Bản điện tử của quyển “Nền Giáo Dục Trong Kỷ Nguyên Mới” đã post lên website

Dịch giả Trân Châu vừa gởi đến chúng tôi bản pdf của quyển Nền Giáo dục trong kỷ nguyên mới để phổ biến trên website. Xin cám ơn dịch giả và trân trọng giới thiệu với các bạn (Các bạn xem trong phần Sách của bà A.A. Bailey)

Bia_truoc_modified

 

 

Các bạn yêu thích giáo lý của đức DK cũng có thể tìm thấy các bản dịch sách Chân sư DK do dịch giả Trần Văn Khá tại trang Facebook sau:

https://www.facebook.com/groups/219385604908317/

 

Cũng trên trang Facebook trên, ngoài bản dịch một số sách của Chân sư DK, còn có một số sách kinh điển của hội Thông Thiên Học.

1 Comments

  1. Jupiter Nguyen

    Cảm ơn website minhtietmoi.org và những người đã phụng sự . Tôi chờ đợi ngày quyến này được post lên cả năm rồi và giờ thì tôi có thể nghiên cứu ( đọc ) nó ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào tôi rảnh.

Leave Comment