Bản dịch “Ánh sáng của Linh hồn” (The Light of the Soul)

HD0002_002

 

HD0002_001

Dịch giả Trân Châu vừa hoàn tất và phát hành tại Việt Nam bản dịch quyển “The Light of The Soul” của bà A.A. Bailey dưới tên gọi “Ánh Sáng của Linh hồn“. Trân Châu là một dịch giả lâu năm kinh nghiệm, chuyên dịch các tác phẩm của Chân sư DK. Tác phẩm “Ánh Sáng của Linh hồn” là phần dịch và diễn giải Yoga Sutra của Patanjali, trong đó phần kinh văn nguyên gốc tiếng Phạn do chân sư DK dịch và đọc cho bà viết lại, phần bình giảng trong sách là của bà A.A. Bailey. Tuy nhiên bà vẫn tham khảo ý kiến của Chân sư DK trong khi viết bình giảng, do đó quyển sách ở môt tầm mức (calibre) khác hẳn những quyển sách của riêng bà viết.

Yoga Sutra là quyển sách căn bản dùng dạy cho học viên của các trường Tham Thiền huyền môn như trường Arcane, trường Morya Federation of Esoteric Schools. 

Sách đã phát hành tại các nhà sách ở Việt Nam, giá bìa 48.000 đồng.

 

Leave Comment