation, we must remember, upon a ray which is temporarily recognized as a major ray. A large number of the initiates and [183] those who have obtained adeptship in the last cycle, have been orientals and those in Hindu bodies. This cycle has been dominated by the sixth ray, which is just passing out, and the two preceding. In the preservation of equilibrium the time now comes when a period of attainment by occidentals will be seen, and this upon a ray suited to their type of mind. It is interesting to note that the oriental type attains its objective through meditation, with a modicum of executive organization and ritual, and that the occidental will achieve largely through the organization which lower mind produces, and a type of meditation of which intense business concentration might be considered an illustration. The one-pointed application of the mind by a European or American business man might be regarded as a type of meditation. In the purification of motive lying back of this application will come, for the occidental, his day of opportunity.

Nếu chính họ ích dụng được thời cơ hiện nay, và tuân thủ các qui luật để tiến bước trên Đường Đạo, nhiều người Tây phương sẽ có cơ hội đạt được các bước tiến xa hơn này. Người nào cũng có thể tìm thấy cơ hội đó nếu họ có đủ điều kiện sẵn sàng, ở ngay nơi họ đang sống, trong các hoàn cảnh quen thuộc của đời thường. Họ sẽ tìm thấy cơ hội đó khi chú tâm làm tròn bổn phận, khi vượt qua các trắc nghiệm và thử thách, khi tuân hành tiếng nói của Thượng Đế nội tâm vốn là dấu hiệu của mọi ứng viên điểm đạo. Điểm đạo bao gồm mọi điều được thực hiện hết ngày này sang ngày khác bởi những ai hữu thức cố gắng tự rèn luyện:- y sẽ được Chân sư (hoặc Thượng Đế nội tâm hay là Chân sư của hành giả, nếu y hữu thức biết được Ngài) chỉ rõ điểm kế tiếp cần đạt, phần việc kế tiếp cần hoàn thành, và lý do tại sao. Rồi vị Huấn sư đứng qua một bên và theo dõi mức thành đạt của người chí nguyện. Trong lúc trông nom, Ngài nhận ra [184] các thời điểm khủng hoảng của y, khi việc áp dụng trắc nghiệm sẽ thực hiện được một trong hai việc—xin tạm gọi—là hội tụ và phân tán bất cứ điều tà vạy nào còn chưa được chế ngự, và cho người đệ tử thấy được cả các nhược điểm và ưu điểm của y. Chính phương pháp này cũng có thể thấy trong các cuộc điểm đạo lớn, và khả năng của người đệ tử có thể vượt qua được các trắc nghiệm và các giai đoạn này tùy theo khả năng y đáp ứng và vượt qua các trắc nghiệm nhỏ hơn trong đời thường. “Người nào trung thực trong việc nhỏ nhất thì cũng trung thực trong việc lớn lao,” là lời phát biểu huyền bí đúng thực tế, và nên thấm nhuần tất cả các hoạt động thường ngày của người chí nguyện chân chính; cái “lớn lao” được chế ngự và vượt qua, bởi vì nó được xem chỉ là một sự tăng cường của cái bình thường, và không điểm đạo đồ nào đã từng vượt qua được cuộc trắc nghiệm lớn của điểm đạo mà chưa hề quen tự mình vượt qua được các trắc nghiệm nhỏ mỗi ngày trong cuộc sống; bấy giờ y sẽ xem các thử thách là bình thường, và khi gặp phải, y xem chúng là một phần của cấu trúc bình thường trong đời sống của y. Khi y đã đạt và giữ được thái độ trí tuệ này, thì sẽ không có điều ngạc nhiên hay thất bại nào khả dĩ xảy ra. [185 ]

By availing themselves of the present day of opportunity, and by conformity to the rules for treading the Path, will come to many in the West the chance to take these further steps. That opportunity will be found by the man who is ready in the place where he is, and among the familiar circumstances of his daily life. It will be found in attention to duty, in the surmounting of tests and trials, and in that inner adherence to the voice of the God within, which is the mark of every applicant for initiation. Initiation involves the very thing that is done from day to day by any who are consciously endeavoring to train themselves: — the next point to be reached, and the next bit of work to be accomplished is pointed out by the Master (either the God within or a man’s Master if he is consciously aware of him) and the reason is given. Then the Teacher stands aside and watches the aspirant achieve. As he watches, he recognizes points of crisis, where the application of a test will do one of two [184] things, focalize and disperse any remaining unconquered evil — if that term might here be used — and demonstrate to the disciple both his weakness and his strength. In the great initiations, the same procedure can be seen, and the ability of the disciple to pass these greater tests and stages is dependent upon his ability to meet and surmount the daily lesser ones. “He that is faithful in that which is least is faithful also in much,” is an occult statement of fact, and should characterize the whole daily activity of the true aspirant; the “much” is surmounted and passed, because it is regarded simply as an intensification of the normal, and no initiate has ever passed the great test of initiation who has not accustomed himself to pass lesser tests every day of his life; tests then come to be regarded as normal, and are considered, when encountered, as part of the usual fabric of his life. When this attitude of mind is attained and held, there exists no surprise or possible defeat. [185]

2 Comments

 1. jupiter nguyen

  Trong chương 17 này có những lời phát biểu thật minh triết và trí tuệ vô cùng , đó là :
  ” – “Người nào trung thực trong việc nhỏ nhất thì cũng trung thực trong việc lớn lao,” là lời phát biểu huyền bí đúng thực tế.
  . “He that is faithful in that which is least is faithful also in much,” is an occult statement of fact.
  – Cái “lớn lao” được chế ngự và vượt qua, bởi vì nó được xem chỉ là một sự tăng cường của cái bình thường .
  . The “much” is surmounted and passed, because it is regarded simply as an intensification of the normal “

 2. jupiter nguyen

  Câu nói sau đây thật là hay vô cùng và giúp chúng ta có thể hiểu được tại sao lại có năng khiếu và năng khiếu bẩm sinh và tại sao có một số người sinh ra lại có đức hạnh vượt trội hay tài năng xuất chúng trong một số lĩnh vực nào đó :
  ” – Chuyển hoá kiến thức thành minh triết, và kinh nghiệm thành phẩm tính. Người thường chuyển hoá vô minh thành hiểu biết, và kinh nghiệm thành năng khiếu.
  . Thus transmute knowledge into wisdom, and experience into quality. The ordinary average man transmutes ignorance into knowledge, and experience into faculty. “

Leave Comment