LÒNG BIẾT ƠN

Trong buổi Webinar tham thiền khai giảng năm học 2017 của Trường Morya Federation, có hai học viên từ Việt Nam tham dự buổi tham thiền đó, và Giáo Sư Michael D. Robbins đã nói một câu khiến chúng tôi rất xúc động: “I have, we have gratitude for that work” – “Tôi, chúng tôi, biết ơn các bạn vì việc làm đó [dịch chương trình của Trường sang tiếng Việt].” Đáng lẽ người nói câu nói đó là chúng tôi, những người may mắn được theo học tại trường, được sự hướng dẫn của tất cả các Giảng Viên của Trường đã giúp chúng tôi lĩnh hội được Minh Triết Thiêng liêng một cách sâu sắc và vô vị lợi. Tôi nhớ, cách đây năm năm (tháng 12 năm 2011), tôi nộp đơn xin theo học tại trường Morya Federation. Trường lúc đó chỉ có hai cấp học: Great QuestQuest Universal. Chương trình của Quest Universal 5 năm, nhìn vào đã chóng mặt, một năm học gồm từ 6 đến 7 môn học, trong đó có từ 3 đến 4 môn chính học liên tục trong 6 tháng, và 3 môn phụ học mỗi môn 2 tháng. Những gì mà chương trình Great Quest dạy trong 2 năm được gói gọn lại trong một môn học chính của năm thứ nhất, và như lá thư của GS Michael D. Robbins nói, nó không dành cho người yếu tim. Và quả thực, nó không dành cho những người yếu tim, vì ngay trong đơn xin theo học của khóa Quest Universal, có một điều khoản như sau:

Bạn có sẵn sàng tuyên thệ với linh hồn của bạn, với Chân sư và với Thánh Đoàn, một lời thề nội tâm rằng bạn sẽ kiên trì với việc tham thiền, học tập và phụng sự của bạn trong suốt thời gian bạn tham gia vào Trường Morya Federation — trừ trường hợp bạn thật sự không đủ năng lực? Một lời thề nội tâm (một phản ánh nhỏ của lời thề mà ứng viên điểm đạo tuyên thệ trước khi y có thể được điểm đạo) là một sự bảo vệ chống lại các dao động gần như không thể tránh khỏi và các yếu kém của phàm ngã. Vì vậy, bạn hãy suy nghĩ cẩn thận; cân nhắc sức mạnh của động lực của bạn và bản chất của những hoàn cảnh cuộc sống của bạn, và sau đó quyết định. Tốt hơn là đứng lại ngay từ đầu hơn là thực hiện một nỗ lực tinh thần mà bạn không sẵn sàng để hoàn thành.

Tôi chỉ dám nộp đơn vào khóa Great Quest, nhưng sau đó, tôi nhận được thư của GS Michael D. Robbins động viên nên theo học Quest Universal. Và với sự động viên đó, tôi đánh liều theo học khóa Quest Universal, một khóa học mà số học viên cứ rơi rụng dần theo từng năm học vì không theo nổi chương trình!

Đến nay, đã hoàn tất khóa học Quest Universal và nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật sự biết ơn GS Michael D. Robbins và các Giảng Viên của Trường đã làm việc công việc phụng sự giảng dạy và truyền bá Minh Triết Thiêng Liêng vô vị lợi, giúp những học viên ở những nước xa xôi như tôi có điều kiện học tập Minh Triết của Thánh Đoàn. Và như William Blake từng viết, “lòng biết ơn chính là thiên đường; không thể có thiên đường mà không có lòng biết ơn.” Và Chân sư KH cũng đã từng nói trong một bức thư gởi ông Sinnett “Sự vô ơn không nằm trong các tính xấu của chúng tôi”. Và cách thể hiện lòng biết ơn tích cực nhất là mang ánh sáng của Minh Triết Thiêng Liêng đến những người cần đến nó, nhất là ngay đất nước này.

1 Comments

  1. Jupiter Nguyen

    Tôi nghĩ rằng bởi vì việc học tập , tham thiền và phụng sự sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi ta đạt đến mục đích cuối cùng ( trở thành như các Đấng Chân Sư ).

    . Vì vậy tôi suy đoán rằng sau khi tốt nghiệp , sinh viên có thể sẽ được giới thiệu để học tiếp một trường nội môn chính thức ở một nơi chốn đặc biệt nào đó mà người thường không thể biết được . Hiển nhiên trường đó sẽ ở dưới sự trông nom theo dõi và điều hành bởi một thành viên cao cấp của Hierarchy ( mà vị hiệu trưởng có thể là một điểm Đạo đồ bậc ba trở lên ).

Leave Comment